Page 1

HEMEN ETA ORAIN/AQUÍ Y AHORA EDURNE GONZÁLEZ IBÁÑEZ

LURPEKO ARAKETAK / EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS ETA BESTE LANAK / Y OTROS TRABAJOS DINASTÍA TRINI · COLECTIVO LIMPIARTE


“Aquí y Ahora” izenekoan bi errealitate daude; Sestaoko erakusketa-aretoa eta nire lana. Gainerakoentzat ausazkoa eta hutsala izan daitekeen gertaera hori niretzat garrantzi handiko bihurtzen da. Artista bezala harro sentitzen bainaiz eta, halaber, erantzukizuna baitut nire lana “etxean” erakusteko orduan. Horregatik, erakusketa honek nire lan artistikoaren eta jatorrizko tokiaren artean topaketa-lurraldea azaltzen du. “Aquí y Ahora” izenekoan azken bi urte hauetan egindako lana kondentsatu dut; nire praktikari eta nire lanaren eta beste taldeekin batera egiten dudanaren arteko konexioei buruz hausnarketa egin dut. Gaur egun EHUn murgilduta nagoen doktore-tesiaren prozesuarekin zerikusia duen problematika garatzen ari naiz; hain zuzen ere, balio sinbolikoetara hurbiltzeko ikerketa bezala sormenaren testuingurutik zorupeko espazioak ikertzea. Baina hori nire diskurtsoaren ardatz nagusia izan arren, erakusketa honek ez du bakarrik alderdirik pertsonalena kondentsatzen, baita Komando Trini eta LimpiArte taldeekin egiten ditudan proiektuak ere. Nire iritziz, horiek ere garrantzitsuak dira erakusketa honetan, proposamenen edukia osatzeaz gain, nire prestakuntza-esperientzia bera osatzen baitute.

Edurne González Ibáñez Sestaon, 2010eko abenduan


En “Aquí y Ahora” se encuentran dos realidades; la sala de exposiciones de Sestao y mi obra. Este hecho, que para los demás puede ser circunstancial e insignificante, para mí se vuelve trascendente. Ya que como artista siento orgullo y, también responsabilidad de mostrar “en casa” mi trabajo. Es por esto, que esta exposición marca un territorio de encuentro entre mi labor artística y el lugar al que pertenezco. Condenso en este “Aquí y Ahora” la obra llevada a cabo durante estos dos últimos años; en un ejercicio de reflexión sobre mi propia práctica y las conexiones entre mi trabajo y el que realizo junto a otros colectivos. Actualmente, desarrollo una problemática ligada al proceso de tesis doctoral en el que me encuentro inmersa en la U.P.V-EHU; el estudio del espacio subterráneo desde el contexto de la creación como investigación para hacer un acercamiento a sus valores simbólicos. Pero, a pesar de ser este el eje principal de mi discurso, esta exposición condensa, no solo lo más personal, sino también los proyectos que realizo junto a los colectivos; Komando Trini y Colectivo LimpiArte, de los que también he considerado importante la presencia en esta muestra porque complementan, no sólo el contenido de las propuestas, sino mi propia experiencia formativa.

Edurne González Ibáñez Sestao, diciembre de 2010


Lurpeko Araketak: Oroimenetik Doktore-tesian zenbait ardatz zehaztu ditut eta zorupeko espazioetara hurbilketa desberdinak aztertzeko erabiltzen ditut. Horietako bat oroimenetik egindako araketa da. “La ciudad subterránea de Beijing” izeneko obra Txinan 2009. urtean egoiliarraren bekan zehar gauzatutako lana da. Itxia zegoelako bunkerra bisitatzea ezinezkoa izan zenez, espazio horren kartografia eraiki nuen. Bideo-erregistroa egiteko sarrera nagusiko kalean bizi den jendearen oroitzapenez eta irekia zegoenean bunkerra bisitatu zuten turisten irudiez baliatuz egin da, beste espazio baten ikuspegitik espazio horri berriz esanahia emateko xedez.

