Page 38

Sol es troba en el centre de la terra d'ara endavant no diré ni asseguraré verimrnobil i que la Terra no es el centre i es balment o per escrit I'esrnentada falsa mou. doctrina ... Per tant. desitjós d'apartar de la ment Jo, I'anomenat Galileu Galilei. he abjude Vostres Erninencies i de la de tot fidel rat. prornes i obligant-me segons he acacristia tal sospita vebat d'expressar hement justarnent Amb tot el meu cor i fe sincera i en testirnoni de la concebuda contra abjuro, maleeixo i detesto veracitatdel qual he meu, amb tot el subscrit deellapremeva els errors predits i heretgies propia rneu cor i fe sincera i en general tot altre error abjuro. maleeixo document de la i detesto els errors meva abjuració i repredits i heretgies i en general tot altre citant-lo paraula per paraula, a Roma, al error. heretgia i secta contraris de cap convent de Minerva, aquest dia 22 de manera a la Santa Església i juro que juny de 1633

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement