Page 1

Im谩genes en tensi贸n: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo

1


Tokia / Lugar UPV-EHU LEIOAKO ERAKUSKETAKO ARETOA Biblioteka Nagusiko Eraikinia. Leioako Campusa SALA DE EXPOSICIONES DE LEIOA Edificio Biblioteca Central. Campus de Leioa Erakusketa / Exposición Imágenes en tensión: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo 2010eko azaroaren 4tik 24ra Del 4 al 24 de Noviembre de 2010 Jardunaldien antolaketa batzordea / Comité organizador jornadas ”Imágenes en tensión sobre la ausencia y la presencia del cuerpo en las problemáticas de género” Pablo Burgos García Beatriz Cavia Pardo Rita Sixto Cesteros Valentina Torres Zorrilla Jardunaldien koordinatzaileak / Coordinadoras Jornadas Rita Sixto Cesteros Beatriz Cavia Pardo Erakusketako komisarioa / Comisaria Exposición Valentina Torres Zorrilla Protokoloko koordinatzailea / Coordinador Protocolo Pablo Burgos García Maketazioa / Maquetación Valentina Torres Zorrilla Antolatzailea / Organización Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco Bizkaiko Campuseko Errektoreordetza - Vicerrectorado del Campus de Bizkaia Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco Lege Gordailua - Depósito Legal: ISBN:

2


Imágenes en tensión: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo Artistak / Artistas Isabel Álvarez Gutiérrez Pablo Burgos Rosana Bortolin Colectivo LimpiArte Julia D. Velázquez Leticia Gaspar Edurne González Ibáñez Amaia Gracia Azqueta Sara Laguna Ziortza Larreategi Marie Odile Velá Ixone Omaetxe Lorea Palacios Claudio Paván Ainoha Resano Estibaliz Sadaba Manuela Torres García María José Zanón Telmo & Luis


Gorputzak artean. Ikerketa eta Sormena Azken hamarkadetako praktika artistikoak aztertzeko, nahitaezkoa da gorputzak behatzea. Horietan, generoak, sexuak, estereotipoak, eraikuntza prozesuan edo suntsitzeko zorian dauden nortasunen zorteak eta miseriak ikus daitezke. Irudikapen horiek grotesko bihurtu arte gainezka egin dezakete edo intimitate zorrotzenaren erakusgarri izan daitezke, gorputz zatituen, gaixoen edo liluragarrien bidez. Arteak zauriak miazkatzeko, beldurrak uxatzeko, eskubideak aldarrikatzeko, geure buruak berriz sortzeko edo tentsioan dauden irudien bidez sortzen diren galderak egiteko leku ona izaten jarraitzen du. Gorputza tentsioan jartzen duten irudiak, agerian daudelako edo horien absentziagatik. Absentzia dago González-Torresen lanean, baita Rachel Whitereadenean ere; tentsioa ikus daiteke Kiki Smith edo Robert Goberren gorputz zatietan; eta, bereziki, McCarthey edo Kelleyren parodia hausleetan. Pasio eta fantasia gorputzak, gorputz hilak, memoria gorputzak, gizarte gorputza, gorputz zelatatuak, gorputz zatiak, maskarak, fetitxeak. Claude Cahunetik Cindy Shermanenganaino, Manzonitik John Millerrenganaino, hariak daude, azken mendeko artea ehuntzen duten bilbeak, gorputzak ageriko eta beharrezko bihurtuz. Gorputzari galderak egin zaizkio bere hondakinetatik eta irriketatik; norberaren nortasuna esperimentatzeko eta ezarritako nortasunak agertzeko leku gisa erabili da; gorputza pertsona gisa agertu da, baina baita beste begirada bizi batzuen helburu pasibo gisa ere. Gaur egungo ekoizpen artistikoa aztertzeak emakumeen ezaugarriak beren fase ezberdinetan ikustea, maskulinotasuna berriz hausnartzea, hiesaren krisia eta bere erantzunak behatzea, lehen ezkutuan, baztertuta edo irainduta zeuden nortasunen agerpena ikustea ahalbidetzen du. Arte Ederren fakultate bizia gertaera garaikidearen gai multzoaren eta praktiken haztegia eta isla da. Giza gorputzaren irudikapena beti egon da presente edozein artistaren prestakuntzan, baina, gainera, gaur egun genero gaiek horren funtzioa suspertzeko eta berriz dimentsionatzeko balio izan dute. Gai horiek agerian gelditu dira ikasle bakoitzaren banakako ekimenetik garatutako proiektuetan eta hainbat programa akademikotan eman zaien leku esplizituan. “Imágenes en tensión: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo en la problemática de género” jardunaldiak azken urteetan gai izendatzaile komun horren azpian sortzen ari den lana erakusteko asmoz sortu ziren, betiere, modu zabal eta malguan ulertuta: gorputzaren irudikapena genero problematikek sorrarazten dituzten egoeretan. Horretarako hiru bide ireki ditugu: - Katalogo honek osatzen duena: artearen praktika. Leku oso ezberdinetatik bidalitako hainbat pieza biltzea ahalbidetu duen deialdi irekiaren emaitza. - Prestakuntza prozesuan dauden ikertzaileen txostenak. Esplizituki osatutako ikerketa ildo zehatzik izan gabe ere, azken ikasturteetan, Fakultateko hainbat sailetan, zuzenean gai hauek lantzen dituzten eta gaur egun doktorego tesien proiektuekin jarraitzen duten ikasleen Ikasketa Aurreratuen Diploma lortzeko ikerketa lanen irakurketa ikusteko aukera izan dugu. Hain zuzen ere, ikerketa esparru horretan dago jardunaldi hauen jatorriaren muina. - Gonbidatutako irakasle adituen txostenak, ezagutza eguneratzen eta master berriak ahalbidetzen duen Ikerketa eta Sormena Artean sustatzeko esparruan truke sareak sortzen laguntzeko. Modu horretan, diziplina ezberdinetatik abiatuta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean garatzen ari garen laneko ildo hau ezagutzera eman nahi dugu. Komunikazio aberasgarriak sorraraziko dituen hausnarketa eta eztabaida gunea, ideiak komunean jartzeko espazioa, irekitzea da helburua, hainbat esparrutan sortzen diren antzeko garapenak beren artean hurbilduz: artistikoak eta ez artistikoak, akademikoak eta ez akademikoak.Azken finean, Ikerketa eta Sormena Artean hedatu eta sustatu nahi dugu. Rita Sixto Cesteros UPV/EHUko irakasle titularra Ikerketa eta Sormena Artean Masterra


Cuerpos en el arte. Investigación y Creación Recorrer las prácticas artísticas de las últimas décadas supone necesariamente reparar en cuerpos en los que observar razas, géneros, sexos, estereotipos, fortunas y miserias de identidades en construcción o por destruir. Ya sea a través de representaciones desbordadas hasta lo grotesco o reveladoras de la más estricta intimidad; a través de cuerpos fragmentados, enfermos, o arrebatadoramente espléndidos. El arte sigue siendo un buen lugar donde lamerse las heridas, conjurar los miedos, reivindicar los derechos, inventarse de nuevo, o lanzar preguntas que se formulan por medio de imágenes en tensión. Imágenes que tensan el cuerpo, en su presencia evidente o en la más significativa ausencia. Ausencia en la obra de González-Torres o también en la de Rachel Whiteread, tensión en los fragmentos de cuerpos en Kiki Smith o Robert Gober, particularmente tensas las transgresoras parodias de McCarthey o Kelley. Cuerpos de pasiones y fantasías, cuerpos muertos, cuerpos-memoria, el cuerpo social, cuerpos vigilados, trozos de cuerpos, máscaras, fetiches. De Claude Cahun a Cindy Sherman, de Manzoni a John Miller, existen hilos, tramas que tejen el arte del último siglo haciendo visible e imprescindible lo corpóreo. El cuerpo ha sido interrogado desde sus residuos y pulsiones; ha sido intervenido como lugar donde experimentar con la propia identidad o donde mostrar las identidades impuestas; se ha evidenciado el cuerpo como sujeto pero también intensamente como pasivo objeto de otras miradas. Revisar la producción artística contemporánea permite visitar lo femenino en sus diferentes fases, reconsiderar la masculinidad, observar la crisis del sida y sus respuestas, asistir a la exhibición de identidades antes ocultas, marginadas o estigmatizadas. Una facultad de Bellas Artes viva es caldo de cultivo y reflejo del conjunto de temáticas y prácticas del suceder coetáneo. Si la representación del cuerpo humano ha estado siempre presente en la formación de cualquier artista, en la actualidad las cuestiones de género han servido para reactivar y redimensionar su función. Dichas temáticas se han hecho presentes tanto en los proyectos desarrollados desde la iniciativa individual de cada estudiante, así como dándoles lugar explícito en diferentes programas académicos. Las Jornadas Imágenes en tensión: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo en las problemáticas de género, surgen con la intención de mostrar un trabajo que en los últimos años se desenvuelve bajo este común denominador temático, entendido de manera amplia y flexible: la representación del cuerpo ante el telón de fondo que configuran las problemáticas de género. Hemos abierto para ello tres vías: - La que conforma este catálogo: la práctica del arte. Resultado de una convocatoria abierta que ha permitido reunir una selección de piezas enviadas desde muy diferentes lugares. - Ponencias de investigadoras/es en formación. Aun sin una línea de investigación formulada explícitamente, los últimos cursos –en los diferentes departamentos de la Facultad– hemos podido asistir a la lectura de trabajos de investigación para la obtención del DEA que directamente abordan estas temáticas, y que continúan actualmente en proyectos de Tesis doctoral. Es en este ámbito investigador donde se sitúa el núcleo origen de estas Jornadas. - Ponencias de profesora/es invitada/os, especialistas, con el fin de contribuir a la actualización del conocimiento y a la generación de redes de intercambio en el marco para la Investigación y Creación en Arte que propicia el nuevo Master. Con todo ello pretendemos dar a conocer esta línea de trabajo que, desde diferentes disciplinas, se viene desarrollando en la Universidad del País Vasco. Abrir un espacio de reflexión y discusión, de puesta en común que genere vasos comunicantes siempre enriquecedores, al acercar desarrollos afines que se producen en ámbitos diversos: artísticos y no artísticos, académicos y no académicos. Pretendemos en definitiva difundir e incentivar la Investigación y Creación en Arte.

Rita Sixto Cesteros Profesora Titular UPV/EHU Máster Investigación y Creación en Arte


“Imágenes en tensión”: deialdia zabalik Gorputzera lurralde mugatu gisa hurbiltzea ezinezkoa iruditzen zaigu; paisaia etengabe aldatzen ari den leku batean ibilbide bat denborarik gabe egitean bezalaxe, gorputza dena posible den leku gisa ikusten dugu oraindik. Gaia oso erabilita dagoela pentsa dezakegu, baina gai horrek ez du atsedenik hartzen eta beti harritzen gaitu zerbait berriarekin. Akatsik gabe hitz egiteko ezintasuna begien bistan agertzen zaigu, hitz egin al daiteke gorputzaz hanka sartu gabe? Zeregin hori basamortuan galtzea bezalakoa da, izan ere, gorputzaren lurraldeaz ziurtasunez hitz egitea ezinezkoa da; hurbil gaitezke, eta baita aurrean jarri eta hainbat gai zehaztu ere, baina punturen batek ihes egingo digu. Gorputza ez da agortzen bere fisikotasunean eta horra hor artistaren lana: gorputzaren eraikuntza sinbolikoan parte hartzea, espazio ireki hori moldatuz eta birmoldatuz. “Imágenes en tensión” ekimenak 19 artista oso ezberdin bildu ditu eta, horien bidez, itxura ematen saiatu gara hemen bildu gaituenari: gorputzaren absentzia eta presentzia genero problematiketan. Kontrapuntu horretatik, irudiak elkarren artean lotuz joan gara, horien arteko elkarrizketa sakona sorraraziz. Ispiluarekiko harremanetik abiatuta, Ainhoa Resanok eta Julia D. Velázquezek atzera bueltatzen den eta mugatzen dituen irudiarekiko hausturara bideratzen gaituzte. Atzealdean jarrita, arauzko begirada guztietatik urruntzen dituen haustura proposatzen dute. Lan gehienetan generoari dagozkion inposizioekiko deserosotasuna ikus badezakegu ere, aldarrikapena Estibaliz Sadaba eta Telmo&Luis taldearen ezaugarri gisa nabarmendu daiteke. Bestalde, Sadabak gorputza espazioan kokatzearen ondorioz sortzen den problematika lantzen du bere arte proiektu askotan eta oraingoan emakumeak “etxeko” espaziora mugatzen duen gune batean bere bidea egiteko borroka erakusten duen pieza bat aurkeztu digu. Telmo&Luis taldeak bere ondoeza agerian uzten du, ironiaren bidez; beren argazkietan emakumeei zuzendutako aldizkariek eta publizitate mezuek aurkezten dituzten irudiekin jolasten dute eta horiek hankaz gora jartzen dituzte. Rosana Bortolinek, aldarrikapenetan sartu gabe, eliza katolikoak emakumearen aurka gauzatutako errepresio politiken kritika egiten du bere “Sudario” iruditik abiatuta. Laneko ildo horri jarraituz, Leticia Gasparrek emakumeak artearen historian izan duen irudia aztertu du, modu horretan, musen irudia testuingurutik aterata, horiek muga estetiko guztietatik askatzen ditu. Isabel Álvarezek, Sara Lagunak eta Manuela Torres Garcíak, hiru ikuspuntu oso ezberdinetatik abiatuta, ebakiduraren munduan barneratzen gaituzte. Sarak esperientzia traumatiko baten transferentzia erakusten digu, mina pilatzen doan emakume baten irudian; Isabelek dependentziazko harremanek norberaren kalterako lotura sorraraz dezaketela gogorarazten digu; eta Manuelak XIX. mendetik aurrera histeriari eta emakumeari buruz egindako kategorizazioak desegiten ditu. Metamorfosia, gorputzen mutazioa eta horiek larru berriekin nola estal daitezkeen: Lorea Palaciosek beren arintasuna agerian utziz disolbatzen diren gorputz horiek aurkezten dizkigu. Marie Odile Velák, bere eskultura instalazioarekin, “izakia” estaltzen duena geruzaz geruza kentzen du; krisaliden moduan, izakia transformazio aldi baten ondoren azaleratzen da. Beharbada artistak hala nahi izan gabe, “Exploración a cielo descubierto” argazkiak Milleten buruxkarien irudia gogorarazten digu. Inolako asmo bukolikorik gabe, bi paisaia horiek nolabaiteko lehortasuna dute; emakumeen indarraren eta beren lan potentzialaren presentzia. Edurne Gonzálezek etorkizuna aurreikusten duela dirudien begiradaren, erronka botatzen duenaren, tontorrean kokatu du emakume hori. Claudio Pavanen “Zapatito” lanean haragiaren grinak gorputza janzten du eta tresna bihurtzen du, “ar-emetuekin” batera. Egile honek ere estetika tekno-mutante moduko bat aurkezten digu. Argumentuaren hariari eutsiz, desiraren irudikapen sinbolikoaren barnean María José Zanón eta Ziortza Larreategiren lana aurki dezakegu. Lehenengoak emakumearen sexu plazeraren korporalizazioaren bere ikuspuntua ematen digu; bigarrenak, sagarra tentazioaren iruditzat hartuta, zentzugabekeriaren bidetik garamatza (bertan, gehiegikeria purutasunaren eta bakuntasunaren bizikidea da). Pablo Burgosek irudi bat aurkezten digu. Bertan, sexu maskulinoaren xehetasuna edozein interpretazio ixten duen giltza nagusi bihurtzen da; metaforetarako eskubiderik gabe, gure begiradak zuzentzen ditu, pertsonaiak esku artean duen arnesean eror gaitezela ahalbidetuz. Irudikapen gehiegikeriari aurka eginez eta kontrapuntu gisa, Amaia Gracia Azquetaren, Ixone Ormaetxeren eta Colectivo LimpiArte taldearen lana aurki dezakegu. Konnotazio ezberdinak dituzten pieza horiek izendatzaile komun bat dute: hutsa.

