Page 44

la crcaciÓ

Els meus millors prolegs

Ferran Escoda Periodista pero no puc més que arrufar el nas, esceptic davant I'allau de proeses gimnastico-sexuals i el Discrepo de Jaume Mataplavariat cataleg de femines que na, autor de Petjades frenetiMataplana tragina amb implacaques, quan diu que esta en conble solvencia. Pero si una certa tra dels prolegs i afirma que la exageració sexual és bastant seva novel.la no necessita cap comuna entre els mascles amb presentació ni cap explicacio un alt grau d'autoestima. el que preliminar. No hi estic d'acord. ja ratlla la ciencia-ficcio és el Per sort, el seu editor sap fer la domini de les arts marcials i el seva feina i aprecia el valor aferepartiment punitiu entre els git que suposa un bon proleq qui gosen portar la contraria p e r a qual'sevoi Ilibre. NO ésd'aquest alter ego de I'escriptor, una meqüestió. en un proleg. de desactivar el na de superheroi que. amb la seva "petjamisteri que tota obra literaria amaga. da frenetica". tira endavant sense que pero sí que és bo de donar les claus de ningu no I'aturi. la futura lectura. i la novel.la de MataplaEl protagonista es un pintor a la recerna, com totes, és susceptible d'ésser ca de la seva obra. Enrnig d'un allau de acostada al lector abans de la seva irrepersonatges, Robert Roig s'enfronta al nunciable lectura. El prologuista és el torllenc en blanc, al simanv, aue obre bloqueig de la seles portes dels significats, aquesNo Puc que arrufar el n a s ~ va forca creativa. esceptic davant I'allau de proeses a la insatisfaccio ta 6s ia meva feigirnnastico-sexua~s constant davant na. a la qual no d'aquest blanc penco renunciar. i el variat cataleg de fernines aparentment per més que la coqueteria d'un inexpressiu. Paral.lelament, Robert Roig consumeix relaescriptor ho reclami. Un escriptor, com é s el cas de Jaume Mataplana, que ha escrit cions. devora humanitat sense mida. El lector no pot més que restar estupefacte una novel-la vitalista, plena d'histories davant de tanta avidesa vital i de tanta que s'entrecreuen i amb un motiu de retortura artistica. flexió de fons: I'acte creatiu. La prosa de Mataplana es desplega La peripecia novel.lesca de Petjades amb la mateixa desinvoltura dels grans frenetiques. afirma Mataplana. és autoescriptors nord-americans: la seva escripbiografica ... Ens ho creurem si el1 ho diu,

Petjades frenetiques

.

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement