Page 1

LAURA INIESTA · EL TEMPS I ELS SILENCIS ·

Exposició / Exposición / Exhibition de l’11 d’abril al 14 de maig / del 11 de abril al 14 de mayo / From 11 April to 14 May · 2015


OBSERVEM EN L’OBRA DE LAURA INIESTA, L’ABSTRACCIÓ EN EL SEU MÀXIM GRAU DE PURESA ESTÈTICA. El camí que l’ha portat a desenvolupar aquesta personal visió expressionista, ha estat a través d’un llarg i meditat estudi sobre la matèria, el color, el gest, la taca i l’espai, o el que és el mateix, els fonaments de l’expressionisme abstracte o informalisme, depenent d’on ens situem geogràficament, i que en el seu cas es troba en els dos continents. El fet d’haver treballat durant una dècada a Colòmbia i Equador, cap als anys 80, li ha permès conèixer una altra manera d’observar la llum, el color, la forma i sobretot conèixer unes tradicions mil·lenàries molt diferents a la cultura mediterrània, fusionant totes dues, tal com es pot apreciar en la seva obra. Però encara aniria més lluny, ja que també s’observa l’existència d’elements relacionats amb l’estètica oriental -com la cal·ligrafia i certs signes gestuals-, encara que ella ho atribueix a l’atzar, sense haver cap idea preconcebuda. En realitat això no és del tot cert, ja que sempre ha sentit una gran admiració i respecte per la filosofia zen i per l’art japonès i xinès. Recentment ha exposat els seus treballs a la ciutat xinesa de Xangai, on també ha realitzat un enorme mural que ha obtingut un gran reconeixement per part del públic i de la crítica. Laura Iniesta sol afirmar que el seu treball és com un mirall que reflecteix la seva vida interior. És cert i, a més, afegiria que també mostra vida exterior, no tant pel seu caràcter tan expressiu i entusiasta, sinó perquè sap transmetre a l’espectador un cabal d’emocions i sentiments que el fan ser partícip també de l’obra, de sentir-se integrat en ella, com si busqués el diàleg entre l’artista i l’espectador a través de la pintura, que òbviament és la fi de tot creador.

OBSERVAMOS EN LA OBRA DE LAURA INIESTA, LA ABSTRACCIÓN EN SU MÁXIMO GRADO DE PUREZA ESTÉTICA. El camino que la ha llevado a desarrollar esta personal visión expresionista, ha sido a través de un largo y meditado estudio sobre la materia, el color, el gesto, la mancha y el espacio, o lo que es lo mismo, los fundamentos del expresionismo abstracto o informalismo, dependiendo de donde nos situemos geográficamente, y que en su caso se encuentra en ambos continentes. El hecho de haber trabajado durante una década en Colombia y Ecuador, hacia los años 80, le ha permitido conocer otra manera de observar la luz, el color, la forma y sobretodo conocer unas tradiciones milenarias muy diferentes a la cultura mediterránea, fusionando ambas, tal como se puede apreciar en su obra. Pero aún iría más lejos, ya que también se observa la existencia de elementos relacionados con la estética oriental –como la caligrafía y ciertos signos gestuales-, aunque ella lo atribuye al azar, sin deberse ninguna idea preconcebida. En realidad eso no es del todo cierto, ya que siempre ha sentido una gran admiración y respeto por la filosofía zen y por el arte japonés y chino. Recientemente ha expuesto sus trabajos en la ciudad china de Shanghai, donde también ha realizado un enorme mural que ha obtenido un gran reconocimiento por parte del público y de la crítica. Laura Iniesta suele afirmar que su trabajo es como un espejo que refleja su vida interior. Es cierto y, además, añadiría que también muestra vida exterior, no tanto por su carácter tan expresivo y entusiasta, sino porque sabe transmitir al espectador un caudal de emociones y sentimientos que le hacen ser partícipe también de la obra, de sentirse integrado en ella, como si buscara el diálogo entre el artista y el espectador a través de la pintura, que obviamente es el fin de todo creador. THE WORK OF LAURA INIESTA DISPLAYS ABSTRACTION WITH A MAXIMUM DEGREE OF AESTHETIC PURITY. The path that has led her to develop this personal expressionist vision passed through a long and careful study on matter, color, gesture, stain and space. These are the same foundations of abstract expressionism or informalism, depending on our geographic location, which in Laura’s case is in two continents. Laura worked for a decade in Colombia and Ecuador in the 80’s where she learned another way to view light, color, shape, and most importantly, became acquainted with ancient traditions that differ greatly from the Mediterranean culture, and we see that she blends both in her work. I would go further, since her work also contains elements related to oriental aesthetics, such as calligraphy and certain gestural symbols, although the artist says these are produced randomly, and do not come from any preconceived idea.. Actually this is not entirely true, since Laura has always had a great admiration and respect for Zen philosophy and Japanese and Chinese art. She recently exhibited her works in Shanghai, where she also painted a huge mural that has gained recognition by both public and critics. Laura Iniesta often says that her work is like a mirror reflecting her inner life. This is certainly true and I would add that it also shows outer life, not so much because of its expressive and enthusiastic quality, but rather because she knows how to convey a wealth of emotions and feelings to the viewer so that he becomes involved in the work, and feels integrated, as if searching for a dialogue between the artist and the viewer through the painting, which is obviously the aim of any creator. Ramon Casalé Membre Internacional de l’Associació de Crítics d’Art / Member of the International Association of Art Critics

