Page 1

PEC Projecte Educatiu del Centre L’Olla, espai de lleure educatiu


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

Índex 1.

Presentació de l’Entitat ...................................................................................................... 3

2.

Justificació del Projecte ...................................................................................................... 4

3.

Perfil demogràfic i socioeconòmic .................................................................................... 5

4.

3.1.

Situació Geogràfica........................................................................................................ 5

3.2.

Demografia .................................................................................................................... 5

3.3.

Estadístiques socioeconòmiques .................................................................................. 7

3.4.

Aspectes socioculturals ................................................................................................. 8

Objectius Generals i específics .......................................................................................... 8 4.1.

Objectius generals ......................................................................................................... 8

4.2.

Objectius específics ....................................................................................................... 8

5.

Plantejament Pedagògic ..................................................................................................... 9

6.

Metodologia Pedagògica .................................................................................................. 10

7.

Coordinació i treball en xarxa .......................................................................................... 12

8.

Organització i avaluació ................................................................................................... 12

9.

8.1.

Els Infants .................................................................................................................... 12

8.2.

L’equip educatiu .......................................................................................................... 13

Programes d’activitats ...................................................................................................... 13 9.1.

Activitats setmanals .................................................................................................... 14

9.2.

Altres activitats............................................................................................................ 14

9.3.

Horari d’atenció del projecte ...................................................................................... 15

10. Viabilitat del projecte ....................................................................................................... 16


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

1. Presentació de l’Entitat L’Olla, espai de lleure educatiu és una associació sense ànim de lucre que sorgeix a través de la inquietud d’un grup de mares i pares, vinculades a diverses AMPES d’escoles de Caldes de Montbui, per crear una oportunitat de lleure educatiu pels infants després de l’escola al municipi. La nostra acció es centra en organitzar activitats educatives en el temps de lleure dels infants i les seves famílies, al voltant dels valors de la utopia, la solidaritat , la iniciativa i la felicitat; per tal de generar un espai de convivència, aprenentatge i conciliació de vida laboral, escolar i familiar. Actualment, les persones que formen l’associació tenen experiència en l’educació en el lleure: casals d’estiu, esplais de dissabte, colònies, etc. En el procés de creació i desenvolupat hem rebut el suport i assessorament de la Fundació Catalana de l’Esplai. Les persones fundadors som: Albert Morral Quintana: Astrofísic; Ha estat monitor de l’esplai de la Parròquia de Caldes de Montbui; Membre fundador i antic Cap de Colla del Ball de Diables de Caldes de Montbui; Ha estat membre de la Colla Castellera de Caldes de Montbui; Membre de la Junta directiva de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell i actual gestor de l’entitat. Jaume Serra Malla: Arquitecte; Membre de la Comissió de Patrimoni de Caldes de Montbui; Membre de AADIPA (agrupació d’arquitectes per la defensa i intervenció del patrimoni arquitectònic, adscrita al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya); Membre de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia industrial de Catalunya. Neus Martí Francàs: Administrativa; Va ser membre de la Junta de l’Associació de Veïns del Camp de l’Arpa; Ha estat membre de la Junta de l’AMPA de l’Escola Bressol El Dau; Ha estat membre i col·labora a l’AMPA de l’Escola Pia de Caldes de Montbui; Col·laboradora del grup Rialles; Araceli Martí Francàs: Programadora bàsica d’ETIG (Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió per la UOC); Ha estat monitora de l’esplai de la Parròquia de Caldes de Montbui i de l’esplai “La Cucanya” vinculat a l’Ajuntament; Membre fundadora del Ball de Diables de Caldes de Montbui; Ha estat membre de la Colla Castellera de Caldes de Montbui; Monitora de casals d’estiu (Parets del Vallès i Agrupació Astronòmica de Sabadell); Ha estat membre de la Junta de l’AMPA de l’Escola Bressol El Dau; Col·laboradora de l’AMPA de l’escola Montbui. Maria Martí Francàs: Mestra d’Educació Infantil i Primària i Postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes en l’Educació; Fundadora i monitora de l’Esplai de l’Ajuntament (19841987); Monitora de menjador escolar; Ha estat membre de la Junta de l’AMPA de l’Escola Bressol El Dau; Membre de l’AMPA de l’Escola El Farell; Presidenta de l’AMPA de l’Escola de Música Joan Valls.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

2. Justificació del Projecte En aquests moments hem copsat que a Caldes de Montbui hi ha la manca d’oferta en el lleure diari just a la sortida de l’escola. Per aquest motiu la nostra activitat principal està dedicada a la recollida dels infants a les escoles i oferir un espai lúdic i educatiu aprendre i socialitzar-se a través de lleure diari. Amb aquesta activitat promovem el voluntariat, l’associacionisme, la participació ciutadana i l’educació en valors. L’Equip de monitors i responsables de l’Olla aspiren a presentar una oferta d’espai educatiu diferenciat, tenint en compte les necessitats socials per afavorir aprenentatges i competències necessàries per tal d’esdevenir persones reflexives, compromeses, crítiques, treballadores i responsables.

