__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Exposició / Exposición / Exhibition 7 - 10 / 8 - 11 · 2017


DIÀLEGS Durant l’estiu de 2017 a Cadaquès sorgeix el Diàleg, cadascú amb el seu propi llenguatge, el seu criteri, la seva mirada, la seva manera de tractar el color, les formes, les textures, les línies, la matèria. La conversa s’allarga fins la matinada, seduïts per l’olor de mar, la bellesa de l’entorn, pintura detallista, onírica, somnis que poden convertir-se en realitat, creació pictòrica molt personal on l’artista transforma els temes escollits per donar-hi una visió personal… Cadascú defensant el seu criteri, però tots tres entenen l’art com una forma de vida…

DIÁLOGOS Durante el verano de 2017 en Cadaqués surge el Diálogo, cada uno con su propio lenguaje, su criterio, su mirada, su manera de tratar el color, las formas, las texturas, las líneas, la materia. La conversación se alarga hasta la madrugada, seducidos por el olor de mar, la belleza del entorno, pintura detallista, onírica, sueños que pueden convertirse en realidad, creación pictórica muy personal donde el artista transforma los temas escogidos para dar una visión personal ... Cada uno defendiendo su criterio, pero los tres entienden el arte como una forma de vida ...

DIALOGUES During the summer of 2017 in Cadaquès, the Dialogue arises, each with its own language, its criteria, its look, its way of dealing with color, shapes, textures, lines, matter. The conversation lasts until dawn, seduced by the smell of the sea, the beauty of the environment, retail, dreamlike painting, dreams that can be converted into reality, a very personal pictorial creation where the artist transforms the chosen themes to give a personal view ... Each one defending his criterion, but everyone understands art as a way of life ...

2


L’obra de l’Àngel Asensio parteix d’una base figurativa, un realisme trastocat per l’ abstracció, una elaboració conscient on el procés i la riquesa pictòrica són una part important del treball, tot està estructurat, partint d’una clara idea creativa en la qual els volums, els plans i la llunyania s’inscriuen en un tot.

La obra de Ángel Asensio parte de una base figurativa, un realismo trastornado por la abstracción, una elaboración consciente donde el proceso y la riqueza pictórica son una parte importante del trabajo, todo está estructurado, partiendo de una clara idea creativa en la que los volúmenes, los planes y la lejanía se inscriben en un todo. The work of Àngel Asensio is based on a figurative base, a realism that is disturbed by abstraction, a conscious elaboration where the process and the pictorial richness are an important part of the work, everything is structured, based on a clear idea Creative in which the volumes, the plans and the distance are registered in a whole. 3


“VIA LIBERTÀ” 30 x 92 cm Resines pols de marbre, acrílic i oli sobre taula / Resinas polvo de mármol, acrílico y óleo sobre tabla / Resins marble powder, acrylic and oil on board “DESTÍ” 100 x 100 cm Resines pols de marbre, acrílic i oli sobre tela / Resinas polvo de mármol, acrílico y óleo sobre lienzo / Resins marble powder, acrylic and oil on canvas

4


5


“VIA 3”

“CAPVESPRE UN DIA DE DESEMBRE”

39 x 29 cm

39 x 29 cm

Aquarel·la sobre paper Arches / Acuarela sobre papel Arches / Watercolor on Arches paper

6


“VIATGE INVERTIT”

“CAP AL NORD”

“EXTRARADI”

60 x 30 cm

60 x 30 cm

60 x 30 cm

Resines pols de marbre, acrílic i oli sobre taula / Resinas polvo de mármol, acrílico y óleo sobre tabla / Resins marble powder, acrylic and oil on board

7


“CAMÍ DE LA VINYOLA” 24,5 x 40 cm

“TORRE D’ALTA MAR” 27,5 x 36 cm

Aquarel·la sobre paper Arches / Acuarela sobre papel Arches / Watercolor on Arches paper

8


“ENTRE VIES”

“MIRA’T EL MAR”

35 x 35 cm

41,5 x 41,5 cm

“MOLL DE LA FUSTA”

“PLAÇA DE LA CATEDRAL”

41 x 41 cm

35 x 35 cm

Aquarel·la sobre paper Arches / Acuarela sobre papel Arches / Watercolor on Arches paper

9


“NOTRE DAME” 13 x 42 cm

“ENTRE ARBRES” 12,5 x 17,5 cm

“TORRE D’ALTA MAR-I” 25 x 39 cm

Aquarel·la sobre paper Arches / Acuarela sobre papel Arches / Watercolor on Arches paper

10


“AL PASSAR L’ANDANA” 20 x 49 cm

“BISTROT DE LA GARE” 23 x 47 cm

Aquarel·la sobre paper Arches / Acuarela sobre papel Arches / Watercolor on Arches paper

11


ÀNGEL ASENSIO Puig-reig, 1972.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS 2017 “DIÀLEGS” Galeria ESPAI G D’ART, Terrassa. Galeria Juan Risso, Madrid. 2016 Galeria d’art ITURRIA, Cadaqués. 2014 Galeria d’art ITURRIA, Cadaqués. 2013 Galeria d’art ITURRIA, Cadaqués. Galeria TUSET art contemporani, Barcelona. 2012 Galeria PUNT D’ART, Terrassa. 2011 Galeria TUSET art contemporani, Barcelona. Sala BRAULIO, Castellón. 2010 Sala d’art EL QUATRE, Granollers. Galeria d’art ARTICOLOR, Vic. 2009 Galeria TUSET art contemporani, Barcelona. 2008 Sala d’art MOXAICA GALLERI, Cuenca. Galeria d’art ARTICOLOR, Vic. 2007 Sala BRAULIO, Castellón. 2005 Galeria ACTUAL art contemporani, Madrid. EXPOSICIONS COL·LECTIVES / EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS 2016 NUEVA FIGURACIÓN S.XXI: LA MEMORIA TRASCENDENTAL, Galeria d’art Ceferino Navarro, Granada. HIPERMERC’ART by MORITZ, fàbrica Moritz, Barcelona. 30 años 30 artistas, Sala d’art EL QUATRE, Barcelona. 2015 HIPERMERC’ART by MORITZ, fàbrica Moritz, Barcelona. FOIRE EUROPÉENNE D’ART CONTEMPORAIN, Estrasburg. Parvis d’artistes 2015, Tannay. Galeria d’art Beatriz Villamarin, Gijón.

12


2014 ART UP! Foire d’art contemporani, Lille. Parvis d’artistes 2014, Tannay. FOIRE EUROPÉENNE D’ART CONTEMPORAIN, Estrasburg. HIPERMERC’ART, La Sala VINÇON, Barcelona. L’ILLA D’ART, art contemporani Illa Diagonal, Barcelona. 2013 HIPERMERC’ART, La Sala VINÇON, Barcelona. FOIRE EUROPÉENNE D’ART CONTEMPORAIN, Estrasburg. Feria ROOM ART FAIR, Madrid. Barcelona Express, Sala d’art EL QUATRE, Barcelona. 2012 HIPERMERC’ART, La Sala VINÇON, Barcelona. 2011 SUPERMERCAT DE L’ART, Eivissa. 2008 Centre d’art Escaldes-Engordany, Andorra. Fira d’art contemporani ART MADRID, Madrid. 2007 Galeria ACTUAL art contemporani, Madrid. 2006 Centre d’art MARÇO VELL, Centelles. 2005 Sala PARÉS “Premi a la pintura Jove”, Barcelona. Galeria VICTORIA HIDALGO, Madrid.

MENCIONS /

MENCIONES / MENTIONS

2016 1r Premi, premi internacional de pintura ràpida Tossa de Mar especial 60 aniversari, Tossa de Mar. Premi adquisició en el XV certamen cultural Virgen de las Viñas, Tomelloso. 2n Premi concurs de pintura Fundació Privada Mútua Catalana, Tarragona. 2015 1r Premi VI premi internacional Fundació Barcelona Olímpica Art sobre paper, Barcelona. 2013 Seleccionat en el premi de pintura Fundació Vila Casas, Barcelona. Seleccionat en el 13è premi de pintura BBVA Ricard Camí, Terrassa. 2012 Menció d’honor en el Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans. 2011 Seleccionat en el 12è premi de pintura Ricard Camí, Terrassa. 2008 1r Premi de pintura en el XIV Cartell de premis Arts Andorra, Andorra. 1r premi concurs de pintura Art-Gent de petit format, Argentona. 2007 1r premi XXVII premi de pintura Valentí, Sant Pere de Ribes. 2006 1r premi en el 3r concurs de pintura Tardor i Natura, Ciutat de Berga. Menció d’honor en el LXIV premi de pintura Centelles. 2005 Seleccionat en el XLVII premi a la pintura jove SALA PARÉS, Barcelona. 1r premi en el VII certamen de pintura Castell d’Aro, Girona. Menció d’honor en el LXIII premi de pintura Centelles.

13


L’obra del Vall Karsunke amb el seu sentit únic del color i la composició, crea uns personatges plàstics, elegants, amb identitat i vida pròpia. El seu treball representa una exploració profunda del color i l’essència de la forma humana, està ple de fluïdesa i moviment, parlen d’emocions crues, de desitjos, somriures, vida... conserven el sentit de l’harmonia i l’elegància que, potser, existeix ara sols en les nostres memòries i el nostres somnis.

La obra del Vall Karsunke con su sentido único del color y la composición, crea unos personajes plásticos, elegantes, con identidad y vida propia. Su trabajo representa una exploración profunda del color y la esencia de la forma humana, está lleno de fluidez y movimiento, hablan de emociones crudas, de deseos, sonrisas, vida ... conservan el sentido de la armonía y la elegancia que, tal vez, existe ahora sólo en nuestras memorias y nuestros sueños. The work of the Vall Karsunke with its unique sense of color and composition, creates some elegant, elegant personalities with identity and their own life. His work represents a profound exploration of the color and essence of the human form, is full of fluidity and movement, they speak of raw emotions, desires, smiles, life ... they retain the sense of harmony and the “ elegance that, perhaps, exists only now in our memories and our dreams.

14


15


“MONSIEUR MICKEY”

“LE GARÇON”

46 x 38 cm Oli + collage sobre tela / Aceite + collage sobre lienzo / Oil + collage on canvas

46 x 38 cm Oli + collage sobre tela / Aceite + collage sobre lienzo / Oil + collage on canvas

“FACE”

16

110 x 90 cm Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas


17


“LE CIRQUE RUSSE”

“CATALÀ ENBIGOTAT”

46 x 38 cm Acrílic + collage sobre fusta / Acrílico + collage sobre madera / Acrylic + collage on wood

47 x 33 cm Acrílic + collage sobre fusta / Acrílico + collage sobre madera / Acrylic + collage on wood

“LE MONSIEUR BLUE, BLANC ET ROUGE” 110 x 90 cm Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

18


19


20

“JOVE CUINER”

“MONSIEUR ET LE SÉMAPHORE”

“SMILE SOBRE BLAU”

37 x 28 cm Acrílic sobre fusta / Acrílico sobre madera / Acrylic on wood

35 x 27 cm Acrílic + collage sobre teta / Acrílico + collage sobre lienzo / Acrylic + collage on canvas

34 x 26,5 cm Acrílic sobre fusta / Acrílico sobre madera / Acrylic on wood


“OXIGENAT” 70 x 50 cm Acrílic + collage sobre DM / Acrílico + collage sobre DM / Acrylic + collage on DM

21


“GRAND COEUR ROSE”

“SR. MORENO”

50 x 35 cm Acrílic + collage sobre teta / Acrílico + collage sobre lienzo / Acrylic + collage on canvas

“VESTIT ESTAMPAT” “CUA DE CAVALL”

20 x 20 cm Oli + collage sobre tela / Aceite + collage sobre lienzo / Oil + collage on canvas

