Page 6

tal d'expandir la demanda. Dignificar estat un 11% inferior, i "només" ha tingut I'educació. Fer cas de John M. Keynes, uns guanys de 4.170 milions de dolars ...! no només en I'us de les polítiques fiscals La política economica i el dret fiscal han i pressupostaries per dinamitzar I'econode tornar a ser actius, després deis anys mia, sino també foscos deis neocon. Castigar les Tancar Guantánamo. en I'interes per incentivar la mentides i els Defensar la població civil de Gaza. inversio en la fraus de les Abandonar I'autoritarisme militarista cultura, en les grans corporaarts. En tot cions i de les allo que pot fer que, aquest cop, poguem agencies de qualificacio de riscos. Exercir tenir alguna esperanqa. S'ha de control public sobre les institucions demostrar ben aviat, pero. ES que han rebut suport financer deis contribuents. Socialitzar-ne I'hora d'aprofitar I'oportunitat, ara mateix, no pas dema beneficis, mitjancant I'extensio del salari social, per passat

4

1 b

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement