Issuu on Google+

www.e-Sochaczew.pl :: biuro@e-Sochaczew.pl

b e z P ł aT n y d W u T yg o d n i k lo k a l n y nr 2/2013 W numerze GMINA SOCHACZEW Rozbudowa szkoły w Żukowie Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Żukowie, które rozpoczęły się w maju 2012 r. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie jednokondygnacyjnej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj.: szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela oraz rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły o nowe pomieszczenia szkolne. s. 6

l

Rok i

l

28 maRca 2013

Temat tygodnia

W numerze

Wystawa, któradzieli

GMINA IŁÓW Czy w Iłowie będą wiatraki? W gminie Iłów zawiązał się Komitet Protestacyjny przeciwko budowie wiatraków w tutejszej gminie. Komitet złożył w Urzędzie Gminy wniosek o zapisanie w przygotowywanych zmianach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zakazu lokalizowania na terenie całej gminy elektrowni wiatrowych oraz wprowadzenie regulacji dotyczących sytuowania farm solarnych. s. 7

GMINA MŁODZIESZYN Relacja z sesji

GMINA RYBNO Nowe miejsca dla przedszkolaków w Rybnie

W czwartek 21 marca odbyła się sesja Rady Gminy Młodzieszyn. Najwięcej czasu zajęła sprawa dotycząca złego stanu dróg na terenie gminy Młodzieszyn. Sołtys wsi Leontynów Wiesława Komendarek przedstawiła zdjęcia ze stanu drogi Leontynów – Nowa Wieś. Droga w okresie roztopów była nieprzejezdna. s. 8

Gmina Rybno w marcu podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pod nazwą „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”. Do 30 czerwca 2015 roku projektem objętych zostanie 30 dzieci w wieku 3 – 4 lat wraz z rodzicami z terenu gminy, nie uczęszczających do tej pory do przedszkola. s. 8

Czy żłobka wystarczy dla wszystkich? Na liście oczekujących do Żłobka Miejskiego w Sochaczewie widnieje 100 nazwisk. W tej chwili do placówki, mieszczącej się od 32 lat na parterze spółdzielczego bloku przy al. 600-lecia, uczęszcza 35 dzieci. Bo więcej nie może. Pytamy dyrektor Ewę Lembke, czy nowa siedziba żłobka przy Hanki Sawickiej zaspokoi zapotrzebowanie na tego rodzaju opiekę w mieście. s. 9 Reklama

Staszica między miastem Sochaczew stanął na trasie kontrowersyjnej wystawy „Wybierz Życie” Fundacji Pro- i powiatem -Prawo do życia. Przez dwa tygodnie na ogrodzeniu kościoła parafii św. Wawrzyńca prezentowany był kolaż zdjęciowy, w którym dominowały krwawe fotografie rozczłonkowanych ludzkich płodów. Jak promowali ekspozycję organizatorzy, głównym jej celem jest zmiana opinii społecznej w kwestii ochrony życia. Tymczasem… czy taj na s. 2 fot. mał go rza ta ka zur

Czy podziurawiona ulica Staszica doczeka się remontu? Czy na inwestycję wystarczy pieniędzy? Czy jeszcze w tym roku, czy może w przyszłym? Jak skończy się mecz rozgrywany na oczach opinii publicznej między decydentami: starostą a burmistrzem Sochaczewa? Oceńcie sami. s. 12


2 l TemaT Tygodnia Konferencja dyrektorów szpitali w „Chopinie” W dniach od 6 do 8 marca 2013 r., na terenie naszego miasta odbyło się spotkanie ok. 40 dyrektorów szpitali powiatowych z Mazowsza i województwa lubelskiego. Gospodarzem, trzydniowego spotkania był dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Piotr Szenk. W uroczystym otwarciu konferencji udział wziął także starosta sochaczewski Tadeusz Koryś oraz wicestarosta Janusz Ciura. W spotkaniu uczestniczył również m. in. Michał Borkowski z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Cecylia Domżała – Prezes Związku Pracodawców – Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych. Dla dyrektorów szpitali biorących udział w spotkaniu przygotowano szereg wykładów, dotyczących np. nowoczesnych rozwiązań dla szpitalnej farmacji czy innowacyjnych programów będących sposobem finansowania inwestycji w szpitalach. Jednym z prelegentów była pani Barbara Konopacka – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, która poprowadziła wykład na temat: zmian w prawie zamówień publicznych po 20 lutego 2013 roku. Wykład dotyczył nowelizacji ustawy: „Prawo zamówień publicznych”, która wprowadza szereg nowych rozwiązań formalno – prawnych w procedurze udzielania zamówienia publicznego. Celem tych zmian, jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Kolejny, ciekawy wykład pt.: „Algorytm ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych” – w profesjonalny sposób przedstawiła i zobrazowała Wiesława Załuska – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Dzięki wystąpieniu pani dyrektor, uczestnicy konferencji zdobyli cenne informacje na temat nowej metodologii ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Jak wynika ze znowelizowanych przepisów prawa ostateczny poziom zatrudnienia ustala dyrektor szpitala po zasięgnięciu opinii kierowników jednostek organizacyjnych oraz samorządu oraz związku zawodowego pielęgniarek i położnych. Działania te mają na celu zatrudnienie takiej liczby pielęgniarek w poszczególnych oddziałach w szpitalu, aby pacjent czuł się bezpiecznie i komfor towo pod fachową opieką personelu medycznego. Odpowiednia liczba pielęgniarek w szpitalach to także wyznacznik jakości i możliwości świadczenia opieki na optymalnym poziomie. szpi tal. e -so cha czew. pl

TemaT Tygodnia

Wystawa,któradzieli Sochaczew stanął na trasie kontrowersyjnej wystawy „Wybierz Życie” Fundacji Pro-Prawo do życia. Przez dwa tygodnie na ogrodzeniu kościoła parafii św. Wawrzyńca prezentowany był kolaż zdjęciowy, w którym dominowały krwawe fotografie rozczłonkowanych ludzkich płodów. Jak promowali ekspozycję organizatorzy, głównym jej celem jest zmiana opinii społecznej w kwestii ochrony życia. Tymczasem, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, mieszkańcy Sochaczewa zareagowali oburzeniem skoncentrowanym przeważnie nie na akcie aborcji, lecz na formie wystawy – dla wielu nie do przyjęcia. Wyrazem takiej reakcji była między innymi gorąca dyskusja na portalu e-Sochaczew. pl. W chwili przygotowywania tego tekstu w wątku dotyczącym wystawy było ponad 550 postów. Poniżej prezentujemy fragment felietonu Łukasza Szewczyka, redaktora naczelnego niezależnego pisma „Kulturka” w tej sprawie, wybrane posty z forum e-sochaczew. pl oraz list do redakcji.

zeskrobać wystawę? FELIETON CAŁKIEM SUBIEKTYWNY Kilkanaście dni temu w naszym mieście na ogrodzeniu kościoła św. Wawrzyńca ukazały się antyaborcyjne plakaty. Akcja, która miała ponoć za zadanie uświadomić ludziom zło płynące z aborcji, po raz kolejny podzieliła i tak już antagonistycznie nastawione społeczeństwo. Najlepiej tę sytuację może zobrazować dyskusja, jaka rozgorzała na forum portalu e-sochaczew. pl Warto zaznaczyć, że temat został zapoczątkowany przez osobę, która poddawała w wątpliwość umieszczanie zdjęć rozczłonkowanych noworodków w centrum miasta. W miejscu, w którym codziennie pielgrzymują rodziny z dziećmi. Po kilku postach sprzeciwu włączyli się obrońcy tej kampanii. Niestety, dyskusja, czy też polemika, przerodziła się w jawną pyskówkę. Ktoś kogoś wyśmiał, że nie może mieć dzieci, ponieważ od 17-go roku życia „się skrobie”, ktoś inny... Postaram się przytoczyć najbarwniejsze posty na forum celem pokazania, w jaki sposób porozumiewają się ze sobą ludzie nomen omen XXI wieku. Może to da komuś coś do myślenia. „TO Wy jako starzy kretyni udajecie, że problem nie istnieje i tłumaczycie to

koło kościoła, to robi mi się słabo – nie wiem, czy bardziej ze złości, czy z żalu że są ludzie tak tępi, że nie potrafią zrozumieć, że mogą komuś wyrządzić takim czymś krzywdę (nawet nie chcę myśleć, co czują kobiety oglądające te zdjęcia, które poroniły)... Fot. Małgorzata Kazur

było

e-Sochaczew.pl

Jacekka:

małym kretynkom po swojemu.” – Cóż, ta osoba raczej pedagogiem nie jest. „Co 2 sekundy zabija się 3 dzieci na świecie w wyniku aborcji! Wreszcie ktoś mądry pokazał jak ona wygląda! Brawo ks. Proboszcz!” – ciekaw jestem, skąd takie dane i dlaczego osoba, która zaczęła bronić tej wystawy, stworzyła swój profil w dniu, w którym pojawił się ten mat na forum?! A oto prawdziwy hit internetu i pokaz siły „Człowieka Oświecenia”: „Jest oczywisty związek między antykoncepcją i aborcją: 2/3 aborcji dokonują kobiety, które w momencie współżycia stosowały tabletki antykoncepcyjne i traktują wtedy dziecko jak nieproszonego intruza!”. Widocznie osoba ta sama prowadzi własne badania i na ich podstawie tworzy dane statystyczne. To był zaledwie początek tej debaty, która myślę, że może posłużyć przyszłym socjologom jako materiał w pracy naukowej na temat podziałów istniejących w naszym społeczeństwie. […] Chciałbym zadać kilka pytań w kierunku władz naszego miasta: Dlaczego wydały zgodę na tego typu wystawę? Czy przed wyrażeniem zgody widziały, jak będzie ona wyglądała? Czy chciałyby, by ich dzieci widziały inne rozczłonkowane dzieci? Co by odpowiedzieli, gdyby ich kilkuletnia pociecha spytała się: „Tatusiu co to jest? Dlaczego to dziecko jest bez głowy?”. Wystawa ta na pewno osiągnęła sukces, a mianowicie sochaczewskie społeczeństwo przynajmniej na chwilę przestało marudzić o wiecznej zimie i zajmować się procesem matki Madzi. Stała się również źródłem inspiracji i tematem głównym impresji filmowej jednego z mieszkańców naszego miasta. Może warto iść w tę stronę i zamiast ujadać na forum to w sposób bardziej kreatywny pokazać swoje stanowisko na temat tegoż problemu. Wchodząc

na forum widzę, że Artystów mamy wielu, więc rodacy – do pracy! Na koniec mam nadzieję, że gdy wiosna przyjdzie to rozgoryczenie i nienawiść stopnieje w was wraz z ostatnim tej zimy śniegiem. łu kasz „ch -Fu” Szew czyk szczę śli wy oj ciec dwój ki dzie ci kul tur ka. e -so cha czew. pl

list do redakcji (fragment): Jako sochaczewianka – matka mam pytanie, czy władze miasta zezwalające na kontakt dzieci z makabrycznymi zdjęciami z „Wawrzyńca” zaoferują teraz dzieciom odpowiednią pomoc psychologiczną, w związku z traumatycznymi obrazami, które zostały im wbrew ich i woli ich opiekunów przedstawione? W imieniu własnym i baaardzo wielu rodziców, borykających sie z tym problemem, zwracam się z gorącą prośbą o zapoznanie się bliżej z tym tematem i ew. interwencję...

z forum.e-sochaczew.pl Masłowski: Nie wiem, czemu ma służyć taka akcja. Nie widzę w tym formy edukacyjnej. Oczekiwałbym od Kościoła więcej zaangażowania w politykę prorodzinną i edukacje seksualną. Należy zapobiegać – uczyć, uczyć, a nie jedynie piętnować takimi obrazkami.

karoll: Jestem w zaawansowanej ciąży. Za każdym razem jak przejeżdżam

Biuro i telefon czynne dla mieszkańców w dni powszednie od 11.00 do 15.00. W czwartki biuro czynne od 9.00 do 18.00. bezPłaTny dWuTygodnik Ukazuje się na podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

adReS RedakcJi: ul. Hanki Sawickiej 3b 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@e-sochaczew.pl, tel. 46 811 15 55

REDAKTOR NACZELNA: Monika Figut DZIAŁ REKLAMY (tel. 46 811 15 55): Małgorzata Kazur (tel. 513 109 074), Kamil Owczarek (tel. 693 603 400), Jarosław Dąbrowski (tel. 601 320 407) DRUK: Polska Presse, Warszawa; NAKŁAD: 5000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Opinia o wystawie została wydana przez psychologów, którzy oficjalnie potwierdzili, że wystawa dzieciom w żaden sposób nie szkodzi. To raczej rodzice nie potrafią wytłumaczyć swym pociechom co oznacza aborcja i oni mają problem...

X: Uważam, że Kościół powinien szerzyć miłość do bliźniego i wiarę, edukację. Tutaj natomiast mamy przykład pewnego rodzaju wzbudzania agresji (być może nieświadomej). Czemu Proboszcz woli wywieszać plakaty tego typu, aniżeli plakaty dotyczących miłowania bliźniego? Jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać o aborcji z księdzem, od tego jest kolęda, ewentualnie można przejść się na plebanię i podyskutować. Podsumowując, również uważam że jest to karygodne, aby dzieci oglądały takie rzeczy (mówię to jako pedagog i psycholog dziecięcy).

DekoDer: Czytam i czytam i nie rozumiem „zaganiania” wystawy do Kościoła. W ruchu za życiem uczestniczą ludzie wierzący i agnostycy z prostego powodu. Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Wszystkie inne prawa, tak szumnie ogłaszane i celebrowane przez gremia międzynarodowe nie mają żadnego sensu, jeśli zakwestionujemy podstawowe prawo. Problem w tym, że różni ideolodzy próbują obejść to prawo, twierdząc że niektórzy nie są ludźmi (np Hitler w stosunku do Żydów) lub, że ich niska jakość życia usprawiedliwia zabójstwo. (np Hitler w stosunku do chorych psychicznie). Działając przeciw aborcji fundacja PRO broni życia wszystkich ludzi. Bo jeśli dziś pozwalamy zabijać dzieci chore np. z Downem, to co przeszkodzi np. zabijać staruszków (jak to się dzieje w Holandii gdzie 2/3 tzw eutanazji odbywa się bez wiedzy pacjenta) lub np. osoby o zbyt niskim czy zbyt wysokim IQ? (w Kambodży zabijano np. za posiadanie okularów, co rodziło podejrzenia, że umieją czytać). Albo rudych, piegowatych, czy z żydowskim nosem?


WaRTo WiedzieĆ l 3

e-Sochaczew.pl

Czyżłobkawystarczydlawszystkich? na liście oczekujących do Żłobka miejskiego w Sochaczewie widnieje 100 nazwisk. W tej chwili do placówki, mieszczącej się od 32 lat na parterze spółdzielczego bloku przy al. 600-lecia, uczęszcza 35 dzieci.

trzeb osób niepełnosprawnych, również potrzeb dzieci. – Będziemy placówką integracyjną, zatem przygotowaną do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Nie mówię tu tylko o odpowiednim przystosowaniu pomieszczeń czy ich wyposażeniu. Jeśli będą rodzice zainteresowani powierzeniem naszej opiece dzieci niepełnosprawnych, zatrudnimy odpowiedni personel – podkreśla Ewa Lembke.

Nowi pracownicy Bo więcej nie może. Pytamy dyrektor Ewę Lembke, czy nowa siedziba żłobka przy Hanki Sawickiej zaspokoi zapotrzebowanie na tego rodzaju opiekę w mieście.

Jest 35 Dyrektor Ewa Lembke jest dobrej myśli. – Odnosząc się do obecnie obserwowanego zainteresowania żłobkiem, wydaje mi się, że powinniśmy zaspokoić potrzeby rodziców, że będziemy mogli przyjąć wszystkie albo prawie wszystkie dzieci – mówi. Liczba rodziców chętnych do pozostawienia w żłobku dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia może wzrosnąć, gdy wzrośnie wiedza na temat nowego budynku, w którym mieścić się będzie placówka. Dobre warunki i dobra opieka powinny przyciągnąć chętnych.

Poza dłu gą li stą ocze ku ją cych, dyrektor żłobka dysponuje też opasłym segregatorem podań o przyjęcie do pracy w powiększonym znacznie żłobku. Mieszkańcy słusznie zakładają, że nowe eta ty powsta ną. – Na dzień dzisiejszy trudno mi powie dzieć, do kład nie ilu nowych opiekunów przyjmiemy, wstępnie założyliśmy, że w sumie utrzymywać tu będziemy 13 osób, zatem o 8 więcej niż obecnie. Nie liczę personelu kuchni. Dodatkowo zatrudnić trzeba będzie psychologa, logopedę, fizjoterapeutę – mówi J. Kamińska. – W wyborze nowych opiekunów na pewno kierować będziemy się przygotowaniem kandydatów, mam tu na myśli przede wszystkim wykształcenie: nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i pedagoga opiekuńczo-wychowawczego – dodaje E. Lembke.

Osobny plac zabaw Realizowana przez Urząd Miasta inwestycja, warta ponad 1,2 miliona złotych, a wykonywana z 70-procentowym dofinansowaniem z rządowego programu MALUCH, obejmuje nie tylko wzniesienie budynku, ale i podstawowe wyposażenie pomieszczeń, a także utworzenie wydzielonego żywopłotem placu zabaw dla maluszków. To będzie wspaniała odmiana po 32-letnim korzystaniu z ogrodzonego terenu za blokiem, zupełnie pozbawionego zabawek (pracownicy sami wynosili na placyk bujane koniki, zjeżdżalnie i inne zabawki, by dzieci miały się czym i na czym bawić).

Od stycznia

A że prowadzone są bardzo terminowo, możemy założyć, że 1 stycznia ruszymy na 100 procent – mówi naczelnik Kamińska.

Nowe ceny –Bardzocenięfakt, żeod początku dopuszczona została mdo projektu budowynowej siedzibydla sochaczewskiego żłobkai mogę uczestniczyćw nim nietylko,jako obserwator,aleteż mamwpływna wiele sprawod fazy projektu do wyposażenia wnętrz.w ten sposóbzyskuję pewność,żedzieci będąsiędobrze czuływ nowym otoczeniu–mówi dyrektorplacówki ewalembke.

Władze miasta są pewne, że żłobek w nowej siedzibie zacznie funkcjonować od stycznia 2014 roku. – Zgodnie z umową z wykonawcą, prace mają zakończyć się w grudniu.

Lubiany żłobek

Będzie 80

Co istotne, nowa siedziba żłobka będzie w pełni dostosowana do poReklama

w nowejsiedzibieżłobkaurządzona zostanienowoczesnakuchnia, w którejprzygotowywanebędąposiłkirównieżdlapodopiecznych Przedszkolanr1,do któregoprzylegawznoszonybudynek.

Fot. Małgorzata Kazur

Podobnego zdania jest naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM Joanna Kamińska: – Jeśli nie w 100% to na pewno w znacznym stopniu żłobek pokryje zapotrzebowanie. W nowej siedzibie przy ul. Hanki Sawickiej w Sochaczewie, która budowana jest od lipca 2012 roku, opiekę znaleźć ma 80 dzieci. Jeśli wystarczy miejsc, placówka przyjmować będzie maluchy z ościennych gmin.

Również dzieci niepełnosprawne

Nie wie le pol skich miast de cydu je się na bu do wę żłob ków od postaw. Nie tylko ze względu na koszt takiej inwe stycji, ale tak że ze względu na fakt, że trzeba póź niej za pew nić funkcjonowanie obiektu. Na podstawie ustalonych przez radnych Sochaczewa stawek, w tej chwili ro dzi ce pła cą za po byt dziecka w żłobku 14% minimalnego wynagrodzenia jako opłatę stałą (224 złote) plus 5,5 zł dziennie za wy ży wie nie (da je to średnio miesięcznie opłatę w wysokości 340 złotych). Czy w nowej siedzibie, gdy wzrosną koszty utrzymania placówki, te stawki się zmienią? O tym zdecyduje Rada Miasta.

Żłobek Miejski w Sochaczewie cieszy się bardzo dobrą opinią. Matki podkreślają domową, ciepłą atmosferę, jaka tu panuje. Na pewno sprzyja jej kameralność, ale też wiele zależy od pracowników i dyrekcji. Ewa Lembke kieruje żłobkiem od 6 lat i z powodzeniem kontynuuje budowę dobrego wizerunku placówki, kierując się przede wszystkim dobrem dzieci. Przeprowadzkę do nowej siedziby traktuje jak z jednej strony spełnienie zawodowego marzenia, a z drugiej wyzwanie: – Codziennie układam sobie, co będę musiała zrobić w nowym żłobku, nie boję się powiększenia i siedziby, i liczby podopiecznych, raczej motywuje mnie to do działania. fi ga

będzie Wiadukt w remoncie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapłaci ponad 6,7 miliona złotych za remont wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi nr 705 Śladów – Sochaczew. Wykonawcę – firmę MOST Sp. z o.o. z Sopotu, wyłoniono na drodze przetargu, prace powinny się rozpocząć na początku kwietnia. W czasie trwania robót remontowych, których prowadzenie zaplanowano aż do końca grudnia 2013 r., obiekt będzie zamknięty dla ruchu kołowego – przeprawiać się przez wiadukt będą mogli tylko piesi. Jak wyjaśnia Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW, remont wiaduktu był niezbędny ze względu na postępującą degradację obiektu. W ramach inwestycji, wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, barierki i balustrady, wzmocniona też zostanie cała konstrukcja nośna wiaduktu. Oczywiście kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Ulica Żyrardowska i Licealna zostaną zamknięta na odcinku od Spartańskiej do skrzyżowania z Piłsudskiego i Towarową. Objazd ma się odbywać obwodnicą oraz ulicą Olimpijską.

Seniorzy dostaną zniżki Jak informuje sochaczewski ratusz, wkrótce radni głosować będą projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA adresowanego do osób powyżej 65 i 75 roku życia.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w Sochaczewie mieszkają 6123 osoby powyżej 65 roku życia, w tym 2765 powyżej 75 roku życia. Na zniżki dla Seniorów ratusz planuje przeznaczyć do końca 2013 roku 50 tysięcy złotych. Chodzi tu o analogiczne ulgi, do jakich dostęp mają rodziny 3+ w ramach Sochaczewskiej Kar ty Rodziny. Jeśli radni zaakceptują projekt, uchwała wejdzie w życie 1 lipca br.


4 l ciemna STRona

e-Sochaczew.pl

czaRna Poszukiwanisprawcy kRonika rozbojuna listonoszce 24Marc a

Kierowca z 2 promilami 20-letni mieszkaniec Sochaczewa kierował samochodem marki VW Golf znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem dwóch promili. Do zatrzymania mężczyzny doszło na ulicy Pokoju.

Karetka dla nietrzeźwego Operator monitoringu miejskiego poinformował policjantów, że przy przystanku na ulicy Traugutta leży człowiek. Na miejscu zastano nietrzeźwego mężczyznę, którego przekazano załodze karetki pogotowia.

23Marc a

Kradzież na 15. Sierpnia Policjanci zostali poinformowani, że ochrona sklepu przy ul. 15-go Sierpnia ujęła sprawcę kradzieży. Przybyły na miejsce patrol ukarał mężczyznę mandatem karnym.

Pijany za kierownicą 58-letni mieszkaniec Sochaczewa kierował pojazdem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem 2,5 promila. Do zatrzymania doszło na al. 600-lecia.

22Marc a

Kolizja w Paprotni W miejscowości Paprotnia na trasie K-2 kierujący samochodem marki Skoda Fabia doprowadził do kolizji z pojazdem marki BMW X3. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym oraz zatrzymano dowód rejestracyjny od pojazdu marki Skoda.

20Marc a

Tragiczny wypadek W środę około 10:20 w Andrzejowie Duranowskim doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze krajowej nr 50 zderzyły się pojazd ciężarowy marki MAN z osobowym Seatem Ibiza. W wyniku zderzenia pojazdów, śmierć na miejscu poniósł 37-letni kierujący seatem oraz jego 41-letnia pasażerka. Na miejscu policjan ci wy ko ny wa li czyn no ści pod nad zo rem pro ku ra to ra. Te raz trwają ustalenia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

19.Marc a

Kolizja na Licealnej Kierująca pojazdem marki Fiat CC nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do kolizji z Audi. Policjanci na miejscu ukarali kobietę mandatem karnym oraz zatrzymali dowód rejestracyjny od Fiata z uwagi na uszkodzenia pokolizyjne. Do zdarzenia doszło na ulicy Licealnej.

W dniu 14 marca br. około godziny 10:00 prawdopodobnie trzej sprawcy dokonali rozboju na listonoszce. do zdarzenia doszło w Ćmiszewie Rybnowskim. mężczyźni ukradli przesyłki pocztowe oraz pieniądze. Listonoszka, która jechała polną drogą w miejscowości Ćmiszew Rybnowski zauważyła ciemny samochód marki Volkswagen Passat typu kombi, który zakopał się w zaspie śnieżnej. Kobieta chciała pomóc i podała łopatę do odśnieżania. Jeden ze sprawców przewrócił ją, a kolejny zabrał torbę z pieniędzmi i przesyłkami oraz jej prywatnymi rzeczami. Policjanci sprawdzili teren, wystawiono posterunki blokadowe, poinformowano również ościenne jednostki. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mają wiedzę na temat sprawców proszone są o osobisty kontakt z Komendą Powiatowa Policji w Socha-

W ostatnich dniach odeszli od nas Śp. maria Wydra zmarła 26 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca. Śp. kazimierz Stępień zmarł 25 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca. Śp. Stanisław antoniak zmarł 24 marca 2013. Pogrzeb odbył się 26 marca. Śp. Halina Pasztor zmarła 24 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca. Śp. elżbieta binienda zmarła 23 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca. Śp. ewa Jamka-lipińska zmarła 23 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca. Śp. Jadwiga Wasilewska zmarła 21 marca 2013. Pogrzeb odbył się 23 marca.

czewie (ul. Warszawska 23) lub telefoniczny: 997, 46 863 72 22 lub 46 863 72 62. (kPP So cha czew)

Śp. edward kowalczyk zmarł 20 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca.

Uderzonyna peronie

Śp. Justyna kowalczyk zmarła 20 marca 2013. Pogrzeb odbył się 27 marca.

do zdarzenia doszło 15 marca o godz. 20.05 na stacji PkP w Sochaczewie. Jak opowiada adam P.: – Stało się to zaraz po wjeździe pociągu km 301 relacji Warszawa Wschodnia – łowicz główny na peron pierwszy. Zostałem uderzony przez mężczyznę pięścią w twarz, w wyniku czego miałem uszkodzone dwa zęby oraz mocno rozciętą górną wargę, która wymagała zszycia w szpitalu. Cała sytuacja rozegrała się na peronie pierwszym, ja wysiadałem z pociągu, a mężczyzna który mnie uderzył i jego towarzysz wsiedli po całym zajściu do pociągu w Sochaczewie i udali się w kierunku Łowicza. Mężczyznę, który mnie uderzył, znam z widzenia, niestety nie znam go z imienia i nazwiska. Pan Adam utrzymuje, że został zaatakowany zupełnie bez powodu, że w żaden sposób nie sprowokował zajścia, a wcześniej nie naraził się sprawcy: – Będąc w szoku i trochę przestraszony, nie podjąłem próby obezwładnienia bądź zatrzymania tego mężczyzny. Z pociągu wysiadało dużo osób, część z nich na pewno dobrze widziała całe zajście. W imieniu Adama P. i policji sochaczewskiej prosimy świadków opisanego zdarzenia o kontakt z KPP Sochaczew pod numerem telefonów 997 bądź 46 863 72 62.

Śp. czesław Przybylski zmarł 19 marca 2013. Pogrzeb odbył się 22 marca. Śp. Jan modelewski zmarł 18 marca 2013. Pogrzeb odbył się 21 marca. Śp. Weronika malicka zmarła 18 marca 2013. Pogrzeb odbył się 21-03. Śp. anna orlińska zmarła 18 marca 2013. Pogrzeb odbył się 21 marca. Śp. natalia majewska zmarła17 marca 2013. Pogrzeb odbył się 20 marca.

Danielwachowski: Kamera monitoringu zarejestrowała to zdarzenie. Nagranie jest zachowane dla potrzeb postępowania.

Śp. kazimiera leszczyńska zmarła 17 marca 2013. Pogrzeb odbył się 20 marca.

Mandatza oblewanie! Sochaczewscy policjanci apelują przede wszystkim do młodych mieszkańców Sochaczewa o zachowanie rozsądku w lany Poniedziałek. oblewanie przechodniów jest zabronione. Jeżeli jednak ktoś zamierza podtrzymać tradycję, może to robić w grupie znajomych, którzy traktują ten zwyczaj jak zabawę i wyrażają na to zgodę. W przypadku oblewania wodą osób, które sobie tego nie życzą, a także przejeżdżających pojazdów, policjanci będą stosować postępowanie mandatowe, a nawet kierować sprawę do sądu. Za co policjant może nas ukarać? Wdzieranie się do czyjegoś mieszkania, domu, lokalu, lub ogrodzonego terenu, aby kogoś polać albo wbrew żądaniu uprawnionej osoby nieopuszczenie takiego miejsca jest przestępstwem, naruszenia miru domowego. Oblanie szyb jadącego samochodu czy rowerzysty to wykroczenie. Takie zachowanie może spowodować niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, a nawet doprowadzić do wypadku. Polanie osoby substancją, która zniszczy ubranie, narazi nas na odpowiedzialność za wykroczenie, lub przestępstwo w zależności od war tości zniszczonej odzieży. Wlewanie wody do mieszkań, klatek schodowych, samochodów, środków komunikacji miejskiej, a także oblewanie przechodniów traktowane będzie jak wykroczenie chuligańskie. W tych przypadkach policjanci mogą także ukarać nas mandatem karnym w wysokości do 500 zł. (kPP So cha czew)

Śp. Jan Pawłowski zmarł 16 marca 2013. Pogrzeb odbył się 19 marca. Śp. Tadeusz Trojanowski zmarł 16 marca 2013. Pogrzeb odbył się 19 marca. Śp. Stefania Połeć zmarła 16 marca 2013. Pogrzeb odbył się 20 marca. informacje przygotowały zakład Pogrzebowy Haron i zakład Pogrzebowy arka.

Reklama


inFoRmacJe l 5

e-Sochaczew.pl

Kolejąz Sochaczewado Chrzanowa Trwają prace nad projektem połączenia szynowego między stacją metra chrzanów a Sochaczewem. Jak informuje nasze Starostwo Powiatowe, 15 marca br. odbyło się kolejne spotkania sygnatariuszy porozumienia w tej sprawie. Stacja metra Chrzanów ma być oddana do użytku nie wcześniej niż za trzy lata, jednak już dziś zainteresowane inwestycją samorządy zabezpieczają pas szerokości 30 m. pod budowę linii kolejowej. Docelowo ma ona mieć długość 43,2 km. ogłoSzenia

– Dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego to będzie ważna inwestycja.

Usprawni nie tylko ruch komunikacyjny, ale wpłynie bardzo na poprawę rozwoju regionu. Projekt jest o tyle istotny, że w jego realizację włączają się kolejne samorządy, a inwestycja będzie finansowana ze środków krajowych i funduszy strukturalnych UE. Realizacja tego przedsięwzięcia to partnerska współpraca między gminami, powiatami, instytucjami, jak choćby WKD czy Zarząd Komunikacji Miejskiej w Warszawie a samorządem województwa mazowieckiego – podkreśla starosta Tadeusz Koryś.

Starosta sochaczewski jako docelową formę współpracy zaproponował spółkę prawa handlowego, a do czasu jej powołania poparł ideę realizowania inwestycji w formie porozumienia między jednostkami samorządu. W najbliższym czasie partnerzy przedsięwzięcia mają podpisać porozumienie, a następnie zlecić studium wykonalności inwestycji, sfinansowane (koszt ok. 1 mln zł) ze składki równej dla wszystkich sygnatariuszy porozumienia. po wiat. so cha czew. pl

będzie Sala gimnastyczna przy „Czwórce”

W ostatnich dniach burmistrz dokonał wyboru firmy, która zbuduje salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 4. Za niemal 4,2 mln obiekt postawi firma UNIBUD z miejscowości Jedlnia Letnisko, ta sama, która od lipca 2012 roku buduje Integracyjny Żłobek Miejski przy ul. Hanki Sawickiej. 20 marca burmistrz i prezes firmy podpisali umowę w tej sprawie, a w kwietniu ekipy wejdą na plac budowy. Inwestycja prowadzona będzie w latach 2013 – 14. – W budżecie na ten rok odłożyliśmy na budowę sali 1,5 mln zł, a w założeniach na 2014 rezerwowaliśmy kolejne 2,3 mln. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zwiększono o 500 tys. zł, do 2,8 mln, limit wydatków na 2014 roku. Zwróciliśmy się o to do radnych, by rozstrzygnąć przetarg i wprowadzić wykonawcę na plac budowy, a po drugie, by wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu dotacją pokrywającą 33% kosztów całej inwestycji wyjaśnia z-ca burmistrza Stanisław Wachowski. UNIBUD zajmie się budową gmachu, wyposażeniem go w niezbędne instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralnego ogrzewania i sieci teletechniczne oraz wentylację mechaniczną.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, najpóźniej w listopadzie przyszłego roku 836 uczniów zyska nowoczesną, przestronną, w pełni dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych halę do ćwiczeń. Na postawienie sali, wykonanie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, firma będzie mieć czas do 28 listopada 2014 r. Ratusz zleci jej też zagospodarowanie terenu, w tym przebudowę podjazdu przed czwórką, który będzie znacznie dłuższy niż obecnie. Ma się kończyć nie przed skrzyżowaniem z ulicą Pokoju, jak obecnie, ale znacznie dalej, przy obelisku Krzywoustego. Przed i za salą gimnastyczną wyznaczone zostanie łącznie 45 nowych miejsc postojowych dla samochodów, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i 2 duże stanowiska dla autobusów. Źró dło: um So cha czew


gmina SocHaczeW

gmina.e-sochaczew.pl

RozbudowaSzkoływ Żukowie ARiMRostrzega przed oszustami!

Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej w Żukowie, które rozpoczęły się w maju 2012 r. zakres inwestycji obejmuje: wykonanie jednokondygnacyjnej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj.: szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela oraz rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły o nowe pomieszczenia szkolne. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. I etap to wykonanie prac budowlanych w takim zakresie, aby dobudowane salę i pomieszczenia zabezpieczyć na okres zimowy, czyli tzw. stan surowy zamknięty. I to mamy za sobą. II etap to pozostałe prace montażowe, instalacyjne, wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły. Rozbudowa szkoły polega na wykonaniu jednokondygnacyjnej, wielofunk-

Zdjęciedokumentujei etap realizacjiinwestycji.w tejchwili trwająpracewewnątrz dobudowanejczęści. cyjnej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi tj.: szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela oraz rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły o nowe pomieszczenia szkolne. Sala gimnastycz-

na była budowana metodą tradycyjną. Wymiary areny sali gimnastycznej: 15,0m x 25,8 m i wysokości 7,2 m. Przed nadejściem zimy zostały wykonane prace murowe wraz konstrukcją i pokryciem dachu oraz z obróbkami blacharskimi, wykonano stolarkę okienną na części rozbudowywanej szkoły i sali gimnastycznej. Można powiedzieć, że został wykonany stan surowy zamknięty przed okresem zimowym. W chwili obecnej trwają prace budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku, czyli rozpoczął się II etap inwestycji. Termin zakończenia planuje się na październik 2013 r. Wykonawcą budowy jest Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego i Zagospodarowanie Terenów Zielonych BUDROM Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie. iwo na Szla ga – in spek tor ds. in we sty cji

Pierwszydzień wiosnyw Feliksowie Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca, wszyscy jak co roku radośnie ją witaliśmy. Pomimo, że aura za oknem ani trochę nie przypominała wiosennej, w szkole było bardzo zielono. Jak co roku tego dnia wszyscy ubraliśmy się na zielono lub mieliśmy chociaż zielony akcent w garderobie. W klasach i na korytarzach pojawiły się też kolorowe, wiosenne gazetki i dekoracje. Humory też nam dopisywały. Aby wygonić wreszcie zimę tradycyjnie spaliliśmy marzannę. I chociaż sceneria obchodów powitania wiosny była całkiem zimowa, mamy nadzieję, że wkrótce się pojawi. spfe lik sow. e -so cha czew. pl

Wielkanocne spotkanie w Kątach W minioną środę 20 marca gościem gminnej biblioteki Publicznej w kątach była etnolog – pani magdalena bartosiewicz z muzeum w łowiczu. Temat spotkania – „Wielkanoc w polskiej kulturze ludowej” okazał się interesujący, czego dowodem była sala pełna słuchaczy. Pani etnolog w barwny sposób opowiadała o ludowych tradycjach i obrzędach, posługując się przykładami z róż-

nych regionów kraju, głównie z łowickiego. Poznaliśmy zwyczaje, jakie towarzyszą zakończeniu karnawału, Środzie Popielcowej, następnie powędrowaliśmy przez Wielki Post z Niedzielą Palmową aż do Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy, by na Lanym Poniedziałku zakończyć wędrówkę śladami polskiej obrzędowości. Słowom pani etnolog towarzyszył multimedialny pokaz zdjęć, który możliwy był dzięki współpracy, jaka nieustannie trwa między Gminną Biblioteką a Centrum Kształcenia („Wioską Internetową”) w Kątach. Po wysłuchaniu prelekcji goście Biblioteki jeszcze długo nie rozchodzili się do domów, ale w serdecznej atmosferze przy herbacie i ciastkach dzielili się swo-

imi wrażeniami. Bardzo cieszę się, że mogłam zorganizować dla swoich czytelników (i nie tylko dla nich) spotkanie, które pozwoliło nam przyjrzeć się polskim zwyczajom świątecznym. Przeżywanie Wielkanocy w wymiarze duchowym jest z pewnością najważniejsze i najistotniejsze. Jednak obok wymiaru duchowego świąt istnieje jeszcze ich wymiar kulturowy z całym bogactwem tradycji i obrzędów, które wymownie świadczą o naszej tożsamości. Warto pamiętać, że kultura ludowa, często niedoceniana, jest bardzo ważną i piękną częścią kultury polskiej w ogóle. z ży cze nia mi ra do snych Świąt zmar twych wsta nia Pań skie go mag da le na kaź mier czak kie row nik gbP w ką tach

do agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu aRimR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpośredniej”. Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie „spokój, relaks i beztroski sen” i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu: „opłata za wniosek”. Anonimowy autor nie precyzuje jednak, na czym ma polegać skorzystanie z jego propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać np., że trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, także jest bezpłatne. W związku z zaistniałą sytuacją, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o niekorzystanie z takich ofert i niewpłacanie żadnych pieniędzy. ARiMR nie prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę „ARMiR” łudząco podobną do skrótu ARiMR ((Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowania się z naszymi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma powstały w ARiMR. W przypadku podejrzenia, że chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy przekazać sprawę do organów ścigania. gmina.e-sochaczew.pl


gmina iłÓW

ilow.pl

Czyw Iłowiebędąwiatraki? W gminie iłów zawiązał się komitet Protestacyjny przeciwko budowie wiatraków w tutejszej gminie. komitet złożył w urzędzie gminy wniosek o zapisanie w przygotowywanych zmianach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego zakazu lokalizowania na terenie całej gminy elektrowni wiatrowych oraz wprowadzenie regulacji dotyczących sytuowania farm solarnych. Jednocześnie Komitet domaga się od władz gminy wycofania wydanych dotychczas decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowych i wstrzymania wydawania kolejnych do czasu wprowadzenia proponowanych uregulowań. Jak podkreśla Komitet – brak działań ze strony władz gminy w w/w sprawie spowoduje nasilenie akcji protestacyjnej oraz rozszerzenie jej form. Do wniosku dołączono listę z podpisami protestujących. Według protestujących – ponad stumetrowe budowle, jakimi są wiatraki, zmieniają charakter wiejskiej zabudowy, rażąco naruszają ład przestrzenny, obniżają wartość sąsiednich nieruchomości, ograniczają użytkowanie gruntów rolnych. Jako szczególe zagrożenie ze strony wiatraków protestujący wskazują na szkodliwe działanie infradźwięków. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego wzięli udział w posiedzeniu sesji RG w dniu 14 marca. Do ich żądań odniósł się Wójt Gminy Iłów, który wyjaśniał, że już 10 lat temu do gminy Iłów w sprawie budowy wiatraków zwrócił się pierwszy inwestor, jednak do tej pory ich nie wybudował, bo nie sprostał warunkom, jakie trzeba spełnić. „Jeżeli inwestor wnosi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – to ja mogę wymagać, żeby pokazał mi takie dokumenty, z których będzie wynikało, że może postawić wiatrak w danym miejscu. I jeszcze żaden z inwestorów tych warunków nie spełnił” – wyjaśniał wójt. „Gdybym chciał, to bym wydał decyzje na tych zasadach, jak wójt Sannik czy Młodzieszyna, jednak ja też mam

zdrością patrzą na sąsiada u którego będzie stał wiatrak, bo on będzie miał kasę z dzierżawy a ja nie. Więc lepiej niech on nie ma bo nie może być przecież lepszy niż ja. Ach my Polaki! Pawelec1973: Swego czasu w naszej wsi też był protest przeciwko masztom gsm, całe szczęście, że sporo było młodych ludzi na zebraniu, co sprawiło, że przegłosowaliśmy ten punkt zebrania, żeby się taki pojawił... i co? Teraz te osoby, które protestowały, mają telefony komórkowe. Tu jest podobna sytuacja.

pewne obawy” – tłumaczył wójt. „Przede wszystkim nie daję zgody na stawianie wiatraków z demobilu, takich, które są kasowane w Niemczech czy Holandii. Ponadto, uważam, że trzeba z tym poczekać, aż zmienią się przepisy dotyczące odległości wiatraków od zabudowań”. Zdaniem Wójta nie wszystko jednak przemawia przeciwko wiatrakom. Jak podkreślał – jest wiele opinii pozytywnych na ich temat Poza tym, jest to przedsięwzięcie dochodowe. Roczny dochód od jednego wiatraka – to 52 tys. zł. dla gminy. Ostatecznie jednak Wójt zadeklarował, że nie będzie wiatraków w gminie Iłów dopóki nie będzie przyzwolenia społecznego. Pit85: Dziwi mnie to. Z jednej strony starostwo zadłuża się na umór, piszczy biedą, walka o janosikowe. Podatki coraz wyższe, ale jak coś się zaczyna dziać w gminie, z czego byłoby 52 tys. rocznie z jednego, czyli pewnie pół miliona rocznie z 10 wiatraków to nie. A później jeździ się po dziurawych drogach a w szkołach jest grzyb na ścianie. A protestują pewnie Ci co z za-

olcZe: Bez wątpienia musimy szukać alternatywnych źródeł czystej energii odnawialnej i elektrownie wiatrowe są jak najbardziej OK., ale chyba ktoś upadł na głowę, żeby je budować w pobliżu osiedli ludzkich, a w Polsce 500 m to nie rzadkość. Mefisto: Co kogo interesuje podatek do gminy, jak mu wiatrak postawią 300 metrów od domu i wartość jego nieruchomości spadnie o 50 procent? Do tego siedzisz w domu i co sekundę miga ci cień po chałupie? Wiem, co piszę, bo znam ten problem. eMil a21 Powiem tak, jestem za wiatrakami niezależnie, czy będą stały u mnie, czy u sąsiada, czy jeszcze nie wiem u kogo. Uważam, że w gminie przydadzą się pieniążki, bo patrząc na drogi to jest naprawdę masakra. Powinno się zrobić głosowanie i mam ogromną nadzieję, że ten projekt przejdzie. Ale takie głosowanie miało rację bytu, kiedy nie wiadomo było, gdzie takie wiatraki miałyby stać. Teraz wiele osób przez zawiść się na to nie zgodzi. Inną sprawą jest także fakt, aby pieniądze z wiatraków były naprawdę dobrze zagospodarowane przez gminę.

Najpiękniejszestroikiw Giżycach W Szkole Podstawowej im. i armii Wojska Polskiego w giżycach uczniowie ze wszystkich klas zaangażowali się pracę nad wykonaniem stroika czy innej ozdoby świątecznej, do takiej aktywności zainspirowani zostali konkursem ogłoszonym przez mok w Sochaczewie pod hasłem „najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”. Prace można było wykonywać w dwóch kategoriach: i kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np. pisanka), ii kategoria – najpiękniejszy stroik wielkanocny. Uczestnicy wykazali się niezwykłą wyobraźnią i talentem. Wykonali przepiękne, oryginalne prace, które zaprezentowali na szkolnej wysta-

wie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły z zachwytem podziwiali wielkanocne wyroby, wykonane między innymi z wikliny, masy solnej, bibuły, różnorodnych materiałów przyrodniczych i papierniczych.

W trakcie wystawy komisja powołana przez dyrektora szkoły p. Annę Kornacką miała niełatwe zadanie, ponieważ na konkurs na szczeblu powia towym moż na by ło wy brać po trzy prace z każdej klasy z określonej kategorii. W niektórych przypadkach trzeba było długo negocjować, gdyż liczba prac na bardzo wysokim poziomie była znacznie wyższa. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie z klas 0 – VI prawie w 100% wzięli w nim udział. Brawa dla wszystkich zaangażowanych. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników konkursu powiatowego.

TalentShoww Brzozowie W dniu 20 marca w Szkole Podstawowej w brzozowie odbyła się niecodzienna lekcja, podczas której uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty i pasje. Jak wyjaśnił dyrektor szkoły – miesiąc marzec jest w brzozowie poświęcony promocji nauki i dlatego uczniowie rywalizują ze sobą w licznych konkursach np. na mistrza matematyki, przyrody, historii czy na najładniejszy zeszyt. Już dawno było wiadomo, że rozstrzygnięcie tych konkursów nastąpi właśnie w Dzień Talentów i Pasji, który zorganizowała dzieciom nauczycielka języka angielskiego p. Iwona Napieracz. Na jej prośbę dzieci przygotowały wiosenne dekoracje w swoich pracowniach, a także pomysłowe stroje, które mogły zaprezentować w konkursie na „Najbarodlotowy dziej strój wiosenny” i jednocześnie wziąć udział w wyborach Miss i Mistera Wiosny 2013. Oprócz tego, osoby zainteresowane poezją zostapoproszone ły o napisanie wiersza o tematyce wiosennej. Pozostali chętni mogli w dniu 20 marca pochwalić się swoim talentem lub pasją. Korzystając z okazji, że nie trzeba rozwiązywać zadań ani pisać sprawdzianów – dzieci aktywnie uczestniczyły w lekcji i chętnie prezentowały swoje prace plastyczne, taniec, śpiew i grę na instrumencie, a także recytowały. Wśród prezentowanych nie zabrakło także pasji takich jak: kolekcjonowanie samochodzików, miniaturowych maskotek czy znaczków. Wszystkie dzieci były nagradzane gromkimi brawami, jednak wyjątkowe zainteresowanie rówieśników wzbudził Łukasz Karpiński, który zachwycił wszystkich grą na akordeonie. Po zakończeniu prezentacji talentów i pasji dyrektor szkoły odczytał wyniki wszystkich zorganizowanych wcześniej konkursów. I w ten sposób w każdej klasie został wyłoniony mistrz danej dyscypliny naukowej. Oprócz tego, został też wybrany najkulturalniejszy uczeń II kwartału w roku szkolnym 2012/2013, do których zaliczają się Adamiak Erwin z klasy IV, Kobierecka Wioleta z klasy V oraz Kucharska Paulina z klasy VI. Natomiast najładniejszy zeszyt z języka polskiego prowadzą: Kucharska Wiktoria w klasie VI, Kobierecka Aleksandra w klasie V, Stańczak Kinga w klasie IV, Andrzejewski Paweł w klasie III, Mikołajczyk Agata w klasie II oraz Górecka Wiktoria w klasie I. Miss Wiosny 2013 została wybrana Ewelina Kuźmińska z klasy IV zaś Misterem został Patryk Pietruszewski z Oddziału Przedszkolnego.


gmina młodzieSzyn

Relacjaz sesji

W czwartek 21 marca odbyła się sesja Rady gminy młodzieszyn. Podjęto między innymi takie uchwały, jak: – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wys. 20 000 zł dla Powiatu Sochaczewskiego na realizację modernizacji drogi powiatowej biegnącej w Młodzieszynie ul. Wyzwolenia. – w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Młodzieszyn”. Aktualnie kierunki rozwoju i zagospodarowania w gminie Młodzieszyn są wyznaczane na podstawie Studium z 2006 roku, oraz na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, których w czasie

obowiązywania aktualnego studium wydano 425 szt. Nowa polityka przestrzenna określona w zmianie Studium sprzyjać będzie aktywizacji gospodarczej gminy i umożliwi lokalizacje inwestycji z zapewnieniem ładu przestrzennego. – uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 1/49,1/50, 1/51, 1/48 i części działek nr ew. 1/53 i 1/54 we wsi Kamion w gminie Młodzieszyn. Łączna powierzchnia przedmiotowego terenu wynosi około 0,8ha i stanowią ją grunty leśne. Sporządzenie planu miejscowego ma na celu umożliwienie rozwoju funkcji zagrodowej i mieszkaniowej jednoro-

dzinnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego; w sąsiedztwie przedmiotowych terenów funkcjonuje i sukcesywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. – w sprawie przystąpienia Gminy Młodzieszyn do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Roz woju Regionalnego „Roz wój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt, o którym mowa, realizowany będzie wspólnie z Miastem Sochaczew, które pełni funkcję Lidera projektu (partnera wiodącego) oraz Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, Gminą Sochaczew, Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn, Gminą Nowa Sucha, Gminą Rybno i Gminą Teresin. Partnerstwo zostało zaakceptowane przez Związek Miast Polskich. Gmina Miasto Sochaczew jako lider otrzymała wsparcie ZMP w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania grantu z MRR w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 możliwe będzie opracowanie w okresie 2013-2015 dokumentu Strategii Zrównoważonego Roz woju Sochaczewskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz programów sektorowych, służących realizacji tej strate-

gmina Rybno Nowemiejscadla przedszkolaków w Rybnie Edukacja przedszkolna jest podstawowym obszarem przygotowania dzieci nie tylko do dalszej nauki, ale pozwala też kształtować relacje i umiejętności społeczne. Od 2009 roku istnieje przy Zespole Szkół w Rybnie Punkt Przedszkolny, do którego uczęszcza 45 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Gmina Rybno w marcu podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację

Czybędąwiatraki w gminieRybno? W urzędzie gminy Rybno na wniosek inwestora SiłoWnie WiaTRoWe S.a. ul. Słowiańska 12, 76-270 ustka w dniu 7 lutego 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowych usytuowanych w obrębie kamieńszczyzna, gmina Rybno, powiat sochaczewski woj. mazowieckie. liczba Stron w po-

mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

gii. Grant z MRR może wynieść maksymalnie 550 000 euro. Wolne wnioski: Najwięcej czasu zajęła sprawa dotycząca złego stanu dróg na terenie gminy Młodzieszyn. Sołtys wsi Leontynów Komendarek Wiesława przedstawiła zdjęcia ze stanu drogi Leontynów – Nowa Wieś. Droga w okresie roztopów była nieprzejezdna. Wnosiła, by natychmiast zostały poczynione jakieś działania nawet poprzez gruzowanie, by mieszkańcy mogli przejeżdżać tą drogą. Wójt Gminy poinformowała, że w roku 2013 zostanie wykonana dokumentacja na remont tej drogi i wystąpimy do Nadleśnictwa Radziwił-

łów, by wspólnie sfinansować remont tej drogi. Nadleśnictwo posiada przy tej drodze największe obszary lasów i też wywozi drewno, niszcząc nawierzchnie drogi. Sołtys wsi Witkowice Pan Dąbrowski S. zgłosił bardzo zły stan drogi powiatowej od Nowych Mistrzewic- żwirowni przez Witkowice do Kamiona oraz drogi Witkowice – most – Stefanów w kierunku drogi Nr 50 tzw. dębowa droga. Radny Pan Przywoźny Tadeusz. poinformował o pozyskanych środkach na remont części odcinka tej drogi Mistrzewice – Witkowice. Remonty dróg są wykonywane w miarę pozyskanych środków. mlodzieszyn.e-sochaczew.pl

rybno.e-sochaczew.pl

projektu z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pod nazwą „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”. Do 30 czerwca 2015 roku projektem objętych zostanie 30 dzieci w wieku 3 – 4 lat wraz z rodzicami z terenu gminy, nie uczęszczających do tej pory

do przedszkola. Poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będą prowadzone dodatkowe zajęcia logopedyczne, motoryczne, ruchowe, które pozwolą dzieciom rozwijać zdolności, zainteresowania, niwelować problemy rozwojowe. Kwota pozyskanych środków z funduszy UE to 238.417,25 zł. Gmina Rybno zapewnia 15 % wkład własny. Rekrutację dzieci do projektu prowadzi Zespół Szkół w Rybnie. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela dyrektor Jolanta Kowalska.

stępowaniu przekracza 20, stąd też strony o wszystkich czynnościach organu zawiadamiane są przez obwieszczenia wójta gminy Rybno. Dnia 12 lutego 2013 r. wójt gminy Rybno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu powyższych opinii wydał Postanowienie znak: RGK. 6220.2.10.2013 z dnia 7 marca 2013r., w którym nałożył obowiązek przepro-

wadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu ze wskazaniem zagadnień, które należy poddać szczegółowej analizie. W dniu 14 marca wpłynął do urzędu gminy sprzeciw mieszkańców przeciwko budowie wiatraków, pod którym podpisało się 410 osób (mieszkańcy gminy Rybno i wsi Lipnice z gminy Kocierzew). Dnia 15 marca zostało złożone zażalenie na w/w postanowienie, 20 marca urząd przesłał dokumenty prowadzonego postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Jednocześnie wójt gminy Rybno posta-

nowieniem z dnia 20 marca 2013r. znak: RGK. 6220.2.13.2013 wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia. 21 marca odbyło się spotkanie wójta oraz komisji Rady Gminy Rybno z Komitetem Protestacyjnym. Wójt pokreślił, że każdy wniosek, który wpłynie do urzędu musi być rozpatrzony zgodnie z KPA, poinformował zebranych o przebiegu prowadzonego postępowania, zaznaczył również, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rybno nie przewiduje lokalizacji elektrowni

wiatrowych oraz że gmina nie podjęła oraz w najbliższym czasie nie podejmie działań zmierzających do zamiany Studium, czy też uchwalenia nowego. Celem Komitetu jest przeciwstawienie się projektom budowy elektrowni wiatrowych we wsi Kamieńszczyzna (3 sztuki), Rybno, ul. Wyszogrodzka (1 sztuka), Gmina Kocierzew, miejscowość Lipnice (9 sztuk). Na koniec spotkania wójt i radni zapewnili, że nie będzie wiatraków w gminie Rybno, jeśli nie będzie przyzwolenia społecznego. rybno.e-sochaczew.pl


e-Sochaczew.pl

Reklama l 9


10 l icH zdaniem maRiuSz ambRoziak

mariusz ambroziak – przedsiębiorca i polityk. inicjator i współzałożyciel kilkunastu organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. od 1986 należy do nSzz „Solidarność”. W 2001 pełnił funkcję posła iii kadencji wybranego z listy aWS. założyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Województwa mazowieckiego. W 2011 odznaczony złotym krzyżem zasługi.

monika RadWańSka-komoSa

monika Radwańska – komosa: zamiast kilku słów o sobie – wiersz Jerzego lieberta, który powie o mnie wszystko: uczę się ciebie człowieku. Powoli się uczę, powoli. od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. o świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy, czy wątpi, czy ufa – jednako – do ciebie, człowieku, należy. uczę się ciebie i uczę i wciąż cię jeszcze nie umiem – ale twe ranne wesele, twą troskę wieczorną rozumiem. W nawiązaniu do wydarzeń, którymi w ostat nich dniach żył ca ły świat, po wiem me ta fo rycz nie, że w czwartkowe popołudnie 14 marca nad So chaczewem unosił się biały dym. Jury wybrało laureatów, nagro dzo nych oraz Wy róż nio nych Vii So chaczewskiej edycji Samorządo we go kon kur su na sto lat ków „ośmiu Wspaniałych”. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu Sochaczewskiego: Renata Jackowska (gmina Brochów),

e-Sochaczew.pl

Ekologiczna Dolina 2013 Kolejna ważna inwestycja adam –zaproszeniedlawystawców tc: Już 1 czerwca 2013 r. odbędzie się ii edycja imprezy plenerowej ekologiczna dolina – łaziska 2013! Serdecznie zapraszam wystawców producentów ekologicznych i tradycyjnych wyrobów spożywczych, artystów ludowych celem zaprezentowania swoich wyrobów podczas imprezy „ekologiczna dolina – łaziska 2013”, która odbędzie się 1 czerwca 2013 roku w miejscowości łaziska gmina iłów w domu Radoszyna. Wystawione przez Państwa produkty będą dostępne dla gości na straganach i kramach rozmieszczonych na terenie pikniku. I edycja – Ekologiczna Dolina Łaziska 2012 – która miała miejsce 2 czerwca 2012 roku wzbudziła duże zainteresowanie wystawców i licznie przybyłych gości (ponad 1500 osób). Galeria zdjęć na www.eko-dolina.pl. Podczas ubiegłorocznej imprezy na terenie pleneru promowali swoje wyroby producenci ekologicznych i naturalnych produktów żywnościowych, które można było degustować oraz zakupić.

Bardzo szeroka oferta wystawców proponowała między innymi wiele rodzajów miodów i wyrobów pszczelarskich, wędlin, mięs pieczonych, smalców różnych smaków, serów wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Również ekologicznie produkowane przetwory oraz soki z owoców i warzyw najlepszych odmian, jajka kur zielononóżek, chlebów na zakwasie, ciast tradycyjnych i wiele innych produktów nie spotykanych na sklepowych półkach. Chętnych wystawców zapraszamy do zgłaszania swojego udziału do biura Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Mazowsze” w Płocku, ul. Al. Jachowicza 40, lok 6, telefonicznie pod nr 24/364 98 35 lub email: swp.plock@wp.pl. Organizatorzy: Mazowiecka Wspólnota Samorządowa, Dom Radoszyna, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Mazowsze. am bro ziak. e -so cha czew. pl

Pomiędzyeliminacjami a galąOśmiuWspaniałych Monika Nowak (gmina Iłów), Anna Grzelak (gmina Nowa Sucha), Joanna Kamińska (gmina Miasto Sochaczew), Urszula Żakowska (gmina Sochaczew), Joanna Stankiewicz (gmina Rybno), Bogusław Bęzel (gmina Teresin) oraz Mirosław Domińczak (gmina Młodzieszyn), który przewodniczył jury. W jury była obecna również psycholog Sylwia Kowalczyk. Członkowie komisji konkursowej na ten dzień odłożyli na bok swoje wszystkie poważne zajęcia zawodowe, by posłuchać o bezinteresownej pracy wolontariuszy. Komisja powołana przez Lokalny Komitet Organizacyjny zapoznała się z dokumentacją oraz przeprowadziła rozmowy z siedemnastoma wolontariuszami zgłoszonymi do konkursu w dwóch kategoriach wiekowych:,, Ósemeczek”, czyli szkół podstawowych oraz,, Ósemek” – szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii,, Ósemeczek” zgłoszenia są rozpatrywane wyłącznie na szczeblu lokalnym, a każdy wolontariusz wyłoniony przez jury otrzymuje tytuł Nagrodzonego. Natomiast w kategorii,, Ośemek” jury przyznaje tytuły Laureatów i jednego z nich nominuje do eliminacji ogólnopolskich. Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa brała pod uwagę kryterium pracy, do którego zalicza się konsekwencję wolontariusza w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, pozytywny efekt społeczny, wzorotwórczy charakter działań, wytrwałość w pokonywaniu trudności, motywy działania. Kandydat zgłoszony do konkursu musi mieć za sobą minimum 1 rok pracy wolontarystycznej.

Formy działania zasługujące na nagrodzenie to podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole czy aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Komisja kierowała się również kryterium postawy. Dlatego warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata była nienaganna postawa w życiu codziennym m. in.: wysoka kultura osobista, brak nałogów. Postawą zasługującą na wyróżnienie była odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania. Podczas eliminacji w sprawach organizacyjnych pomagała nam aktywna grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Aneta, Justyna, Ania i Rafał przygotowali salę konferencyjną do prac jury, od rana wszystkich uczestników konkursu witali uśmiechami i obdarowali własnoręcznie wykonanymi wizytówkami, a na koniec uporządkowali salę po przesłuchaniach. Bardzo Wam za to dziękujemy:) Teraz pozostaje tylko cierpliwie czekać na uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród. Nastąpi to już niedługo – w czwartek 4. kwietnia 2013 r. o godzinie 17:00 w gościnnych progach Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Uroczystość ma charakter otwarty i są na niej mile widziani wszyscy sympatycy wolontariatu. ko mo sa. e -so cha czew. pl

oRlińSki

adam orliński – w Sejmiku Województwa mazowieckiego działam aktywnie na rzecz zrównoważonego Rozwoju Województwa mazowieckiego oraz dla mojego regionu płocko-ciechanowskiego i powiatu sochaczewskiego, bo w Sochaczewie mieszkam, jest to moje miasto rodzinne. Staram się mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami regionu, uczestnicząc aktywnie w spotkaniach z nimi, ze stowarzyszeniami, organizacjami. na przełomie marca i kwietnia rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa wiaduktu przy ul. Żyrardowskiej. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki na kolejną bardzo ważną inwestycję województwa mazowieckiego czyli remont wiaduktu na drodze 705 (przy ulicy Żyrardowskiej). Jestem przekonany, że jest to bardzo potrzebna inwestycja za blisko 7 mln zł! W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa z generalnym wykonawcą tej inwestycji. Pra gnę bar dzo ser decz nie po dziękować wszystkim samorządowcom, a zwłaszcza samemu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za decyzję, która do pro wa dzi ła kil ka lat te mu do przejęcia od Miasta Sochaczew tego wiaduktu. Pomimo, że Pan Marszałek był wielokrotnie krytykowany za przej mo wa nie ta kich obiek tów i tego wiaduktu – konkretnie, czas pokazuje, że była to słuszna decyzja i możemy wykonać kolejną milionową inwestycję dla Województwa Mazowiec kie go i Miesz kań ców Zie mi Sochaczewskiej. Pragnę zapewnić, że Samorząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go po raz kolejny pokazał jak ważny jest dla Nas zrównoważony roz wój Województwa Mazowieckiego i jak mocno wspieramy Nasze – mocno lokalne – inwestycje. Myślę, że dalej będziemy widoczni jako Samorząd Województwa na terenie Ziemi Sochaczew skiej i ko lej ne in we sty cje po uzyskaniu stosownych pozwoleń i dokumentacji – pomimo kryzysu finansowego i problemów technicznych – zrealizujemy w Sochaczewie i poszczególnych gminach Powiatu Sochaczewskiego. or lin ski. e -so cha czew. pl

Bardzo się cieszymy z tych ważnych inwestycji, tylko nie rozumiem dlaczego politycy chwalą się wykonywaniem swoich podstawowych zadań. Tego typu informacje powinny spływać do ludzi dużo szybciej, być z nimi konsultowane ex ante, czy są w tym momencie najpotrzebniejsze, czy w ogóle jest sens je wykonywać. Pragnę przypomnieć, że budżet woj. mazowieckiego wynosi (dane z 2012) 2 612 703 000 zł po odliczeniu janosikowego, do podziału na 37 powiatów + 5 miast na prawach powiatu. Powiat sochaczewski liczy około 83 000 mieszkańców, a województwo mazowieckie około 5 240 000. Szybko kalkulując stwierdzamy, że powiat sochaczewski to około 1/63 całej populacji województwa. Według tego prostego szacunku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego powinni otrzymać lub wykorzystać około 41 000 000 zł.

Ile według Pana szacunków otrzymali mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, i wszystkie jego gminy z budżetu woj. mazowieckiego? Rozumiem że prócz rozbudowanej do granic absurdu biurokracji, woj, obsługuje szereg różnych instytucji wojewódzkich, po wstępnym oszacowaniu budżetu za rok 2012 koszty utrzymania tego typu instytucji stanowią maksymalnie około 1/3 budżetu. Jednak wciąż pozostaje około 27 mln zł na rok 2012. Tu zadaje drugie konkretne pytanie, ile dzięki Pana działalności, udało się przyciągnąć funduszy do powiatu sochaczewskiego? (Chodzi konkretnie o Pana działania).

kra: Mnie ciekawi, kto dokonał odbioru po poprzednim remoncie i dlaczego nie poniósł kary za taki odbiór?

aDaMorlinski: Jeżeli ktoś dokładnie przeczytał zamieszczony przeze mnie tekst, to tak jak napisałem, Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął ten obiekt wstanie, w jakim się on znajdował, a wcześniejszego remontu nie wykonywaliśmy jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, gdyż to nie był Nasz obiekt. Po raz pierwszy będziemy go remontować. Z tego co wiem wcześniejsze remonty były pobieżne i wykonywane przez GDDKiA i tam należy kierować Państwa pytania. Wostatnim czasie po wielu apelach zdecydowaliśmy się podjąć tę inwestycję i za blisko 7 mln zł dokonamy tego niezbędnego remontu. Myślę, że jest to inwestycja potrzebna i tak jak wybudowaliśmy mosty wSochaczewie, Kamionie – bo były bardzo potrzebne naszym mieszkańcom, tak też uznaliśmy, że nie możemy czekać z tak ważną inwestycją.


icH zdaniem l 11

e-Sochaczew.pl PRzemySłaW gaik

Przemysław gaik – członek zarządu Powiatu Sochaczewskiego. chciałbym, aby miasto Sochaczew stało się miejscem nowoczesnym, oferującym swoim mieszkańcom możliwość godziwej pracy i dającym dogodne warunki dla rozwoju lokalnych biznesów. uważam, że te cele można osiągnąć poprzez inwestycje w pierwszej kolejności w infrastrukturę. Tworząc park przemysłowo – technologiczny można poprzez stworzenie dogodnych warunków prawnych zachęcić duży biznes do lokowania swoich inwestycji w obrębie naszego powiatu, a to z kolei przyczynia się do rozwoju lokalnych kooperantów i napędza rynek pracy. Reklama

Spójrzmyprawdziew oczy ostatnie śniegi powoli puszczają i zaczynamy od termomodernizacji „ogrodnika”, „iwaszkiewicza” w chodakowie i ośrodka wychowawczego w załuskowie oraz instalacji solarów w domu Pomocy Społecznej. otrzymaliśmy też promesę na drogę Witkowice – Sochaczew w miejscowości mistrzewice. Planujemy także zrealizować inwestycje drogowe w gminach brochów, iłów i młodzieszyn. Burmistrz dostanie od powiatu środki na remont jednej z ważniejszych ulic w Sochaczewie i jest szansa, że już za kilka miesięcy będziemy jeździć wyremontowaną Staszica. Poza samą Staszica znacznie większy zakres inwestycji obejmą przyłącza miejskie. Przygotowaliśmy też koncepcję zmiany organizacji ruchu przy PKP, gdzie możemy utworzyć bezpłatne miejsca postojowe i zalegalizować wreszcie parkowanie przy PKP. Sukces będzie podwójny, jeżeli Burmistrz zechce włączyć się w to przedsięwzięcie, gdyż utworzymy wtedy 130 takich miejsc. Chcemy, by ta inwestycja była uzupełnieniem płatnego rozwiązania, jakie proponuje miasto, czyli Park&Ride. Jedyne, czego staram się unikać, to bezowocnych sporów, ale jesteśmy tylko ludźmi, a ludzką cechą jest granica tolerancji na fałszowanie rzeczywistości. Niektórzy widząc, że usuwa im się grunt pod nogami starają się winą

za swoje błędy obarczać innych lub usiłują przypisać sobie owoce czyjejś pracy (Budżet Obywatelski). Tak samo trudno nie reagować na fałsz, gdy ktoś z jednej strony twierdzi, że nie zajmuje się politykowaniem, a jego radni podnoszą manifest w sprawie telewizji Trwam do rangi problemu samorządowego. Sprzedajemy obecnie działkę pod nową stację dializ, której wartość znacznie przekracza sumę wszystkich umorzeń podatku od nieruchomości jakich Piotr Osiecki dokonał. Pieniądze z jej sprzedaży w 100%  zasilą sochaczewski szpital. Sochaczewski szpital uzyskał zwiększenie kontraktu, co jest efektem pracy zarówno dyrektora szpitala, jak i całego zarządu. Nie dostrzegam interesu publicznego w stosowaniu ulg wybranym podmiotom, szczególnie jeżeli są reprezentowane przez radnych i to w sytuacji, gdy wniosek szpitala o zastosowanie ulgi rozpatrywany jest negatywnie. Jeżeli Burmistrz tego nie zrozumie i będzie poprzez swoje decyzje wpływał na pogarszanie sytuacji ekonomicznej szpitala, doprowadzi do jego komercjalizacji. Czy o to mu chodzi? To pytanie pozostawiam otwarte. Nikt wcześniej nie zrobił z gazety samorządowej (Ziemia Sochaczewska) wydawanej za pieniądze budżetowe biuletynu propagandowego, który

oczernia wszystkich próbujących podjąć z Osieckiem konstruktywną polemikę. Wnioski, kto i z jakimi intencjami działa, kto manipuluje przekazem publicznym, podając niejednokrotnie całkowicie nieprawdziwe informacje pozostawiam ocenie Mieszkańców.

