Page 1


1. Centrat en l’alumne (cooperació) 2. Flexible i facilitadora 3. Propicia l’autonomia 4. Múltiples recursos i materials (TIC) 5. Prioritza l’Anglès oral


Millor comprensió de l’Anglès

Anglès en nous contexts

Adquisició de més vocabulari

Millorar la fluïdesa oral


Idiomes i mercat laboral http://www.educaweb.com/noticia/2010/07/05/importanciatienen-idiomas-empleabilidad-candidato-4313/

Ensenyament molt teòric i poc pràctic http://www.lavanguardia.com/vida/20111031/54236643723/el-ingles-es-laasignatura-pendiente-de-los-profesores.html


CAN WE SPEAK IN ENGLISH?

ยกYES WE CAN!


Baix nivell d’Anglès de l’alumnat (Península) Grups nombrosos Por al canvi


Negociació

Una part de l’assignatura en Anglès

Nota addicional


Extensió d’altres matèries i nivells

PILE Beques de formació en Anglès Lectors al centre Beques alumnat

Clil mac  

Presentació del Projecte CLIL de l'Institut M. Aurèlia Capmany de Cornellà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you