__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CARME ALIAGA · CIUTATS FORA DE MAPA · CIUDADES FUERA DE MAPA · CITIES OUT OF MAP ·

Exposició / Exposición / Exhibition 22 - 04 / 26 - 05 · 2017


CIUTATS FORA DE MAPA Quantes vegades una vella postal o fotografia, una llum, un color, una olor ens transporta a un altre indret, a un altre temps, als nostres records. Una ciutat pot contenir totes les ciutats, les que hem visitat i les que ens queden per descobrir. Ciutats que no són el que semblen, fragments de ciutats, fragments de nosaltres mateixos. Les ciutats com a metàfora de la multiplicitat de temps diferents, on conviuen estrats temporals múltiples, restes sobre restes, pòsits, rastres d’altres moments... Ciutats que se succeeixen una sobre l’altra, sobre el mateix sòl, com les capes d’un quadre. Re-construir, refer, tornar a construir. Mai serà ben bé el mateix, serà nou, però no com abans. El collage, l’estrip, la bellesa del fragment, la poètica que ho envolta. La fragilitat del paper, la capacitat de preservar i alhora tan vulnerable. Les contradiccions entre figuració i abstracció, tan lluny i tan a prop l’una de l’altra, les pròpies nostres... Sempre m’ha agradat moure’m en aquest llindar on pot succeir de tot. Sense límits. Aquí sempre és un altre lloc, com “ciutats fora de mapa”.

CIUDADES FUERA DE MAPA Cuántas veces una vieja postal o fotografía, una luz, un color, un olor nos transporta a otro lugar, a otro tiempo, a nuestros recuerdos. Una ciudad puede contener todas las ciudades, las que hemos visitado y las que nos quedan por descubrir. Ciudades que no son lo que parecen, fragmentos de ciudades, fragmentos de nosotros mismos. Las ciudades como metáfora de la multiplicidad de tiempos diferentes, donde conviven estratos temporales múltiples, restos sobre restos, posos, rastros de otros momentos ... Ciudades que se suceden una sobre la otra, sobre el mismo suelo, como las capas de un cuadro. Re-construir, rehacer, volver a construir. Nunca será exactamente lo mismo, será nuevo, pero no como antes. El collage, el desgarro, la belleza del fragmento, la poética que lo rodea. La fragilidad del papel, la capacidad de preservar y al mismo tiempo tan vulnerable. Las contradicciones entre figuración y abstracción, tan lejos y tan cerca la una de la otra, las propias nuestras ... Siempre me ha gustado moverme en este umbral donde puede suceder de todo. Sin límites. Aquí siempre es otro lugar, como “ciudades fuera de mapa”.

CITIES OUT OF MAP How many times an old postcard or photograph, a light, a color, a scent transports us to another place, to another time, to our memories. A city can contain all the cities, the ones we have visited and those that we have yet to discover. Cities that are not what they seem, fragments of cities, fragments of ourselves. Cities as a metaphor for the multiplicity of different times, where multiple temporal strata coexist, remains on remains, residues, traces of other moments ... Cities that happen one on the other, on the same ground, as the layers of a painting . Re-build, redo, and build again. It will never be exactly the same, it will be new, but not as before. The collage, the tear, the beauty of the fragment, the poetics that surrounds it. The fragility of the paper, able to preserve but also so vulnerable. The contradictions between figuration and abstraction, so far and so close to each other, our own ... I have always liked to move on this threshold where everything can happen. Unlimited. Here is always another place, like “cities out of map”. Carme Aliaga

2


“ESTIU 1978” 90 x 105 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

3


“I VÉNEN TRAVESSANT...” 100 x 180 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

4


5


“SENSE MAPA” 110 x 100 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

6


7


“POSTCARD” 56 x 150 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

8


9


“CIUTAT DE PAPER” 100 x 150 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

10


11


“CIUTAT” 100 x 70 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

12


“THEATRE” 100 x 70 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

13


“RES TORNARÀ ...” 80 x 57 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

14


“BOND” 102 x 70 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

15


“DINER” 40 x 70 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

16


“METRÒPOLI” 72 x 74 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

17


“PARAMOUNT” 45 x 44 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

18


“PINK MOTEL” 52 x 49 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

19


“AUTÒMAT” 42 x 53 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

20


“DANCING” 56 x 39 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

21


1

2 3

“RASTRES” 1 - R/GR, 25 x 31 cm 2 - R/S, 22 x 35 cm 3 - R/BLUES, 19 x 48 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

22


4

“RASTRES / INDRETS”

5 6

4 - R/BLAUS, 25 x 23 cm 5 - I/MOTEL, 33 x 28 cm 6 - I/CAFÈ, 22 x 40 cm Tècnica mixta sobre paper / Técnica mixta sobre papel / Mixed media on paper

23


3

1 2

“CONSTRUCCIONS” 1 - 32 x 22 x 10 cm 2 - 19 x 16 x 13 cm 3 - 18 x 17 x 13 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