Valentina Torres Zorrilla Arte Plastikoen Hezkuntzan lizentziatua eta UPV/EHUko Marrazketa Saileko ikertzailea


Imágenes en tensión: convocatoria abierta Intentar aproximarse al cuerpo como un territorio limitado nos parece imposible, al igual que en un recorrido sin tiempo en donde el paisaje va cambiando constantemente, el cuerpo se nos presenta aun como un lugar donde todo es posible. Si bien podría parecernos un tema manido vemos que éste no descansa ni deja de sorprendernos. La imposibilidad de hablar sin error se nos hace tangible ¿se puede hablar del cuerpo sin equivocarse? La tarea se nos presenta como la deriva en un desierto, ya que el territorio del cuerpo es un lugar del cual no podemos hablar con certeza alguna, podemos aproximarnos e incluso ponernos frente a él y determinar ciertas cuestiones, sin embargo en algún punto algo se nos escapa. Es que el cuerpo no se agota en su fisicidad y he ahí la tarea del artista; colaborar en la construcción simbólica de éste logrando componer y re componer este espacio abierto. Imágenes en tensión reúne a 19 artistas de la más diversa índole y a través de ellos hemos intentado dar forma a lo que aquí nos convoca: la ausencia y la presencia del cuerpo en las problemáticas de género. Pues es desde este contrapunto que hemos ido entrelazando las imágenes estableciendo un diálogo profundo entre ellas. Desde la relación con el espejo Ainhoa Resano y Julia D. Velázquez nos remiten a la ruptura con aquella imagen que se devuelve y que las constriñe, posicionándose en el reverso plantean un quiebre que las aleja de toda mirada normativa. Si bien en la mayoría de estas obras podemos observar una incomodidad frente a las imposiciones relativas al género, podemos destacar lo reivindicativo en el trabajo de Estibaliz Sadaba y del Colectivo Telmo&Luís. Por su parte Sadaba, que en muchos de sus proyectos de arte aborda la problemática que surge de la ubicación del cuerpo en el espacio, aquí nos presenta una pieza en donde la mujer lucha por abrirse camino en un espacio que la restringe al ámbito del “hogar”. Telmo & Luís evidencian su malestar a través de la ironía, en sus fotografías juegan y trastocan aquellas imágenes que nos presentan las revistas y mensajes publicitarios dedicados al mundo femenino. Rosana Bortolin sin llegar a inscribirse en lo reivindicativo, realiza una crítica desde su imagen sudario, a las políticas de represión contra la mujer ejercidas por la iglesia católica. Siguiendo esta línea de trabajo Leticia Gaspar se cuestiona la representación de la imagen de la mujer en la historia del arte, descontextualizando el papel de la Musa, libera a ésta de todo condicionamiento estético. Desde tres puntos de vistas muy diferentes Isabel Álvarez, Sara Laguna y Manuela Torres García nos introducen en el corte. Sara planteándonos la transferencia de una experiencia traumática en la imagen de una mujer que va cosechando el dolor, Isabel recordándonos cómo las relaciones de dependencia pueden generar un vínculo autodestructivo y Manuela desarticulando las categorizaciones que a partir del siglo XIX se realizan sobre la histeria y la mujer. La Metamorfosis, la mutación de los cuerpos y cómo estos pueden recubrirse con nueva pieles: Lorea Palacios proyecta estos cuerpos que se disuelven mostrándonos su levedad. Marie Odile Velá con su instalación escultórica va quitando capa por capa lo que recubre al “ser”, análogo a una crisálida éste emerge después de un periodo de transformación. Quizás sin desearlo la artista, la fotografía Exploración a cielo descubierto nos retrotrae la imagen de las espigadoras de Millet, alejadas de toda intención bucólica estos dos paisajes contienen cierta aridez, la presencia de la fuerza femenina y de su potencial de trabajo. Edurne González reviste a esta mujer en lo alto de la cima de una mirada desafiante con la que pareciera previera el futuro. En Zapatito de Claudio Pavan el deseo de la carne viste el cuerpo y lo transforma en artefacto, junto con Machi-Hembrados, también de su autoría estamos ante la presencia de una especie de estética tecno-mutante. Siguiendo la línea argumental, dentro de la representación simbólica del deseo encontramos la obra de María José Zanón y Ziortza Larreategi, la primera mostrándonos su particular visión de la corporalización del placer sexual femenino, la segunda tomando la manzana como icono de la tentación nos lleva por el camino del contrasentido en donde la desmesura convive con la pureza e ingenuidad. Pablo Burgos nos entrega una imagen, en donde el detalle del sexo masculino se vuelve la llave central que cierra cualquier interpretación, sin derecho a metáforas nos dirige la mirada dejándonos atrapar quizás por el arnés que el personaje sostiene en sus manos. Frente al exceso de representación y como contrapunto encontramos la obra de Amaia Gracia Azqueta, Ixone Omaetxe y el Colectivo LimpiArte, estas piezas de diversa connotación tienen un denominador común: el vacío.

Valentina Torres Zorrilla Licenciada en educación de las artes plásticas e investigadora del departamento de dibujo UPV/EHU


Diskurtso heteroizendatzaile batean oinarrituta egindako irudikapen sistema hierarkiko baten aurrean: Musa matxinatu egiten da. Ante un sistema de representaciĂłn jerĂĄrquico elaborado en base a un discurso heterodesignador: La musa se rebela.

Musa rebelada II.a, Grafito sobre lienzo, 81x65 cm. 8

Leticia Gaspar GarcĂ­a


Gure gorputzen eragozpen fisikotik haratago joatea, aldatzea, mutatzea, emigratzea, beste bat eta beste asko izatea. Gorputz disolbagarriak, diluituak, lurrunduak, baina presente daudenak. Argazkia ateratzen zaien gorputzak beren buruengandik askatzen dira, estaltzeko beste habitat baten bila joateko. Geure buruak beste batzuengan ikusteko aukera kontatzea. Gorputza aldatzea, gure oskolen pisua sentitu gabe. Trascender la barrera física de nuestros cuerpos, de mudar, de mutar, de emigrar, de ser otro y otros muchos. Cuerpos solubles, diluidos, evaporados, pero presentes. Los cuerpos fotografiados, son los que deciden desprenderse de sí mismos en busca de otro hábitat al que recubrir. Narrar la posibilidad de vernos a nosotros mismos, siendo nosotros en Otro. De mudar corporalmente sin sentir el peso de nuestros caparazones.

Mudar, Proyección fotográfica.

Lorea Palacios 9


“Sudario” obra “Sagrado Profano” izeneko lan sailak barne hartzen duen bilaketa poetikoa da. Nire gorputzaren irudiak erabiltzen ditut, baginaren antzeko irudiak. Nire kezkak eta nire memoria kontatzeko trebetasuna irudikatzen du lan honek. Eliza katolikoaren sistema instituzionalaren boterearekin zerikusia duten kontuak historian zehar lantzen ditu. Sudario es una búsqueda poética que forma parte de la serie de trabajo “Sagrado Profano”. Utilizo imágenes de mi cuerpo, imágenes análogas a la vagina. Es un trabajo que representa la narrativa de mis inquietudes, de mi memoria. Aborda las cuestiones del poder del sistema institucional de la iglesia católica en el transcurso de la historia.

10

Sudario, Impresión fotográfica sobre tela, 100x135 cm.

Rosana Bortolin


Nork begiratzen dio nori? Itxura islatu egiten da, biekin jolastuz eta generoa batetik bestera joatea ahalbidetuz. Arauzko begiradari diskurtso endekatu irudia ematen dio. Etengabeko mutazioan dauden gorputzak, lurralde berriak sortzeko disolbatzen direnak. Irudia azpikoz gora jartzea. Itxurazko esanahiarekin jolastea. ¿Quién mira a quién? La apariencia se refleja jugando a dúo permitiendo el transvase de género. Devuelve a la mirada normativa una imagen de discurso de-generado. Cuerpos en mutación permanente que se diluyen para crear nuevos territorios. Subvertir la imagen. Jugar con el significado aparente.

Stereo, Fotografía, 150x80cm.

Ainhoa Resano 11


“El concurso de la gran felicidad” lanean, egilearen hausnarketaren oinarria ez da emakumearen gorputza eta gizarteak hori moldatzeko eta mugatzeko duen modua, bikote bizitzako eguneroko erabilerak baizik; agerian uzten du emakumeak egunero jasan beharreko desberdintasuna eta, besteak beste, etxetik kanpo lan egiteko edo seme-alaben zaintza partekatzeko egin behar duen borroka. Errealismotik edo fikzioa irudikatzeko tentaziotik urrunduta, Estibalizek hainbat mailatan funtzionatzen duen eszenaratze zaindua diseinatu du.

