Page 2

Plan de Convivencia

INDICE 1.

XUSTIFICACIÓN DA MEDIDA .................................................................................... 3

2. OBXECTIVOS .............................................................................................................. 4 3. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 4 4. ACTIVIDADES DO PROGRAMA .................................. ¡Error! Marcador no definido. Fases da creación do servizo ........................................................................................................................ 8 Funcionamento do servizo:......................................................................................................................... 12

5. MEDIACIÓN NAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO ............... 12 Coordinación................................................................................................................................................ 14

6. TEMPORALIZACIÓN DAS ACCIÓNS........................................................................ 15 7. RECURSOS ............................................................................................................... 15 8. PLAN DE AVALIACIÓN ............................................................................................ 16 ANEXOS .......................................................................................................................... 17 FICHA CURSO DE MEDIACIÓN ...................................................................................... 18 CONTRATO DE FORMACIÓN ......................................................................................... 19 FICHA DE SOLICITUDE DE MEDIACIÓN ....................................................................... 20 REXISTRO DE MEDIACIÓN ............................................................................................ 21 REXISTRO DE ACORDO PARA A MEDIACIÓN............................................................... 22 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN D@S ALUMNOS@S MEDIAD@S ....................... 23 VALORACIÓN DO ALUMNADO MEDIADOR ................................................................. 24 MEMORIA FINAL DO SERVIZO DE MEDIACIÓN ........................................................... 26

IES Fin do Camiño - SERVIZO DE MEDIACIÓN

2

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Advertisement