Page 29

I'cnt.rcvist,4

Cristóbal Colón

Vicenq Molina. Montse Alba Espai de Llibertat

Cristóbal Colón és fundador i president de la cooperativa La Fageda, sccl.

53 27

- Que és la vostra cooperativa?

van sorgir els vivers de plantes Corn veu comenqar? per a reforestació. - Vam fundar La Fageda I'any La idea de produir iogurt va arri1982. Erem uns quants malalts bar corn a conseqüencia de les dificultats per vendre Ilet. Pensamentals i dos psicolegs que sortiem de I'hospital psiquiatric de vem que. amb I'augment de caSalt, a Girona, arnb la intenció pacitat adquisitiva dels catalans de rnuntar una empresa. Vam i la creixent preocupació per la cornencar oferint serveis a salut i la nutrició, s'obria el merI'ajuntament d'Olot per netejar la cat p e r a un iogurt d'alta qualitat porqueria i les escombraries i elaborat amb els metodes caque s'havien acumulat al llarg solans tradicionals. Hem creat I'empresa de jardinedels anys en alguns paratges forestals i fonts d'aigua natural dels voltants. ria i la granja de vaca de llet més grans Quan li ho vaig explicar a I'alcalde, i a les de la comarca. Tenim un viver de planta forestal, i des de 1993, hem construit una autoritats locals. ens van prendre per autentics bojos: pero els vaig convencer i marca de postres Iactics que ven més de ho vam fer tan be que ens van contractar 30 milions de iogurts a I'any. Ens agrada per ocupar-nos dels jardins municipals. dir que som els liders del iogurt de granja Amb la jardineria no aconseguiem ser a Catalunya: aquesta és la marca per la viables economicament. Calia diversificar. qual el nostre projecte s'ha donat a El pas següent va ser comprar vaques coneixer i que ens omple d'orgull i autoper produir Ilet. estima a tots No és tant integrar com tornar nosaltres. A aquella epoca era un bon neDesprés d'anys a la naturales; de les coses, goci, pero amb La Fageda ha a les qualitats personals de cadascú resolt la proI'entrada a la Unió Europea blematica social van arribar les quotes de producció i la per a la qual va néixer. Dona treball i hacompetencia d'empreses de rnajor escabitatge a les persones adultes amb discala. Vam haver de reorientar I'estrategia i pacitat psiquica o trastorns rnentals cro-

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Espai de Llibertat - núm. 53  

El monografic: Viatges... L'entrevista: Cristóbal Colón

Advertisement