En El concurso de la gran felicidad la reflexión de la autora ya no se centra en el cuerpo de la mujer y en el modo en el que la sociedad lo moldea y restringe, sino en los usos cotidianos de la vida en pareja; poniendo de manifiesto cómo la mujer soporta diariamente la desigualdad, teniendo que luchar por cuestiones tan básicas como trabajar fuera de casa o compartir el cuidado de los hijos.

 Apartándose del realismo o de la tentación de escenificar una ficción, Estíbaliz ha diseñado una cuidada puesta en escena que funciona a varios niveles.

12

El concurso de la gran felicidad , DVD 00:01:50 .

Estibaliz Sadaba


Edertasun balio aseptikoak giza irudiaren gainetik indartzen diren testuinguru soziokulturalean, maskulinoaren eta femeninoaren konnotazio estetikoei buruzko elkarrizketa eta hausnarketa sortzen dugu, berezitasun gisa. En un marco sociocultural donde se potencian los valores de belleza asĂŠpticos sobre la figura humana, entablamos diĂĄlogo y reflexiĂłn sobre las connotaciones estĂŠticas de lo masculino y lo femenino como singularidades.

Machi-Hembrados, Loza, medidas variables.

Claudio Pavan Prieto 13


Spinozak zer jasan ahal duen gorputz batek galdetzen zuen. Galdera bera egiten diogu geure buruari Edurneren irudiaren aurrean. Zer jasan ahal du gorputz honek? Zein da bere identitatearen ikurrekin zamatua dirudien gorputz honen pisu zehatza? Paisaiaren laztasunaren aurrean gorputz hau ausarti, irmo eta erronkazale altxatzen da. Spinoza se preguntaba: ¿Qué puede un cuerpo? lo mismo nos preguntamos ante la imagen de Edurne. ¿Qué puede este cuerpo? ¿Cuál es la peso exacto de este cuerpo que pareciera cargar con los signos de su identidad? Frente a lo hostil del paisaje este cuerpo se alza desafiante, firme y resuelto.

14

Exploración a cielo descubierto, Fotografía digital, 100x70 cm.

Edurne González Ibáñez


“Harvester/Cosechadora” lanak zauritik bertatik hitz egiten digu gorputzaren esperientziari buruz, gatazkaren edukiontzi gisa. Sara Lagunak Maite Dono poetarekin batera egindako bideo honek lur gainazal bat noraezean zeharkatzen duten bi emakumeren arteko harremana erakusten digu. Batek besteari tira egiten dio; bigarrenak ez du gogor egiten, arrastaka doa, behera begira eta bi torlojurekin lurra iltzatzen eta ildaskatzen duela. Ekintzak bi emakumeek nahitaezko esperientzia baten bilketa partekatzeko egiten duten erritual bitxia aurkezten digu; zauria partekatu eta gorputz batetik bestera igarotzen da, bi aldeak min ariketa arrotz batean elkartzen dituen mekanismoa sortuz. Lurrean egindako zuloek sorrarazitako soinua eta pixkanaka sortzen den arrastoa dela eta, ikuslea ebakiaren erdian kokatzen da, gorputzean bertan sortutako ebakian. Gorputzaren mimesia ikus daiteke; gorputza bera paisaia bezalakoa bihurtzen da, gorabeheratsua, lehorra eta etsaitasunezkoa. Harvester/Cosechadora nos habla desde la herida, sobre la experiencia del cuerpo como un contenedor de conflicto. Este video realizado por Sara Laguna en colaboración con la poeta Maite Dono, nos muestra la relación de dos mujeres que errantes recorren una superficie de tierra. Una tira de la otra, Ella no opone resistencia, la mujer arrastrada, boca abajo, clava y surca la tierra con dos tornillos. La acción plantea un extraño ritual donde ambas mujeres comparten la recolecta de una experiencia forzosa; la herida se comparte y se reparte de un cuerpo a otro, generando un mecanismo donde la partes se alían en un extraño ejercicio de dolor. El sonido provocado por los surcos a la tierra y la huella que se va creando hacen que el espectador se sitúe en el centro del corte, corte provocado en el cuerpo mismo. La mímesis del cuerpo, en donde éste se convierte al igual que el paisaje en un lugar azaroso, árido y hostil.

Harvester/Cosechadora, DVD 00:02:12 Loop.

Sara Laguna 15


Les hystériques: Gorputz patologikoa, desbideratua, desegokia, ulertu ezin dena gauzatzen duena -hizkuntza atzerritarra balitz bezala-, “neutroaren” logikatik haratago joanez, bere itsutasunarekin eta bere kode itxiekin. Gorputz hori emakumeek egokia ez dena eta arauen egitura gainditzen duena esateko moduak asmatzeko egindako lanaren arrastoa da. Les hystériques: El cuerpo patológico, desviado, inapropiado, materializa lo incomprensible –como si de una lengua extranjera se tratara– sobrepasando la lógica de “lo neutro”, con su ceguera y sus códigos cerrados. Ese cuerpo es la huella del trabajo de las mujeres por inventar maneras de decir lo que no cabe, lo que desborda la estructura de lo normativo.

Contractura de la lengua provocada en estado de vigilia por reflejo auricular, Óleo sobre cartón, 30X30cm. 16

Manuela Torres García


“Gizakiak orainaldia begiak estalita igarotzen du. Benetan bizitzen ari dena susmatu eta asmatu besterik ezin du egin. Ondoren, benda kentzen diotenean, iraganera begiratu eta zer bizi izan duen eta horrek zer zentzu duen egiazta dezake”. Milan Kundera, Amodio irrigarriak. "El hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Sólo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo. Y después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su sentido". Milan Kundera, El Libro de los amores ridículos.

Sine Nomine, Mixta sobre papel, 50x50.

Pablo Burgos García 17


Elkarri egokitzen diren, laguntzen dioten edo bakardadean itxaroten dioten forma organikoak. Forma zuriak bateratzen diren espazio argitsu bati buruz hitz egiten digute. Formas orgĂĄnicas, se acoplan, se acompaĂąan, o esperan en soledad. Nos hablan de un espacio luminoso en el que las formas blancas convergen.

Blancos sobre blanco, Plotter, 100X150 cm. 18

Amaia Gracia Azqueta


Leku bat esan nahi izatea; espazio bat agerian jartzea; hildako, ezkutatutako edo ahaztutako gelak aktibatzea. Horiek ikusgai jartzea HUTSAREN bidez: KENDUZ, MURRIZTUZ, ISILARAZIZ, HUSTUZ… azken finean, GARBITUZ (ikus daitekeenaz haratago). Significar un lugar, visibilizar un espacio, activar estancias muertas, escondidas u olvidadas. Hacerlas visibles mediante el VACíO: QUITANDO, RESTANDO, SILENCIANDO, DESPOJANDO… en definitiva LIMPIANDO (más allá de lo visible).

Vaciando-sé, Acción de arte.

Colectivo LimpiArte, Célula de la Asociación Red EspacioGuía 19


Amaren barrenetik ezartzen diren elkarrekiko dependentziazko loturak eta nola horiek gure bizitzan zehar harreman patologiko bihurtzera iris daitezkeen, gure esentzia bera suntsituz. Los lazos de interdependencia que se establecen desde el seno materno y cómo a lo largo de nuestras vidas pueden convertirse en relaciones patológicas llegando a destruir nuestra propia esencia.

20

Tú eres mi vida, Vídeo 00:01:17.

Isabel Álvarez


“Próspero: lagun iezadazu nire jantzi magikoa kentzen; hori da, hor gelditzen da nire artea”, William Shakespeare. Armairu ahaztuan atseden hartzen zuten beste garai bateko tunikek, behin eta berriro berritutako gainazalek. Oskolak bezalaxe baztertuta, baina biziak eta egiazkoak, gure etorkizuna bezala “Próspero: ayúdame a quitarme de encima mi vestidura mágica; eso es, ahí queda mi arte”. William Shakespeare. En el armario olvidado descansaban túnicas de otro tiempo, superficies renovadas una y mil veces. Abandonadas cual cáscaras, pero vivas y certeras como nuestro futuro. futuro.

Cáscaras, Instalación escultórica, medidas variables.