Faktem jest, że obecnie w Sochaczewie realizowane są inwestycje zainicjowane przez poprzedników Osieckiego i to też z opłakanym skutkiem. Niewłaściwa strategia rozwoju sieci kanalizacyjnej i błędna wycena skutkują tym, że mamy najwyższe ceny wody i ścieków w regionie. W kramnicach bierność Burmistrza może doprowadzić do utraty dotacji w wysokości 3,5 mln zł. Chodaków zamienia się w ruinę i jak zwykle traktowany jest tak jakby nie był częścią miasta. Swojemu koledze Burmistrzowi radziłbym zmobilizować własne środowisko do odsunięcia na bok prywatnych poglądów i ideologii oraz do rozpoczęcia dialogu i współpracy tak, jak ma to miejsce we wszystkich pozostałych gminach naszego powiatu. Skorzystają na tym mieszkańcy, ale potrzeba do tego minimum uczciwości i dobrej woli.   ga ik. e -so cha czew. pl

Daniel5: Te wszystkie awantury są dowodem, że podział administracyjny w naszym kraju jest zły. Nakładanie się kompetencji, dublowanie zadań. Coś trzeba zlikwidować. Ja bym zlikwidował powiaty. Miliardy oszczędności. Pozdr. daniel

wkowaluk: Panie Gaik – radny powiatowy, etatowy członku Zarządu Powiatu, nie wiem, czy jest pan entuzjastą TRYLOGII – ale na pewno ją pan czytał i być może pan pamięta, jak w POTOPIE regimentarz Zagłoba darował królowi szwedzkiemu Inflanty. Skoro pan tak lekką ręką darowuje swoją ulicę Staszica (i pieniądze) burmistrzowi proponuję, żeby posunął się pan dalej i wszystkie drogi powiatowe na terenie wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego podarował wójtom i oczywiście burmistrzowi. Pozbędzie się pan problemu (ów) i zostanie pan dobroczyńcą – tylko czyim. Niech się pan dobrze zastanowi, co jeszcze pan podaruje innym i czy wszyscy, którzy pana czytają to idioci, którzy nie wiedzą, czyimi ulicami są: Staszica, Trojanowska. cdn


12 l SPołeczeńSTWo będzie Większe centrum handlowe

Staszicamiędzymiastemapowiatem Starostadajezieloneświatło Tohonor remontowaćStaszica dlaremontuStaszica PioTR oSiecki

Jeszcze w tym roku obok hipermarketu Carrefour na rogatkach Sochaczewa (Wójtówka) ma ruszyć budowa galerii handlowej Sonata Park. Chodzi o teren między przywołanym sklepem a siedzibą Urzędu Gminy Sochaczew. Na działce o wielkości 6000 metrów kwadratowych, stanąć ma ciąg sklepów w kształcie litery L wraz z parkingiem. Założeniem inwestora, którym jest Retail Park Carrefour, jest stworzenie prestiżowego ciągu salonów najlepszych marek odzieżowych czy kosmetycznych. W galerii Sonata Park znaleźć się też ma któraś ze znanych sieciowych restauracji. Inwestor złożył już wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Jeśli rozpatrzenie dokumentu pójdzie sprawnie i po myśli sieci Carrefour, prace budowlane będą się mogły rozpocząć już w maju. Otwarcie Sonaty zaplanowano wstępnie na 2014 rok. To kolejna inwestycja na rogatkach Sochaczewa. Przypomnijmy, że wokół siedziby Urzędu Gminy Sochaczew i w pobliżu niedawno wzniesionego tu ronda, obok istniejącego hipermarketu OBI i Carrefour, powstają TESCO i restauracja McDonald’s. Obiekty poza mieszkańcami naszego powiatu, liczą na klientów przejezdnych.

aDDaB: Czy ja dobrze rozumiem? Koło Carrefour'a ma powstać centrum handlowe z KFC? Koło niego w odległości 600 m Tesco i centrum handlowe z MacDonalds'em? Na miejscu mleczarni kolejne centrum handlowe? A wszystko w wymierającym mieście?

JarekZ1980: super, rewelacja i niech się zmienia, bądźmy optymistami, ja wiem, piękną zimę mamy tej wiosny.

Bankomat w szpitalu Dy rek cja Szpi ta la Po wia to we go w Sochaczewie planuje montaż bankomatu na terenie swojej placówki. Czy je go ban ku? O tym zde cydu je przetarg, choć prawdopodobnie poza atrakcyjnością ofer ty, spełnieniem wa run ków tech nicz nych, li czyć się ma też to, czy pracownicy szpitala posiadają w danym banku konta – by nie narażać ich na prowizje. Urządzenie pojawić ma się w szpitalu w ciągu najbliższych tygodni.

e-Sochaczew.pl

Piotr osiecki – żonaty, ojciec trzech córek, ma także wnuka. Przed objęciem obowiązków burmistrza Sochaczewa przez cztery lata był wicestarostą sochaczewskim. z wykształcenia jest magistrem ekonomii ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem, jest absolwentem Politechniki Radomskiej. na tę wiadomość czekali nie tylko mieszkańcy ulicy Staszica, ale i zapewne cała społeczność miasta i powiatu. Wszystko wskazuje na to, że trwający niemal trzy miesiące czas oczekiwania i niepewności co do losów remontu Staszica wreszcie dobiegł końca. W ubiegłym tygodniu podjąłem decyzję, by przyjąć propozycję zarządu powiatu o wzięciu przez samorząd miejski odpowiedzialności za remont tej powiatowej drogi. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że już od stycznia apelowałem do Pana Starosty, by uruchomił jak najszybciej przetarg, który wyłoniłby firmę dla wykonania remontu ulicy. Na tę inwestycję miasto przeznaczyło w swoim budżecie 1 125 000 złotych. Z kolei samorząd powiatowy, który jest zarządcą i właścicielem Staszica prawie 450 tysięcy złotych. Argumentowałem, że nawet brak wkładu ze strony Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych nie powinien być przeszkodą, bo 70% wartości kosztorysu, czyli środki, jakie posiadamy powinny wystarczyć. W dzisiejszych czasach, ceny na pogrążonym w kryzysie rynku wielkich firm budowlanych spadły bowiem drastycznie. Cieszę się, że moja inicjatywa spotkała się z odzewem ze strony mieszkańców, którzy postanowili powalczyć o swoją ulicę. Ponad tysiąc zebranych podpisów przez stowarzyszenie Amnis i prawie drugie tyle przez grupę mieszkańców skupionych wokół radnego powiatowego Dariusza Dobrowolskiego świadczy, jak ważna to była sprawa. Podpisy zebrane w tej sprawie, to nie była

akcja przeciw komuś, a za czymś. Jej sukces świadczy, że mieszkańcy potrafią walczyć o swoje, co pokazali już wiele razy. Jestem pewien, że we wszystkich, którzy złożyli podpisy będziemy mieli też „społecznych inspektorów nadzoru budowlanego” nad tą inwestycją. Mimo trzech miesięcy zwlekania z decyzją przez zarząd powiatu, cieszę się, że końcu zapadła. Oczywiście jestem zaskoczony propozycją, by to miasto przejęło inwestycję, bo powiat ma wszystko, by ruszać z przetargiem na budowę choćby jutro. Bardzo też cenię doświadczenie i kompetencję dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzaty Dębowskiej, z którą współpracowałem jeszcze jako wicestarosta. Wiem, że jej zespół bez problemu poradziłby sobie z tą inwestycją, tak jak poradził sobie z budową dwóch mostów. Ale jeśli taka jest wola zarządu, nasz Wydział Inwestycji z naczelnik Urszulą Cielniak tylko się cieszy. To honor przebudowywać jedną z najważniejszych ulic w mieście. Jestem pewien, że tak jak w przypadku ulicy Warszawskiej, tak i przy Staszica nie będziemy mieli problemów. Od razu musimy jednak sobie jasno powiedzieć. Budowa już na wstępie jest opóźniona o trzy miesiące. Teraz powinniśmy bowiem przygotowywać się już do wprowadzenia firmy na inwestycję, jak to ma miejsce w przypadku realizowanej przez nas budowy sali gimnastycznej przy SP nr 4, a nie do przejęcia zadania od zarządu powiatu. Terminarz wszelkich działań staje się niesłychanie napięty. Dlatego w swoim piśmie do Pana Starosty zaapelowałem, by podległe mu służby wykazały się maksymalną determinacją i dobrą wolą w przekazywaniu wszelkich dokumentów, a także wypełnianiu procedur. Inaczej nie zdążymy przed zimą. Decyzja zarządu powiatu o przekazaniu nam budowy oznacza, przy maksymalnie sprawnie p r ze p ro wa d zo n e j procedurze administracyjnej, że budowa zacznie się najwcześniej na przełomie czerwca i lipca. Trzeba też powiedzieć, że najlepsze dla ogłoszenia przetargu miesiące już straciliśmy. Teraz każdy dzień oznacza potencjalnie wyższą cenę, za jaką zbudujemy tę drogę. Ale nie wycofamy się. Staszica to jedna z najważniejszych dróg w mieście. osiec ki. e -so cha czew. pl

Przebudowa ulicy Staszica, jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych powiatu sochaczewskiego, niebawem stanie się faktem. 8 marca 2013 roku burmistrz miasta Piotr osiecki otrzymał pismo starosty sochaczewskiego Tadeusza korysia dające zielone światło umożliwiające realizację tej inwestycji. zarząd Powiatu zdecydował przekazać burmistrzowi zadanie do wykonania wraz ze środkami finansowymi umożliwiającymi jego rozpoczęcie. Tym samym jeszcze przed rozpoczęciem akcji zbierania podpisów pod apelem do starosty sochaczewskiego realizacja inwestycji znalazła się w rękach burmistrza. Poniżej prezentujemy treść pisma, jakie starosta Tadeusz Koryś wystosował do burmistrza Miasta Sochaczew Piotra Osieckiego w sprawie przekazania realizacji zadnia Gminie Miasto Sochaczew.

Szanowny Panie burmistrzu Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu korespondencji związanej z przewidzianą do realizacji przebudową odcinaka drogi powiatowej nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie w pełni popiera kompleksową jej realizację wraz z budową i przebudową urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogą. W związku ze złożonym zakresem robót, Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje przejęcie w zarząd odcinka drogi powiatowej w celu realizacji inwestycji przez Gminę Miasto Sochaczew. Gmina Miasto Sochaczew planuje przebudowę i budowę sieci wodociągowej, budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę linii energetycznej w ulicy Staszica, jak również rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z przebudową zjazdów z ulicy Staszica. Projektowana kanalizacja deszczowa w ulicy Staszica jest włączona również do sieci miejskiej. Powyższe roboty w dużym stopniu wymagają zaangażowania i ciągłego nadzorowania przez służby miejskie. Istniejące media w ulicy Staszica i przeznaczone do budowy lub przebudowy służą mieszkańcom. Przejęcie w zarząd powyższego odcinka ulicy na czas realizacji całej inwestycji przez Gminę Miasto Sochaczew zapewniłoby sprawne wykonanie wszystkich zadań objętych tą inwestycją. Z uwagi na powyższe, a także duży wkład finansowy Gminy Miasto Sochaczew na realizację przebudowy ulicy Staszica w Sochaczewie, jak i na roboty towarzyszące, dobrym rozwiązaniem byłaby realizacja całości inwestycji przez Miasto. Powiat zabezpieczył w budżecie 449 980 zł i w takiej wysokości przekaże Miastu środki po podjęciu stosownych uchwał przez samorządy. Bardzo prosimy zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. W przypadku realizacji powyższego zadania przez Gminę Miasto Sochaczew, ze swojej strony deklarujemy gotowość współpracy i w razie konieczności zapewnienie wsparcia w postaci doradztwa technicznego. z po wa ża niem Sta ro sta so cha czew ski Ta de usz ko ryś po wiat. so cha czew. pl


TV


TV


TV


iV l W cenTRum było Emil Płuska z pierwszą nagrodą W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się Przesłuchania uczniów szkół muzycznych I stopnia oraz zespołów instrumentalnych II stopnia organizowane cyklicznie przez Centrum Edukacji Artystycznej. Celem przesłuchań była promocja uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych. Sochaczewską Szkołę Muzyczną I stopnia reprezentowali następujący uczniowie: Fleciści: Sebastian Bańburski i Marta Strzelczyk, skrzypkowie: Aleksandra Jankowska, Emilia Więckowska, Agata Zielińska, pianistka: Julia Pączek, wiolonczelistka: Julia Więckowska, gitarzyści: Jakub Górczyński, Damian Trusiński, akordeonista: Emil Płuska, Zespoły instrumentalne szkoły II stopnia reprezentowane były przez: Kwartet w składzie: Konrad Łoniewski, Julia Burzyńska, Patrycja Kowalska, Aleksandra Marcinkowska, kwartet saksofonowy w składzie: Michalina Orzechowska, Dagmara Bukowska, Hubert Płowik, Kamil Padzik. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów i ich profesorów: Joanny Przewoźniczuk, Małgorzaty Zalewskiej, Patrycji Barwińskiej, Jolanty Bartnik, Agnieszki Nessel- Borsik, Jolanty Kamińskej –Krawczewskiej, Macieja Regulskiego, Krystyny Panek, Ludwika Skrzypka oraz Alberta Guta. Na szczególne gratulacje zasługuje Emil Płuska z klasy III młodzieżowej akordeonu, prowadzonej przez Ludwika Skrzypka, który w ogólnopolskich przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej został laureatem I nagrody. Cieszymy się, że wśród naszych uczniów jest tak dużo utalentowanej młodzieży, a jej osiągnięcia rozsławiają dobre imię szkoły nie tylko w środowisku lokalnym ale również na terenie całego kraju. Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY. mu zycz na. e -so cha czew. pl

e-Sochaczew.pl

Olenderskiskanseni... trasyrowerowez GPSem

Zbórewangelickiw wiączeminie(fot.M.Prengowski) Początkowo z radością, a po chwili z mieszanymi uczuciami, przyjęliśmy informację o ambitnych planach muzeum mazowieckiego w Płocku. otóż wokół opuszczonego ewangelickiego zboru w Wiączeminie (gmina Słubice, pow. płocki) planowane jest powstanie miniskansenu poświęconego kulturze olenderskiej. lokalizacja jest wyśmienita – bliskość Wisły, prawdziwa ewangelicka świątynia, wokół mnóstwo śladów osadnic twa tj. cmentarze czy domy, sztuczne nasadzenia itp. całkowicie popieramy tę inicjatywę.

maRcin Hugo-badeR

Abstrakt Mistrzem Polski Miesiąc marzec był dla zespołu tanecznego Abstrakt bogaty w turnieje. Sochaczewscy zawodnicy reprezentowali miasto na trzech dużych imprezach tanecznych będących eliminacjami do Mistrzostw Świata i po raz kolejny nie zawiedli swoich kibiców przywożąc medalowe miejsca i tytuły MISTRZÓW POLSKI, kwalifikując się tym samym do KADRY NARODOWEJ. To kolejny rok, kiedy sochaczewscy tancerze będą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Gratulujemy tancerzom i ich trenerom oraz życzymy powodzenia w kolejnych startach. aida. e -so cha czew. pl

marcin Hugo-bader: urodziłem się w 1976 r. w Warszawie. moją pierwszą mentorką w malarstwie była i jest artystka malarka barbara Jachimowicz. ukończyłem Państwowe liceum Sztuk Plastycznych w nałęczowie i studia na akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 2002 r. w pracowni malarstwa prof. W. Szamborskiego). maluję pejzaże, portrety, kobiety, martwe natury. W latach 2005 -2008 współtworzyłem akademię e-Sochaczew. pl.

Elementem, który nas zaskoczył, jest pomysł tworzenia ścieżek rowerowych z GPSem w ręku dla zainteresowanych poznaniem większej liczby śladów poolenderskich w okolicy. Ten pomysł również uważamy za doskonały, tyle że został on już zrealizowany. W 2011 roku kilku członków naszego Stowarzyszenia podjęło się realizacji wirtualnego Olenderskiego Szlaku Turystycznego nad środkową Wisłą. Podczas kilkumiesięcznej pracy przygotowaliśmy szlak, który został opublikowany w internecie (m. in. na naszej stronie internetowej w zakładce Akcje / Olenderski Szlak Turystyczny) a zawiera

zarówno opis trasy, jak również interaktywną mapę w Google Maps (Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą na Google Maps), zaopatrzone we współrzędne GPS ogromnej liczny interesujących punktów związanych w osadnictwem olenderskim od Kazunia do Gąbina. Zachęcamy do korzystania z nich. W związku z tą ciekawą inicjatywą zwróciliśmy się do dyrektora Muzeum Mazowieckiego Leonarda Sobieraja z ofertą współpracy przy realizacji tego ciekawego projektu. Liczymy na rozpoczęcie owocnej kooperacji. Tylko dla przypomnienia pragniemy

powiedzieć, że tematyką olenderską zajmujemy się od kilku lat. W tym czasie zrealizowaliśmy następujące projekty: – uporządkowaliśmy i oznakowaliśmy kilka cmentarzy ewangelickich w gminie Brochów (2007); – zorganizowaliśmy konferencję naukową pn. Ślady obcych kultur na Mazowszu Zachodnim (2008); – zorganizowaliśmy trzy edycje rajdu rowerowego Olenderskim Szlakiem (2008-2010); – wydaliśmy publikację pt. Olendrzy w powiecie sochaczewskim (2009); – zinwentaryzowaliśmy wszystkie cmentarze ewangelickie od Gąbina do Kazunia (2009); – opracowaliśmy Olenderski Szlak Turystyczny nad środkową Wisłą (2011). Obecnie planujemy szereg kolejnych działań związanych z zachowaniem dziedzictwa olenderskiego. Sto wa rzy sze nie lo kal na gru pa dzia ła nia nad bzu rą nad bzu ra. e -so cha czew. p

JaZlowiak: To super, że profesjonalne muzeum wspiera wolontariuszy, zawsze będzie więcej zrobione – pamiętam, jak na przełomie lat 80/90 te cmentarze były zarośnięte i Paweł Fijałkowski na rowerze je ratował przed niepamięcią. A teraz podobno już niedługo w muzeum zobaczymy profesjonalną wystawę przygotowaną przez muzealników z Płocka. Serce się raduje!

AUTOPROMOCJA Patrząc z perspektywy lat minionych, Sochaczew poniekąd był i jest moim miastem. Tu mieszkają moi rodzice i siostra, przyjaciele i znajomi. Tu się wychowałem, tu chodziłem do szkoły, tu narodziły się moje zainteresowania ar tystyczne. aby je rozwinąć, los umożliwił mi wypłynięcie dalej, kilkanaście lat spędziłem na nauce poza miastem. Pobierałem wtedy naukę w szkole średniej, a potem na uczelni wyższej. Z perspektywy czasu, zawsze lubiłem tutaj wracać po wszelakich podróżach z nowymi doświadczeniami i pomysłami, do moich rodzinnych stron. Jak by dziś wyglądało miasto, możemy sobie wyobrazić, a także zajrzeć do zachowanych archiwów starych fotografii. To miasto z dużą historią. Działania wojenne spowodowały ogromne zniszczenia, nie tylko popsuły klimat tego miasta pod względem architektonicznym, ale także na ludzkiej płaszczyźnie jego wielokulturowości. Tu w Sochaczewie jest z pozoru wiele miejsc do odkrycia na nowo. Dobrze, że są ludzie, którzy wskrzeszają na nowo dawną historię i tradycję naszego miasta. Najważniejsze jest to, że usiłuje się dziś wprowadzić zmiany na każdym po-

lu, polu wielu doświadczeń losowych i dziejowych. Miasto Sochaczew rozwija się. Nie zadowoli się owszem wszystkich, ale jeżeli znajdzie się ten klucz, to będzie to miało sens. Ja znalazłem ten klucz. Będąc komisarzem, aranżerem i kuratorem wystaw. Aktualnie przeprowadzam we współpracy z Urzędem Miasta Sochaczew realizację takich projektów, jak Galeria Most oraz Okno Sztuki. Realizacja tych projektów w miejscach przecież nieprzypadkowych tj.: Urząd Miasta Sochaczew i Plac im. Tadeusza Kościuszki. Galeria Most istnieje od 2011 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawiających się w niej twórców, a także i odbiorców. Istnieje pewna relacja i więź między nimi. Już od 2011 roku realizowany jest także projekt „Okno Sztuki”, a więc obiekt mobilny, który doskonale wpisał się w cykl spotkań na placu Tadeusza Kościuszki w Sochaczewie. Okno Sztuki cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród potencjalnych odbiorców sztuki, ale także umożliwia współobcowanie z twórcą, artystą, który aranżuje powierzchnię Okna w coś uniwersalnego, czym może być instalacja czy obraz. Okno Sztuki to doskonała idea i promocja twórców i artystów w trochę w inny sposób. To

im udostępniam tę przestrzeń sztuki do ich swobodnej interpretacji. Na oczach widzów powstaje dzieło, które może być od razu komentowane, przeżywane. Od początku istnienia tego projektu powstała już bogata dokumentacja i zapisy multimedialne z tych działań, a także wzmianki w gazetach. Okno Sztuki to nie tylko działanie na rzecz kultury lokalnej, na rzecz rodzimych twórców i artystów, ale to przede wszystkim otwarcie na twórców i artystów z sąsiednich lokalnych społeczności. Sztuka może być lokalna, ale warto też pokazywać, konfrontować ją z kulturą z sąsiedztwa. Tu w Sochaczewie jest z pozoru wiele miejsc do odkrycia sztuki na nowo i już są odkrywane. Tu w Sochaczewie już się dzieje coś dobrego na gruncie kultury i sztuki. Serdecznie zapraszam w imieniu Klubu Nauczyciela w Sochaczewie przy ul. Hanki Sawickiej 5 do obejrzenia „Strefy Tworzenia”, jednorazowego projektu artystycznego, podczas którego będą prezentowane będą moje prace malarskie. To już od 4 kwietnia 2013 roku. Zapraszam również na kolejne odsłony wystaw w Galerii Most i w Oknie Sztuki. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia i wypoczynku. hu go ba der. e -so cha czew. pl


W cenTRum l V

e-Sochaczew.pl

Poznajzasadyskutecznejreklamy Jak skutecznie dotrzeć z ofertą do potencjalnych klientów i jak zoptymalizować wysokość poniesionych kosztów do odniesionych efektów? mówiąc krótko – wzbudzić zainteresowanie produktem lub usługą, nie wydając przy tym fortuny? Te pytania zadaje sobie chyba każdy przedsiębiorca, planując kampanię reklamową. Specjalnie dla Państwa kluczowe zasady skutecznej reklamy internetowej i prasowej przedstawia zespół działu handlowego e-Sochaczew. pl. W obliczu zmieniającego się gwałtownie rynku mediów, szerokiego wachlarza produktów i usług, o wiele trudniej wyróżnić się spośród konkurencji i wzbudzić zainteresowanie odbiorców. Bez znajomości zasad rządzących rynkiem reklamy nie mamy szans na skuteczne dotarcie do klientów. – Pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć planując promocję produktu lub usługi powinien być dobór form reklamy odpowiadający profilowi naszej działalności i temu, co chcemy zaprezentować – tłumaczy Jarosław Dąbrowski, szef Działu Handlowego e-Sochaczew. pl. – Możemy wyróżnić 3 rodzaje kampanii reklamowych: stałą obecność wzmacnianą okresowo bardzo wyraźnym przekazem reklamowym na temat nowości, produktów, usług, zmian i wszelkiego rodzaju promocji, reklamę precyzyjną, która ma na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców z konkretnym przekazem (ich przykładem są teksty sponsorowane w portalu i gazecie e-Sochaczew. pl) oraz krótkie, intensywne kampanie przykuwające uwagę do prezentowanego wydarzenia, produktu lub promocji. Tylko takie podejście do planowania kampanii reklamowej zagwarantuje nam skuteczność. l l l

