Page 18

Plan de Convivencia

FICHA CURSO DE MEDIACIÓN RAZÓNS PARA ACUDIR AO CURSO

Alumno/a : Curso :

1. Por qué queres ser mediador/a?

2. Que sabes da mediación?

3. Que habilidades cres que ti tes para ser ten que ter un bo mediador?

4. Sabes canto dura o curso? Sabes a que hora é?

5. Fixeches uso algunha vez da mediación? Para que foi? Que pasou?

IES Fin do Camiño - SERVIZO DE MEDIACIÓN

18

Protocolo de mediación  
Protocolo de mediación  

Protocolo de mediación

Advertisement