2


“SOLSTICI” 130 x 195cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

3


“EQUILIBRI BLANC AMB LLUNA” 130 x 150cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

4


“ELS TRES PUNTS” 114 x 146cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

5


“EQUILIBRI” 100 x 100cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

6


“EQUILIBRI BLAU I TARONJA” 100 x 100cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

7


“MYSTIC” 100 x 100cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

8


“PREMIÈRE RECETTE POUR UN SORTILÈGE” 100 x 100cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

9


“ESCRIT” “LIPSI” 100 x 100cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

10


“AVEC LE ROUGE-2” 61 x 116cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

11


“DES DE DINS” 60 x 90cm - tríptic / tríptico / triptych Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

12


“AREIDE”

“ESPAI OBERT”

80 x 80cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

80 x 80cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

13


“ROIG XINA”

“BLEU ET NOIR”

“MATÍ”

“SALVATGE”

“SÈRIE-2 Nº11”

30 x 30cm

30 x 30cm

30 x 30cm

30 x 30cm

30 x 30cm

Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

14


“ONE”

“TWO”

“THREE”

130 x 25cm

130 x 25cm

130 x 25cm

Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

15


“FACE TO FACE” 73 x 60cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

16


“AFRÍCA2”

“MÀQUINA”

29 x 39cm

29 x 39cm

“FEMME”

“LA COBDÍCIA”

30 x 30cm

30 x 30cm

“OPUS IV”

“CAMÍ A XINA”

39 x 29cm

17 x 39cm

Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre lienzo / Mixed Media on Canvas

17


LAURA INIESTA (Barcelona.1955) EXPOSICIONS RECENTS / EXPOSICIONES RECIENTES / RECENT EXHIBITS: 2015 “Els Temps i a els silencis” Galeria Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona) (I) Fira ART MADRID, Madrid. (C) “Dona Terra” Galeria Alba Cabrera, València. (I) 2014 “El paper de l’Art” Galeria Ambit, Barcelona. (C) Fair ART-Kalsruhe, Kalsruhe (Alemanya) amb Galerie Charlot de Paris. (C) 2013 Galeria Charlot, Paris. França. (C) “De pròpia mà” Galeria Alba Cabrera, València. (I) “SENY” i “RAUXA”- realització de grans muralsCEIBS, Shanghai. Xina. (I) Fair ART-Kalsruhe, Kalsruhe (Alemanya) amb Galerie Charlot de Paris. (C) 2012 “Paté de Foie” Fundació Vila Casas 2012/2013 - Palau Solterra a Torruella de Montgrí, amb Faustí Llucià. (I) “Territoire du sabre” Galerie Charlot, Paris.França. (I) “Barcelona / Xangai” CEIBS Shanghai, Xina. (I) 2011 “Dialogues” Arfa Gallery, Knokke. Bèlgica. (I) “Abstractions” Galerie Ardital, Aix en Provence.França. (C) “Tinc un somni” Sala d’exposicions del Govern d’Andorra, Andorra la Vella. (C) 2010 “Creuant el foc” Centre d’Etudes Catalanes Université de Paris IV-Sorbonne, París. França. (I) “Catalan Pavillion” Shanghai Expo, Shanghai. Xina. (C) “Tinc un Somni” Martin Luther King Intl. Tributi. Sala Miramar, Sitges. (C) Matt Lam Studios & Stedmans Foundation AAD, Chicago, USA. (C) “Art & Joguina” Fundació Francisco Godia, Barcelona.(C)

