Page 26

Plan de Convivencia

MEMORIA FINAL DO SER SERVIZO VIZO DE MEDIACIÓN

ANÁLISE DAS ACTUACIÓNS ACTUACIÓ REALIZADAS Número de mediacións realizadas con éxito. análise do fracaso das mediacións: Síntesis das xuntanzas cos mediadores/as (clima, asuntos..): as Análise da formación de novos mediadores:

DIFICULTADES ATOPADAS ATOPADA

PROPOSTAS DE MELLORA PRIMEIRO

SEGUNDO

TERCEIRO

CUARTO

QUINTO

VALORACIÓN FINAL

IES Fin do Camiño - SERVIZO DE MEDIACIÓN

26

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Advertisement