Page 1

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

1


La UDT-IA

Introducció La Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial és una Unitat de Servei del Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial de la Agencia Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (IIIA-CSIC). Està dedicada al desenvolupament d’eines i tècniques basades en Intel·ligència Artificial i la seva transferència a las empreses i institucions. Des de l’any 2005 forma part de la Xarxa IT de centres de suport a la innovació tecnològica del CIDEM.

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

3


4


L’IIIA-CSIC L’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) és un centre de recerca del CSIC, creat l’any 1985 al Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i ubicat al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 1994 (al costat del CVC). Avui l’Institut està organitzat amb tres departaments dedicats a la recerca teòrica i pràctica en temes d’intel·ligència Artificial, amb una Unitat de Desenvolupament Tecnològic en IA (UDT-IA) creada l’any 2003 a més dels serveis de administració, de biblioteca i de tecnologies de la informació corresponents. La UDT-IA té encarregada la missió de desenvolupar les tècniques i tecnologies obtingudes a partir dels projectes de recerca bàsica i la seva transferència a la indústria i organitzacions per a la millora de la seva competitivitat i eficiència. Aquesta Unitat de servei forma part de la Xarxa IT del CIDEM des de l’any 2005. Els Departaments de l’IIIA amb les seves corresponents línies de recerca són:

Raonament i lògica Aquest Departament treballa en els fonaments teòrics de lògiques per a la IA, en especial les lògiques difuses, les multivaluades y les de segon ordre, així com en el desenvolupament de sistemes de raonament conceptualment consistents i computacionalment eficients, en especial en sistemes de raonament basats amb restriccions i en SAT.

Línies de Recerca

• • • •

Raonament Aproximat i Soft Computing. Raonament Automàtic Satisfacció de restriccions Disseny incremental de especificacions formals

Sistemes d’Aprenentatge El Departament de Sistemes d’Aprenentatge treballa en el diseny, implementació i l’anàlisi de tècniques de “Machine Learning”, de Raonament Basat en Casos, de models per la privacitat de dades i d’aprenentatge en sistemes Multi-agents. Línies de Recerca

• Raonament Basat en Casos • Integració de resolució de problemes i aprenentatge • Música amb IA

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

5


Sistemes Multiagent El Departament de Sistemes Multi-agents treballa en concebre nous mètodes i models per a la interacció entre agents com la cooperació, coordinació, negociació i subhastes, així com nous mecanismes per establir confiança i reputació, per fer raonament ontològic en sistemes oberts i enginyeria del software orientada a agents. El Departament vol produir recerca pionera i de qualitat mantenint un equilibri entre recerca teòrica i aplicada. D’altra banda també busca nous dominis d’aplicació per les seves tecnologies per tal d’estimular la transferència de tecnologia. Línies de Recerca

• • • • • •

Robots Autònoms Institucions Electròniques Sistemes Experts Negociació Agents d’Informació Personal Confiança i Reputació.

Personal per Departament La UDT-IA té actualment dos co-directors que són investigadors del IIIA i 7 Enginyers Superiors contractats a temps complert, un d’ells fa les funcions de gestor promotor i els altres al desenvolupament de tecnologia pels diferents contractes i projectes. Finalment hi ha 6 persones més per realitzar les diferents tasques administratives, tecnologia de la Informació i biblioteca.

Projectes de recerca de l’IIIA L’IIIA ha participat en més de 70 projectes, dels quals més de 20 han obtingut finançament dels diferents programes europeus i més de 40 han obtingut finançament dels diferents programes del Pla Nacional de recerca espanyol i de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en projectes promoguts per empreses i organitzacions dins de les distintes convocatòries públiques com en projectes directes amb empreses i pagats en la seva totalitat per aquestes. Encara que aquests últims són els menys cal dir que l’IIIA va crear la UDT-IA per articular i incrementar aquest tipus de projectes, en definitiva per a millorar la transferència de tecnologia cap a la societat. A continuació donem una relació dels projectes que ha participat l’IIIA en els últims 5 anys, amb l’objectiu de tenir una millor visió dels àmbits on hem orientat la nostra recerca.

6


Projectes actuals Publicacions i formació. Durant aquests anys els investigadors de l’IIIA han publicat més de 1600 articles en diferents revistes (més de 300 en revistes CSI) i proceedings de congressos. La majoria dels articles han estat publicats en les millors revistes de l’àrea i presentats als millors congressos, més de 10 d’aquests articles han estat reconeguts com els millors papers presentats a diferents congressos. Els més recents són: El 2007, Claudio Baccigalupo i. Enric Plaza van rebre el premi “Best Application Paper Award of the 2007” de la “International Conference on Case-Based Reasoning” per l’article titulat “A Case-Based Song Scheduler for Group Customised Radio”. El 2006, R. Ros, M. Veloso, R. Lopez de Mantaras, C. Sierra i J.L. Arcos van rebre el premi “. Best Paper Award” de la .”ECCBR’06: 7th European Conference on Case-Based Reasoning” per l’article titulat “Retrieving and Reusing Game Plays for Robot Soccer”. Investigadors de l’IIIA han presidit i organitzat les principals conferències en Intel·ligència Artificial (IJCAI, ECAI, AAMAS, EUMAS), i són membres de la junta de les principals revistes (AI Journal, JAAMAS, etc) i organitzacions (IJCAI, IFAAMAS, etc.). Cal destacar que el 2011 el congrés més important d’IA el IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence es celebrarà a Barcelona organitzat per membres de l’IIIA. Més de 50 estudiants han aconseguit el seu títol de Doctor sota la direcció d’Investigadors de l’IIIA en aquest anys. A més diferents investigadors de l’IIIA han impartit diferents matèries de IA en els programes de Doctorat de la UAB, de la UPC i de la UB. Actualment participen en un master de la UAB sobre “Visió per Computació i Intel·ligència Artificial” i un altre de la UB sobre “Logiques par a la IA”. Els investigadors de l’IIIA han participat en jornades i projectes de difusió de la ciència com: La setmana de la Ciència, dia de portes obertes, Vive la Ciencia, xerrades i conferències a fòrums i Instituts, etc...

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

7


8


Evolució de la UDT-IA Fruit de l’equilibri entre recerca bàsica i aplicada del IIIA-CSIC, la UDT-IA neix al 2002 com a base de coneixement del desenvolupament realitzat dins dels projectes de recerca, específicament enfocat en el programari. Durant els següents 3 anys la UDT-IA, sota la direcció d’en Josep Lluís Arcos, es consolida com una eina de diàleg important entre l’IIIA-CSIC i les empreses, materialitzant aquesta comunicació en projectes d’innovació empresarial: MASFIT, ... Al 2005 es signa el conveni entre el CSIC, el CIDEM i el DURSI per a integrar la UDT-IA a la Xarxa IT, afavorint-se la Unitat del Sistema de Gestió de Qualitat i Pla de Marketing, a més d’una important subvenció que enguany podem dir que ha fructificat en una major visibilitat de la UDT-IA. Enguany, 2008, s’ha renovat aquest conveni i s’entra en un nou marc de col·laboració amb el CIDEM.

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

9


10


Visió i Missió Donada l’especial naturalesa com Unitat de Servei de l’IIIA-CSIC, l’UDT-IA adapta la Visió i Misió d’aquest, de la següent manera:

• La VISIÓ de la UDT-IA és ser un referent en la transferència de

tecnologia de les tècniques en Intel·ligència Artificial en les que està treballant el IIIA–CSIC. Així, vol possibilitar l’aplicació d’aquestes tècniques en el desenvolupament de projectes a les empreses i a les administracions ajudant-los en els seus processos de presa de decisions.

• La MISSIÓ de la unitat els següents objectius: 1. Assessorar, realitzar estudis, dissenyar aplicacions i proto-

tipus de software que ajudin a les empreses i a les administracions a optimitzar i racionalitzar l’ús dels seus recursos, facilitant els processos de presa de decisions. 2. Esdevenir un observatori sobre les necessitats del sector industrial del país per orientar la recerca que es desenvolupa al IIIA-CSIC cap a aquestes necessitats. 3. Coordinar les activitats de desenvolupament de software dels projectes de recerca del IIIA-CSIC. 4. Promoure la transferència, ús i coneixement de les tècniques d’Intel·ligència Artificial en les administracions públiques, empreses i altres organitzacions privades.

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

11


12


Avantatges selectius La UDT-IA ofereix una sèrie de característiques úniques que li confereixen un potencial diferencial, com a soci de desenvolupament, que situen a aquesta unitat en una posició òptima per a la col·laboració amb empreses i institucions en projectes d’innovació:

• Pertànyer a l’IIIA-CSIC, centre de prestigi internacional en la pri• • • • •

mera línia d’investigació en l’IA. La sinergia de pertànyer a altres institucions dedicades a la investigació i a la transferència de tecnologia: Parc de Recerca de l’UAB i Xarxa IT. Estar en l’epicentre d’un entorn geogràfic amb una alta densitat d’empreses, indústries i organitzacions amb capacitats d’innovació i necessitats de nous serveis (R+D). Facilitats i avantatges en la participació en projectes de transferència de tecnologia. Tecnologia molt transversal que molt pocs centres de desenvolupament poden oferir. La implementació de les TIC en tots els àmbits de la societat que és la base per al desenvolupament de les nostres tecnologies.

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

13


14


Sectors als quals s’adreça Ens adrecem a aquelles organitzacions que consideren la innovació com:

• Una eina necessària per millorar la seva competitivitat. • Un procés continu que permet millorar els resultats de la seva

producció. • Un fet diferencial de la seva empresa. Específicament els sectors on es poden aplicar tècniques d’Intel·ligència Artificial son: • Empreses desenvolupadores de solucions de software. • Consultores especialitzades. • Empreses considerades “early adopters” en la utilització de tecnologies de la informació. • Altres sectors interessants com ara: • TIC • Sanitat. • Administració Pública. • Biotecnologia. • Aeronàutic. • Enginyeries. • Automòbil. • Escoles de Negoci que imparteixin cursos de gestió de compres, gestió comercial i gestió de processos. Entre els clients actuals de la UDT-IA es pot esmentar:

• AUTEC [projecte Masfit, DAICE] • DOC6 [assessoria científico-tècnica: COGNOS SALUD] • IIIA-CSIC [projectes EIDE, Agreement Technologies, eRep, Open • • • • •

Knowledge] iSOCO [projecte Category Management] MyStrands [projecte Music Strand] ONCNOSIS PHARMA [projecte ONCNOSIS] SpeedComm [projecte Speed] Vivesa [projectes iForeCast]

UDT-IA Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel.ligència Artificial

15


CAMPUS UAB E-08193 BELLATERRA. CATALUNYA. ESPAÑA TEL.: +34 000 000 000 FAX: +34 000 000 000

16

UDT-IA  

Folleto descriptiu de la unitat

UDT-IA  

Folleto descriptiu de la unitat

Advertisement