Wiele możliwości promocji oferuje portal e -Sochaczew. pl. Od niedawna kampanię reklamową w naszych mediach mogą Państwo dodatkowo wzmocnić obecnością w darmowej gazecie „e-Sochaczew. pl EXTRA”. Dwutygodnik o nakładzie 5000 egzemplarzy dystrybuowany jest na terenie całego powiatu sochaczewskiego. – Możliwości, jakie niesie ze sobą nasza gazeta, to nie tylko mniejsze lub większe, czasami całostronicowe reklamy, w których oprócz tekstu mogą zna-

leźć się rysunki, ciekawa kolorystyka, która przyczyni się do zwrócenia uwagi i zapamiętania danej firmy. Oferujemy również tzw. inserty, czyli dołączane do gazety wkładki zawierające informacje o firmie/produkcie reklamodawcy. Inną formą są konkursy czy lub drukowane kupony rabatowe drukowane lub dokładane do gazety, np. z tym kuponem upominek gratis. Wszystkie cechy reklamy prasowej możemy wykorzystać dodatkowo w portalu e-Sochaczew. pl, znacząco rozszerzając je o możliwości wirtualnego świata – mówi Jarosław Dąbrowski. – Reklamodawcy na portalu e-Sochaczew. pl mają do dyspozycji kilka produktów reklamowych, są to przede wszystkim trzy rodzaje banerów wyświetlanych odsłonowo, do tego teksty sponsorowane oraz mailingi, adresowane do grupy ponad 10 tys. użytkowników serwisu. Od niedawna, mamy też do dyspozycji cztery miejsca na stronie głównej, na reklamę w postaci banerów statycznych – dodaje Małgorzata Kazur z Działu Handlowego e-Sochaczew. pl. – Wspólnie z naszymi klientami jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązania, na które pozwala współczesny Internet oraz prasa. Zwracamy jednak uwagę na jedno – aby reklama zarówno w portalu oraz gazecie e-Sochaczew. pl była skuteczna, a przy tym nie uciążliwa dla czytelnika. Co to oznacza w praktyce? Mamy bardzo restrykcyjne zasady emisji reklam, w przypadku gazety mogą one zająć maksymalnie 50 procent powierzchni, a na stronie pierwszej zaledwie jedną czwartą. To gwarantuje nie tylko ich widoczność, ale również większe zainteresowanie wśród czytelników – dodaje Jarosław Dąbrowski. l l l

Kiedy warto reklamować się w portalu, a kiedy w gazecie e-Sochaczew. pl? Obecnie nie jest już łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Minęły już bowiem czasy prostego podziału: młodzi – Internet, starsi – gazeta. W tej chwili media te uzupełniają się, z zaznaczeniem rosnącej roli mediów elektronicznych. Doskonale tendencje te obrazują prezentowane na zdjęciu wyniki badania PBI. Z roku na rok siła Internetu wzrasta, i to we wszystkich grupach wiekowych. Nie odbywa się to jednak kosztem lokalnej prasy, która jest drugim w kolejności medium, po które chętnie sięgają miesz-

od lewej:kamilowczarek,Małgorzatakazur,JarosławDąbrowski kańcy. Tak w przypadku portalu, jak i gazety „e-Sochaczew. pl” każdy z naszych reklamodawców ma możliwość monitorowania kampanii. – Portal e-Sochaczew. pl powstał ponad dziesięć lat temu, kiedy tego typu inicjatywy raczkowały, zwłaszcza te lokalne. Przez lata pracował na swoją markę, stale się udoskonalając. Dziś jest największym portalem społeczności powiatu sochaczewskiego, praktycznie bezkonkurencyjnym, czego potwierdzeniem są statystyki ze stycznia 2013, w którym osiągnęliśmy blisko 2 mln odsłon, a liczba unikalnych użytkowników przekroczyła 160 tysięcy (Dane Google Analytics) W tym roku zwiększamy naszą medialną siłę papierowym wydaniem e-Sochaczew. pl, którym chcemy dotrzeć do tych ludzi, którzy nie przeglądają portalu, ale nie tylko – mówi Kamil Owczarek. – Staramy się ciągle udoskonalać naszą ofertę i cieszymy się bardzo, że liczba reklamodawców, współpracujących z nami od lat, sukcesywnie rośnie. W gronie naszych stałych klientów możemy wymienić tak silne i liczące się marki jak: Bank Spółdzielczy, British School, Arkadia Dom Bankietowy, Auto – Max Jaroslaw Mechecki, Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Haron, DENTIKO Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Wrzesińska-Mirowska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELDENT” czy Biuro Rachunkowe Mal-Comp Teresa Malinowska-Górka. – Wspomniane przez Kamila statystyki Google Analytics należą do najbardziej precyzyjnych i miarodajnych źródeł popularności i zasięgu danego serwisu. To skuteczne narzędzie służące również analizie przeprowadzonej kampanii reklamowej. Każdy z naszych klientów posiada możliwość sprawdzenia, jakim zainteresowaniem cieszy się promowana przez niego oferta. Wszystko

za sprawą statystyk pokazujących, m. in. ile osób kliknęło w dany baner. To jedna z największych przewag portalu e-Sochaczew. pl na lokalnym rynku mediów – mówi Małgorzata Kazur. l l l

– Swoimi zasadami rządzi się również reklama w prasie. Decydując się na kampanię w gazecie, warto pamiętać, że wielkość nakładu danego tytułu nie równa się liczbie sprzedanych egzemplarzy. Owszem, można posiadać duży nakład, ale niejednokrotnie okazuje się, że sprzedaż wynosi zaledwie 1/3 tej liczby. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki zdecydowaliśmy się stworzyć tytuł darmowy, po który chętnie sięgnie każdy. Decydując się na reklamę w bezpłatnej gazecie „e-Sochaczew. pl EXTRA”, mają Państwo gwarancję, że Państwa oferta trafi do wielu mieszkańców na terenie całego powiatu. Potwierdziły to wyniki dystrybucji pierwszego numeru, który „rozszedł się” już w dniu premiery

tytułu– dodaje Małgorzata Kazur. – Myślę, że po części źródłem popularności e-Sochaczew. pl wśród reklamodawców jest otwarte i uczciwe podejście naszego zespołu. Praca handlowców może wydawać się z boku bardzo niewdzięcznym zajęciem. My jednak nigdy nie mamy uczucia, że sprzedajemy obietnicę albo bajki i liczy się dla nas tylko kolejne zamówienie. Wręcz przeciwnie. Zawsze bierzemy pod uwagę oczekiwania klienta, oferując konkretne działania i wymierne efekty. Czynników decydujących o skuteczności reklamy, jak widać, jest wiele. Wszystkich Państwa zainteresowanych kampanią reklamową w naszych mediach serdecznie zapraszamy na bezpośrednią rozmowę. Nasi specjaliści, analizując profil prowadzonej przez Państwa działalności oraz oczekiwany cel kampanii, dobiorą odpowiednie produkty reklamowe. Czekamy na Państwa pod numerem tel. 46  811 15 55, mail: reklama@esochaczew.pl.


TV


TV


TV


JaSna STRona l 21

e-Sochaczew.pl

Do Gdynina szczudłach.Akcja charytatywna dlaKubusia W maju 2013 wyruszamy na szczudłach z Sochaczewa. cel: gdynia, sprawdzenie się, ale przede wszystkim wsparcie czteroletniego kubusia Sajdaka, chorego na serce. Na początku maja 2013 rozpoczynamy we dwóch (pan Jeremiasz i pan Grzegorz) przemarsz na szczudłach z perły mazowieckich równin – Sochaczewa – do nadmorskiej Gdyni. Nasza trasa to ponad 400 kilometrów spaceru przez pola i łąki oraz piękne polskie metropolie, jak np. Płock, Włocławek, Toruń czy Bógpomóż. Jest to dla nas wyzwanie, ale przede wszystkim próba zwrócenia uwagi na kogoś, kto potrzebuje Waszej pomocy. Celem projektu jest wsparcie dla podopiecznego Fundacji SERCE DZIECKA- Jakuba Sajdaka, oraz pokonanie własnych słabości oraz pokazanie całemu światu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Trochę informacji na temat Kubusia: Kubuś urodził się dnia 9 grudnia 2008 w Centrum Matki Polki w Łodzi z niedorozwojem lewego serca (HLHS). Jest to bardzo skomplikowana wrodzona wada serca, wymagająca wieloetapowego leczenia kardiochirurgicznego i długiej rehabilitacji.

kubuś o sobie: moje serduszko dostało w sylwestra 2012 roku wielką szansę. nazywają

mnie od tamtej pory Szczęściarzem Roku! udało zebrać się ponad 36 000 euro na operację w muenster. Pojechałem do prof. malca i dr. Januszewskiej pod koniec stycznia. ci wspaniali ludzie naprawili moje serduszko – mam za sobą ostatni etap leczenia! operacja przeszła bez komplikacji, poradziłem sobie bardzo dobrze. Profesor nawet śmiał się, że poszedłem jak ekspres. Po niecałych trzech tygodniach pobytu w niemczech wróciłem do domu. Teraz przede mną chyba największe wyzwanie! Stanąć na nóżki, zrobić pierwszy krok, później nauczyć się biegać… Jednak, żeby to się stało, muszę być non stop rehabilitowany, a to jest bardzo kosztowne. Chcesz wziąć udział? Jest kilka wyjść: – Chcesz wesprzeć Kubusia finansowo? Poniżej podajemy numer konta, na którym prowadzona jest zbiórka pieniędzy. – Nie masz za dużo pieniędzy? Podaj dalej informacje o wydarzeniu, może trafi na ludzi którzy je mają:) – Chcesz się bardziej zaangażować i mieszkasz gdzieś w pobliżu trasy, którą będziemy przebywać? Wyjdź nam na powitanie, weź ze sobą ciepły obiadek i przejdź z nami przez Twoje miasto! Czy to na szczudłach, monocyklu, czy pieszo! A może mieszkasz w miejscowości w której będziemy się zatrzymywać i dysponujesz wolną powierzchnią, na której można się przespać bądź umyć pod prysznicem?

Po za tym po drodze będziemy prowadzili akcję zbiórki pieniędzy do„puszki”. Tu też możecie się wykazać:)

ekipa: grzegorz zażdżyk- szczudlarz Jeremiasz aftyka- szczudlarz marcin Szmidt- zaplecze techniczne, reporter

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ KSIĄŻKI muzeum ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad bzurą w Sochaczewie zaprasza na świąteczny kiermasz książki (otwar ty dla zainteresowanych przed Wielkanocą, jak i chwilę po niej). chcemy Państwu przybliżyć kilka nowości, dostępnych w naszym muzeum.

2

Was, drodzy mieszkańcy Sochaczewa i okolic, szczególnie zachęcamy do tego, byście towarzyszyli nam imprezy rozpoczynającej. lom be li co. e -so cha czew. pl

tyzmu, Ojczyzny, życia ludzi i ich codziennych problemów. Pobożnym życzeniem autora jest, aby treści jego przeżyć pomogły Czytelnikowi trwać przy Bogu, a będzie to dla niego satysfakcją i nagrodą. Pozycja do przemyślenia i wyciszenia.

Pomoc finansową prosimy kierować na konto: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej ul. Narbutta 27 lok. 1, 02-536 Warszawa nr konta na wpłaty złotowe PL 02 1160 2202 0000 0001 5118 9430, nr konta na wpłaty w euro PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272, SWIFT BIGBPLPW koniecznie z dopiskiem: Jakub Sajdak 1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu rocznym PIT, w którym należy podać: kRS 0000266644 a w polu informacji dodatkowych: Jakub Sajdak

1 1. Pierwsza z nich to praca pod redakcją Janusza Gmitruka i Wojciecha Włodarkiewicza pt. „Historia Militaris Polonica”. Książka została przygotowana przez członków Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Zawiera szkice historyczne, z których każdy ukazuje genezę oraz analizę przebiegu i skutków ważnych bitew, stoczonych przez siły zbrojne państwa polskiego od średniowiecza do II wojny światowej włącznie. W publikacji możemy zapoznać się m. in. z przebiegiem, zakończonej klęską Polaków, bitwy pod Legnicą z Tatarami w 1241 r., wygranej pod Grunwaldem z wojskami krzyżackimi 1410 r. czy triumfie polskiego oręża w bitwie pod Chocimiem w 1673 r. Książka zawiera także, bliższe naszym czasom, opisy wydarzeń z okresu powstań narodowych /bitwa pod Racławicami i pod Iganiami/. Ważną część publikacji stanowią rozdziały poświęcone udziałowi żołnierzy polskich w II wojnie światowej, m. in. w bitwie nad Bzurą i pod Kockiem w 1939 r., w obronie Anglii w 1940 i Tobruku 1941, pod Lenino w 1943 r. i o Monte Cassino w 1944 r. Wydawnictwo uzupełniają plany i schematy obrazujące poszczególne walki. Książka została wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i stanowi ciekawą pozycję dla miłośników historii i polskiego oręża. 2. Kolejną pozycją, wartą przeczytania, jest Antologia poezji i prozy z lat 1990 – 2004, autorstwa ks. Wiesława Wiśniewskiego, pt. „Zatrzymaj się i pomyśl...”. Sam tytuł sugeruje czytelnikowi, aby zwolnił pęd życia i zastanowił się nad tym, co duchowe i ulotne. Wiersze ks. Wiśniewskiego zawierają bardzo osobiste przemyślenia dotyczące, m. in. najważniejszych świąt kościelnych, patrio-

3. Od marca br. w Muzeum można nabyć kolejne numery miesięcznika „Odkrywca”, adresowanego do miłośników historii, wojny i „odkrywania skarbów”. W marcowym numerze możemy przeczytać o Łowiczu w okresie I wojny światowej, który stał się wtedy miastem tzw. „etapowym”. Stacjonowały tam wtedy wojska niemieckie, dlatego społeczność miasta musiała spełniać określone dla nich zadania, m. in. kwaterunkowe, wyżywieniowe, opieki medycznej. Artykuł opisuje także codzienne życie mieszkańców ówczesnego Łowicza. W bieżącym roku obchodzimy 150lecie wybuchu powstania styczniowego. W „Odkrywcy” znajdziemy interesujący materiał poświęcony kobietom – powstańcom pt. „Wzorem sarmackich wojowniczek”. Najbardziej znaną kobietą, walczącą w powstaniu 1863 r., była Anna Trofimowna Pustowojtowa, córka polskiej szlachcianki i rosyjskiego oficera. Anna dość wcześnie zaangażowała się w działalność patriotyczną. W 1863 r. zameldowała się w oddziale gen. Mariana Langiewicza, w przebraniu i pod pseudonimem„Michał Smok”. Zmarła w Paryżu w 1881 r. Inną kobietę – powstańca, Marię Piotrowicz, spotkał tragiczny los. W wieku 24 lat zginęła z bronią w ręku na polu bitwy. Wśród kobiet, czynnie działających w powstaniu, znalazła się także późniejsza pisarka – Eliza Orzeszkowa. anna Wachowska e-sochaczew. pl/muzeum

3


22 l Tu naS znaJdzieSz

e-Sochaczew.pl

Przedstawiamy miejsca, w których możecie otrzymać za darmo gazetę „e-Sochaczew.pl extra” GMinaBrochów brochów Sklep ewa Fijałkowska l brochów, urząd gminy brochów l miszory, Sklep Spożywczy l kamion, Sklep Spożywczy matusiak l Plecewice, Sklep Halina Paduch, Wyszogrodzka 147 l Plecewice, Wiesława leszczyńska, Plecewice 28 l Tułowice, Sklep Spożywczy Paciorkowski l Wólka Smolana, Sklep łukasz Jaczyński, Wólka Smolana 27 l

GMinaiłów brzozów, grosik l giżyce, Sklep beata łukaszewicz, giżyce 43 l iłów, Sklep Spożywczy kalińska l iłów, urząd gminy iłów, Płocka 2 l iłów, gminny ośrodek kultury, Płocka 8 l iłów, biblioteka w iłowie, Wyzwolenia 3 l iłów, gimnazjum w iłowie, Płocka 14 l iłów, Sklep aS, Rynek Staromiejski 1 l iłów, Sklep PTyŚ, Płocka 16 a l

GMinaMłoDZiesZyn Helenka, HelmaR s. c, Helenka 14b l Juliopol, Sklep Spożywczy dragańska l młodzieszyn, Sklep kamiński mirosław, Walk nad bzurą 10 l młodzieszyn, PRemiX Jadwiga Sejka, Wyszogrodzka 34 l młodzieszyn, urząd gminy młodzieszyn, Wyszogrodzka 25 l młodzieszyn, biblioteka młodzieszyn, Wyszogrodzka 23a l młodzieszyn, gze-aS młodzieszyn, Wspólna 13a l młodzieszyn, gok młodzieszyn, Wyszogrodzka 25 l młodzieszyn, gimnazjum w młodzieszynie l Ruszki, Sklep u SłaWka, Janów 63 a l

GMinanowasucha kornelin, Sklep Tomasz gałuszewski, kornelin l kozłów biskupi, Renata Smyczek, Sochaczewska 55 l nowa Sucha, Sklep „FRykaS”, nowa Sucha 22a l nowa Sucha, urząd gminy nowa Sucha l nowa Sucha, gminny ośrodek Sportu i Rekreacji l

GMinaryBno erminów, Sklep marzanna Sikora, erminów 10b l Jasieniec, Stacja Paliw mateusiak, Jasieniec 8 l nowy Szwarocin, Sklep e. dragańska l Rybno, Sklep Spożywczy F. kiszelewski, długa 9 l Rybno, Sklep Spoż. gabeT, długa 2 l Rybno, urząd gminy Rybno, długa 20 l Rybno, zespół Szkół w Rybnie, długa 11 l Rybno, Folk-baR, Stacja paliw Wężyki 58 l

GMinasochacZew l bielice, Sklep Spożywczy Ćwiek l chrzczany, Sklep adam bryński l Feliksów, Sklep gS, obok szkoły l łazy, Sklep cleVeR mariusz Jaros, łazy 38 l Skrzelew, Sklep amelia, Skrzele l Sochaczew, urząd gminy Sochaczew, Warszawska 115 l Strzyżew, Sklep Spożywczy oliver l Wymysłów, Sklep konarska elżbieta l Żuków, delikatesy bobrowski, Harcerska l Żuków, Sklep gS Sochaczew, Żuków 31 l Żuków, Piekarnia majewski, Żuków 112 GMinateresin dębówka, Sklep Spożywczy Rosa l elżbietów, Sklep Vika Sylwia nowak l

maszna, Sklep barbara Jędrzejewska, maszna 7 mikołajew, Sklep Ryszard Ryczajek l Paprotnia, Stacja orlen, Sochaczewska 48 l Paprotnia, Sklep Spożywczy Rosa l Paprotnia, kama, kolbego 85 l Paprotnia, Sklep barbara kasprzak, ul. kolbego 2 l Paski, Sklep zofia Słabuszewska, nowe Paski 12 l Seroki, Sklep Wiesława Razum, Pałacowa 13 l Teresin, Sklep dorotka, Rynkowa 6 l Teresin, Sklep Rosa anna, al. XX-lecia 75 l Teresin, Sklep Justyna chudecka, al. XX-lecia l Teresin, Sklep ewa Szymańska, al. XX lecia 34 l Teresin, Sklep Janusz Fijałkowski, ul. 1-go maja 2 l Teresin, Sklep gS Teresin, ul. Szymanowska 19 l Teresin, Sklep damian Tymotek, lipowa 1 l Teresin, Tok, al. XX-lecia 32 l Teresin, urząd gminy w Teresinie, zielona 20 l Topołowa, Fuks agnieszka kołodziejska, Topołowa 12

Sochaczew, delikatesy kumpel, al. 600-lecia 18 Sochaczew, Sklep norbert Jesiołowski, al. 600-lecia 21c l Sochaczew, cukiernia majewscy, ul. Pokoju 12 l Sochaczew, brzezińska, oś. Viktoria l Sochaczew, Sklep Spoż. danuta ciura, Staszica 42 l Sochaczew, Sklep Spoż. danuta ciura, narutowicza 3a l Sochaczew, urząd miasta, ul. 1-go maja 16 l Sochaczew, mok, Żeromskiego 8 l Sochaczew, mbP, Żeromskiego 39 a l Sochaczew, muzeum Sochaczew, pl. T. kościuszki 2 l Sochaczew, PuP kusocińskiego 11 l Sochaczew, Starostwo Sochaczew, Piłsudskiego 65 l Sochaczew, biblioteka Pedagogiczna, Żeromskiego 39a l Sochaczew, zSRcku Piłsudskiego 63 l Sochaczew, zSo, ul. 15 sierpnia 4 l Sochaczew, urząd Skarbowy, ul. W. grabskiego 4 l Sochaczew, english best Way, Żeromskiego 8/10 l Sochaczew, Poradnia medicuS, medyczna 6 l Sochaczew, elkom, Traugutta 5 l Sochaczew, biuro Turystyczne Sochotravel, 600-lecia 39

l

l

l

l

MiastosochacZew–BorysZew malesin, Sklep gS nowa Sucha, ul. 15 sierpnia 119 l Sochaczew, gram maRkeT, 15-ego Sierpnia l Sochaczew, mok, 15 Sierpnia 83 l Sochaczew, Sklep econova, łuszczewskich 34a l

MiastosochacZew–centruM Sochaczew, PRzy dWoRcu, ul. Sienkiewicza 15 l Sochaczew, Sklep dWoRzec, dworzec PkP l Sochaczew, Sklep agaTa, Piłsudskiego 28 l Sochaczew, lukrecja, Żeromskiego 6 l Sochaczew, cukiernia zaPiecek, Żeromskiego l Sochaczew, Skok Stefczyka, Żeromskiego 2 l Sochaczew, Sklep marzena Rok, ul. Pokoju 12 l Sochaczew, gram maRkeT, Targowa 12 l Sochaczew, gram maRkeT, ul. 1-maja 5 l Sochaczew, groszek, Wąska 15 l

MiastosochacZew–choDaków chodaków, gram maRkeT, ogrodowa 2 l chodaków, Sezam, chopina 168 l Sochaczew, Sklep borkowska, ul. Powstańców l Sochaczew, Sklep Pod lasem, łąkowa 34 l Sochaczew, u kariny, młynarska 15 l Sochaczew, mok, chopina 101 l Sochaczew, nzoz galen, chopina 168 l