Marie Odile Velá 21


“Gizarte praktika eta instituzio jakin batzuk transmititzen dizkiguten nortasun eta irudiekin bat egitera behartuta gaude”. Parker eta Pollock “Nos vemos impelidos a reconocernos en las identidades e imágenes que nos transmiten determinadas prácticas e instituciones sociales”. Parker y Pollock

“Laburbilduz, hau litzateke emakume perfektua, gehiegikeriatik bizirik ateratzen bada”, Isabel Menéndez. “En síntesis, esta sería la mujer ideal, suponiendo que sobreviva al exceso”, Isabel Menéndez La mutante - La Toilette, Fotografía digital, 29.7 X 42.0 cm. 22

Telmo &Luís


Soinekoa, belarritakoak, koilareak, eraztunak… kentzen ditut, ilea askatzen dut. Biluztu eta ilea askatu ondoren, ispiluan begiratzen diot neure buruari, oraindik ez dut izatea merezi dudan pertsona ikusten; pena da honi guztiari uko egitea, baina nire irudia, beti nire irudia Me quito el vestido, los pendientes, collares, anillos... comienzo a soltar mi pelo. Un vez desnuda y con el pelo suelto, me miro al espejo, sigo sin reconocer a la persona que realmente me merezco ser, es una lástima renunciar a todo esto pero, mi imagen, siempre mi imagen.

La gente se quita lo superfluo, impresión en tinta sobre cerámica y pigmento. Julia D. Velázquez 23


Emakumearen sexu plazeraren korporalizazioaren azterketa morfologikoa. Irteteko eskatzen duten istorioak, gorputzaren arkitekturak eta afektuak behatzeko, ezagutzeko, esploratzeko eta, azken finean, ikusi ezin denaren adierazpenak erakusteko beste modu batean bilduta. Estudio morfológico de la corporalización del placer sexual femenino. Historias que piden salir, arquitecturas del cuerpo y sus afectos recogidas en otra manera de observar, conocer, explorar, y en definitiva, de mostrar las expresiones de lo invisible.

24

Morfología del deseo V, Hierro, 60 X 60 X 5 cm.

María José Zanón Cuenca


Dei diezaiogun bekatu. Esan diezaiogun ezmoral. Emakume gisa irudika dezagun. Eva makurraraz dezagun. Eta, batez ere, ez dezagun inoiz denok Hybrisarekin gozatzen dugula aitortu, hau da, gehiegizko pasioarekin, neurrigabekeriarekin, instintuarekin, eskandaluarekin eta lotsagabekeriarekin. Hybris saila piknikerako sei mahai zapik, “la última cena” izeneko pintura batek eta ustezko ongiaren eta gaizkiaren arteko dualtasunari eta bizikidetzari buruzko performance batek osatzen dute. Llamémoslo pecado. Digámosle inmoral. Personifiquémoslo en una mujer. Humillemos a Eva. Y sobre todo, nunca admitamos que todos disfrutamos de la Hybris, o lo que es lo mismo: de las pasiones exageradas, de la desmesura, del instinto, del escándalo y de la insolencia. La serie Hybris está compuesta por seis manteles de picnic, una pintura titulada “la ultima cena” y una performance que tratan sobre la dualidad y el convivir entre los supuestos del bien y el mal.

Hybris, Pintura y Perfomance.

Ziortza Larreategi

25


“…Nire ordua iritsi zenean, oso arraroa egin zitzaidan berriro janztea, oso artifiziala iruditzen zitzaidan nire gorputza nire inguruko gainazalen aurkako urratuetatik babestuko zuten eta beroa emango zidaten (gauean, haizea hoztean) arropak berriro janztea; arropa horiek besteengandik bereiziko ninduten eta nire gustuei eta izaerari buruzko pistak emango zituzten (batzuetan okerrak)…”. George Perec. “…Cuando llegó mi hora, me acuerdo de lo extraño que se me hizo volver a vestirme, de lo artificial que me parecía no sólo retomar las ropas que protegerían mi cuerpo de los supuestos roces contra otras superficies a mi alrededor, ropas que me darían calor cuando llegara la noche y refrescara el aire, ropas que me diferenciarían de los demás y les darían pistas –a veces equívocas– sobre mis gustos o mi personalidad…”. George Perec. Transparente, Fotografía digital, 100X150cm.

26

Ixone Omanetxe


Lanen aurkibidea / Índice de obras Blancos sobre blanco Cáscaras Capullus Contractura de la lengua provocada en estado de vigilia por reflejo auricular El concurso de la gran felicidad Escucha al Hombre Hembra Exploración a cielo descubierto Harvester/Cosechadora Hybris La gente se quita lo superfluo La mutante - La Toilette Machi-Hembrados Morfología del deseo V Mudar Musa rebelada II.a Sine Nomine Stereo Sudario Transparente Tú eres mi vida Vaciando-sé Zapatito

27


28


Isabel Gutiérrez, Barakaldo IsabelÁlvarez Álvarez Gutiérrez, 1968 1968

Licenciatura en Bellas Artes, Universidad del País Vasco Licenciatura en Bellas Artes, Universidad del País Vasco Sariak / Premios U.P.V/E.H.U. 2010 EITB video creación - Exposición colectiva IKAST ART! 2009 EITB video creación Premios/ Taldeko erakusketak / Exposiciones colectivas 2010 Premio EITB video creación -Exposición colectiva Sanz Enea Kultur Etxea, Zarautz - Zeitgeist'09 - Windsor Kulturgintza, Bilbao IKAST ART! audiovisual BBVA, Bilbao. 22ª Exposición

Bachillerato o Diseño Industrial) y con diferente ocupación (práctica artística, docencia, gestión pública o empresarial). El proyecto “Vaciando-se” tuvo lugar en febrero de 2010 en la Sala de Acogida del HSM dando paso en julio a una exposición en la Sala San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) bajo el nombre “Vaciando-sé y otras microacciones basadas en la intención sin intención” y la participación paralela en las jornadas “El suelo en el techo y los pies en el suelo. Acción integrada de inversión cultural” del mismo centro.

Pablo Burgos García, Torrelavega 1968

Julia D. Velázquez, Madrid 1984

2009 Premio EITB video creación

Licenciado en Bellas Artes, diplomado en Conservación y Restauración de Obras de Arte y titulado Anticuario. Ha cursado estudios en el Saint Martins Collage of Art & Desing de Londres. Diploma de estudios avanzados “La Imagen de lo gay en la Red. Universos paralelos”. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Facultad de Bellas Artes del País Vasco con el título “La imagen gay en el arte de la contemporaneidad: La ausencia del cuerpo en la obra de Félix González Torres y Pepe Espaliú”. Argitalpenak / Publicaciones 2008 Sociedad, sexualidad, género y arte, ¿el deseo obsceno?, en PINCELADAS, Escuela Municipal de Arte Eduardo López Pisano, Ayuntamiento de Torrelavega. Erakusketak / Exposiciones 2010 Dark Shadow, Sala Mauro Muriedas de Torrelavega. Individual - INSIDE, Espacio Fraile y Blanco, Santander. Colectiva.

Rosana Bortolin, Passo Fundo, RS, Brasil 1964 Licenciada en Dibujo y Plástica (investigación y docencia). Especialista en Cerámica de la Universidad de Passo Fundo, RS. Máster en Poéticas Visuales de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo, ECA/USP. Doctorado en Escultura en la Universidad del País VascoU.P.V/E.H.U Docente del Centro de Artes de la Universidad del Estado de Santa Catarina UDESC, Florianópolis, SC, Brasil. Erakusketak / Exposiciones 2010 Trienal Internacional Del Tile Cerámico, República Dominicana – Erodita, Toluca, México. 2009 KREA-Arte Contemporánea, Vitoria - IV Bienal Internacional del Mosaico Contemporáneo, Museo Internacional de Cerámica Contemporánea San Nicolás de los Arroyo, Buenos Aires, Argentina - 1ª Trienal Internacional de cerámica UNICUM 09, Ljubljana, Eslovenia - Exposición “Fiebre Canina” Sala de Exposiciones de Leioa, Biblioteca Central da Universidad del País Vasco.

Colectivo LimpiArte, Guía, Gran Canaria 2010 El colectivo LimpiArte, dedicado a la realización de limpiezas conscientes en los espacios de la cultura y el arte, ha nacido en 2010 como célula de la Asociación Red EspacioGuía (http://www.espacioguia.com) interesado en investigar, experimentar, proponer y difundir prácticas de “creatividad social y desarrollo local sostenible”. Reúne a un grupo de mujeres de diversa edad, procedencia (Madrid, Gran Canaria, Valencia, Bilbao, Barcelona), de distinta formación (Bellas Artes, Derecho, Arquitectura, Biología, Gestión Cultural, Comunicación Audiovisual,

Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Salamanca, especialización en escultura y fotografía. Ilustradora de cuentos infantiles “Carlota la princesa arco iris” y “Vamos al circo”. Colaboraciones en revistas literarias como “Al otro lado del espejo” y “Vinalia trippers”. Portadas ilustradas para escritores como Víctor Peña y Miguel Paz Cabanas. Colaboración en “El Diario de la hermana de Rimbaud” (texto recopilado y traducido por el poeta David González). Diseño escenográfico para obras teatrales. Actualmente se centra en la fotografía publicitaria y artística colaborando en proyectos literarios.

Leticia Gaspar García, Bilbao 1982 Licenciada en Bellas Artes, Universidad del País Vasco Diploma de Estudios Avanzados en pintura “Tratamiento de las actitudes sexuales femeninas en pintura a partir de la “Escuela de Londres” en la Universidad del País Vasco. Actualmente realiza la tesis de doctorado “Representación de los roles sexuales asociados a las mujeres en la pintura a partir de las primeras vanguardias del S. XX”. Bekak / Becas Ayuda de movilidad de Investigadores UPV/EHU en la NYU Steinhardt, Universidad de Nueva York (2010) Ayuda para la formación de Personal Investigador (FPI) en la UPV/EHU Ayudas a la Investigación en Estudios Feministas y de Género UPV/EHU Beca para la promoción y difusión de las obras de mujeres artistas, Ayuntamiento de Basauri Sariak / Premios 2010-1999 Diversos premios de pintura, ilustración, fotografía y cómic. Destaca el proyecto de intervención premiado para “Jet Lag Bio 09” festival de jóvenes expresiones urbanas, Ayuntamiento de Bilbao - Semifinalista en la categoría fotografía digital “Premios Adobe Design Achievement Awards”, 2007, San Francisco, EEUU. Taldeko erakusketak / Exposiciones colectivas 2009 Exposición de Ilustración CLONE graphix inauguración en Naves del Barranco y exposición en Montana Shop & Gallery, Sevilla - Seleccionada para exposición de pintura “1 de mayo” cafés históricos de Bilbao - Exposición de pintura “Becarios de tercer ciclo”, en la Sala Áraba, Vitoria - Exposición de pintura en la Casa de Cultura Clara Campoamor, Barakaldo. 5 Exposiciones individuales y más de 80 colectivas (España, Portugal, Italia, Serbia, EEUU). Edurne González Ibáñez, Sestao 1980 Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco Diploma de Estudios Avanzados “Metodologías para la creación en artes. Dibujo y procesos espacio-temporales”.

29


Actualmente realiza su tesis doctoral “Exploraciones subterráneas desde la memoria, el recorrido y la acción” Bekak / Becas Beca de investigación departamento de Dibujo Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco 2009 Residencia en MA Studio en Pekín, China 2007 Beca para desarrollar el trabajo de las mujeres artistas. Ayuntamiento de Basauri Sariak / Premios 2010 Cartel de carnavales. Sestao. Bizkaia 2009 II Premio de fotografía en IKAS ART - Selección de dossier y presentación en Inmersiones09, Sala Amarika, Vitoria-Gasteiz - Seleccionada para la Bienal Internacional SIART 2009, La Paz, Bolivia - Seleccionada concurso fotográfico IMAGO Europae 2009: Urban Creativity, Italia. Banakako erakusketak / Exposiciones individuales 2010 “La Dinastia Trini” Sala Araba, Vitoria-Gateiz, Sala del Campus de Bizkaia. U.P.V-EHU - “Underground explorations”. MA Studio 318 Art Garden, Beijing, China. Taldeko erakusketak / Exposiciones colectivas 2010 IkasArt Muestra europea de arte, BEC, Bilbao - “Txalamobil Madrilen” Dinastia Trini, Festival Arte Sonoro Off, Insonora, Organizado por la Casa Encendida, Madrid -Fondos Bienal de Bolivia, Casa de Cultura Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Amaia Gracia Azqueta, Pamplona 1985 Licenciatura en Bellas Artes, Universidad del País Vasco Sariak-bekak / Premios-becas Exposición proyecto junto a Inés Bermejo para la convocatoria “NEXT 2010” Montehermoso, Vitoria. Ayuda de alquiler de estudio del Gobierno de Navarra 2009 Primer premio Jóvenes Artistas de Pamplona 2008 Erakusketak / Exposiciones 2010 Galería Windsor “Prospekt 2010” - “Intervenciones-Trabajo” en el ayuntamiento de Berriozar - Exposición colectiva en el aula de cultura de Zarautz “Arte 2010” - Ikas-Art 2010 en el BEC “Bedscapes, Wake up!“, Aula de la experiencia de la UPV/EHU. 2009 Exposición Jóvenes Artistas de Pamplona en la sala de Armas de la ciudadela de Pamplona - Exposición colectiva de Jóvenes artistas de Navarra “Encuentros”. Sara Laguna Goya, Madrid 1985 Licenciada en Bellas Artes, Escuela Superior de Arte y Arquitectura, Universidad Europea de Madrid Máster Oficial en Arte Contemporáneo, Universidad Europea de Madrid Erakusketak / Exposiciones 2010 “Killing Narcissus” Muestra de proyectos de ediciones anteriores del MOAC, Caixa Forum - Madrid-Archivo de creadores de Madrid, Matadero de Madrid. 2009 “Yo no tengo razón”, Off Limits, Madrid - Loop Barcelona, Festival Internacional de Videoarte, U.E.M, Barcelona. Argitalpenak / Publicaciones 2009 García de Castro, Carlos; Laguna, Sara, “Cock my religion”, “Yo no tengo razón”, Universidad Europea de Madrid. Cat. Exp. - Laguna, Sara, “En tránsito”, arte, Escuela superior de Arte y Arquitectura, Universidad Europea de Madrid.

30

Besteak / Otros 2009 Taller con el colectivo CABELLO/CARCELLER, U.E.M, Madrid. 2008/07 Asistente de escultura de Ana Laura Aláez para la exposición Sculpture Pavillion, MUSAC, León. Ziortza Larreategi Gómez, Barakaldo 1987 Licenciatura en Bellas Artes, Universidad del País Vasco. Beca Erasmus 2007-2008 University of Hertordshire, Hatfield (UK) Erakusketak / Exposiciones 2010 Jornadas de arte en la Universidad de Mondragón con Parte Kolektiboa. Marie Odile Velá, Madrid 1981 Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Salamanca. Especialidad Pintura. Diploma de Estudios Avanzados con la investigación titulada “Escena teatral y Arte contemporáneo: hacia una obra de arte habitable”, Universidad del País Vasco. Erakusketak / Exposiciones 2010 “Bedscapes, Wake up!“ Aula de la experiencia de la UPV/EHU Premio de Artes Plásticas Ciudad de Palencia - Seleccionada para el Premio de Dibujo “María Romero” con la obra “La envidia”. 2009 “Estampa experimental”, colectiva de grabado, Centro Leonés de Arte, León. 2008 “Espacios encontrados, en el 60 aniversario de Ramón Villa”, Colectiva, “El Corte Inglés”, León. Ixone Omaetxe, Bilbao 1978 Licenciada en Bellas Artes, Universidad del País Vasco. Diploma de estudios avanzados con el proyecto “La creación de un nuevo observador. Experimentación de metodologías de observación”, departamento de dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco Erakusketak / Exposiciones 2010 Exposición colectiva “Shock-shock”, colectivo La Cuchara 2009 Virtual Exhibitions in Net-Art. Lorea Palacios García, Eibar 1984 Licenciatura en Bellas Artes, Universidad del País Vasco. Erakusketak / Exposiciones 2010 Certamen de arte hormonado “Notas de cuaderno. Día 4” 2009/10 Beca Guggenheim, guía público general - “1214” cortometraje, BBK, exposición audiovisual Bellas Artes UPV/EHU, Leioa. 2008 “Low tech”, Workshop MEM. Claudio Pavan Prieto, San Juan, Argentina 1981 Licenciado en Bellas, Universidad del País Vasco Diploma de estudios avanzados con el proyecto de investigación ”Procesos Comunes a la Cocina y la Cerámica” Actualmente realiza su tesis doctoral “El Plato: procesos comunes a la cocina y a la cerámica. Marco de investigación y creación”. Bekak / Becas Beca de investigación del departamento de Escultura Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco Argitalpenak / Publicaciones Pacífica Fanzine Cultural de Cantabria, Num. 6 . Diciembre 2009. Artículo “El PLATO. Tema e idea para una Tesis”.


http://issuu.com/delao/docs/pacifica06 http://www.pacificafanzine.es/ “Con-Sumo Gusto”, en AAVV (Coord. Larroy Larroy, Nieves y Jiménez Huerta, Inma), Ed. Universidad del País Vasco, Leioa, 2005 Erakusketak / Exposiciones 2007 “Hogei-Veinte” 20ª Exposición audiovisual, Facultad de Bellas Artes UPV/EHU. Sala de exposiciones de BBVA, Bilbao - “La Identidad de la Cerámica en Bellas Artes”, Sala Araba, Vitoria-Gazteiz. 2006 “Sent by Post. Travelling Exhibition”, The Crypt, St. Paul’s Church, Bristol.