22


“NUESA FEMENINA”

“NUESA MASCULINA”

“OLÍMPIQUES”

21,8 x 3,5 cm

21,8 x 3,5 cm

27 x 35 cm

Ensamblatge en fusta / Ensamblaje en madera / Wood assembly

23


VALL KARSUNKE Barcelona, 1967.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS 2017 “DIÀLEGS” Galeria ESPAI G D’ART, Terrassa. “LA BARRETINA CATALANA:UN SIMBOL D´UN PAIS” a la GALERIA BLANCA BY ERAI a Sant Cugat del Vallés (Barcelona). 2015 “MOUSELAND” a la PLOM GALLERY de Barcelona. 2014 “MICKEY WELT (MÓN MICKEY)” a la ESCOLA SUÏSSA, Barcelona. “CASA DE BARRETS” a l’espai BUTIKFARRA, Barcelona. 2012 “LIFE” a G.MEMORIAL al C.M.TEKNON, Barcelona. “REPORTER & FRIENDS” a la G.JORDI BARNADAS, Barcelona. 2010 “L´AMIC AMERICÀ” a la GALERIA MONTCADA, Barcelona. “100% VALL KARSUNKE” a G.MEMORIAL al C.M.TEKNON, Barcelona. 2009 CENTRE D’ART EL MARÇÓ VELL, Centelles (BCN). Galeria GERALDINE BANIER, París (França). 2008 Sala ÀGORA, Cambrils (Tarragona). Galeria ESPAI (B) GRÀCIA, Barcelona. GALERIA MEMORIAL al C. M. TEKNON, Barcelona. 2007 LA SIRENA, Cadaqués (Girona). 2006 Galeria ESPAI (B) GRÀCIA, Barcelona. 2005 L’ART al Born de Barcelona LA LLÀNTIA, Barcelona. EXPOSICIONS COL·LECTIVES / EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS 2017 “L’ILLA D’ART’17” a L’ILLA DIAGONAL, amb GALERIA SÀFIA, Barcelona. 2016 HIPERMERC’ART de la G.SÀFIA a la FÀBRICA MORITZ, Barcelona. COL·LECTIVA NADAL´12 a la Galeria JORDI BARNADAS, Barcelona. 2015 HIPERMERC’ART de la G.SÀFIA a la FÀBRICA MORITZ, Barcelona. AFFORDABLE ART FAIR-Battersea(LOND)amb BELL FINE ART GALLERY-UK “L’ILLA D’ART’15” a L’ILLA DIAGONAL, amb GALERÍA SÀFIA, Barcelona. 2014 HIPERMERC’ART de la G.SÀFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. Col·lectiva DELICARTESSEN a la Galeria ESTHER MONTORIOl, Barcelona. Col·lectiva Nadal’14 a G.ROSSINYOL, Sant Cugat del Vallés (BCN).