MiastosochacZew–roZlaZłów Sochaczew, lukrecja, Płocka 10 l Sochaczew, Sklep maJa, gawłowska 55 l Sochaczew, Szpital Powiatowy, medyczna l Sochaczew, Poradnia medicuS, medyczna 6 l


młodzi l 23

e-Sochaczew.pl

Młodziwolontariusze z Osiemdziesiątki Są młodzi, chętni, wrażliwi na potrzeby innych, w różnorodny sposób pracują na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. uczą się w liceum, Technikum lub w zasadniczej Szkole zawodowej. To oni inicjują w szkole i środowisku ciekawe i pożyteczne akcje wolontariackie. Dzień Pluszowego Misia to zbiórka maskotek i innych zabawek, które trafiają do domów dzieci z rodzin najuboższych, do oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, do Ośrodka Pomocy Społecznej czy Świetlicy Środowiskowej „Kleks”. Biblioteczka szkolna – każdy może czytać – to pomysł na zbiórkę książek dla dzieci i dorosłych. Uczniowie zachęcają tą akcją do przynoszenia i wymiany literatury w szkolnej świetlicy. Często tematem działalności wolontariuszy jest promocja zdrowia wśród młodzieży. Prowadzone są debaty dotyczące AIDS, profilaktyki raka piersi i szyjki macicy czy białaczki. Wolontariusze akcentują w swojej działalności walkę z nałogami – akcja „Życie bez nałogu” czy „Dzień bez papierosa” we współpracy z Powiatową Stacją Sanepidu. Co roku organizowana jest akcja honorowego krwiodawstwa. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie pro-

zdaniem JuSTyny

Justyna urodziła się po to, by pisać. od wczesnego dzieciństwa udowadnia nam swoje wielkie wyczucie formy poetyckiej. Jej talent wielokrotnie już doceniono w trakcie prestiżowych konkursów słowa, podczas niedawnego konkursu młodych dziennikarzy w Sochaczewie rzuciła jury na kolana… W pragnieniu bycia lubianym jest coś beznadziejnego. Pooolub. nie bądź cham, zobacz, fajny ze mnie człowiek. czytam kafkę, ale chodzę na dyskoteki i wyrywam laski. lubię słodycze.

wadzony jest w obecnym roku szkolnym projekt ekologiczny, którego jednym z celów jest możliwość wymiany ładowarek i słuchawek w punkcie zorganizowanym w świetlicy szkolnej, a także zbiórka zużytych elektroodpadów. Wolontariat to również kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne w szkole, które przybliżają tradycję, a zebrane pieniądze przeznaczane są na potrzeby młodzieży. Działający w szkole Caritas prowadzi zbiórkę nakrętek, za sprzedaż których ma zostać zakupiony sprzęt rehabilitacyjny. Co roku również uczestniczymy w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ważne są różne akcje pomocowe i akcje socjalne. Zbieramy odzież, produkty żywnościowe, podręczniki, artykuły higieniczne i biurowe. Niesiemy pomoc ludziom znajdującym się w sytu-

acjach kryzysowych i trudnych losowych. Wolontariusze działają na rzecz zwierząt szczególnie tych skrzywdzonych przez człowieka. 8 Wspaniałych to jeden z konkursów, w którym uczniowie ZS CKP trzykrotnie zajęli I miejsca właśnie za wolontariat, uczestniczyli również w Ogólnopolskim Konkursie Samorządowym „8 Wspaniałych” z wyróżnieniem. Akcję wspiera dyrektor i wicedyrektor szkoły uhonorowani medalami „Ósemki dla Przyjaciół Wolontariatu”. Praca wolontariuszy to także współpraca od 11 lat z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie. To spotkania z młodzieżą niepełnosprawną, wsp��lne wystawy prac plastycznych, spotkania z artystami sochaczewskimi czy odwiedziny w szkołach. Współpracujemy z przedszkolem Tuptusie między innymi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wolontariusze z ZS CKP to młodzi, skromni ludzie, nie chcą chwalić się swoją pracą i osiągnięciami. Uważają, że ciągle czegoś jeszcze nie zrobili, komuś nie pomogli. Jeszcze jest ktoś, kto taką pomoc powinien otrzymać. Są aktywni, otwarci, chętni do pomocy. dy rek tor zS ckP Ju lia Ja ku bow ska po wiat. so cha czew. pl

Byćlubianym umiem grać „knockin” on Heaven „s door” na gitarze akustycznej, na elektryku też by dało radę. Słucham muzyki z lat pięćdziesiątych, ale nowości płytowe mam w małym palcu. u stopy. W ogóle to mam po sześć palców u stóp. Słowem, jestem taki jak ty, tylko jeszcze fajniejszy. Sztukę robienia dobrego pierwszego wrażenia ma się okazję poćwiczyć niezliczoną liczbę razy wraz z rozpoczęciem nauki w liceum. Nie mówię tu nawet o imponowaniu swoją wiedzą nowym nauczycielom – albo ma się czym imponować, albo i nie, system edukacji nie daje tu większego pola do popisu. Popisywać się za to można przed dopiero poznanymi kolegami. „Kto kombinuje alko na integral?” – znamienny cytat z urządzonego przed wycieczką integracyjną spotkania klasowego, pochodzący od bardzo sympatycznej i rozsądnej osoby. Żadne tam konformistyczne zombie. Tak właściwie niewiele imprezuje. Po co takiej osobie alko na integralu? Po co przed rokiem szkolnym z udawanym brakiem zbytniego zainteresowania uważnie przeglądałam kącik porad „Jak dobrze zaprezentować się w nowym liceum”? Zadbaj, by Twoje paznok-

cie były czyste. Ludzie naprawdę zwracają na to uwagę. Nie narzekaj na swoją poprzednią szkołę. Nie obgaduj (a przynajmniej nie od razu) nowych znajomych. Mimowolnie kontrolowałam stan czystości moich paznokci. Ludzie naprawdę zawracają na to uwagę – szeptał w mojej głowie głos obłąkanego pedanta. Czy pozycja, w której siedzę, jest wystarczająco elegancka? A wystarczająco nonszalancka? Jak reagują na moje słowa? Kto się śmieje? To ze mnie czy do mnie? Teraz minęło pół roku. Mogłabym napisać, że

zmądrzałam, nie staram się nikomu imponować. Ja to ja, coś ci się nie podoba, to spadaj. Na bambus! Taka ze mnie buntowniczka! No właśnie niestety nie. Potrzeba bycia lubianym to rana, której czas nie leczy. Mogę toczyć nierówną walkę przeciwko własnemu sposobowi myślenia i przyzwyczajeniom, ale nigdy nie odniosę całkowitego zwycięstwa. Poza tym – czy faktycznie jest o co walczyć? Ju sty na Sa ła ciń ska

Zaśpiewali w „Do ReMi” W dniach 20-21 marca w zespole Szkół w Sochaczewie odbył się i Powiatowy konkurs Piosenki Polskiej „do Re mi”. do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie Szkół Podstawowych i gimnazjów Powiatu Sochaczewskiego. Patronat nad konkursem objął burmistrz miasta Sochaczew Pan Piotr osiecki. Konkurs przebiegał w trzech poziomach wiekowych (1-3 SP, 4-6 SP i 1-3 GIM) i dwóch kategoriach SOLIŚCI i DUETY. W tegorocznym konkursie uczestnicy mogli prezentować utwory takich artystów jak: Antkowiak Krzysztof, Alibabki, Andrzejewicz Gosia, Afromental, Adamiak Elżbieta, Bajm, Bajor Michał, Banaszak Hanna, Bartosiewicz Edyta, Blue Cafe, Brathanki, Bracia czy Budka Suflera. Największym hitem przesłuchań okazał się utwór „Zakazany owoc” – wykonało go aż 10 uczniów. Uczestników konkursu oceniali jurorzy w składzie: Pani Alicja Ozimek – nauczycielka muzyki, założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie, Pan Dariusz Kosiński – muzyk, nauczyciel muzyki, dyrektor Gimnazjum w Młodzieszynie i Pani Katarzyna Urbańska – muzykolog, nauczyciel muzyki w Gimnazjum w Płochocinie. Jury miało nie łatwy orzech do zgryzienia, gdyż poziom prezentowanych piosenek był zadowalająco wysoki. Cieszymy się, że konkurs spotkał się z aprobatą aż 17 szkół naszego powiatu. Po burzliwych obradach jury postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom:

soliŚciklasy1-3 sZkołyPoDstawoweJ 1. Karolina Jędrzejewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sochaczewie 2. Urszula Żochowska – Szkoła Podstawowa w Teresinie Maria Stasiak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie 3. Oliwia Adamczyk – Zespół Szkół w Kątach

Duetyklasy1-3 sZkołyPoDstawoweJ

1. – 2. Milena Skorupa i Aleksandra Olejniczak – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sochaczewie 3. Łucja Majcher i Mateusz Gawor – Szkoła Podstawowa w Teresinie

soliŚciklas4-6 sZkołyPoDstawoweJ 1. Julia Woźnicka – Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie 2. Daria Kobierecka – Zespół Szkół w Kątach 3. Zuzanna Kurowska – Szkoła Podstawowa w Iłowie

Duetyklas4-6 sZkołyPoDstawoweJ 1. – 2. Emilia Więckowska i Wiktoria Pisarek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie 3. Daria Kobierecka i Adam Owczarek – Zespół Szkół w Kątach SOLIŚCI GIMNAZJUM 1. Sylwia Jurek – Gimnazjum w Iłowie 2. Dominika Wojciechowska – Zespół Szkół w Erminowie 3. Klaudia Kowalczyk – Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie Paulina Mihut – Zespół Szkół w Nowej Suchej

DuetyGiMnaZJuM 1. – 2. Aleksandra Gawor i Zuzanna Śliwinska – Gimnazjum w Teresinie Sylwia Jurek i Wojciech Dmowski – Gimnazjum w Iłowie 3. Mateusz Rychłowski i Karolina Stanowska – Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie

naGroDyDlalaureatów ufunDowali: • Burmistrz Miasta Sochaczew Pan Piotr Osiecki • Wójt Gminy Sochaczew Pan Mirosław Orliński • Wójt Gminy Nowa Sucha Pan Maciej Mońka • Wójt Gminy Rybno Pan Grzegorz Kropiak • Bakoma sp. z o.o.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i liczymy, że spotkamy się za rok. ko or dy na tor kon kur su kin ga zdan kie wicz


24 l PRaca

e-Sochaczew.pl

akTualne oFeRTy PRacy PuP SocHaczeW Powiatowy urząd Pracy w Sochaczewie ul. kusocińskiego 11 tel. 46 862 24 24, 46 862 24 55; 46 862 32 26 email: wash@praca.gov.pl bezpłatna infolinia: 0 – 800 116 316 SPRZATĄCZ – SPRZATĄCZKA ZE STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, WARSZAWA, umowa o pracę na czas określony, 1600.00 PLN l Kosmetyczka, Żyrardów, Umowa o pracę na czas nieokreślony, 800.00 PLN l Kierownik małej gastronomi, Toruń, umowa o pracę na czas nieokreślony, 2000.00 PLN l Przedstawiciel handlowy, Łowicz, umowa o pracę na czas nieokreślony, 1700.00 PLN l Windykator terenowy REJON MIEJSCA ZAMIESZKANIA, umowa o pracę na czas nieokreślony, 1.00 PLN l Doradca klienta, TEREN POWIATU NA KTÓRYM ZAMIESZKUJE KANDYDAT, l

umowa o pracę na czas nieokreślony , 100.00 PLN l SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY, Łowicz , umowa o pracę na czas nieokreślony, 1700.00 PLN l Ustawiacz, Sochaczew, umowa na czas wyk. określonej pracy, 1500.00 PLN l Maszynista pojazdu trakcyjnego, Sochaczew, umowa na czas wyk. określonej pracy, 1500.00 PLN l Robotnik placowy, Rybno, 4.62 PLN l Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, Baranów l Asystent do spraw wydawniczych, Sochaczew l Robotnik placowy, Brochów, 4.62 PLN l Recepcjonista, Sochaczew l Sprzedawca, Sochaczew l Pomoc kuchenna, Rybno l Pozostali pracownicy obsługi biurowej, Sochaczew l Kelner, Sochaczew l Stolarz budowlany, Pawłowice l Szklarz, Sochaczew, umowa na czas wyk. określonej pracy, 1600.00 PLN l Blacharz, Płock, umowa na czas wyk. określonej pracy, 1600.00 PLN

l

Prasowaczka ręczna, Sochaczew

l

Konstruktor odzieży, Sochaczew

l

Kierowca kat. C+E, Sochaczew, umowa na okres próbny, 1600.00 PLN

l

Cieśla, Sochaczew, umowa na okres próbny, 1600.00 PLN

l

Kierowca kat. C+E, Kaptury, umowa na okres próbny, 2500.00 PLN,

l

Zbrojarz, Sochaczew, umowa na okres

l

Kierowca wózka widłowego, Socha-

próbny, 1600.00 PLN, czew, umowa na okres próbny, 1600.00 PLN l

Spedytor międzynarodowy, Sochaczew, umowa na okres próbny, 1600.00 PLN

l

Spedytor, Kamieńszczyzna, umowa o pracę na czas nieokreślony, 1600.00 PLN

l

PRACOWNIK POMOCNICZY DZIAŁU TRANSPORTU, Łódź, umowa agencyjna, 2000.00 PLN

l

Magazynier, Teresin, Umowa na okres próbny, 2000.00 PLN

l

Robotnik gospodarczy, Rybno, Nie do-

l

KIEROWCA KAT. C+E, Janów, Umowa

Ogłoszenieo naborze na kursspawacza metodąTIGorazMAG Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet Vi działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez PuP Sochaczew. „dziś osoba bezrobotna, a jutro …człowiek sukcesu zawodowego”. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie informuje, że w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS „Dziś

osoba bezrobotna, a jutro... człowiek sukcesu zawodowego” rozpoczął nabór na szkolenie „Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG”. Szkolenie będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz wydaniem książeczki spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenie będzie obejmować 240 godzin. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Uczestnikami projektu mogą być następujące grupy osób: -osoby do 30 roku życia, -osoby w wieku 45-49 lat, -powyżej 50 roku życia, -długotrwale bezrobotni. Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 25.03.2013r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pok. 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od dnia 20.03.2013 r.

tyczy o pracę na czas nieokreślony, 3000.00

Reklama

PLN l

DIAGNOSTA, Bielice, umowa na okres

l

Pakowacz ze stopniem niepełno-

próbny, 2400.00 PLN sprawności, Teresin, umowa na czas wyk. określonej pracy 9.58 PLN Reklama

Po wia to wy urząd Pra cy w So cha cze wie ul. ku so ciń skie go 11 tel. 46 862 24 24, 46 862 24 55; 46 862 32 26 ema il: wash@pra ca.gov.pl bez płat na in fo li nia: 0 – 800 116 316


ogłoSzenia l 25

e-Sochaczew.pl

Prac a Oferuję pracę dla kierowcy z kategorią prawa jazdy D na wycieczki szkolne oraz „zieloną szkołę”. Bliższe informację pod numerem telefonu: 500 098 828 Mężczyzna 47 lat, bez nałogów, uczciwy, zaradny, otwarty, inteligentny, upr. wózki, hds, licencjaTK, 18 lat wł. działalność handlowa z powodu zamieszkania w Sochaczewie poszukuje pracy, ofert współpracy itp. 515257546 Podejmę się opieki nad osobą starszą. Jeśli szukacie Państwo osoby, która pomoże, bądź wyręczy Państwa w wielu obowiązkach związanych z opieką nad bliską Wam osobą, proszę zadzwonić pod numer:696840138

Poszukujemy opiekunki do 14-miesięcznego dziecka. idealna kandydatka powinna być osobą odpowiedzialną, sumienną, dyspozycyjną, kochającą pracę z małymi dziećmi. kozłów biskupi. Tel 695 290 175 Firma GTI Sp. z o.o. rekrutuje na stanowisko: Konsultant ds. sprzedaży cv.sochaczew@gti.pl Nr ref.: KTE01 /2013 Firma Wodno-Kanalizacyjna zatrudni od zaraz operatora koparki z doświadczeniem i pracownika fizycznego. 660 724 937 Praca w charakterze Telemarketera na terenie Sochaczewa, zapewniamy profesjonalne szkolenia oraz atrakcyjne zarobki. wojciech.gornicki@progreshr.pl 601 297 738

Witam, szukam pracy w bankowości, posiadam 4-letnie doświadczenie. Jestem ambitną i pełną zapału osobą, która chętnie i szybko się uczy. Informacje proszę przesyłać na maile agnieszkalyzinskaa@gmail.com

Prężnie rozwijająca się Agencja Nieruchomości „SCEPTRUM” pilnie zatrudni Asystentkę/ Sekretarkę. Miejsce pracy biuro w Sochaczewie. biuro@sceptrum.pl, 882 990 080

M. Ł. O. D. Y CHŁOPAK SZUKA PILNIE PRACY STATUS:UCZEŃ /STUDENT bardzo dobra znajomość komputerowa, sprzedawca, kelner, ostatecznie magazynier rozważę każdą ofertę pracy KONTAKT 508693308

Poszukuję operatora Koparki do prowadzenia samodzielnej działalności. Oferujemy wysokie zarobki, dużą swobodę, pełen dostęp do koparki Bobcat E16. Więcej szczegółów pod adresem: koparkabobcat@gmail.co

Odbiorę własnym transportem złom wszelkiego rodzaju samochody, pralki, lodówki i inne. 669- 636 447 Oferuje też prace piłą spalinową wytnę drzewa przewiozę i potnę porąbie.

Witam mam 28lat, szukam dodatkowej pracy na parę godzin dziennie, w budowlance, brukarstwie, przy remoncie, wykończeniu wnętrz lub elewacji. Też jako kierowca kat. B, praca fizyczna itp. tel. 606724784

Poprowadzę ewidencję czasu pracy kierowcy, naliczanie delegacji krajowych i zagranicznych itp. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje. Kontakt 502 788 574 Młodego, dyspozycyjnego tzw. złota rączkę przyjmę do pracy w sklepie oraz prac konserwatorsko -gospodarczych. Mile widziana podstawowa znajomość obsługi komputera i prawo jazdy kat. B. tel. 668027744. Witam szukam pracy jako kierowca C, C+E, D świadectwa na przewozy osób i rzeczy + ADR badania itp. oraz uprawnienia na cysternę HDS Podesty ruchome wózki Tel. 667422420

poszukujemy kandydatów na stanowisko SPedyToRa – HandloWca. Wymagania: – dobra znajomość minimum jednego języka obcego cV na adres: aguana@aguana.pl, tel:505 158100 Agencja Zatrudnienia DK Partner poszukuje operatorów wózków widłowych, wymagane: Uprawnienia na wózki widłowe, psychotechnika, badania na wysokości do 3m, cv proszę kierować i.kaminska@dkpartner.pl szukam pracy fizycznej z zawodu jestem piekarzem ale pilnie podejmę się każdej pracy w okolicach Sochaczewa jestem młody i szybko się uczę tel: 889874623 Podejmę się opieki nad osobą starszą, potrzebującą pomocy w codziennych czynnościach. Na co dzień pracuję w Domu Pomocy Społecznej. Jeśli szukacie Państwo osoby, która pomoże, bądź wyręczy Państwa w wielu obowiązkach związanych z opieką nad bliską Wam osobą, proszę zadzwonić pod numer: 696 840 138 Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o. o. do biura w Sochaczewie ul. Narutowicza 6/8 poszukuje PRAKTYKANTA/KI CV na adres: j.chrzaszczewska@dkpartner.pl Praktyki mają charakter BEZPŁATNY

po całej Polsce. Mam 24 lata Tel. 798188417 PRaca dla PielęgniaRki W Szkole Wymagany: kuRS kWaliFikacyJny lub mgR PielęgniaRSTWa Tel. 608311032 Zatrudnię Handlowca w branży Gazowej tj; otwieranie nowych punktów gazowych butlach Tel 600-237-175 Witam wykonam tanio prace wykończeniowe (gładź, malowanie, zabudowy kg, i. t. p.) tel. 600-225-791 PODLASIE SA Oddz. Teresin oferuje pracę na ciągniki siodłowe z naczepami 13.6 Tel 519311265

nia. TakŻe PoWyPadkoWe i uSzkodzone 506-20-15-15 kupujemyauta@wp.pl Sprzedam samochód Kia Rio 1,5 CRDi, rok produkcji 2007, pierwszy właściciel, centralny zamek, wspomaganie, ABS, AIR BAG, czujnik parkowania, elektryczne szyby, radio CD. CENA 18,600, tel. 509752542 Sprzedam opla corsę c, 1.0 rocznik 2001. Przebieg 121 000 km, abS, wspomaganie kierownicy, hak-hol, 5 drzwi, 2 kluczyki, karta pojazdu, kupiony w Polsce. cena 6 900 zł. Tel.: 606 238 906, 605 355 332 Sprzedam Opla Astre 1.6 8V 1998r. Garażowany, 2 właściciel. Tel. 505973062

Projektant konstrukcji aluminiowych Wsparcie działu handlowego i produkcyjnego. bok@mtplastics.pl

seicento 2002 rok niebieski telefon 604 598 640 Skup aut wszystkich marek. dojazd na miejsce płacę gotówka. Wycena gratis tel. 0 606330976 Kupie DAEWOO wszystkie marki płace gotówka stan nie jest ważny 728-968788

zapewniamy profesjonalną naprawę uszkodzonych samochodów. zapraszamy do korzystania z naszych usług. tel.: 604 227 217, 46 862 77 84; e-mail: puh.adampol1@wp.pl Sochaczew, ul. Żyrardowska 57; Fiat Ducato, rok produkcji 2000, silnik 2.8JTD 128km, stan techniczny bardzo dobry, wizualny średni. tel. 698671690

Sprzedania volvo 850 2.0T 211 km 1995 r, granatowy. Przegląd i OC aktualne. Info kom 791051826 Sprawny w dobrym stanie. Bogate wyposażenie. auTo-SkuP SamocHodÓW całycH lub lekko uSzkodzonycH, kuPuJemy SamocHody z laT 1998-2010, uczciWe ceny, doJazd do klienTa, Wycena, TeleFon 608 174 892 lub skupaut2012@gmail.com AUTO-SKUP TEL:602-555-382 KUPIMY KAŻDY OSOBOWY, CAŁY LUB USZKODZONY, WSZYSTKIE ROCZNIKI, KAŻDY MODEL, DOBRE CENY, MIŁA OBSŁUGA, SATYSFAKCJA GWARANTOWANA, PŁATNOŚĆ-GOTÓWKA OD RĘKI ZADZWOŃ TEL:602-555-382 lub autokupie@onet.eu Sprzedam Fiata 126p w pełni sprawny, jeżdżący, aktualny przegląd, ubezpieczenie OC – CENA 1500zł – tel. 660-840060 FIRMA SPRZEDA SAM. MERCEDES ATEGO1828,11/2001R, WYWROTKA NA BOKI, HDS ATLAS120 na radio, PRZÓD RESOR, TYŁ PODUSZKI, ROTATOR, HAK-24T, SPROWADZONY Z NIEMIEC, MAŁO UŻYWANY W KRAJU, DOZÓR, SERWISOWANY, TEL. 508116697

Parkiety, Schody, Cyklinowanie, Lakierowanie, Odnawianie, Montaż. 607165008, www.parkietyschody.pl

SPRZEDAM-KIA CERES-WY WROTKA Z 1997R, DOBRY NA FARMĘ, SPRAWNY, SILNIK MAZDY, DUŻE KOŁA, HAK I RENAULD MASCOTT 150.65 10/2002R Z HDS 35-2, SKRZYNIA DŁ4.60+PLANDEKA, DOZÓR, W B. DOBRYM STANIE! TEL515257546

