Page 1

CONDICIONS DE VENDA VEND PREUS Els preus son euros, venda a al públic, IVA inclòs. El preu no inclou transport ni muntatge.

PRODUCTE Els nostres articles d’OUTLET són productes que responen a les exigències de sempre de qualitat de la nostra marca. No obstant, s’ha de tenir en compte que alguns d’ells poden tenir algun desperfecte per exposició a la nostra showroom, showroom, sempre contrastats abans de la compra.

COMPRA No es pot reservar cap producte. No s’acceptarà cap devolució olució.

PAGAMENT Al comptat (en efectiu o tarja de crèdit). No s’acceptaran pagaments a terminis.

CONDICIONES DE VENTA PRECIOS Los precios son euros, venta al público, IVA incluido. El precio no incluye transporte ni montaje.

PRODUCTO Nuestros artículos de OUTLET son productos que responden a las exigencias de siempre de calidad de nuestra marca. No obstante, debe tenerse en cuenta que algunos de ellos pueden tener pequeños desperfectos por exposición en nuestra showroom, siempre contrastadoss antes de la compra.

COMPRA No se puede reservar ningún producto. No se aceptará ninguna devolución.

PAGO Al contado (en efectivo o tarjeta de crédito). No se aceptarán pagos a plazos.

www. www.esparsalashop.com

Condicions de venda outlet  
Advertisement