El projecte està dirigit principalment als infants i joves, considerant també els monitors i les famílies com a sector destinatari bàsic d’atenció per part del centre d’esplai.

Infants Adolescents i joves

Comunitat Famílies i monitors

Prioritària

Bàsica Secundària

En el PEC es desenvolupen els objectius i trets identitaris i aspectes que influiran de manera directe en el dia a dia de l’esplai. No és un document estàtic, sinó que, a través de l’avaluació de les diferents experiències i opinions, i amb la participació activa de la nostra comunitat, s’anirà revisant i incorporant progressivament aquells canvis que es vagin produint en la nostra entitat i entorn.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

3. Perfil demogràfic i socioeconòmic 3.1. Situació Geogràfica Caldes de Montbui es troba situada a la comarca del Vallès Oriental, en el límit amb el Vallès Occidental. L'envolten les poblacions de Palau-Solità i Plegamans, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Feliu de Codines i Sentmenat del Vallès. Proximitats: Barcelona: 30 km Monestir de Sant Miquel del Fai: 20 km

3.2. Demografia Caldes de Montbui, amb una extensió de 37,4Km2 té una població de més de 17.000 habitants. Els darrers anys Caldes de Montbui ha tingut un creixement moderat de població, sumant nouvinguts de l’àrea metropolitana de Barcelona, el propi creixement natural i immigrants. Destaquem que aquest últims són un 10% aproximat del total de la població. (Font de les dades: Diputació de Barcelona. Programa Hermes. )


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

Població Superfície (km2) Altitud (m) Densitat de població Creix. anual acumulatiu població 2002-2011 Estructura d'edats

17186 37,45 203 459 6,73%

percentatge de joves Percentatge d'adults Índex d'envelliment Índex de recanvi de la pob. en edats actives Edat Mitjana % de població nascuda al mateix municipi Naixements 2010 Defuncions 2010 % Població estrangera/total 2011 % Població estrangera per continents 2011

17,86% 67,13% 84,01% 109,46% 40,1 26,67 199 133 10,1%


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

3.3. Estadístiques socioeconòmiques Mercat de Treball

Agricultura Industria Construcció Serveis Total

Absoluts 15 1301 170 2076 3562

Assalariats IIT 2012 Pes sobre total 0,42% 36,52% 4,77% 58,28% 100%

Var. Interanual -11,76% -0,31% -29,17% -5,68% -5,34%

Agricultura Industria Construcció Serveis Total

Absoluts 49 176 243 1026 1494

Autònoms IIT 2012 Pes sobre total 3,28% 11,78% 16,27% 68,67% 100%

Var. Interanual -7,55% -2,76% -6,18% 2,09% -0,27%

Homes Dones Menors de 24 anys Majors de 45 anys Total

Atur registrat. Agost 2012 Absoluts Taxa d'atur* 682 13,57% 705 17,01% 82 10,59% 606 18,94% 1387 15,12%

Var. Interanual 11,26% 2,17% 7,89% 11,4% 6,45%

Evolució de l'atur registrat (7-2011 -> Base 100)

Característiques dels aturats. Agost 2012 Absoluts Pes sobre total Estrangers 195 14.06% Treballadors no qualificats 450 32.44% Treballadors qualificats 185 13.34% Educació general 861 62.08% Estudis primaris complets 115 8.29% Agricultura 12 0.87% Industria 315 22.71% Construcció 184 13.27% Serveis 841 60.63% No Emp. Ant. 35 2.52% Taxa d'atur calculada en base a la població activa local estimada

Var. Interanual 9,55% -0,44% 10,12% 6,96% -2,54% -7,69% -2,48% 27,78% 9,93% -39,66%


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

3.4. Aspectes socioculturals Caldes de Montbui és una vila amb tradició associativa amb un gran nombre d’entitats, esportives, lúdiques, socials i culturals . Al poble hi ha força oferta, tant pública com privada, d’activitats lúdiques i culturals per gaudir en el temps de lleure dirigit a diferents edats. No obstant això, com hem remarcat amb anterioritat, hem detectat una manca de lleure educatiu diari pels infants del municipi.

