Page 23

Plan de Convivencia

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN D@S ALUMNOS@S MEDIAD@S

CONTESTA ÁS SEGUINTES PREGUNTAS □ moitísimo □ regular □ moi pouco

□ moito □ pouco

□ moitísimo 2. ¿Os/as mediadores/as axudáronte e/ou guiáronte cara a □ regular resolver o teu problema? □ moi pouco

□ moito □ pouco

1. ¿Consideras que a mediación foi satisfactoria?

3. ¿Como te sentiches ao longo do proceso de mediación?

□ moi ben □ regular □ moi mal

□ ben □ mal

□ moitísimo 4. ¿Resultou doado chegar ao acordo con solucións □ regular satisfactorias para ambas partes? □ moi pouco

□ moito □ pouco

□ moitísimo 5. A solución proposta, ¿soluciona o problema concreto que □ regular vos enfrontou? □ moi pouco

□ moito □ pouco

□ moitísimo 6. ¿Consideras que coa solución proposta pódese mellorar a □ regular relación para o futuro? □ moi pouco

□ moito □ pouco

7. ¿Cres que no caso de volver a ter algún problema poderías □ si resolvelo por ti mesmo/a co aprendido na mediación?

□ non

3. ¿Tes algunha suxestión ou observación que facer para mellorar as mediacións? No caso de que si, ¿cal ou cales? 1. 2. 3. GRACIAS POLA VOSA COLABORACIÓN

IES Fin do Camiño - SERVIZO DE MEDIACIÓN

23

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Advertisement