__MAIN_TEXT__

Page 58

Hemingway, 1918

Fusil de Taller Pedro Arrizabalaga’s workshop gun

En el corazón de Eibar se encuentra el Museo de la Industria Armera, inaugurado en 2007 y dedicado a conservar el patrimonio industrial eibarrés. El Museo alberga entre sus piezas una extensa colección de armas. El visitante podrá disfrutar de un recorrido por la historia industrial eibarresa y encontrar desde una llave de mecha del siglo XVI, hasta las más finas escopetas que se producen hoy en día en los talleres de la ciudad. Hemingway conocía la calidad de las escopetas de Eibar. En la primavera de 1954 visitó el taller de Pedro Arrizabalaga para hablar sobre los detalles de una escopeta que estaban fabricando para él. En 1956 sabemos que Hemingway volvió a Eibar para comprar una escopeta de Sarasqueta.

In the heart of Eibar sits the Arms Industry Museum, opened in 2007 and devoted to preserving the town’s industrial heritage. Among its exhibits, the museum houses an extensive weapons collection. Visitors can enjoy a tour of Eibar’s industrial history and find everything from a 16th-century matchlock to the finest shotguns, still produced in the town’s workshops today. Hemingway was familiar with the quality of the shotguns from Eibar. In the spring of 1954, he visited Pedro Arrizabalaga’s workshop to discuss the details of a gun they were making for him. We also know that he returned to the town in 1956 to buy a Sarasqueta shotgun.

Michigango laku, ibai eta baso itzeletan ematen zituen udak. Aitak ehizan eta arrantzan egiten irakatsi zion. Halaxe zaletu zen amuekin eta eskopetekin. Ehiza-eskopeten paradisu hartatik gerrako iskiluen ifernura jauzi egin zuen, 1918an Italiako fronteetara, anbulantzietako laguntzaile. Beste gudate batzuk ere ezagutu zituen, hala nola 1936koa eta Bigarren Mundu Gerra. Armak, ordea, ehizarako zituen nahiago. Eibarkoen berri noiz izan zuen, ez dakigu zehatz. Eskopeta haiek AEBn ospea zutela eta gazterik ezagutu zituela ez dago zalantzarik. Eibarrera bertara hurreratu zen, beren-beregi, bere gogoko eskopeta egin ziezaioten. Eskopeta ugari bildu zuen Hemingway hark, ehiztari trebea omen zena bestalde, Eibarrekoak estimu handitan izan zituen.

58

Profile for Espacio Hemingway

Hemingway Traveler  

Hemingway Traveler  

Advertisement