4. Objectius Generals i específics 4.1.Objectius generals A l’Espai de l’Olla volem impulsar la participació ciutadana i crear vincles de solidaritat i benestar social. Les nostres accions giren al voltant dels quatre valors humans de la Fundació Catalana de l’Esplai: Utopia, Iniciativa, Felicitat i Solidaritat. I es concreten en: • • • •

Oferir un espai lúdic i educatiu als infants, joves i adults en el temps de lleure. Treballar en xarxa al territori (amb la comunitat educativa i altres entitats) per donar resposta a les necessitats educatives i socials del nostre entorn. Fomentar la socialització de les persones amb la bona relació i el treball en equip. Desenvolupar les experiències afectives, motrius, socials, emocionals, i cognitives necessàries per identificar-se amb la cultura.

4.2.Objectius específics •

En relació als infants o o o o o o

Oferir un espai lúdic i educatiu als infants, joves en el temps de lleure. Fomentar que l’infant o jove assoleixi els quatre valors humans on l’Olla es fonamenta: Utopia, Iniciativa, Felicitat i Solidaritat Adquirir hàbits d’autonomia i habilitats socials Assolir per part de l’infant o jove el màxim coneixement, estima i respecte de l’entorn natural, urbà i de proximitat. Estimular la creativitat i innovació a l’hora de realitzar les activitats i projectes. Afavorir aprenentatges necessaris per integrar-se a la societat de forma crítica, creativa, responsable i activa.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

Amb famílies o o o o o

Gaudir d’un espai d’intercanvi i de relació social. Potenciar el coneixement mutu de les famílies. Estimular la participació i la corresponsabilització. Promoure la motivació i l’interès per la formació. Compartir habilitats i coneixements entre tots.

5. Plantejament Pedagògic L’Olla ens adherim als principis educatius de la Fundació Catalana de l’Esplai. • • • • • •

• •

EDUCACIÓ INTEGRAL: educar tenint en compte tots els aspectes de la personalitat i no deixant-ne cap de banda. EDUCACIÓ PER LA PAU: treballar els valors més individuals de les persones i alhora qüestionant el model de societat. EDUCACIÓ PER A LA IDENTITAT CULTURAL I LA INTERCULTURALITAT: treballar pel foment de la identitat cultural de les persones i dels pobles. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA CIUTADANIA GLOBAL: afavorir que els nois i noies siguin sensibles al que passa fora del nostre país. EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ I LA DEMOCRÀCIA: fer que els nois i noies siguin conscients dels seus drets i els defensin i que assumeixin els seus deures. EDUCACIÓ AMBIENTAL: promoure el descobriment de la natura com a tresor i el canvi d'hàbits de comportament com estratègies imprescindibles per conservarho. COEDUCACIÓ: educar en l'establiment de relacions interpersonals entre nois i noies amb independència del gènere rebutjant relacions de submissió o de poder. EDUCACIÓ PER A LA SALUT: afavorir la reconciliació amb les necessitats i possibilitats del cos i la ment, l'autoconeixement i la capacitat per prevenir riscos i malalties. EDUCACIÓ PER A LA INCLUSIÓ I LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS: fomentar la superació de marginacions i discriminacions a persones amb discapacitat física, mental o en risc d'exclusió social. EDUCACIÓ INTERGENERACIONAL: ajudar infants i joves a conviure amb persones d'altres generacions afavorint l'establiment de lligams afectius amb què s'enriquiran uns i altres.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

6. Metodologia Pedagògica Educar en el lleure per a nosaltres és, l’acte de fer accessible als nostres infants i joves la capacitat de transformar la seva realitat en la recerca d’una societat justa, solidària i responsable. Pertanyem a Catalunya i per això propiciem que s’entengui aquesta realitat en el marc més ampli de la cultura mediterrània i europea. La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i la que vehicula les nostres relacions comunicatives diàries. Entenem l’assemblearisme com un model d’organització social viable per assolir i exercir els valors d’igualtat, solidaritat, responsabilitat i llibertat, que són els que guien la nostra acció educativa. Considerem la coeducació com la única estratègia efectiva, en matèria educativa. Contemplem la igualtat de gènere com una premissa necessària i urgent per a l’alliberament personal i social, l’absència de la qual és impensable en una societat justa. Per nosaltres la participació activa és l’acte d’intervenir en el desenvolupament d’una persona per tal que aquesta assumeixi uns determinats valors, mitjançant l’adquisició d’unes actituds vitals i uns hàbits socials i personals concrets, amb els qual la persona pot actuar conscientment en el seu medi social. Ens fonamentem amb l’assemblearisme com un model d’organització social viable per assolir i exercir els valors d’igualtat, solidaritat, responsabilitat i llibertat, que són els que guien la nostra acció educativa. A l’Olla es potenciarà un desenvolupament harmoniós i integral dels infants tot afavorint el procés d’aprenentatge significatiu i constant des d’una perspectiva constructivista i globalitzadora, destacant el paper actiu mitjançant activitats manipulatives, vivenciades i d’exploració per establir relacions entre els nous coneixements, potenciant també la memòria comprensiva i per algunes activitats específiques la mecànica. També tindrem en compte que l’afectivitat i la motivació són el motor dels aprenentatges. Es parteix, també, d’una vida de l’esplai que entén el seu funcionament, la seva organització i el seu sentit, a partir de les assamblees al voltant d’aquells aspectes que interessi aprendre, des dels seus sabers, interrogants i identitats, considerant l’acte comunicatiu com a motor per al desenvolupament dels aprenentatges i de les seves personalitats individuals.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

Considerem molt important el gran paper del joc, per la qual cosa moltes de les activitats que es proposen, tant col·lectives com individuals que seran presentades de forma lúdica, amb un grau alt de manipulació i vivenciació corporal per estimular l’experimentació i l’educació sensorial. L’organització de l’espai permetrà una metodologia creativa i flexiva que permet que els infants i joves explorin, observin, manipulin, experimentin, descobreixin, creïn, pensin,...fomentant l’autonomia. Possibiliten la interacció en determinades activitats entre persones d’edats diferents. L’aprenentatge cooperatiu i constructiu a partir de la diversitat. Motivaran les ganes d’aprendre dels petits i donaran sentit i funcionalitat al domini dels més grans. Amb la metodologia dels projectes pretenem introduir als nens i joves a un mètode científic, ajudant a iniciar-se en la recerca i el tractament de la informació. S’afavoreix la integració i utilització d’estratègies i procediments d’una manera funcional i motivadora, ja que parteix de l’interès de tots els que hi intervenen. Els tallers són un recurs metodològic que ens permet treballar de manera més diversificada i partir de grups més reduïts.

Principis educatius: •

Principi d’individualització: respectem les diferències individuals i els ritmes de creixement personal de l’infant o jove. Cerquem una relació personal infant-monitora basada en la confiança i en el respecte mutus.

Principi d’autonomia: relacionem l’autonomia de l’infant amb la participació activa en les activitats pròpies de l’esplai. Entenem que participar inclou les accions de decidir, preparar, realitzar i valorar una activitat.

Principi del joc: és la principal forma de canalitzar la participació a l’esplai. El joc suposa quelcom més que esbargir-se. L’entenem com una forma de relació espontània i desinhibida, lliure de complexos i dels lideratges de l’adult, així com una manera distesa d’adquirir aprenentatges.

Principi d’igualtat: Aquesta es basa en la no diferenciació de rols, actituds i accions de gènere. Així mateix, també defensem i garantim la coeducació de classes i de procedència.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

Principi de llibertat: defensem la llibertat de pensament i de consciència. Som conscients de les restriccions a la llibertat que el sistema socioeconòmic actual imposa, de manera que reivindiquem l’educació com a procés d’alliberament personal, social i emocional de l’individu.

7. Coordinació i treball en xarxa És important establir relacions i aliances per cooperar amb altres col·lectius i entitats per tal d’aprofitar el potencial que ja existeix en les diverses entitats socials i educatives de la nostra Vila. •

Fundació Catalana de l’Esplai:. Es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les escoles, la gestió d’equipaments i programes d’educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital.

Federació Catalana de l’esplai:. Ens ofereix als centres d’esplai la possibilitat de compartir recursos, intercanviar experiències i coordinar actuacions. L’acció conjunta permet dinamitzar la vida associativa de molts barris i contribueix a crear espais de participació.

8. Organització i avaluació La junta directiva de l’Olla és qui fa les funcions de direcció de l’esplai: • Estableix les normes i bases organitzatives de tot l’equip de treball. • Revisa la programació i planificació de les activitats de l’equip de monitors • Fa un seguiment per avaluar i detectar els punts forts i febles per tal d’aplicar els canvis necessaris per una millora continuada de l’activitat.