Ainhoa Resano Melado, Iruña 1974 Licenciada en Publicidad, Universidad del País Vasco. Fotógrafa y Diseñadora Gráfica. Eskarmentu artistikoa / Experiencia artística Con Compañía de Teatro Imaginario: 2009 Babiloniako Loreak 2006 Au Revoir Triunfadores 2005 Ezequiel Con otras compañías: 2009 Stereo - I Encuentro Tattoink-Bilbao - Inmundo: Doblador de barrotes Laressistens - Sperpentos da Noite (Perfomance).

Estibaliz Sadaba Murguía, Bilbao 1963 Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco Ha coordinado diferentes programaciones de video para el INJUVE, Arteleku, DAE, Montehermoso, Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido conferencias en diferentes lugares como: MACBA, Facultad BBAA Cuenca, KM Donostia, Universidad de Madrid, ARTIUM, UPV/EHU Bilbao, Museo BBAA Sevilla. Bekak / Becas Centro Huarte, Pamplona 2007 Artium, Vitoria 2006 Bilbaoarte 2005. Erakusketak / Exposiciones 2010 XIII muestra de cine/video de Mujeres, ZGZ, Zaragoza - REU08 ¿Quién está detrás de la cultura? UNIA, Sevilla 2009 Nuevas representaciones, Centro José Guerrero, Granada Zinebi 51: Programa EXis, Bilbao - Contraseñas 7: Desmontajes, Montehermoso, Vitoria 2008 Châmalle. Arte de Acción, Universidad de Vigo - Intervenciones TV, La casa encendida, Madrid 2007 Expo trastiendas, Argentina.

deconstruir las conductas y las morales preestablecidas, por ofrecer opciones a partir de las cuales desarrollar libremente las individualidades. Telmo & Luís es un espacio para la reflexión creativa que empieza su andadura aquí...

Manuela Torres García, 1975 Licenciada en Bellas Artes, Facultad San Carlos, Valencia Master Pratique et théorie de l’art contemporain et des nouveaux média, Universidad Paris 8. Bekak / Becas 2008/09 École Nationale Supérieure des Beaux Arts, París 2007/08 Universidad de Guadalajara, México 2005/06 Facultad de Bellas Artes Sant Jordi, Barcelona. Erakusketak / Exposiciones 2010 Galerie Plume, París - Sala Josep Renau, Valencia 2009 Cámara de la Comisión Europea, Bruselas - Casa de la Cultura, Ceske Budejovice, República Checa - Sala Nova Al Russafi, Valencia Academia de Bellas Artes de Poznan, Polonia - Universidad Tomas Bata, Zlin, República Checa - Salón de la Ciudad Vieja, Praga - Palais des Études ENSBA, París.

Mª José Zanón Cuenca, Valencia 1970 Licenciada en Bellas Artes, Facultad de San Carlos, Valencia. Especialidad de Escultura. 2004 Doctora en Bellas Artes, Universidad de Valencia. 2002 Profesora Escultura Facultad de Bellas Artes Altea (UMH) Banakako erakusketak / Exposiciones individuales 2010 “Pasajes Velados”, Fundación Frax, Alfaz del Pi, Alicante 2008 “Escenas del habitar”, Casa Cultura Puzol, Valencia 2007 “Esbozos del Silencio”, Sala exposiciones Casa de la Dona Mislata Taldeko erakusketak / Exposiciones colectivas 2009 “Figuras del exceso, políticas del cuerpo”, sala exposiciones Edificio Rectorado UMH, Elche, Alicante - Premio Escultura X Bienal Escultura José María Rausell, Casa Cultura Meliana, Valencia - I Bienal Escultura Poble de Albal, Valencia - Centro Exposiciones Oropesa del Mar, Castellón - “Heréticas Bizarras”, Palau Altea, Alicante.

Telmo & Luís, Bilbao 2010 Es el encuentro de dos mujeres con inquietudes comunes por reflexionar, cuestionar y criticar, en la medida de lo posible, el sistema sexo-género que invade, representa y construye históricamente la vida de las personas. Curtidas en diferentes disciplinas sociales, este colectivo se une en un momento en que cierta sensación se hacía insostenible obviarla: mi identidad como mujer y como persona ¿hasta qué punto es libre de autoconstruirse personal y políticamente? Telmo & Luís es un intento desesperado pero inteligente y mordaz por manipular libremente el estado social y político de las cosas, por rediseñar y jugar con un lenguaje androcéntrico y masculino, por desmontar y

31


In-corporamos*. Inkorporatu egiten gara. Inkorporatutakoari buruzko hausnarketa egiten dugu. (In)korporeoa (gorpuzgabea) interpretatzen dugu. Esperientziak, ondoezak, materiak, hondakinak, emozioak, nortasuna inkorporatzen dugu. Atsedenaren, babesgabetasunaren, sexuaren, erorketaren ondoren inkorporatzen gara. Esperientziei, ondoezei, hondakinei, emozioei, nortasunari, atsedenari, babesgabetasunari, sexuari, erorketari buruzko hausnarketa egiten dugu. Interpretatu egiten dugu. Inkorporatu egiten gara. Inkorporatutakoaren eta hori interpretatzeko dugun moduaren artean muga porotsua dago. Ia ezin da definitu, baina gizarte zientzien bidez aurki dezakegu. Gizarte zientziak gorputzaz arduratzen dira, alderdi sinbolikoei eta materialei dagokienez, horien historikotasuna eta beren esanahiak eratzen dituzten prozesuak azalduz; gorputzen sorkuntza desnaturalizatzen dute eta horren zentzua artikulatzen dute; praktikak eta diskurtsoak interpretatzen eta itzultzen dituzte. Beraz, gorputza gizarte eraikuntza da eta, ondorioz, generoaren eta egungo sexualitateen interpretazio soziologikoa egiteko garrantzi handia du. Gorputza, generoa, sexualitatea, sexu praktikak, desira eta irudikapena lotzen dituen logikaz hitz egitean, gaur egun modernitateak adjudikatutako koherentzia bati buruz hitz egiteko zailtasunaren inguruko adostasuna argi dago: arra/emea – gizona/emakumeaheterosexuala izatea – arauzko sexu praktikak izatea - ohiko gorputza izatea… Gaur egun logika moderno horren nolabaiteko hausturaz hitz egin dezakegu; izan ere, koherentzia hori ez da betetzen edo, hobeto esanda, koherentzia horren bidezkotasuna zalantzan jarri da hainbat diziplina eta pentsamendutatik begiratuta. Alde batetik, nortasunek eta gorputzek eztanda egin dutelako; bestetik, gizarte zientziak orain arte zientziak eskainitako arreta baino haratago joan direlako (patologia, desbideratze, bazterketa, periferia edo izugarrikeriatik haratago). Nortasun ugari agertu dira, periferikoaren eta izugarriaren kontzeptuei esanahi berria eman dieten gorputz eta subjektibotasunen bidez. Horiei zentraltasuna eman zaie; nortasun horietara iristeko, kasu batzuetan, gizarte zientziak artera hurbiltzen dira, espresioak, metaforak, irudiak, hutsuneak… erabiltzeko. Hurbilketa horretan, ulermena eta tirabira sortzen da aldi berean. Topaketa eta tirabira hori gorputzaren eta gorputzari buruzko lanak dakartzan hausnarketaren bidez antzematen dira, praktika artistikoaren eta hausnarketa teorikoaren arteko elkarguneetan. Elkargune horren adibide dira “Imágenes en tensión: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo en las problemáticas del género” jardunaldiak. Horietan maskulinotasunei eta horien egungo transformazioari buruzko eztabaidak egiten eta interpretatzen ditugu, ondorengo puntuak abiapuntutzat hartuta: gorputzen aniztasuna (Villalva) eta azken hamarkadetan ugaritu diren queer proposamenak (Martínez Oliva); artearen barneko genero ezberdintasunak (Gaspar); irudikapen artistikoak subjektibotasunen ekoizpenaren alde egiteko duen modua (Garro); nola hainbat adierazpen artistiko gaur egungo sexu aniztasunaren erakusgarri bihurtzen diren (Aliaga); feminismoek adierazpen horiek nola esploratu dituzten (Martínez González); genero inkorporazio modu batzuek, esaterako transexualismoak, arauen marjinak fagozitatzeko duten modua (Cavia); sexu praktika batzuek, cruisingak esaterako (Burgos), memoriaren eta ahanzturaren ekoizpen prozesuetan parte hartzeko duten modua; edo gauak, iluntasunak eta isiltasunak praktikak eta interpretazioak egiteko espazio alternatiboei bide emateko duten modua (G. Cortés). Parte-hartze horiek gizarte irudikapenarekiko eta irudikapen artistikoarekiko kezkaren artean sortzen dira, inkorporazioaren eta interpretazioaren, gorputzen eta horri buruzko diskurtsoen eta narratiben bidez dugun pentsatzeko moduaren arteko muga zehaztuz. Interpretazio horiek inkorporatzen ditugu eta inkorporatutakoa interpretatzen dugu. Eta, tentsio horretan, gure gorputzak presente izan nahi ditugu.

Beatriz Cavia Pardo UPV/EHUko soziologoa

* Inkorporazioa gaztelaniazko encarnación eta ingelesezko embodiment hitzen sinonimo teoriko gisa erabili dugu.

32


In-corporamos*. Nos incorporamos. Reflexionamos sobre lo incorporado. Interpretamos lo (in)corpóreo. Incorporamos experiencias, malestares, materias, residuos, emociones, identidad. Nos incorporamos después del reposo, el desamparo, el sexo, la caída. Reflexionamos sobre las experiencias, los malestares, los residuos, las emociones, la identidad, el reposo, el desamparo, el sexo, la caída. Interpretamos. Incorporamos. Existe una porosa frontera entre lo incorporado y cómo lo interpretamos. Apenas definible, que podemos asir a través de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se ocupan del cuerpo en lo simbólico y en lo material, trazan su historicidad y los procesos que construyen sus significados, desnaturalizan su concepción y articulan su sentido, interpretan y traducen prácticas y discursos. El cuerpo es por tanto una construcción social y, como tal, adquiere relevancia para la interpretación sociológica del género y de las sexualidades contemporáneas. Al hablar de la lógica que entrelaza el cuerpo, el género, la sexualidad, las prácticas sexuales, el deseo y la representación, existe en la actualidad cierto consenso acerca de la dificultad de hablar sobre una coherencia que la modernidad adjudicó: ser macho/hembra - varón/ mujer - heterosexual - con prácticas sexuales normativas - en un cuerpo generizado… Podemos hablar en la actualidad de cierta ruptura de esta lógica moderna en la medida en que su coherencia ya no se cumple o, más bien, en que la legitimidad acerca de esta coherencia se ha puesto en duda desde diversas disciplinas y pensamientos. De un lado porque las identidades y los cuerpos han explosionado, del otro porque desde las ciencias sociales se les ha prestado atención más allá de cómo la ciencia lo había hecho hasta el momento, en términos de patología, desviación, exclusión, periferia o monstruosidad. Aparecen multiplicidad de identidades atravesadas por cuerpos y subjetividades que resignifican los términos de lo periférico y lo monstruoso dotándolos de centralidad; unas identidades en cuyo abordaje, a veces, las ciencias sociales se acercan al arte para incorporar expresiones, metáforas, imágenes, vacíos… y en este acercamiento se produce cierto entendimiento y cierta disputa. Este encuentro y esta disputa se reconocen a través de las reflexiones que invoca el trabajo del cuerpo y sobre el cuerpo, en la intersección entre la práctica artística y la reflexión teórica. Ejemplo de esta intersección discurren las jornadas Imágenes en tensión, sobre la ausencia y la presencia del cuerpo en las problemáticas del género, donde incorporamos e interpretamos debates acerca de las masculinidades y su transformación contemporánea a partir de la pluralidad de cuerpos (Villalva) y de las propuestas queer que han proliferado en las últimas décadas (Martínez Oliva); de las diferencias de género dentro del arte (Gaspar), de cómo la representación artística favorece cierta producción de subjetividades (Garro) y de cómo distintas expresiones artísticas son muestra de la diversidad sexual de nuestra contemporaneidad (Aliaga); de cómo los feminismos han explorado estas expresiones (Martínez González), de cómo algunas formas de incorporación del género, como la transexualidad, fagocitan los márgenes de lo normativo (Cavia) o algunas prácticas sexuales, como el cruising (Burgos), intervienen en procesos de producción de la memoria y el olvido; y de cómo lo nocturno, lo oscuro y el silencio habilitan espacios alternativos para las prácticas y las interpretaciones (G. Cortés). Estas intervenciones se construyen entre la preocupación por la representación social y la representación artística, al tiempo que marcan la frontera entre la incorporación y la interpretación, entre los cuerpos y cómo lo pensamos a través de nuestros discursos y narrativas. Incorporamos estas interpretaciones e interpretamos lo incorporado. Y en esta tensión queremos hacer presentes nuestros cuerpos.

Beatriz Cavia Pardo Socióloga EHU/UPV

* Incorporación se utiliza aquí como sinónimo teórico de los conceptos encarnación, en castellano y embodiment, en inglés.

33


GENERO JARDUNALDIEN PROGRAMA / PROGRAMA JORNADAS DE GÉNERO

ASTEAZKENA, AZAROAK 3 / MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE 16.00 Rita Sixto Cesteros: Apertura de las jornadas 16.30 Juan Vicente Aliaga: Frutas extrañas. Realidades políticas y rupturas sexuales en las prácticas artísticas poscoloniales Atsedena / Pausa café 17.45 Beatriz Cavia Pardo: Incorporaciones de género y desestabilización de la identidad 18.15 María Martínez González: (Des)corporalizando el feminismo: un análisis de la cartelería del movimiento feminista contemporáneo OSTEGUNA, AZAROAK 4 / JUEVES 4 DE NOVIEMBRE GOIZEZ / MAÑANA 10.00 Adelina Moya: Prestar su cuerpo al mito, o mitificar el propio cuerpo. 11.00 Pablo Burgos García: Peregrinatio: de la presencia a la ausencia 11.30 Valentina Torres Zorrilla: Presentación exposición Imágenes en tensión Atsedena / Pausa café 12.30 Inauguración exposición (Sala de exposiciones Biblioteca Central) ARRATSALDEZ / TARDE 16.00 José Miguel G. Cortés: Las Noches Negras o la erotización del espacio urbano 17.00 Leticia Gaspar: Roles Sexuales en el discurso visual contemporáneo Atsedena / Pausa café 17.45 Marta Rebollo: Vómitos, apetitos, gustos y disgustos. La construcción de la feminidad en torno al hecho alimentario en las prácticas artísticas de la segunda mitad del siglo XX OSTIRALA, AZAROAK 5 / VIERNES 5 DE NOVIEMBRE GOIZEZ / MAÑANA 10.00 Jesús Martínez Oliva: Imágenes para la utopía queer. Masculinidades periféricas en la práctica artística reciente 11.00 Julio César Villalva: Deshabitando la masculinidad (cuerpos, discursos y políticas de representación) Atsedena / Pausa café 11.45 Ana Martínez Collado: Visiones políticas del cuerpo / género (desterritorializaciones) 12.45 Oihana Garro: Para ser Nan Goldin. La necesidad de la representación para la construcción del sujeto Jardunaldien amaiera, Antolaketa Batzordearen eskutik / Cierre de las jornadas a cargo del comité organizador

Jornadas financiadas por Gobierno Vasco /Eusko Jaularitza y Dirección para la Igualdad/Berdintasunerako zuzendaritza UPV/EHU

34


35


36

logos : universidad, diputacion ,

Imagenes en tension: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo  
Imagenes en tension: sobre la ausencia y la presencia del cuerpo  

Exposicion colectiva, Universidad del Pais Vasco, 2010. Incluye intervencion VACIANDO-SE, del Colectivo LimpiArte.

Advertisement