24


2013 Col·lectiva Nadal’13 Galeria VIDRART, Menorca (Balears). Nadal’13 col.lectiva a Galería BARNADAS HUANG, Singapur (Âsia). “L’ILLA D’ART´13” a L’ILLA DIAGONAL, amb GALERÍA SÀFIA, Barcelona. Galeria SIART, Cadaqués (Girona). HIPERMERC’ART de la G.SAFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. 2012 Col·lectiva de Nadal a la Galeria VIDRART, Menorca (Balears). NADAL’12 a la Galeria JORDI BARNADAS, Barcelona. HIPERMERC’ART de G.SAFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. Galeria SIART, Cadaqués (Girona). “L’ILLA D’ART’12” a L’ILLA DIAGONAL, amb GALERÍA SÀFIA, Barcelona. 2011 Galeria JORDI BARNADAS, Barcelona. Galeria-ISMES, Vilanova i la Geltrú (BCN). HIPERMERC’ART de la G.SAFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. Col·lectiva “SMILE, PLEASE” amb G.MONTCADA, Barcelona. Fira ARTMADRID 2011 a amb G.JORDI BARNADAS de Bcn, Madrid. Col·lectiva “PLATJA D’ART” 2011 amb G.JORDI BARNADAS, Barcelona. Fira SWAB 2011 a la Fira, Barcelona. “L’ILLA D’ART’11” a L’ILLA DIAGONAL de BCN, amb GALERÍA SÀFIA, Barcelona. “I LOVE CORTO MALTÉS” a G.MONTCADA, Barcelona. 2010 HIPERMERC’ART de la G.SÀFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. Galeria-ISMES, Vilanova i la Geltrú (BCN). Galeria JORDI BARNADAS, Barcelona. “L’ILLA D’ART’10” a L’ILLA DIAGONAL, amb GALERÍA SÀFIA, Barcelona. 2009 EL SUPERMERCAT DE L’ART, Eivissa. Col·lectiva NADAL 2009 a GALERIA MONTCADA, Barcelona. Fira Art START a Estrasburg (França) amb G.JORDI BARNADAS, Barcelona. HIPERMERC´ART de G.SÀFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. Galeria JORDI BARNADAS, Barcelona. “NADAL 2009” amb G.ARTEVISTAS (BCN) a la DIPUTACIO D´ALACANT Galeria-ISMES de Vilanova i la Geltrú (BCN). “L’ILLA D’ART’09” a L’ILLA DIAGONAL, amb GALERÍA SÀFIA, Barcelona. Galeria SIART (Patricia Sicardi), Cadaqués (Girona). Galeria KROMA de S.Feliu de Guixols (Girona). Fira ART BODENSEE a Dornbirn (Àustria) amb G.VICTOR LOPE, Barcelona. 2008 Galeria-ISMES de Vilanova i la Geltrú (BCN). HIPERMERC’ART de G.SÀFIA a la SALA VINÇON, Barcelona. Galeria JORDI BARNADAS, Barcelona. Galeria PILAR RIBERAYGUA d’Andorra la Vella (Andorra). G.GERALDINE BANIER a París (França). Galeria KROMA de S.Feliu de Guixols (Girona). “30 HEROIS” a GALERIA MONTCADA (BCN). 2006 1r premi en el 3r concurs de pintura Tardor i Natura, Ciutat de Berga (BCN). Menció d’honor en el LXIV premi de pintura Centelles (BCN). 2005 Seleccionat en el XLVII premi a la pintura jove SALA PARÉS, Barcelona. 1r premi en el VII certamen de pintura Castell d’Aro, (Girona). Menció d’honor en el LXIII premi de pintura Centelles (BCN).

25


L’obra de la Cristina Cabané, parteix d’un món imaginari i de somnis, en el qual l’artista plasma a partir de la plàstica dels colors i les aiguades uns paisatges suggerents i moltes vegades indefinits, on ens transporten a diferents llocs. Les seves figures sense identitat pròpia, que van i que venen, prenen protagonisme pel seu color i el collage, creant uns espais personals.

La obra de Cristina Cabané, parte de un mundo imaginario y de sueños, en el que el artista plasma a partir de la plástica de los colores y las aguadas unos paisajes sugerentes y muchas veces indefinidos, donde nos transportan a diferentes lugares. Sus figuras sin identidad propia, que van y que vienen, toman protagonismo por su color y el collage, creando unos espacios personales. The work of Cristina Cabané, based on an imaginary world and dreams, in which the artist draws from the plastic of colors and waterfalls suggestive and often indefinite landscapes, where they are transported to different places. Their figures without their own identity, which go and they come, take center stage in their color and collage, creating personal spaces.

26


27


“ENTRE BICICLETES”” 50 x 50 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on canvas

“PASSEIG ITINERANT” 97 x 146 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

28


29


“EL CAFÈ” 80 x 80 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

30

“UN RATET A PEU I ALTRE CAMINANT-1” 100 x 100 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood


31


“L’ESCAPADA” 30 x 100 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on canvas

“UN RATET A PEU I ALTRE CAMINANT-2” 100 x 100 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

32


33


1

3

2

4

1 · “ON ANEM”, 30 x 30 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood 2 · “PINTANT ELS NÚVOLS”, 10 x 15 cm Tècnica mixta sobre paper antic / Técnica mixta sobre papel antiguo / Mixed media on old paper

34

3 · “OMBRES”, 21 x 31 cm Tècnica mixta sobre paper antic / Técnica mixta sobre papel antiguo / Mixed media on old paper 4 · “SOL I SOMBRA”, 35 x 35 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on canvas


“REFLEXIÓ” 44 x 47 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on canvas

“LA SORTIDA” 35 x 45 cm Tècnica mixta sobre tela / Técnica mixta sobre tela / Mixed technique on canvas

35


CRISTINA CABANÉ Sabadell, 1970.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS

2017 “DIÀLEGS”, Galeria ESPAI G D’ART a Terrassa (BCN). “FIRA DEL TREPAT” a la Conca de Barberà (Tarragona). GALERIA BLANCA by ERAI a Sant Cugat del Vallés (BCN). L’ ILLA DIAGONAL by GALERIA SÀFIA a Barcelona. CASA TAULÉ a Sabadell (BCN). 2016 HIPERMERC’ART MORITZ by GALERIA SÀFIA a Barcelona. HIPERMERCAT a GALERIA BLANCA by ERAI a Sant Cugat del Vallés, (BCN). 2015 HIPERMERC’ART MORITZ by GALERIA SÀFIA a Barcelona. HIPERMERCAT a GALERIA BLANCA by ERAI a Sant Cugat del Vallés, (BCN). 2014 HIPERMERC’ART VINÇON by GALERIA SÀFIA ILLA DIAGONAL by GALERIA SÀFIA a Barcelona. 2013 HIPERMERC’ART VINÇON by GALERIA SÀFIA ILLA DIAGONAL by GALERIA SÀFIA a Barcelona. GALERIA IGNACIO LA SALETA a Barcelona. 2012 HIPERMERC’ART VINÇON by GALERIA SÀFIA ILLA DIAGONAL by GALERIA SÀFIA a Barcelona . 2011 HIPERMERC’AT VINÇON by GALERIA SÀFIA PACHÀ a Eivissa. L’ILLA DIAGONAL amb GALERIA SÀFIA a Barcelona. 2010 HIPERMERC’ART VINÇON by GALERIA SÀFIA SUPERMERCAT D’ART a Eivissa. ILLA DIAGONAL by GALERIA SAFIÀ a Barcelona. 36


2009 HIPERMERC’ART VINÇON by GALERIA SÀFIA ILLA DIAGONAL by GALERIA SÀFIA a Barcelona. SUPERMERCAT D’ART a Eivissa. 2008 HIPERMERC’ART VINÇON by GALERIA SÀFIA GALERIA JORDI BARNADAS a Barcelona. 2004 GALERIA PALOMA MENA a Madrid. GALERIA ÀMBIT ARTÍSTIC a Cadaqués, Girona.

SELECCIONADA EN ELS PREMIS / SELECCIONADA EN LOS PREMIOS / SELECTED IN PRIZES

Premi a la Pintura Jove XL, XLI de la Sala Parés (Barcelona). Premis Calassanç (Terrassa), II i IV menció d’honor. II i III Premi de Pintura de Petit Format Autocugat, Sant Cugat del Vallés (BCN).

COL·LECCIONS PRIVADES I PUBLIQUES / COLECCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS / PRIVATE AND PUBLIC COLLECTIONS /

Espanya, França, Italia, Belgica i Anglaterra, Banc de Sabadell, Cobega i Transports Metropolitans de Barcelona.

37


Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 7·10·2017

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

17.30 / 20.30 h 12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

DIÀLEGS  

Àngel Asensio, Vall Karsunke and Cristina Cabané, each one with their own language, their criteria, their look, their way of dealing with co...

DIÀLEGS  

Àngel Asensio, Vall Karsunke and Cristina Cabané, each one with their own language, their criteria, their look, their way of dealing with co...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded