Page 4

Pornograf¡a

xement. O és que potser ells tenen algun Desvetllar allo que roman ocult, sense cap pudor. Exhibir, al marge de qualsevol fil de comunicació amb cap divinitat, que consideració, els aspectes més intims, els pugui permetre parlar com si en domes allunyats de la contemplació des de nessin a coneixer les seves voluntats? Aixo és pornografia. S'atreveixen a aconI'exterior, per tal de projectar-los públicament. Pretendre obtenir-ne algun rendisellar sobre conductes humanes que els ment, renuncian1 a tota sensibilitat, a tota resulten desconegudes, i de les quals no ponderació, a tota mesura. Buscar fer ne- en poden tenir cap experiencia viva, ni cap criteri científic, ni cap vivencia íntima. goci amb el rerefons de I'interes morbós que pot generar una determinada recerca O és que ells les practiquen, en realitat, com és ara la vida familiar i els vincles de I'expectació. Sense anima, sense ale, sense gust, sense tacte, sense cap tipus afectius. personals i sexuals. que homes de respecte per a la dignitat dels afectats, i dones, dones i homes, homes i homes, ni p e r a la propia ni per a I'aliena. Aixo, i dones i dones decideixen establir entre ells perque s'estimen? Aixo és pornogramés o menys, és alguna cosa semblant a la pornografia. Que, obviament, no té res fia. S'atreveixen a projectar les seves a veure. ben al conviccions ficontrari, amb losofiques, els Des de fa dos mil anys, la jerarquia I'erotisme. Perque aquest de I'Església catolica s'ha entestat tres dlinterpre. darrer si té a a mantenir-ne una Única perspectiva: tació de la reaveure amb la litat, els seus sensibilitat. codis morals, Doncs en el conjunt de la societat civil, pretenent influir, per aquest comportament pornografic és el tal d'assolir-ho, en el desenvolupament que duen a terme, continuament, els jerarques de I'Església catolica, comencant dels aparells legislatius, fent ús del poder pel seu líder -espiritual i temporal-, cap que els ha conferit una patina de legitimipolitic i religiós alhora. S'atreveixen a tat davant dels seus correligionaris, com sentenciar comportaments, actituds i pau- si aixo hagués de ser acceptat perla resta de I'opinió. O és que, potser, ells s'han tes de sociabilitat que els resulten. inevitablement, aliens. I ho atribueixen a la se- presenta1 -directament- algun cop, a unes eleccions democratiques? Aixo és va capacitat d'intermediació entre la humanitat i alguna altra cosa situada més pornografia. I sempre són al mateix banenlla de la consciencia i de la raó. més dol: contra I'avenc de les llibertats civils, enlla de la historia, més enlla del coneicontra I'avenc de la justicia social. contra

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Advertisement