24


“CONSTRUCCIONS”

4 5

6

4 - 11 x 10 x 10 cm 5 - 20 x 11 x 5 cm 6 - 11 x 9 x 10 cm Tècnica mixta sobre fusta / Técnica mixta sobre madera / Mixed technique on wood

25


CARME ALIAGA Terrassa, 1971. Viu i treballa a Terrassa.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / INDIVIDUAL EXHIBITIONS 2017 “Ciutats de paper” Quiosc Gallery, Tremp (Lleida). “Ciutas fora de mapa” Galeria Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2016 “Memòries Nómades” Galeria Pèrgamon-Art diffusión, Barcelona. 2015 “Estrats” Galeria Espai Cavallers, Lleida. 2013 “Carme Aliaga” Galeria Pou d’Art, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 2011 Rasmus Gallery, Copenhague. Dinamarca. “...en trànsit” Galeria Pérgamon, Barcelona 2010 “Trajecte” Sala La Quadra, Santa Maria de Palautordera (Barcelona). 2009 “Remitents” Galeria Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2007 “Anacronies II” Sala Parés, Barcelona. “Carme Aliaga” Galería Paz Feliz, Madrid. 2006 “Carme Aliaga” Galerie Ariel Sibony, París. “Anacronies” Galeria Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2004 “Cartografías” Galería Paz Feliz, Madrid. “Cartografies” Sala Parés, Barcelona. 2002 “Carme Aliaga” Galería Paz Feliz, Madrid. 2001 “Rastres” Centre Cultural Caixa de Terrassa (Barcelona). “Quadern de Viatges” Sala Parés, Barcelona. 1999 “Vestigis” Galeria Pérgamon, Barcelona. 1998 “Anamnesi” Sala Muncunill, Terrassa (Barcelona). “Civitas” Galeria Fernando Alcolea, Barcelona. EXPOSICIONS COL·LECTIVES / EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS 2016 “20 anys fent visibles l’obra dels artistes” Galería Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2015 Grenen Kunstmuseum, Skagen (Dinamarca). “Estiu’15” Galería Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). Galeria Pérgamon, Barcelona. “col. Nadal” Galeria Espai Cavallers, Lleida.

26


2014 “ARTtistes.Cat - açi i arreu” Galería Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona) SWAB Barcelona, Fira d’Art contempòrani amb Galería Espai G d’Art de Terrassa (Barcelona). Rasmus Gallery, Copenhague (Dinamarca). 2013 “La Memòries Representada” Sala Muncunill, Terrassa (Barcelona). Galeria Pérgamon, Barcelona. “Nadal’13” Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2012 Grenen Kunstmuseum, Skagen. Dinamarca. Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). Galeria Carme Espinet, Barcelona. Galeria Pergamon Quatre, Barcelona. Galeria Cal Talaveró, Verdú (Lleida). 2011 Art Copenhagen, Rasmus Gallery, Copenhagen (Dinamarca). Galería Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). Fira StART·11, Estrasburg amb Galeria Espai G d’Art de Terrassa (Barcelona). 2010 “Temps fugit” (expo itinerant) Palau Moja, Barcelona i a Sala La Nau, Tossa de Mar (Girona). Galeria Antoni Pinyol, Reus (Tarragona). Galeria Pérgamon Quatre, Barcelona. “Temps fugit” Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). Fira StART·10, Estrasburg amb Galeria Espai G d’Art de Terrassa (Barcelona). 2009 Galeria Pérgamon Quatre, Barcelona. Galeria Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2008 Fira Gi-Art, Girona. Galeria Pérgamon Quatre, Barcelona. Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). 2007 Galeria Pérgamon Quatre, Barcelona. Galeria Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona). Palau Solterra de la Fundació Vilacasas, Torroella de Montgrí (Girona). PREMIS I COL·LECCIONS / PREMIOS Y COLECCIONES / AWARDS AND COLLECTIONS Primer Premi “Caixa de Terrassa” (1994) (Barcelona). Primer Premi Criteri d’art Ciutat de Terrassa (1997) (Barcelona). Primer Premi Ricard Camí (1999) Terrassa (Barcelona). Premi Pintura Jove de la Sala Parés, finalista en diverses edicions, Barcelona. Obra a la Fundació del Banc de Sabadell (Barcelona). Obra a la Col·lecció Caixa de Terrassa, Terrassa (Barcelona). Obra a la Fundació Vilacasas, Barcelona. Obra a la Col·lecció de Roman Abramovich. Obra a la Col·lecció Testimoni de “La Caixa” Barcelona.

27


Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 22·04·2017

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18 / 21 h 12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

Carme Aliaga  

CIUTATS FORA DE MAPA. Quantes vegades una vella postal o fotografia, una llum, un color, una olor ens transporta a un altre indret, a un alt...

Carme Aliaga  

CIUTATS FORA DE MAPA. Quantes vegades una vella postal o fotografia, una llum, un color, una olor ens transporta a un altre indret, a un alt...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded