Page 1

reflexions matèriques sobre l’evolució

TERESA GIRONÈS escultures ceràmiques i fotomuntatge

Exposició / Exposición / Exhibition 3 / 29 · 09 · 2016


reflexions matèriques sobre l’evolució Fa poc he fet un viatge a Ceilan, país plé de cocoters. El coco és el menjar preferit per la gran quantitat de macacos que habiten en aquells boscos. Els cocos cobreixen gran part del terra, és a dir que n’hi ha per a tots, però es barallen per prendre’s el fruit que s‘està menjant l’altre. El meu pensament fou: “tenen un comportament igual que nosaltres”. A partir d’aquesta constatació i d’altres, m’he plantejat si l’evolució de l’ésser humà envers els primats és positiva o bé hagués estat millor no haver evolucionat, pel bé de la Terra i dels mateixos humans. Teresa Gironès L’EVOLUCIÓ DEL MICO, A TRAVÉS DE L’ART DE L’ARGILA És veritat que els humans hem evolucionat a partir dels primats (coneguts familiarment com “el mico”), però també que tots els primats han evolucionat a partir de grups anteriors. I així, tot passant per formes de vida cada cop més senzilles, fins arribar a l’origen de la vida a la Terra fa milions d’anys. L’art és una de les manifestacions més antigues del que ens fa considerarnos humans. L’art pren formes diverses, presenta diferents aspectes de la realitat, o del pensament del seu creador, però sempre expressa la voluntat humana de donar vida. Ricard Guerrero

reflexiones matéricas sobre la evolución Hace poco he hecho un viaje a Ceilán, país lleno de cocoteros. El coco es la comida preferida por la gran cantidad de macacos que habitan en esos bosques. Los cocos cubren gran parte del suelo, es decir que hay para todos, pero se pelean por tomarse el fruto que se está comiendo el otro. Mi pensamiento fue: “tienen un comportamiento igual que nosotros”. A partir de esta constatación y otros, me he planteado si la evolución del ser humano hacia los primates es positiva o bien hubiera sido mejor no haber evolucionado, por el bien de la Tierra y de los propios humanos. Teresa Gironès LA EVOLUCIÓN DEL MONO, A TRAVÉS DEL ARTE DE LA ARCILLA Es verdad que los humanos hemos evolucionado a partir de los primates (conocidos familiarmente como “el mono”), pero también que todos los primates han evolucionado a partir de grupos anteriores. Y así, pasando por formas de vida cada vez más sencillas, hasta llegar al origen de la vida en la Tierra hace millones de años. El arte es una de las manifestaciones más antiguas de lo que nos hace considerarnos humanos. El arte toma formas diversas, presenta diferentes aspectos de la realidad, o del pensamiento de su creador, pero siempre expresa la voluntad humana de dar vida. Ricard Guerrero

2


material reflections on evolution

I recently made a trip to Ceylon, full of coconut country. Coconut is the favorite food for the large number of monkeys that inhabit these forests. Coconuts cover much ground, that is there for everyone, but they fight you for taking the fruit you are eating the other. My thought was: “have behavior like us”. From this finding and others, I have considered whether the evolution of humans to primates is positive or would have been better not to have evolved, for the sake of the Earth and humans themselves. Teresa Gironès MONKEY EVOLUTION THROUGH ART CLAY It is true that humans have evolved from primates (known colloquially as “monkey”), but also that all primates have evolved from earlier groups. And so, through forms of increasingly simple life, until the origin of life on Earth millions of years ago. Art is one of the earliest manifestations of what makes us consider ourselves human. The art takes many forms, presents different aspects of reality, or thought of its creator, but always expresses human will to life. Ricard Guerrero

“ENTRE AMICS” 32 X 113 X 67 cm Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and enamels

3


“NARCISSUS CUADRUMANO� 40 X 28 X 45 cm Escultura de gres refractari, porcellana i esmalts / Escultura de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculpture made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

4


“SERIES CUADRUMANO ORIGINALES” 42 X 105 X 69 cm Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

5


“SIMPLEX CUADRUMANO� 68 X 25 X 16 cm / 30 X 16 X 29 cm Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

6


“CUADRUMANO POLITICA LUDUM� 47 X 120 X 90 cm Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

7


“MERETRIX CUADRUMANO”

“CUADRUMANO CORONARI”

42 X 20 X 31 cm

35 X 16 X 25 cm

Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

8


“CUADRUMANO I”

“CUADRUMANO II”