Witam. Szukam pilnie pracy jako kierowca kat B. Mam doświadczenie na busie

auTo -SkuP-506-20-15-15 kaŻdy STan, Rok, noWe STaRe bez znacze-

DJ NA IMPREZY TANIE GRANIE! -18stki wesela -rocznice -imprezy okolicznościowe DJ PERVERS tel 666-212-818 e-mail: kampini25@wp.pl IT – Serwis Komputerowy Sochaczew tel. +48 794-581-891 e-mail: itserwiskomputerowy@gmail.com http://www.itserwiskomputerowy.za.pl/

MotoryZ acJa Sprzedam KIA CEED rocznik 2008. Stan idealny. Przebieg 30tys Telefon 46 8624508 po 16-tej

HYDROIZOLACJA INIEKCJE RYS I PĘKNIĘĆ OSUSZANIE MURÓW NAPRAWA DACHÓW RENOWACJA STARYCH POKRYĆ DACHOWYCH NAPRAWA TARASÓW USZCZELNIENIA ŚWIETLIKÓW, KOMINÓW, DYLATACJI www.tectis.pl; Tel 880124946

kancelaRia Tłumacza PRzySięgłego Jęz. angielSkiego W SocHaczeWie Tłumaczenia ekspresowe i zwykłe. nauka: angielski, niemiecki – indyWidualne i FiRmoWe. Rachunki. 60926-25-00; przysiegly@hotmail.com PiacH SoRToWany do murowania i na wylewki, pospółka, podsypka (każde ilości), czarna ziemia, lesz, dostawa wywrotkami, uSługi koparko-ładowarką i koparką kołową wykopy różnych szerokości 886 704 515 Oferuję usługi rem-bud. Wykończenia wnętrz, adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe, malowanie 606525975

Volvo S 60, 2,5 benzyna, 2003/06, skrzynia manualna, 252.000 km (75% przebiegu w trasie), pierwszy właściciel, bezwypadkowy, ser wisowany w aSo tel. 0601 343 123

usłuGi

DACHY!!! KONSTRUKCJE DACHOWE!!! POKRYCIA DACHOWE!!! SZYBKO I SOLIDNIE!!!!! TEL. 609-145-007

Wykończenia wnętrz, remonty, adaptacje poddaszy, sufity podwieszane jedno i wielopoziomowe, glazura, terakota... Ogólny szeroki zakres usług, masz remont, przebudowę dzwoń. 792-335376... KOREPETYCJE Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW, SZKOLENIA BHP, ZAWODOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI, LOGOPEDA, PSYCHOLOG [...] CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU tel. 698 647 678 e-mail: centrumedukacjiirozwoju@wp.p


26 l ogłoSzenia

e-Sochaczew.pl

usłuGi REMONTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. Gładź gipsowa, Malowanie, Kar ton-Gips: ściany, sufity, zabudowy nietypowe, Glazura, Terakota, Panele, Tapety itp Konkurencyjne ceny oraz bezpłatna wycena usługi 605-330386 !!!! KRYCIE DACHÓW!!!! KONKURENCYJNE CENY!!! BLACHODACHÓWKA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, FINNERA (RUUKKI), PANELE DACHOWE, ITP.. POMIAR I WYCENA GRATIS!!! PROFESJONALNE DORADZTWO!!! ZAPRASZAMY TEL. 509136-533

transport małą wywrotką 3 TONY – drewno – piasek – czarnoziem – żwir TEL. 605896130

Firma FiRekom oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektu, wykonawstwa i montażu kominków ogrodowych i tradycyjnych. zapraszamy do współpracy. Tel.: 503 718 798 oferujemy kompleksowe rozwiązania dla ogrodu: * Projekt ogrodu * Realizacja projektu * całoroczna pielęgnacja ogrodu * Systemy nawadniania * kostka brukowa www.architekturaogrodu.pl tel.: 698 668 468 P R O M O C J A! Do końca czerwca duże zniżki na usługi remontowo-budowlane. Specjaliści z wieloletnim stażem, nowoczesne wykończenia! wycena za darmo! Tel 882 990 079 USŁUGI TRANSPORTOWO- KOPARKOWE żwir na odwodnienia, piasek, ziemia, podsypka. Wykopy, fundamenty roboty ziemne, koparko ładowarką,. Tel. 606106198 Korepetycje z języka angielskiego z dojazdem. Wtorki po 17.00.796-167-923 W tak pięknym dniu jakim jest ślub, potrzebujesz odpowiedniej oprawy... Zawiozę do ślubu VW CC model 2013-czarny metalik, dodatkowo współpracujemy z firmą florystyczna oraz fotografem. 504122026 angielski z dojazdem, wtorki po 17.00. 796-167-923 Posprzątam dom lub mieszkanie, umyję okna, tel. 886-906-262 lub 506-261-389.

Reklama

CENTRUM OGRODNICZE IGLAK KĄTY 45 96-500 SOCHACZEW KRZEWY ,MEB L E , F O N TA N N Y, Z I E M I A / K O R A ART.OGRODNICZE TEL. 502496352

Reklama

” JEZIORANY” Kożuszki Parcel 82 oferuje: salę bankietową z pełnym wyposażeni do 100 osób 601085425 KSIĘGOWA * USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE * CERTYFIKAT MINISTRA FINANSÓW tel .666-848-658 firmy osoby prywatne Usługi blacharsko-dekarskie-PROFESJONALNE KRYCIE DACHÓW, pomiar i wycena GRATIS!!!!!! 502403593

Transport od 1-25ton: piach kopalniany, piach sortowany, żwir, podsypka, ziemia, gruz mielony, tłuczeń na drogi, podjazdy, grysy ozdobne, kamienie ozdobne. Konkurencyjne ceny. Tel:508112-811 Wynajmę pojazd Ciężarowy Wywrotka Mercedes 4x4 ~9t ładowności. Pojazd Dostępny od 1Kwietnia. Bardzo zwinny, wjedziemy tam gdzie inni nie mogą. Cena 1h/ 65zł + VAT wraz z kierowcą. 793 01 00 68

Tynki TRadycyJne cementowo-Wapienne kWaRcoWe. dociePlenia i elewacje budynków. Tel. 666 27 27 27.

PiacH ŻWiR gRuz kRuSzony ziemia uSługi minikoPaRkĄ koP-ład WyWRoTkĄ aTRakcyJne ceny Tel 500 505 423 WYNAJEM MASZYN: zagęszczarki, skoczki, glebogryzarki, młoty wyburzeniowe 604-66-55-92, 668-808-189

minikoPaRka, koP-ład, WyWRoTka FundamenTy WykoPy PRzyłĄcza Wod-kan PiacH ziemia ŻWiR Tel. 602-280-068 Usługi porządkowe: wywóz gruzu, wycinka drzew, równanie terenu, przeprowadzki 604 371 385

układanie koSTki bRukoWeJ podjazdy, drogi dojazdowe, parkingi, chodniki - firma RedaR tel. 604-66-5592, 668-808-189

DlaDo Mu Hurtownia glazury i terakoty gReS-

Budowa, remont domu się szykuje, zadzwoń, a przygotujemy ofertę na potrzebne materiały.515257546 Andre

-bud zaprasza. W ofercie: płytki ceramiczne, mozaiki szklane, gresy, kamień elewacyjny, klinkier, listwy, kleje, fugi. SocHaczeW, ul. kWiaToWa 11, Tel: 881-211-691

rtV/aGD DlaDZieci

SPRZEDAM ROZDZIELACZ PODŁOGOWKI 9 SEKCJI KOMPLETNY NOWY CENA 850ZŁ

usługi remontowo-budowlane - maRbud marcin Wilczewski, tel.: 507 023 422. automatyka do bram - sprzedaż, montaż, serwis. Peiter automatic: 15 sierpnia 33a, tel. 46 862 34 88 Piach, piach do fundamentów, żwir, ziemia. Usługi wywrotką. Przyłącza wod-kan. Minikoparka. 608530836 Profesjonalny zespół muzyczny dance4ever (wesela, bale) www.zespoldance4ever.pl Tel.0 509 602 748 TYNKI tradycyjne cementowo-wapienne tel.506-434-718 www.e-muszla.pl pranie dywanów tapicerki samochodowej, meblowej rabaty www:pranietapicerki.jimdo.com 665232691tanio Zespół muzyczny FRIMEN. Profesjonalna obsługa imprez: wesela, bankiety imprezy rodzinne.Tel:516-963-818 PIACH ZIEMIA ŻWIR GRUZ MIELONY USŁUGI MINIKOPARKĄ KOP-ŁAD WYWROTKI PRZYŁĄCZA WOD-KAN 500505-423 biuro Rachunkowe meRiTum oferuje: uSługi kSięgoWe, kadRoWo-PłacoWe, Rozliczenia Roczne, VaT budoWlany tel. 668 846 360

THuJa 'SmaRagd' 100-140 cm.oRaz inne RoŚliny ozdobne od PRoducenTa. moŻliWoŚĆ TRanSPoRTu i Wykonania naSadzeń. Tel. 694 689 018 Reklama

Doświadczona, miła, z dobrym podejściem do dzieci. Podejmie opiekę nad dzieckiem. Referencje. Zapraszam wszystkich rodziców szukających sprawdzonej godnej zaufania niani do swoich pociech. 662 603 456

Sklep Outlet Modny Bobas i Rodzice z chęcią przyjmie w Komis akcesoria dla dzieci typu: WÓZKI, ŁÓŻECZKA, ROWERKI, KOJCE, FOTELIKI, JEZDZIKI, PCHACZESOCHACZEW UL.ŻEROMSKIEGO 19A SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PoDrĘcZniki inauka Oferuję tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego na j. polski i odwrotnie. SZYBKO, TANIO i SOLIDNIE. Zapraszam! Kontakt: 531-685-421 Jezyk angielski Profesjonalne - indywidualne zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Telefon 532 502 726 ANGIELSKI - ROSYJSKI! zajęcia indywidualne ! dorośli-studia-liceum-gimnazjum 694 616 954

PoZostałe

Sprzedam wózek Espiro Atlantik. W dobrym stanie. Gondola ocieplana. Spacerówka posiada 5-punktowe pasy, okienko w budce, ocieplacz na nóżki, koła pompowane, regulowana rączka tel. 669070876

ZapisaniSobie.pl - katolicki portal internetowy dla chrześcijan szukających prawdziwej miłości. Serwis istnieje od 2007 roku. Aktualnie jest tam ok 20 tyś użytkowników. Jest moderowany.

ŚLICZNE FIRMOWE UBRANKA I BUTY DLA DZIEWCZYNKI: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=5698571 Wszystkie ubranka są w idealnym stanie. TEL.: 606 31 26 83

Preparaty i karmy dla gołębi , nowo otwarty punkt sprzedaży w Sochaczewie (chodaków) przy rondzie zaprasza hodowców i nie tylko. ul. chopina 128 ,tel. kontaktowy 515 856 870


ogłoSzenia nieRucHomoŚci l 27

e-Sochaczew.pl Sprzedam m4, 63 m2, przy al. 600-lecia, w pobliżu kauflandu, własnościowe, ii piętro, po remoncie, z wyposażeniem. Tel. 601-773-216, po 19.00. Sprzedam 2 ha ziemi rolno-budowlanej. Nierucjomość położona we wsi Sarnów ok. 200 m od drogi na Płock. Prąd i woda przy działce. Tel. 889 281 073 Wynajmę lokal handlowo-usługowy, ewentualnie gastronomia (+-) 60 m. kw. Lokalizacja, ścisłe centrum, przy rynku. Szczegółowe informacje: 697 729 828 Małżeństwo czterdziestolatków poszukuje do wynajęcia taniego mieszkania lub małego domu na czas budowy. Może być do niedużego remontu. W Sochaczewie lub w okolicach. 515257546 SPRzedam mieSzkanie 37,08 m2 ul. ToPoloWa (cHodakÓW), 2 PokoJe z anekSem kucH. Po Remoncie W 2012 R., Panele + TeRakoTa, Wymienione okna, dRzWi WeJŚcioWe, noWy dacH + eleWacJa, WSPÓlnoTa, do RemonTu klaTka ScHod. Telefon: 694597070 Sprzedam b. ładną kawalerkę po remoncie, 25 m. kw., z piwnicą, na parterze, bardzo niski czynsz, mili sąsiedzi, blisko PKP i PKS, park, szkoła i przedszkole, cena 98.000 zł do negocjacji, tel:513-618091 WYPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI! Nowy dom wolnostojący, ok 180 m2 plus użytkowe poddasze oraz parter, składa się z II pięter, działka 850 m2 z drzewami owocowymi, stan deweloperski. Cena 259 tyś. 882 990 080

Sprzedam ładne, ciepłe mieszkanie (46.80m) trzypokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (w. c oddzielnie), bardzo duży balkon, glazura, terakota, panele. Mieszkanie znajduje się w budynku monitorowanym, na 6 piętrze,(winda).- do odnowienia.--duże możliwości własnej nowoczesnej aranżacji. Blok posiada własną kotłownię,. W pobliżu szkoły, przedszkola, przystanki MZK, sklepy w bryle budynku. Budynek zadbany na zewnątrz i wewnątrz. Bardzo dobra lokalizacja (ul Piłsudskiego). Cena 265 tys. zł-do negocjacji. Telefon kontakt. 502 824 518

Sprzedam ładną działkę nad Wisłą w miejscowości Śladów o powierzchni 18000m2, 50 km od Warszawy w pobliżu puszczy kampinoskiej, przy drodze asfaltowej, możliwość doprowadzenia mediów oraz dokupienia działki sąsiedniej 1,5 ha ze stawem 80arów. Idealna działka na rekreację. Więcej info pod nr tel: 600-359-634

TANIO SPRZEDAM DZIAŁKĘ ROLNĄ 1,5 ha przy drodze krajowej nr 2 Kożuszki Parcel. Wyjazd z działki bezpośrednio na drogę krajową 4 km od Sochaczewa k. Warszawa. CENA 18 zł/m do negocjacji tel. 691290005

Odstąpię mieszkanie TBS w bloku JW ul. Piłsudskiego. 40 m2 Kontakt 604-797529 Kupie działkę budowlana 1000-1200m2 w cenie do 45plz/m2. Najlepiej okolice Żukow, Helenka, Chodaków lub Wypalenisko 602 682 015 Sprzedam bez pośrednika mieszkanie 4 pokojowe 86m2, kuchnia z jadalnią (17,5m2) Sochaczew Trojanów ul. Targowa 3 piętro, rok budowy 1989, własna kotłownia, niskie opłaty, tel 602-445-332 / 602-735-818

Sprzedam działki od 2000m2 do 5000 m2 znajdujące się w miejscowości Adamowa Góra. Dojazd drogą asfaltową w miejscowości Altanka. Możliwość negocjacji ceny. Telefon kontaktowy (46) 861 90 00. SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe za TYLKO 175 tysięcy zł. do negocjacji. Mieszkanie 63 m2, wysoki parter, niski czynsz. 882 990 080 PILNIE SPRZEDAM LUB ZAMIENIĘ NA MAŁY DOM! Mieszkanie dwupokojowe

sprzedam lub oddam w dzierżawę działkę około 600m2 na ul. Targowej około 50m od ul. 600-lecia PRzeznaczenie Pod uSługi lub PaRkingi 501461151 GRACJA Al-600lecia 45 wynajmie w swoim budynku pomieszczenia na biura, gabinety lekarskie, inne tel. 833 351 111 Sprzedam dom z projektu TK19 100m2 w stanie deweloperskim na działce 4000m2 plus 2 działki 3000m2. Telefon: 888885922

STReFa. pro Poleca: dwupokojowe mieszkanie 50,1 m2, z imponującym balkonem. Parter. centrum. cena:179 999 Pln. Tel:667-878-39 STReFa. pro Poleca: sprzedam kamienicę W Samym cenTRum SocHaczeWa, metraż: 110 m2,2 piętra, cena 550 000, Tel. 882-487-882 STReFa. pro Poleca: Sprzedam Piękny dom z całym wyposażeniem. Przy trasie Warszawa- Sochaczew. cena:549 000 pln. Tel 882-487STReFa. pro Poleca: mieszkanie 63 mkw, 3 pokoje. Trojanów. cena 256 000 pln. Tel 882-485-305 STReFa. pro Poleca: kawalerka na sprzedaż w chodakowie, wysoki par ter, po remoncie. cena:115 000 pln. Tel. 882-487-881 STReFa. pro Poleca: mieszkanie 60mkw w nowoczesnym budownictwie. cena 360 000. Polecam:tel 882485-305

Sprzedam domek letniskowy ok 50m2 (salon z aneksem kuchennym, oddzielna sypialnia, łazienka z prysznicem) w pełni wyposażony nad jeziorem zdworskim. Więcej informacji pod nr 668690941 do wynajęcia lokal usługowy (biura, gabinety, INNE FORMY USŁUG) Na pierwszym piętrze. Sochaczew ul. POLNA 11-przed kliniką ALFA. Lokal o pow. ok. 110m. z pełnym zapleczem, kuchnią z wyposarzeniem. TEL-512081959 Wynajmę dla firmy lub rodziny duży, nowoczesny dom wolnostojący, 4 km od centrum Sochaczewa. Możliwość zakupu nieruchomości. tel 882 990 080 Sprzedam 4-pokojowe ZADBANE I PRZESTRONNE MIESZKANIE 68,5m2 IIIp. przy ul. Aleja 600-lecia. Zapraszam do obejrzenia bo naprawdę warto. KORZYSTNA CENA 235000 do negocjacji-tel 784140766 Sprzedam mieszkanie 48 mkw na ul. Targowej w Sochaczewie – I piętro, 2 pokoje, widna kuchnia, balkon, okna nowe (na wschód i zachód). tel. 501-664-766 cena: 175 tys.

do SPRzedania Pilnie! ziemia siedliskowa (z możliwością zabudowy) w adamowej górze. 11300m z możliwością podzielenie na pół. blisko szkoła, sklepy, szpital, plac zabaw, boisko. z obu stron asfalt. 694762848

przy drodze powiatowej. działka znajduje się na wypalenisku 501461151

Kupię działkę w pow. soch. – wyłącznie od właściciela. Dostęp do DROGI ASF.(min. 30 m); 2500m wzwyż. tel. 502679955

Sprzedam 50m mieszkanie w chodaków. na 1 piętrze dwa pokoje 20m i 13m, kuchni, łazienki i przedpokoju. zadbane, panele, płytki. duży balkon z widokiem na park, piwnica. cena 185000 tel 600963156

Teresin nowy dom par terowy 116/4000 m2 poddasze użytkowe. cena 390 tys. zł. Stan deweloperski, boazeria. cicha okolica. Stacja PkP 2 km. 4km od trasy e30. Tel. bezpośr. 515 87 48 48, (46) 861 43 63

PRZESTRONNE M-4, 63 m kw, IVp. Sochaczew ul. Ogrodowa. Dookoła mnóstwo zieleni. Świetna lokalizacja. Obok: przedszkole, szkoły, MOK, MZK, ZOZ, bank, sklepy. Cichy, spokojny, zadbany blok. 189tyś. 602439917

Mieszkanie 63m2 + GARAŻ przy bloku, czwarte piętro, centrum miasta tuż przy rynku za biedronką, wymienione wszystkie okna, glazury, terakota, duży balkon, blisko szkoła, przychodnia. tel. 602 425 585

SPRZEDAM NOWY DOM W KOZŁOWIE BISKUPIM, 150m2, działka 700m, bardzo dobre położenie, cena 390000, tel. 608 174 892

STREFA. pro: NA SPRZEDAŻ LOKAL UŻYTKOWY W CENTRUM SOCHACZEWA Nieruchomość zlokalizowana w samym centrum Sochaczewa przy głównej ulicy handlowej. Lokal użytkowy, dwupoziomowy 129 m2 tel: 882-487882

Sprzedam dom o powierzchni 200m na działce o powierzchni 950m w Sochaczewie przy ulicy Próżnej. Dom jest docieplony po zmianie dachu i okien, podwórko w kostce, ogrodzenie klinkier. Tel. 660 763 634

39 m2, I p, po generalnym remoncie, duża piwnica, strych, komórka. tel 882 990 080

Sprzedam działkę o pow. 17tys. m2 szer. 70m położoną przy trasie do Warszawy 500m za Żelazową Wolą. Na cel inwestycyjny ewentualnie z możliwością wytyczenie po 3000tys. m2 pod zabudowę. tel. 503497240 Sprzedam działkę budowlaną 1500m2 -25m x 60m Sochaczew ul. Trojanowska – bezpośrednio przy drodze idealna lokalizacja cena 110zł za m2 Tel. 602-340-151 SPRzedam działkę o powierzchni 1784 m2 pod zabudowę budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni ok. 300 m2 z częścią mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym ok. 80 m2. działka narożna, trzy wjazdy, aktualne warunki zabudowy. atrakcyjna lokalizacja na rozwijającym się osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym,

STReFa. pro Poleca: mieszkanie 53 mkw, 2 pokoje, 1 piętro. blisko stacji PkP. cena 179 000 pln. Polecam:tel. 882-485-305 SPRzedam mieszkanie 69m2 chodaków, ii piętro, 4 pokoje, widne, ustawne Wc i łazienka po generalnym remoncie tel. 608-285-034 Sprzedam 2 działki rolne (10460m2 i 21340m2) w gminie Brochów, miejscowość Konary. Tel. 606 720 950 KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ OKOŁO 1000M2 W SOCHACZEWIE LUB OKOLICY w atrakcyjnej cenie tel. 46 8621080 Sprzedam działkę ze starym budynkiem/bez dachu/ w Rokotowie 600m2 39tys. bloemen@tlen.pl Sprzedam mieszkanie Chodaków 52,3 m, ul. Grunwaldzka 8a. W cenie kuchnia w zabudowie. tel. 507956700 Sprzedam 2 ha ziemi rolno-budowlanej. Nieruchomość położona we wsi Sarnów. Tel: 889 281 073

STReFa. pro Poleca: mieszkanie w centrum Sochaczewa, w kamienicy. Tanie i pięknie wyremontowane. cena:127000. Tel 882-487-884 STReFa. pro Poleca: mieszkanie w chodakowie, 79, 5 mkw, 3 pokoje, 1 piętro. Tel: 882-487-882 STReFa. pro Poleca: mieszkanie w chodakowie, 51 mkw, 2 pokoje, 3 piętro. cena:163 000. Tel:882-487-882 Strefa. pro Poleca: mieszkanie 53 mkw, parter. blisko stacji PkP. Wysoki standard wykończeń. cena: 195 000. Tel. 882-487-884 Strefa. pro Poleca: mieszkanie 52 mkw, parter, blok z cegły, blisko stacji PkP. cena 199 000. Polecam! tel. 882487-884

m4 63m2 iVp ul. ogrodowa. b niski czynsz. meble gratis. duże: balkon i piwnica. niSka cena 602439917

Strefa. pro Poleca: dom w stanie surowym o pow. 250 mkw. Piękna okolica, wokół las. cena atrakcyjna:170 000! tel 882485317

Posiadam do wynajęcia kompletnie wyposażoną stolarnie w Sochaczewie o powierzchni 66m2. tel. (0-46) 8635233, 600 295 674

meTRoHouSe poleca: m3, 48 m2, po remoncie, nieskie koszty utrzymania, parter z dużym balkonem. Tel. 883-355-965

Sprzedam M2 z widną kuchnią 36m II piętro ładne słoneczne blisko centrum i stacji PKP telefon 607589879

meTRoHouSe poleca: Wynajmę m3, 48 m2, po remoncie, z umeblowaniem, ip. cena 1 300 Pln, tel. 883-355-965 meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m3, 48 m2, al. 600-lecia. Tel. 883-355-964 meTRoHouSe poleca: m5, 69 m2, iip, łazienka i wc po remoncie, można dokupić garaż. cean 230 000 Pln, tel. 883-355-965