Exploraciones Subterráneas: Desde la memoria En la tesis doctoral establezco varios ejes que me sirven para analizar distintas aproximaciones a los espacios subterráneos; uno de ellos es la exploración desde la memoria. La obra “La ciudad subterránea de Beijing” es un trabajo realizado en China durante una beca de residencia en 2009. Ante la imposibilidad de visitar el bunker por encontrarse cerrado, construí una cartografía de ese espacio. Valiéndome del recuerdo de la gente que vive en la calle de la entrada principal para hacer un registro de video y de las imágenes de los turistas que visitaron el bunker cuando se encontraba abierto, con el objetivo de re-significar este espacio desde la perspectiva del otro.


LA CIUDAD SUBTERRÁNEA DE BEIJING BEIJINGO LURPEKO HIRIA

北京地下城

7 Collages (50x70cm) · Video 25min · 15 Fotografías (13x18cm) Beijing, 2009


Lurpeko Araketak: Ibilbidetik Lan egiteko erabiltzen dudan beste ikuspuntua ibilbidea da. Ibiltzeak tokiarekiko hurbilketa estua izatea eskatzen du. Jakitun izanik ezagutzea eta gorputza bere osotasunean nahastea. Ibilbidea ez da inoiz estatikoa, mugimenduaren izaeraren barruan dago eta horretan denbora eta espazioa erlazionatzen dira. “ExploraciĂłn desde el recorrido IVâ€? Txinan egon nintzenean egindako beste lan bat da. Piezan zenbait estolda daude ehunaren gainean eskala naturalean erreproduzituak. Alfonbra bat egituratzen da eta errepikapenez alderantzikako hirira sarrerak, azaleko hiriari azpiegitura eskuratzen dizkionak, argi uzten ditu.


Exploración desde el recorrido IV Instalación (variable) Beijing, 2009

Exploraciones Subterráneas: Desde el recorrido Otra perspectiva desde la que trabajo es el recorrido. Recorrer implica un acercamiento comprometido con el lugar. Conocer de manera consciente e implicar el cuerpo en su totalidad. El recorrido nunca es estático, pertenece a la naturaleza del movimiento donde quedan relacionados el tiempo y el espacio. “Exploración desde el recorrido IV” es otra de las obras que realicé durante la residencia en China, la pieza consiste en una serie de alcantarillas reproducidas sobre tela a escala natural, configurando una alfombra que evidencia por repetición los accesos a la ciudad invertida que sustenta y proporciona infraestructura a la ciudad en superficie.


Lurpeko Araketak: Ekintzatik Ekintzarekin zorupeko espazioak modu desberdinean begiratzen dira. Espazioak modu suntsikorrean eta iraunkorrean aldatzen dira. Araketen helburuak N. Feal, arkitekto eta Buenos Aireseko Unibertsitateko irakasleak, lurraldea fikzio bihurtzeko artikuluan aipatzen duen ideia kondentsatzen du. Bertan planteatutakoari erreparatuz, zorupearen pertzepzioa ez da gure begiek jasotako irudian egiten, gure oroimenak ondoz ondo elkartutako irudiekin gauzatutako berreraikuntzan baizik.

Exploraciones Subterráneas: Desde la acción

· (Derecha) Exploración a cielo descubierto Fotografía (100x70cm) Leioa, 2010 · (Izquierda) Exploración desde la acción I Fotografía (100x70cm) Beijing, 2009

La acción supone una mirada distinta a los espacios bajo tierra. Implica la alteración del espacio de manera efímera o permanente. El objetivo de las exploraciones condensa la idea de la que habla N. Feal, arquitecto y docente de la Universidad de Buenos Aires, en su artículo sobre la ficcionalización del territorio en el cual plantea que -la percepción de lo subterráneo no se efectúa en la imagen recogida por nuestros ojos, sino en la re-construcción que realiza nuestra memoria con las sucesivas imágenes aglutinadas-.