“CUADRUMANO III”

28 X 23 X 32 cm

32 X 20 X 30 cm

36 X 20 X 31 cm

Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

9


“DOMUN INGENI SACITAS”

“DOMUN INGENI SACITAS”

48 X 18 X 18 cm

33 X 19 X 17 cm

Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

10


“SIMPLEX BIPEDO IMPLUME” 48 X 23 X 24 cm

“SIMPLEX AMBUTANTE CUADRUMANO”

“SIMPLEX” 36 X 20 X 22 cm

48 X 20 X 17 cm

Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

11


“CRIATURES HUMANES” 24 X 20 cm Fotomuntatge / Fotomontaje / Photomontage

12


“CRIATURES HUMANES” 24 X 20 cm Fotomuntatge / Fotomontaje / Photomontage

13


“D’ella ens queda la seva empenta, creativitat, tenacitat, força i alegria” “De ella nos queda su empuje, creatividad, tenacidad, fuerza y alegría” “In it we have the drive, creativity, tenacity, strength and joy”

“BIPEDO IMPLUME IN EQUO” 112 X 45 X 75 cm

“CUADRUMANO IN EQUO” 100 X 46 X 63 cm Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

14


15


“BIPEDO IMPLUME FRAUDANTES” 68 X 32 X 53 cm Escultura de gres refractari, porcellana i esmalts / Escultura de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculpture made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

16


“BIPEDO IMPLUME ACIDUS”

“INVENTUM BIPEDO IMPLUME”

56 X 32 X 48 cm Escultura de gres refractari, porcellana i esmalts / Escultura de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculpture made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

70 X 32 X 51 cm Escultura de gres refractari, porcellana i esmalts / Escultura de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculpture made of refractory stoneware, porcelain and porcelain and enamels

17


“DONA I”

“DONA II”

44 X 27 X 23 cm

35 X 27 X 16 cm

Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and enamels

18


“DONA III”

“DONA IV”

42 X 26 X 20 cm

38 X 23 X 18 cm

Escultures de gres refractari, porcellana i esmalts / Esculturas de gres refractario, porcelana y esmaltes / Sculptures made of refractory stoneware, porcelain and enamels

19


Acrílics sobre paper fet a mà. 42 X 31 cm / Acrílicos sobre papel hecho a mano. 42 X 31 cm / Acrylics on handmade paper. 42 X 31 cm

20


Acrílics sobre paper fet a mà. 42 X 31 cm / Acrílicos sobre papel hecho a mano. 42 X 31 cm / Acrylics on handmade paper. 42 X 31 cm

21


Professora de l’Escola Oficial de Disseny Llotja a Barcelona. Vicepresidenta i fundadora de l’Associació de Ceramistes de Catalunya (Barcelona). Membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica a Ginebra. Membre del FAD. La seva obra va crear escola, reconeixement obtingut pel govern de la Generalitat de Catalunya, atorgant-li el títol de Mestre Artesà Ceramista. Al llarg de més de quaranta anys de professionalitat, realitzà més de 200 exposicions arreu del món i la seva obra es troba a diverses col·leccions privades i publiques.

TERESA GIRONÈS Barcelona, 1941-2016.

22

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS 2016 “Refleccions matèriques de l’evolució” Galeria ESPAI G D’ART, Terrassa (Barcelona). 2015 Galerie Du Temple, Loucmarin, França. 4 ceramistes, Museu de Ceràmica “La Rajoleta” d’Esplugues de Llobregat, (Barcelona). Galerie Natalia Farré, Montblanc, (Tarragona). Col·laboració obra teatre “Cloaca” (Barcelona). Galeria D’art, Colmar, (França). Galeria Juanjo San Pedro, Laguardia, (Rioja). “El mico blau la mona rosa” Artesania Catalunya, Barcelona. 2014 Galeria Cori Torroja, Reus, (Tarragona). Galeria Du Don, Le Fel, (França). Galeria Terra Viva, St Quentin la Poterie, (França). Sala ACC, Barcelona. 2013 Terra Viva, St. Quentin La Poterie (França). Art Gallery, Reus, (Tarragona) España. Body & Soul, Museum of arts and Design MAD, New York-EU. 2012 La Borne Céramique Contemporaine, La Borne, França. Galerie Du Don, Du Fel, França. 2011 “Alicia en el Pais de las Maravillas” Terra Viva, St. Quentin La Poterie, França. Saló de l’Ajuntament de Verdú, Lleida. “El Raval de el Arte” Roquetas, Tarragona. 2010 Terra Viva, Saint Quentin La Poterie, França. Galerie Fusion, Tolouse, França. 2009 Galerie Du Don, Du Fel, França. “20 aniversari“ Terra Viva, Saint Quentin La Poterie, França. Galerie Horizon, Ginebra (Suïssa). Musée de La Poterie, St. Emilion, Burdeaux (França). Galerie Anagama, Versalles, França. Galerie Des Beux Arts, La Grande Motte, França. Imagine, Bordeaux, França. 2008 Abadie de Dieleghem, Jette, Bruselles. Galeria Annagama, Paris, (França). - Galeria Du Don, Du Fel, França. Terra Viva, Saint Quentin La Poterie, França. - Museu Mucbe, Benicarló. 2007 Galerie Du Don, Montpelier, França. - Terrània, Montblanc, (Tarragona).


EXPOSICIONS COL·LECTIVES / EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS 2016 Circuit Ceràmic al 47è Congres Internacional de Ceràmica de Barcelona : Museu Disseny HUB, La Llotja, Sala Fortuny-Centre Lectura de Reus. 2015 Interpretació en Fotografia d’Haykus, Agrupació Fotogràfica de Catalunya Participació en exposicions col·lectives de fotografia durant tot l’any, Barcelona. Llibres d’art, Santa Mònica, Barcelona. Com pensa l’artista, Tallers oberts Ciutat Vella, Barcelona. 2014 Biennale Internationale de la Céramique, Saint Cergue, (Suisse). Espai G d’Art , Terrassa, (Barcelona). Expo fotografies “6 visions, 6 fotògrafes” Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Barcelona. Llibres d’art - Pl. Sant Just - Barcelona 2013 “Lumineuse Experience“ Musée National Adrien. - Dubouché a Limoges, França 2012 Col·lectiva Associació Ceramistes Catalunya - ACC, Barcelona. “Dones fotògrafes” Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Barcelona. 2011 “Situació de les Dones al món” Ajuntament d’Esplugues del Llobregat, Barcelona. “Terres Blaves” Homenatge a Trinidad Sánchez Pacheco, Museu de Ceràmica de Barcelona. Libres d’Artista, Espai Betulia, Badalona. “Crisis Mutiu per crear“ Sala de l’ACC, Barcelona. Expo- Itinerant 25 anys de l’ACC, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Castell de Benedormiens, Castell, Platja D’Aro, Girona. “Después de Comella” La Sala, Vilanova i la Geltrú (Tarragona). 2010 “Llibres d’Artista“ Sala de l’ ACC, Barcelona. -“Vibracions de Porcellana“ Sala de l’ACC, Barcelona. “Cerámica Española en el Mundo” Expo-itinerant a Taywan. “Circuits Ceramiques” Académie Internationale de la Ceramique, Musée Sèvres (França). 2009 Cerco-Zaragoza, Sala Adama, Saragossa. 2008 International Academy Of Ceramics Fupig, Xina. - Cerco-Zaragoza, Sala Adama, Saragossa. - Crat, Oporto, Portugal. 2007 “Dones del Món” Sala de l’ACC, Esplugues de Llobregat.- Cerco-Zaragoza, Sala Adama, Saragossa. Museu del Càntir d’Argentona (Barcelona). OBRES EN COL·LECCIONS / OBRAS EN COLECCIONES / WORKS IN COLLECTIONS Museu de Ceràmica de Barcelona. Museu del Càntir d’Argentona (Barcelona). Museu d’Art Modern d’Elx (Alacant). Museu de Tossa (Girona). The Florida Museum of Hispànic American Art, Florida ( USA). Museus de Taiwan, China, Japó , Korea, Atenes. Museu Ceràmica, Tokio (Japó). Museu Benaki Ceràmica, Atenes. Korea. Lituania. Museu Fupig (China). Museu de Sèvres, (França) Museu National Adrien Dubouché, Limoges. Obra en col·leccions particulars d’Espanya, Europa i Amèrica.

23


Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 10·09·2016

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18 / 21 h 12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Patrocina / Patrocina / Sponsors

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

Teresa Gironès  

Material reflections on evolution. Reflexiones matéricas sobre la evolución. Reflexions matèriques sobre l’evolució.

Teresa Gironès  

Material reflections on evolution. Reflexiones matéricas sobre la evolución. Reflexions matèriques sobre l’evolució.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded