Page 25

Plan de Convivencia

4. ¿Cómo te ves ti como mediador?

5. ¿Qué é o que mais che gusta e o que menos?

o que mais .....

o que menos...

6. Influíu algo en ti o feito de participar no programa? 7. ¿Tes algunha suxestión ou observación que facer para mellorar as mediacións? No caso de que si, ¿cal ou cales? 4. 5. 6. 7. GRACIAS POLA VOSA COLABORACIÓN

IES Fin do Camiño - SERVIZO DE MEDIACIÓN

25

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Advertisement