18

2009 Indecor Galeria, Lleida. (C) “Art sota zero” Galeria Sharon Art, Lleó. Espanya. (C) Rosa Parks Museum, Montgomery, USA (C) Jr. National Historic Site - Marthin Luther King, Atlanta, USA. (C) Museum of African American History (MAAH) Detroit, USA. (C) Gabarrón Foundation, New York, USA. (C) 2008 “Art al cel” Museu de Badalona, Barcelona. (C) “Dos” Galeria Sharon Art, Lleó. Espanya. (I) “Tot és rodó” Galeria René Metrás, Barcelona. amb Faustí Llucià. (I) Galeria AB, Granollers. (I) 2007 “Angelus” Galeria René Metrás, Barcelona. (C) “Art al cel” Alcochete, Portugal. (C) 2006 “Alquímia” Galeria Poster Fine Art, Granada. Espanya. (I) “Alquímia” Galeria Cartell Fine Art, Màlaga. Espanya. (I) 2005 “Entre les Tapes” Galeria René Metrás, Barcelona. (C) “Rostres” Galeria René Metrás, Barcelona. (C) “Nourriture Culture Ingredients” Institut Miralda, Tòquio. Japó (C) 2004 “Fetitxe” Galeria René Metrás, Barcelona. (I) “A l’ull de Dalí” Galeria René Metrás, Barcelona.(C) 2003 Galeria Sharon Art, Lleó, Espanya. (I) FoodCultureMuseum, Barcelona. (C) “Viva Zapata” Galeria Jordi Barnadas, Barcelona. (I) 2002 NewArt ‘02 amb Galeria René Metrás, Barcelona. (I)


1998 Kostner Gallery, Miami, USA. (I) 1994 Roberts Fine Art Gallery, Los Angeles, USA. (I)

OBRES EN COL·LECCIONS / OBRAS EN COLECCIONES / WORKS IN COLLECTIONS:

1991 Galeria Villa del Arte, Barranquilla. Colòmbia. (I)

Col·lecció Antoni Vila Casas, Barcelona.

1990 Seu Organització d’Estats Americans a Bogotà, Colòmbia. (I)

Museu “Fundació Carmen i LLuis Bassat” Mataró (Barcelona)

1989 Centre d’Art “La França” Bogotà, Colòmbia. (I) Galeria Nova Terra Bogotà. Colòmbia. (I)

Col·lecció Ernesto Ventos, Barcelona.

1987 Centre d’Art “La França” Medellín. Colòmbia. (I) 1986 Galeria Nova Terra Bogotà. Colòmbia. (I) 1984 Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica, Quito. Equador. (C) Galeria Goribar, Quito. Equador. (I) Galeria Banc del Pacífic, Guayaquil. Equador. (C)

Museo Guayasamin de Quito (Equador) Fundació Banco del Pacífico, de Guayaquil (Equador) Col·lecció ING Bank, Barcelona. CEIBS (China Europe International Business School) de Shanghai, Xina.

1983 Museu Guayasamín, Quito. Equador. (C) Galeria Goribar, Quito. Equador. (I) 1982 Galeria Germán Pavón, Quito. Equador. (I) 1981 Galeria Altamira, Quito. Equador. (I) 1980 Club Empresarial Lesseps, Barcelona. (I) Sala d’exposicions Caixa Laietana, Barcelona. (I) 1979 Club Empresarial Lesseps, Barcelona. (I) Centre d’Art Sant Jordi, Barcelona.(C)

(I): Exposicions individuals / Exposiciones individuales / Individual Exhibitions. (C): Exposicions col·lectives / Exposiciones colectivas / Collective Exhibitions.

19


Inauguració de l’exposició / Inauguración de la exposición / Inauguration of the exhibition

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Opening hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday 18 / 21 h Dissabte / Sábado / Saturday

12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And by appointment

Laura Iniesta  

Laura Iniesta sol afirmar que el seu treball és com un mirall que reflecteix la seva vida interior. Laura Iniesta suele afirmar que su traba...

Laura Iniesta  

Laura Iniesta sol afirmar que el seu treball és com un mirall que reflecteix la seva vida interior. Laura Iniesta suele afirmar que su traba...

Advertisement