Trini Dinastiatik Trini Komandora Laurita Siles, Txoni Manoli eta Edurne González Trini Dinastia Beijingen jaio zen, Laurita Silesekin batera egoiliarren beka jaso ondoren. Judas Arrietaren MA Studiora iritsi ginen gure doktore-tesiekin zerikusia zuen proiektu batekin, baina sormenezko esperientzia horretan, 318. barrutiko Pekineko zakurtxoa batu zitzaigun horretan, taldeko lana sortu zen. Txinatik bueltatu ginenean, erakunde desberdinetan batera azaldu genituen esperientzia horren emaitzak Trini Dinastia bezala eta proiektu erkideekin jarraitu genuen. Euskal Herrian zehar egindako bidaian obra egin genuen, non gure kezka artistikoak harremanetan jarri eta elkar gurutzatzen dira; batetik, era globalaren sormen artistikoan folklorea nortasuna bilatzeko modu bezala; eta, bestetik, oroimen, ibilbide eta ekintzatik arakatuz zorupeko espazioetara hurbilketa sinbolikoa. Zugarramurdiko kobazuloetara egindako bidaia horren ondorioz sortutako piezak etapa-aldaketa izan ziren eta familiaren izena aldatzearekin amaitu zen.

De Dinastía Trini a Komando Trini Laurita Siles, Txoni Manoli y Edurne González La Dinastía Trini nació en Beijing después de recibir una beca de residencia junto a Laurita Siles. Llegamos al MA Studio de Judas Arrieta con un proyecto vinculado a nuestras respectivas tesis doctorales, pero en el transcurso de esta experiencia creativa, a la que se nos sumó una perrita pekinesa del distrito 318, surgió el trabajo colectivo . A la vuelta de China, mostramos en conjunto los resultados de esta experiencia como Dinastía Trini en diversas instituciones y, continuamos con los proyectos comunes. Uno de nuestros viajes por Euskal Herria nos llevó a realizar obra donde se relacionan y se cruzan nuestras inquietudes artísticas; por una parte, el folklore como búsqueda de identidad en la creación artística de la era global y, por otro lado, la aproximación simbólica a los espacios subterráneos a través de la exploración desde la memoria, el recorrido y la acción. Las piezas surgidas de ese viaje a las cuevas de Zugarramurdi supusieron un cambio de etapa y concluyeron con el cambio de nombre de la familia.


路Trini Sorginak gara Fotograf铆a (100x70cm) Zugarramurdi, 2010


LimpiArte Kolektiboa EspacioGuia Sarearen Zelula www.espacioguia.com LimpiArte Kolektiboa aurten Kanaria Handian sortu da, uharteko ospitale zaharraren (San Martín ospitalea) harrera-gelan garbiketa-taldeak jakitun izanik esku hartu duenean. Ekintza honek zuzenean lantzen ditu zorupekoaren balio sinbolikoekin estuki lotuak dauden kontzeptu asko. Garbiketa-ekintzaren bitarte esku hartzeak jatorrizko egoerara itzultzea eskatzen du. Horretarako, erauspenaren, ateratzearen eta hustearen lan ia arkeologikoa egiten da.

Colectivo LimpiArte Célula de la Red EspacioGuía www.espacioguia.com El Colectivo LimpiArte se ha creado este año en Gran Canaria con motivo de la realización de una intervención colectiva de limpieza consciente en la sala de acogida del antiguo hospital general de la isla; el Hospital de San Martín. Esta acción aborda de manera directa, muchos de los conceptos que están íntimamente implicados con los valores simbólicos de lo subterráneo. La intervención mediante la acción de limpieza implica una vuelta a un estado primigenio mediante la labor casi arqueológica de la extracción, la sustracción, y el vaciado. · Vaciando-sé. Video Sala de Acogida del Hospital de San Martín Las Palmas de Gran Canaria, 2010


ERAKUSKETA ARETOA. MUSIKA ESKOLA. SESTAO 2010ko Abenduaren 10tik 2011ko Urtarrilaren 7ra Bide Nagusia, 13 - Tfnoa. 94 / 496.78.12 Ordutegia: 12:00 - 14:00 / 17:00 - 21:00 Larunbata: 12:00 - 14:00

SALA DE EXPOSICIONES. ESCUELA DE MÚSICA. SESTAO Del 10 de Diciembre de 2010 al 7 de Enero de 2011 Gran Vía, 13 - Tfno. 94 / 496.78.12 Horario: 12:00 - 14:00 / 17:00 - 21:00 Sábado: 12:00 - 14:00

HEMEN ETA ORAIN / AQUI Y AHORA  

Catalogo de la exposicion de Edurne Gonzalez en Sestao-2010. Incluye accion VACIANDO-SE del Colectivo LimpiArte.