Page 1

EspaiSocials

Mollerussa, 1 de juny 2013 1


Índex 1.

Fundació Catalunya – la Pedrera

2.

Àrea d’Impuls Social

3.

Els espaiSocials


1. Fundació Catalunya – la Pedrera • Neix el 2013 fruit de la transformació de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa. • Creu en la proximitat i el dinamisme, i vol transformar en accions el compromís amb el territori i amb la seva gent. • Cinc grans àrees de treball: – Impuls social – Cultura – Territori i medi ambient – Coneixement – Alimentació


Índex 1.

Fundació Catalunya – la Pedrera

2.

Àrea d’Impuls Social

3.

Els espaiSocials


2. Àrea d’Impuls Social Impulsem projectes propis o en col·laboració amb altres entitats, adreçats als col·lectius de persones que més ho necessiten. Els nostres àmbits prioritaris d’actuació són: Promoure serveis de prevenció i atenció a la dependència

Aportar innovació i testar nous serveis socials de prevenció i atenció a la dependència per a gent gran i els seus cuidadors i familiars

Reforçar el procés educatiu d’infants i joves

Acompanyar als joves en la seva trajectòria vital fent èmfasi en el procés educatiu i en reduir el fracàs escolar

Fomentar l’Empresa Social

Per a crear llocs de treball per a persones vulnerables


Índex 1.

Fundació Catalunya – la Pedrera

2.

Àrea d’Impuls Social

3.

Els espaiSocials


3. Els espaiSocials Facilitem espais i serveis per donar resposta a les persones amb necessitats socials prioritàries amb un model que fomenta el voluntariat i la participació activa dels usuaris. Tenim vocació de convertir-nos en una xarxa de distribució de serveis que donin resposta als reptes socials prioritaris de la Fundació: persones amb dependència, atenció a infants i joves, o empresa social. Ens inspirem en experiències de participació i d’empoderament ciutadà que estan apareixent a Europa (Mothers Centers & Multi-Generation House (Alemanya, Suïssa, Itàlia, etc) o Third Age (Irlanda).


3. Els espaiSocials Activitats i projectes en l’àmbit de la prevenció de la dependència • Envelliment saludable i prevenció a la dependència: – Projecte REMS: Programa de prevenció i atenció a la dependència lleu o moderada. – Siel Bleu: Activitat física adaptada a persones grans, que potencia l’autonomia i el benestar. • Socialització i prevenció de la solitud – Espai de trobada i de relació. – Projecte CAMINS: Programa d’acompanyament, sortides pel barri. – Dina en companyia, un àpat saludable, a un preu social.


3. Els espaiSocials Activitats per prevenir el fracàs escolar dels infants • Reforç escolar de nens i nenes de primària: aula oberta d’estudi i activitats amb voluntaris. • Projecte d’acompanyament educatiu en horari extraescolar per contribuir a l’èxit educatiu d’infants de primària – Espai per fer deures amb l’acompanyament de formadors i voluntaris. – Activitats lúdic – formatives per aprendre jugant.


3. Els espaiSocials Voluntariat • 35 espais Socials • 6.500 usuaris • 650 voluntaris

• Activitats voluntaris: – Dinamització de l’espai (tallers de cuina, informàtica, etc) – Participació a projectes d’acció social (REMS, acompanyament educatiu, etc)

Perfil d’usuaris


3. Els espaiSocials C贸m fer-se voluntari

Web Fundaci贸 Catalunya la Pedrera

Fundacio La Pedrerar, presentacio mollerussa trobada voluntariat  

En el marc de la trobada de voluntariat a la ciutat de Mollerussa, s'explica quines accions es realitzen des de la fundació la predrera