Page 1

JOSÉ ANTONIO SORIA · (Re) interpretacions ·

exposició 21 setembre / 18 octubre 2013

exhibition 21 September/October 18, 2013


(Re) interpretacions de/ by José Antonio Soria L’exposició fa un recorregut per fotografies originals d’època, de les que s’ha mantingut el seu marc d’origen, intentant no intervenir massa en ell, tot i que en alguns casos poden tenir alguna irregularitat deguda al temps però que, en qualsevol cas, forma part de l’obra. En cadascuna de les fotografies, l’autor ha fet una intervenció pictòrica directa amb acrílics, fent així una (Re) interpretació de l’escena original.

This exhibition entails a series of period photographs that have been kept in their original frames, trying not to intervene too heavily in them. Although in some instances irregularities may be present due to the passage of time, this in no doubt forms part of the work. In each photograph the artist has made a direct pictoral intervention with acrylics, thus making a (Re) interpretation of the original scene. 2


路 (Re) interpretacions 路

3


La dona transparent / The transparent lady 56 x 41 cm / 2013 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

4


La cosina segona de “Lynda Carter” / Lynda Carter’s second cousin 36 x 31 cm / 2013 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

5


La nena girada / The girl turned round 66 x 51 cm / 2013 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

6


Sempre perdo el cap / I always lose my head 60 x 40 cm / 2013 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

7


Jo no volia resar tant / I hadn’t wanted to pray so much (1) 62 x 43 cm / 2013 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

8


Jo no volia resar tant / I hadn’t wanted to pray so much (2) 62 x 43 cm / 2013 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

9


Artur sempre va voler ser Cíclope / Arthur always wanted to be a Cyclops 36 x 30 cm / 2013 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

10


L’Àngel anònim / The unknown angel 66 x 51 cm / 2013 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

11


La meva peineta celeste / My peineta from heaven 40 x 34 cm / 2012 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

12


Al final el temps acaba esborrant-nos / In the end, time fades us out 61 x 51 cm / 2012 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

13


El meu amic Netol / My friend Netol 40 x 34 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

14


Abans de res, elegants / Elegance above all 40 x 31 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

15


Hem perdut el fil / We’ve lost the thread 62 x 52 cm / 2011 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

16


Amor enquistat / Love entrenched 48 x 66 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

17


Amor Total / Total love (1) (2) 27 x 40 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

18


La comunió de Minnie / Minnie’s communion 77 x 55 cm / 2011 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

19


Arrels / Roots 58 x 68 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

20


Amor Total / Total love (3) 71 x 55 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

21


Silvia / Sylvia 24 x 30 cm / 2011 AcrĂŹlic sobre fotografĂ­a original / Acrylic over original photograph

22


La meva primera “Feria de Abril” / My first “Feria de Abril” 40 x 25 cm / 2011 Acrìlic sobre fotografía original / Acrylic over original photograph

23


Matrimonis / Couples (1) 48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph

24


Matrimonis / Couples (2)

Matrimonis / Couples (3)

48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph

48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph

25


26

Matrimonis / Couples (4)

Matrimonis / Couples (5)

48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph

48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph


Matrimonis / Couples (6)

Matrimonis / Couples (7)

48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph

48 x 41 cm / 2013 Collage sobre fotografĂ­a original / Collage over original photograph

27


José Antonio Soria Soria, 1962. Residex a / now living in Terrassa

José Antonio Soria és un autor que, des de fa temps treballa amb collage, ja sigui partint de revistes originals d’època o directament sobre positius fotogràfics originals, la majoria mantenint el seu propi marc original de l’època. En aquesta exposició, l’autor utilitza l’acrílic per completar, alterar i dotar d’un nou fons a l’obra fotogràfica original. No hi ha història ni narració, sinó una successió d’estampes sorprenents i inconnexes, però això si, unides per la coherència estètica. Són obres que es basen en la mixtura (obra fotogràfica i acrílic), on els personatges originals es converteixen en éssers amb una altra personalitat, fan una mutació cap un altra forma de ser. 28

Aquests nous éssers, semblen surar sobre una altra realitat paral·lela, on sembla que sobreviuen en perfecta harmonia amb l’entorn monocrom del seu context original, com alliberats del temps que els atrapava. A l’exposició es mostraran també dos llibres de “Cadàver exquisit” : - Un primer llibre realitzat per J. A. Soria amb la col·laboració de Glòria Vilches, creat partint de material original, utilitzant el collage i manipulat sobre un quadern moleskine. Es pot veure tot el muntatge original en el següent enllaç: Cadàver Exquisit - Un segon llibre de “Cadàver exquisit” realitzat per J. A. Soria amb la


to the original photographic work. No story or narration is formed, only a succession of unexpected and unconnected scenes which are united by their aesthetic coherence. They are works based on a mixture, photographic and acrylic, where the original characters become beings with another personality, a mutation towards another nature. These new beings tend to float over another parallel reality, one where they seem to survive in perfect harmony with the monochrome environment of their original context, as if freed from the times in which they are trapped. col·laboració de Lídia Moreno dins la mateixa metodologia. També es mostrarà un vídeo clip musical El mort i el degollat realitzat en la tècnica stop-motion amb collage, creat per promocionar la cançó del disc “No us cregueu ni la meitat” de Nacho Umbert & La Companyia.

José Antonio Soria is artist who has long worked in collage, whether from old magazines or directly from original photographs, the majority of which maintain their original frames from their respective time periods. In this exhibition, the artist uses acrylics to complete, alter, or provide a new background

Also on display in the exhibition are two of the “Exquisite Cadaver” books: - The first book was made by J. A. Soria in collaboration with Glòria Vilches, created from original materials using collage and manipulated into a moleskin notebook. The entire original montage can be seen at the following link: Cadàver Exquisit - A second “ Exquisite Cadaver” book was made by J. A. Soria in collaboration with Lídia Moreno using the same methodology. A music video clip will also be shown, El mort i el degollat, made in stop-motion with collage and created to promote a song from the album “No us cregueu ni la meitat” by Nacho Umbert & La Companyia. 29


exposició del 21 setembre al 18 d’octubre de 2013

exhibition from September 21 to October 18, 2013

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 92 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dillus a Divendres / Lunes a Viernes / Monday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

17,30 / 20,30 h 12 a 14 / 18 a 21 h

Matins hora concertada / Mañanas hora concertada / Morning by appointment

Agraïments / Acknowledgements:

Traducció de l’anglès Simon Cousineau

José antonio soria espaigdart  

This exhibition entails a series of period photographs that have been kept in their original frames, trying not to intervene too heavily in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you