8.1.Els Infants Organitzem principalment els infants per grups segons les edats: PETITS: infants de 3 a 5 anys (P3-P4-P5) MITJANS: infants de 6 a 8 anys (1r-2n-3r primària)

GRANS: infants de 9 a 12 anys (4t-5è-6è primària) Hi ha activitats pensades per realitzar-les tot els grups junts per fomentar la convivència i cooperació entre ells.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

8.2.L’equip educatiu És l’encarregat de planificar i portar a terme les activitats i tallers seguint el criteri establert per l’equip directiu. Cal que faci un diagnosi del funcionament dels grups i per poder aplicar les mesures de millores que calguin; tenint una actitud reflexiva sobre la seva pràctica socioeducativa en tot el procés.

8.3.Càrrecs de l’esplai • • • •

Junta directiva Coordinador de monitors Monitors Voluntaris

9. Programes d’activitats A l’Olla realitzem programes i activitats diàries que es caracteritzen per uns valors educatius i socioculturals, adreçats als infants, joves i a les famílies en general. Oferim un espai obert a tothom qui vulgui participar amb activitats socials, lúdiques, de lleure o amb ganes de portar a terme nous projectes.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

9.1.Activitats setmanals

PROGRAMA SETMANAL Horari 16.30-17.00h 17.00-18.00h

18.0019-30h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Berenar Trobada Deures Joc lliure

Berenar Trobada Deures Joc lliure

Berenar Trobada Deures Joc lliure

Berenar Trobada Deures Joc lliure

PETITS P3-P4-P5 Joc dirigit Conte Contes MITJANS 1r-2n-3r prim. Jocs dirigits GRANS 4t-5è-6è prim. Jocs dirigits

*

PETITS PETITS P3-P4-P5 P3-P4-P5 Manualitats en Taller Anglès Petits Científics MITJANS MITJANS 1r-2n-3r prim. 1r-2n-3r prim. Manualitats en Taller Anglès Aprenent Científic GRANS GRANS 4t-5è-6è prim. 4t-5è-6è prim. Manualitats en Taller Anglès Científic

Divendres Fem Berenar Trobada APS*

PETITS P3-P4-P5 Taller de Cuina

PETITS P3-P4-P5 APS*

MITJANS 1r-2n-3r prim. Taller de Cuina

MITJANS 1r-2n-3r prim. APS*

GRANS 4t-5è-6è prim. Taller de Cuina

GRANS 4t-5è-6è prim. APS*

APS: Projecte d’Aprenentatge i Servei

• • • • •

Joc dirigit: El monitor fa de guia del joc proposat, sigui pels infants o pel propi monitor. Es donaran a conèixer jocs tradicionals, s’aprofitaran les noves tecnologies i en crearem de nous. Conte Contes: Una estona dedicada al conte pels més menuts. Audició, lectura, representació i creació de contes i petites històries. Manualitats en Anglès: Una estona de creativitat fent treballs manuals on utilitzarem la llengua anglesa com a mitjà de comunicació. Tallers científics: Són tallers amb contingut experimental i científic adaptats segons les edats dels grups. Taller de cuina: Es farà principalment cuina freda aprofitant els productes de temporada i tenint en compte les festes tradicionals catalanes. APS: És un sol projecte que parteix de la participació on es desenvolupa un Servei a la comunitat per millorar les necessitats reals de l’entorn amb xarxa amb altres entitats al mateix temps que s’adquireixen uns Aprenentatges.

9.2.Altres activitats •

Recollida dels infants a les escoles per les famílies que ho necessitin per tal de portarlos a l’Olla i que puguin realitzar les activitats.


L’Olla, espai de lleure educatiu – Projecte educatiu de centre

• • • • •

Activitats i tallers en període de vacances escolars com són per exemple Nadal, Setmana Santa, Vacances d’estiu i ampliació d’horari segons les necessitats dels socis. Excursions i sortides esporàdiques en Caps de setmana o festius per fomentar la convivència entre les famílies. Propostes de tallers, cursos i conferències per adults adaptats als interessos i demandes dels nostres associats. Sortides de Cap de setmana per famílies a Cases de Colònies i Albergs. Colònies d’estiu per infants i joves.

9.3.Horari d’atenció del projecte Infants •

Horari d’atenció Directa: De dilluns a divendres de 16:30 hores fins a 19:30 hores.

• Horari d’atenció Indirecta: De dilluns a divendres 5 hores de preparació setmanal. Famílies • Horari d’atenció Directa: Dilluns a divendres de 16:30-19:30 i 1 dia a la setmana de 10:00 a 12:00

PEC de l'Olla, espai de lleure educatiu  

PEC, projecte educatiu del centre d'esplai l'Olla. Entitat sense ànim de lucre d'activitats educatives en el lleure per infants, joves i f...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you