Sprzedam działkę w miejsc. RokoTÓW. cicha i spokojna okolica. media: woda i prąd. Tel. 606-239-939

meTRoHouSe poleca: okazJa! m3, 51 m2, ip., okolice PkP, nowe co i inst. wodna. cena 139 000 Pln, tel. 883355-723


28 l ogłoSzenia

e-Sochaczew.pl

nieruchoMoŚci

różne

meTRoHouSe poleca: m3, 37 m2, po generalnym remoncie, iip, duży balkon. cena 170 000 Pln do neg., tel. 883-355-723

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m5, 73 m2, wspólnota, lokalizacja w centrum. cena 230 000 Pln, tel. 833355-964

meTRoHouSe poleca: segment w stanie deweloperskim, pow. 115 m2, centrum miasta. cena 365 000 Pln, tel. 883-355-723

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m3, 36 m2, osiedle ogrody. cena 126 000 Pln, tel. 883-355-964

meTRoHouSe poleca: okazJa!!! m4, 63 m2, parter, blisko szkoła i PkP. cena 170 000 Pln, tel. 883-355-966

W nocy z piątku na sobotę zagubiony został portfel z ważnymi dokumentami, oraz telefon kom. HTC Wildfire S z bardzo cenna zawartością karty SD. Dla uczciwego znalazcy NAGRODA !!! kontakt 512-012-350. Jeśli chcecie się odchudzać to już po świętach, od 4 kwietnia rusza kuRS PRaWidłoWego odŻyWiania i SkuTecznego odcHudzania, który potrwa do 27 czerwca. Spotkania w każdy czwartek 18.30 Tel 696227297

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m4, 63m2, osiedle ogrody. cena 189 000 Pln, tel. 883-355-964

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m3, 59 m2, iiip, centrum. cena 185 000 Pln, tel. 883-355-964

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m5, 73 m2, balkon 5m2, piwnica 6m2, iip. blisko PkP. cena 160000 Pln, tel. 883-355-723

meTRoHouSe poleca: dom w młodzieszynie, 93 m2, 3 pokoje, działka 800 m2, 2 garaże. cena 270 000 Pln, tel. 883-355-966

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż nowy dom 138 m2, działka 1100 m2, lokalizacja – w granicach miasta, tel. 883-355-723

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m4, 46 m2, centrum, ip. bardzo atrakcyjna cena 159 000 Pln, tel. 883-355-964

meTRoHouSe poleca: na sprzedaż m4, 47 m2, iiip., centrum. cena 175 000 Pln, tel. 883-355-966

WITAM MAM DO SPRZEDANIA ŚLICZNE PIESKI RASY SHIH TZU PO RODOWODOWYCH RODZICACH.PIESKI 8-TYGODNIOWE ZASZCZEPIONE I ODROBACZONE.GOTOWE DO ODEBRANIA TEL 728 268 788 meTRoHouSe poleca: dom 141 m2, działka 2375 m2, gotowy do wprowadzenia, 4km od Sochaczewa, 380000 Pln, tel. 883-355-966 meTRoHouSe poleca: m4, 63m2, po remoncie, w centrum, cena 220 tys.,

kupujący nie płaci prowizji, tel. 883355-723 meTRoHouSe poleca: m3 na wynajem, 36m2, wyposażone, lokalizacja w centrum. cena najmu 1200zł. Tel. 883-355-965

Sprzedam płytki chodnikowe 50x50 cm. szare , stan - nieużywane , krawężniki drogowe ok. 100 szt . , beton kruszony. tel. 606-274-803

komplet szachów rzeźbionych na zamówienie. zdjęcia na: www.jan-piatkowski.pl, tel.: 603 927 701. dietetyk tel.501070997 dieta indywidualna, cukrzyca, miażdżyca, choroby układu krążenia, pokarmowego

medycyna PRacy, badania wstępne, okresowe, badania kieRoWcÓW tel. (46) 86-333-73 nzoz galen

BAST bast przyszedł na osiedla. leżał drżąc na trawie, nie miał siły wstać. najgorzej wyglądało podbrzusze. Po oględzinach przez weta zapadła decyzja, że pies musi przejść operacją usunięcia członka. Pies pomału dochodzi do siebie. nie jest młodym psem, ale je jeszcze może być pociechą dla swojego człowieka. Spokojny, zrównoważony, bardzo grzeczny – super pies. Jeśli jesteś gotowy, gotowa dać Bastowi dom, prosimy o kontakt z: Fundacja na Rzecz ochrony Praw zwierząt neRo ul. kochanowskiego 37/12 96-500 Sochaczew mail:fundacjanero@gmail.com tel. 502 156 186 fun da cja ne ro. e -so cha czew. pl


RozmaiToŚci l 29

e-Sochaczew.pl leczenie chorych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zawody dla niepełnosprawnych czy opieka medyczna dla bezdomnych zwierząt. m. in. na takie cele sochaczewskie organizacje pożytku publicznego przeznaczyły w ubiegłym roku środki uzyskane z 1 procenta podatku, w ramach rozliczenia się z fiskusem. na złożenie zeznań podatkowych, a tym samym również na wsparcie so chaczewskich oPP, mamy czas tylko do 30 kwietnia. To doskonała okazja, by raz do roku, w bardzo prosty sposób, wesprzeć instytucję, której cele i działania są bliskie naszemu sercu. Jeśli tego nie zrobimy, 1 % naszego podatku otrzyma skarbówka. Aby przekonać Państwa do akcji postanowiliśmy, wzorem poprzednich lat, nie tylko zamieścić wykaz danych niezbędnych do umieszczenia w formularzu PIT, ale również pokazać, jak Państwa wsparcie przekłada się na późniejsze, realne działania organizacji. W tym numerze prezentujemy lokalne organizacje działające przede wszystkim na rzecz chorych i seniorów, a w następnym przedstawimy OPP wspierające dzieci, młodzież oraz zwierzęta.

na rzecz chorych i seniorów 0000163347 Polski związek niewidomych okręg mazowiecki koło Sochaczew: z gorącym apelem o wsparcie tej organizacji występuje Pani Anna Mistewicz. Jak się dowiedzieliśmy, w ubiegłym roku sochaczewskie koło uzyskało dokładnie 729 zł, jednak środki te nie zostały jeszcze wykorzysta-

1%dlaSochaczewa ne. Jak tłumaczy nasza rozmówczyni, organizacja planuje zsumować środki z ubiegłego oraz tego roku i przeznaczyć je na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który jest dość kosztowny. – Zwykła, biała laska dla niewidomego kosztuje 100 zł, a skupiamy w swoim kole ok. 50 członków. Nie chcemy nikogo dyskryminować, staramy się sprawiedliwie wspierać wszystkich, stąd taka decyzja. Liczymy na Państwa pomoc – dodaje Anna Mistewicz.

0000005220 Fundacja Pomocy osobom z chorobą alzheimera: fundacja rozszerzyła swoją działalność o dzienną opiekę nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera i głównie na ten cel chciałaby przeznaczyć środki pozyskane w tym roku. – Mowa o leczeniu, rehabilitacji oraz terapii dla podopiecznych Fundacji – tłumaczy Krystyna Mikołajczyk. Jak dodaje, w ubiegłym roku ze względu na pobyt w szpitalu i związane z tym spóźnienie w dostarczeniu sprawozdania za poprzedni rok, Fundacja została wyłączona z listy organizacji, którym można było przekazywać 1 %. W tym roku wszystko wraca do normy, więc osoby zainteresowane wsparciem chorych na Alzheimera mogą swój 1 % podatku przeznaczyć na tę Fundację.

0000103973 Stowarzyszenie Pomocy osobom Potrzebującym Przystań: Stowarzyszenie, które skupia swo-

je działania na wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych oraz ubogich, w 2012 roku uzyskało wsparcie w wysokości 19.495,50 zł. Jak relacjonuje przedstawiciel organizacji Dariusz Sidor, uzyskane środki pokryły koszty prowadzenia oraz remontu świetlicy, zakupu książek dla dzieci, a także wakacyjnego wyjazdu dla małych podopiecznych „Przystani”. – Generalnie nie zawężamy swojej działalności tylko do pomocy dla dzieci. Adresujemy ją do wszystkich rodzin, które w danym momencie potrzebują wsparcia. Organizujemy pomoc materialną, np. w formie zakupu mebli, żywności. Organizujemy także zajęcia z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Właśnie na takie cele chcemy przeznaczyć Państwa ewentualną pomoc finansową również tym roku – tłumaczy Dariusz Sidor.

0000109603 Stowarzyszenie Spor to wo -Re ha bilitacyjne osób niepełnosprawnych Jutrzenka: Stowarzyszenie znane jest głównie z organizacji, znanych także poza granicami Sochaczewa, zawodów lekkoatletycznych dla niepełnosprawnych, które odbywają się dwa razy do roku, a także rajdu pieszych. – W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 8400 zł i wszystkie te środki pokryły koszty organizacji wspomnianych imprez – tłumaczy Magdalena Osińska. – To masowe imprezy, w których bierze udział ponad 300 zawodników. Do tego rajd pieszych oraz warsztaty plastyczne dla osób, które mają problem z poruszaniem się, więc koszty są

spore. Jeśli w tym roku hojność mieszkańców będzie większa postaramy się zorganizować dodatkowo zawody w pływaniu, które do tej pory, ze względu na brak środków, zostały wykreślone z naszego planu imprez.

0000290625 Stowarzyszenie uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie: Stowarzyszenie, które swoją pomoc adresuje do najstarszych mieszkańców Sochaczewa, w połowie roku obchodzić będzie 5-lecie swojego istnienia. W ubiegłym roku organizacji w ramach akcji 1 % udało się zebrać ok. 1800 zł, które wykorzystane zostały na cele statutowe, czyli m. in. wykłady z psychologiem z Warszawy, wycieczki historyczne czy działalność dyskusyjnego klubu książki. Na podobne cele organizacja chce przeznaczyć tegoroczną pomoc finansową, choć ma również nieśmiałe plany związane z okrągłą rocznicą istnienia. – Chcielibyśmy wydać tomik poezji pań skupionych w naszym stowarzyszeniu. Mamy już zebrane wiersze. Marzymy również o organizacji wystawy fotograficznej podsumowującej warsztaty, które poprowadzi dla nas Pani Teresa Łasica – mówi Alicja Ozimek.

0000293143 krajowe Stowarzyszenie Pomocy osobom Potrzebującym „z Sercem do Wszystkich”: Dokładnie 2.867,50 zł, to ubiegłoroczny wynik Stowarzyszenia uzyskany z 1 %. W większości środki te po-

kryły koszty wkładu własnego niezbędnego do realizacji szeregu projektów finansowych z zewnątrz, a mających na celu wsparcie seniorów, niepełnosprawnych, ubogich oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki środkom z 1 % udało się również zorganizować wyjazd integracyjny dla niepełnosprawnych oraz seniorów z terenu Sochaczewa oraz gmin ościennych. Podobne cele przyświecają tegorocznej zbiórce.

0000332816 Fundacja dobrych mediów Przesłanie: W zeszłym roku z 1% Fundacja Dobrych Mediów uzyskała 27.369,96 PLN. – 18.000 zł przeznaczyliśmy na szeroko rozumianą pomoc finansową Radiu Niepokalanów oraz na sfinansowanie audycji prezentowanych w radiu. Przede wszystkim były to audycje literackie Pani Malwiny Szymańskiej „Między słowami” oraz audycja przyrodnicza br. Karola Adamczewskiego i br. Grzegorza Owsianko „Z pazurem”. Część funduszy przeznaczyliśmy na koszty działalności Fundacji. Wzięliśmy również czynny udział w akcji świątecznej „Uśmiech pod choinkę” organizowanej przez Parafię Niepokalanów, Urząd Gminy w Teresinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Radio Niepokalanów – mówi szef Fundacji ojciec Michał Chylak. – W tym roku kalendarzowym część tych funduszy przeznaczymy na wsparcie XXVIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie.

PoliTyka

Sąjużwładze, sączłonkowie, czasdziałać! W piątek, 8 marca, odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji młodzieżowej kongresu nowej Prawicy w Sochaczewie. Spotkanie miało charakter zapoznawczy, a najważniejszymi postanowieniami było zadeklarowanie się członków do współpracy i wybranie władz: Władze Sekcji Młodzieżowej Kongresu Nowej Prawicy w Sochaczewie: – Marcin Zbytniewski, kontakt: 660-517-596; zbytek3427@wp.pl; prezes SM KNP – Adam Trojanowski, kontakt: belogward@poczta.onet.pl; V-prezes, skarbnik Do młodzieżówki należą również: Piotr Bińkowski, Bartłomiej Opasiak, Dominik Birnbaum, Dorian Malinowski, Adrian Barzyc oraz Maciej Musiejewski, którzy to złożyli już deklarację, a także: Adam Krajewski, Grzegorz Stępowski i Kazi-

mierz Czarnocki. Zachęcam do przyłączenia się do naszych struktur osób między 14, a 25 rokiem życia! Już niedługo ruszamy w miasto! smknp. e -so cha czew. pl

JerZyk2205: Czuje się młodzieńczy power. Inicjatywa budzi sympatię. Życzę powodzenia i satysfakcji w działaniach.

MłodziDemokraciw Sochaczewie z dumą podajemy do wiadomości, że w Sochaczewie powstała filia stowarzyszenia młodych demokratów. Jest to następstwo dalszego rozwoju struktur Platformy obywatelskiej na terenie miasta Sochaczew oraz całego Powiatu Sochaczewskiego. Tworzy ją grupa młodych, inteligentnych i aktywnych mieszkańców naszego miasta. Jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi młodych, chcących uczestniczyć w budowie Polski nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie. Pragniemy, aby w naszej Ojczyźnie każdy obywatel mógł w pełni korzystać z wolności obywatelskich i gospodarczych. Promujemy udział ludzi młodych w życiu publicznym, społecznym i ekonomicznym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swe aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiadamy się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO. Propagujemy profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędna w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej.

W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi środowiskami, którym bliska jest tradycja liberalna, konserwatywna i chadecka, a w szczególności z tymi siłami politycznymi, których program najlepiej służy budowie Polski w jakiej pragniemy żyć. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” jest polityczno – społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie ma blisko 7000 członków w wieku 16 – 30 lat zrzeszonych w 16 regionach i ponad 160 kołach lokalnych.. Blisko sześćdziesięciu Młodych Demokratów jest radnymi wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, mamy też w swoich szeregach jednego posła. Stowarzyszenie prowadzi bogatą działalność międzynarodową. Jest członkiem YEPP (Youth of the European People’s Party) i DEMYC (Democrat Youth Commity of Europe) – organizacji zrzeszających młodzieżówki centroprawicowe z Europy. cele Stowarzyszenia „młodzi demokraci”: – działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym, – pomoc w zdobywaniu wiedzy

i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, – upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych, – inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej, – ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, – promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej, – ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole; – propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych; – promocja ekologii i ochrony środowiska; – promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych; działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju. Zarząd Młodych Demokratów w Sochaczewie: Kamil Białas – przewodniczący, Krystian Jędras – wiceprzewodniczący, Daria Piotrowska – sekretarz, Małgorzata Blasiak – skarbnik. Już wkrótce przedstawimy sylwetki władz stowarzyszenia oraz będziemy na bieżąco informować o wszystkich akcjach tej organizacji. po. e -so cha czew. pl


30 l SPoRT będzie Ruszają zapisy do Testu Coopera UWAGA! Ruszają zapisy do kolejnej cyklicznej edycji Sochaczewskiego Testu Coopera 4 pory roku – wiosna/lato 2013. Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się 27 kwietnia 2013 na Stadionie MOSiR przy ulicy Warszawskiej 80 w Sochaczewie. Starty serii rozpoczynamy od 9:00. przewidziane serie: 100m dla 0-6 latków, 6cio minutowe dla dzieci młodszych- 711 latków, i 12-sto minutowe dla gimnazjalistów, młodzieży i dorosłych. Nordic-walkerów zapraszamy do zmierzenia się z 12-toma minutami w chodzie z kijami. Pobiec może każdy! Bez względu na wiek, płeć i przebiegnięte dotychczas kilometry:) Zachęcamy do udziału amatorów, truchtających, joggerów i biegaczy. Dzieci i dorosłych. Rodziny i grupy szkolne. To test dla każdego! Na każdego uczestnika testu czeka pamiątkowy medal, a dla najliczniejszych drużyn szkolnych okazałe puchary. Puchary także do zdobycia dla najszybszych biegaczy. Regulamin i informacje na www.aktywni.esochaczew.pl w zakładce Nasze Imprezy oraz na plakacie. Zgłoszenia uczestnictwa do dnia 25.04.2013 prosimy kierować na: e -mail: ezimny1981@gmail.com lub tel. 697296626. Patronem medialnym jest portal Stowarzyszenie e-sochaczew. pl, Radio Fama, sochaczewianin. pl, Socho Portal Sport, Ziemia Sochaczewska, Sochaczew. pl, Express Sochaczewski, Sochaczewski Sport. pl, Echo Powiatu, Głos Żyrardowa i okolic. Patronami honorowymi i fundatorami pucharów są: Burmistrz Miasta Sochaczew, MOSiR w Sochaczewie, Urząd Gminy Sochaczew, Starosta Sochaczewski, Stowarzyszenie Przyjazne Miasto Sochaczew, Ruch Obywatelski Teraz Sochaczew, Stowarzyszenie Mała Ojczyzna, Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew- który jest także fundatorem medali. Sponsorami są: Mars Polska, Bajlandia, Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew, Strefa. pro Organizator: Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew Zapraszamy do wspólnego biegania! ak tyw ni. e -so cha czew. pl

e-Sochaczew.pl

KonradFeligabrązowym Drużyna ZSRCKUnajlepsza w XIX edycjiAmatorskiej medalistąOtwartego PucharuPolskiSeniorów LigiPiłkiSiatkowej konrad Feliga, zawodnik uczniowskiego klubu Sportowego „Siódemka” Sochaczew, w dniu 23 marca 2013 roku, podczas rozegranego otwartego Pucharu Polski Seniorów w opolu, w kategorii wagowej 60 kg. zdobył brązowy medal. Tym samym, po raz kolejny udowodnił, że pomimo swojego młodego wieku należy do ścisłej czołówki zawodników Polski w kategorii wiekowej seniorów. Wyniki kategorii wagowej 60 kg.: l I miejsce – Bartłomiej Garbacik – TS Wisła Kraków.

Udaneturnieje brydżystówKS PiastFeliksów 16 marca 2013 w ozorkowie pod łodzią odbyły się jednocześnie dwa ważne turnieje w młodzieżowym brydżu sportowym. Pierwszy z nich to eliminacje do ii ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Sportach umysłowych. W turnieju startowały 24 pary. Najlepszy wynik osiągnęli bracia Paweł i Piotr Pęsiek – 6 miejsce (58,08%), Zaraz za nimi (7 miejsce) uplasowali się Przemysław Nitek i Bartosz Jankowski (58,05%). 10 miejsce zajęła Weronika Pasińska w parze z Marią Dziegciar z AZS Uniwersytet Warszawski (52,99%). Na 17 miejscu turniej zakończyli Mateusz Koperski i Bogumił Wierzchowski (45,32%). Trzy pierwsze pary uzy-

II miejsce – Patryk Wawrzyczek – KS Gwardia Bielsko Biała. l III miejsce – Konrad Feliga – UKS „ Siódemka” Sochaczew. l III miejsce – Marcin Wydrzyński – GKS Czarni Bytom. l V miejsce – Ariel Kośka – KS Polonia Rybnik. l V miejsce – Michał Piotrowski – KS Gwardia Łódź. l VII miejsce – Franciszek Dąbrowski – AZS UW Warszawa. l VII miejsce – Łukasz Chruszcz – UKJ Samuraj Koszalin. Konrad Feliga jest jeszcze juniorem, ale ma już na swoim koncie dwa medale z Mistrzostw Polski Seniorów: srebrny i brązowy oraz dwa brązowe medale z Pucharu Polski Seniorów. W kategorii wagowej 66 kg. wystartował starszy brat Konrada - Dawid Feliga. W pierwszej walce wykonał niedozwolony rzut, za co został zdyskwalifikowany. Sam zawodnik mówił, że tego dnia bardzo dobrze się czuł i liczył na miejsce w czołówce. uks7.e -so cha czew.pl l

skały kwalifikacje do Finałów Olimpiady w Szczawnie Zdroju 10 -15 kwietnia 2013. Drugi turniej to Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Tutaj również świetnie wypadli nasi brydżyści. W stawce 17 par zajęli następujące lokaty: 3. Piotr Gębski i Kacper Kopka 60,52%, 4. Karolina Kupczyk i Kinga Kiraga 57,75%, 5. Filip Przyłuski i Mirosław Syncerek (AKS Łódź) 56,82%, 12. Radosław Strzelczyk i Daniel Woźniak 48,04%, 13. Michał Przybyliński i Mateusz Józwik 46,17%. pia st fe lik sow. e -so cha czew. pl

Gimnazjaliści z Wymysłowa MistrzamiPowiatu w siatkówce

drużyna zSR cku Sochaczew zwyciężyła w tegorocznych rozgrywkach XiX edycji amatorskiej ligi Piłki Siatkowej. drugie miejsce przypadło Skarpie Wyszogród, a trzecie po dramatycznych meczach zajął zespół kS bielice. Po zakończeniu spotkań finałowych pamiątkowe puchary, medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe wręczali: burmistrz Sochaczewa Piotr osiecki, kierownik Referatu kultury, Sportu i organizacji Pozarządowych agata kalińska, dyrektor moSiR mieczysław głuchowski, z-ca dyrektora moSiR anna ulicka, kierownik obiektów sportowych izabela Pruszyńska. Najlepszym zawodnikiem ligi został Bernard Kacprzak ZSR CKU Sochaczew. Odkryciem Ligi uznana została Arleta Rutkowska ze Skarpy Wyszogród. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych drużynach zostali: Maksymilian Supera – ZSR CKU Sochaczew, Emil Jasiński Skarpa Wyszogród, Michał Werłaty KS Bielice, Krystian Woźnicki Paprotnia, Jakub Stasiak Volley Sochaczew, Damian Kacprzak UKS Galop Guzów. Puchar Fair Play otrzymała drużyna Volley Sochaczew. W ramach podziękowań za przekazanie niezbędnych materiałów oraz pomoc dla MOSiR w początkowych działaniach po przejęciu organizacji imprezy pamiątkową statuetkę otrzymał Przemysław Woźniak. Oto wyniki niedzielnych meczy 17 marca 2013: rewanże o iii miejsce: KS Bielice – Paprotnia 3:1 (19:25, 25:17, 25:16, 30:28) KS Bielice: Damian Niemociński, Piotr Mydlak, Damian Rąg, Michał Werłaty, Marcin Kołodziejski, Krzysztof Rąg, Kamil Wójcik Paprotnia: Robert Woźniak, Piotr Konopka, Sławomir Turczyński, Krystian Woźnicki, Maciej Rabiega, Marcin Rabiega, Maciej Wójcik Zawodnikiem meczu został Kamil Wójcik (KS Bielice)

W środę 13.03.2013 w Teresinie odbyły się finały Powiatowych igrzysk młodzieży Szkolnej w siatkówce chłopców. Wśród sześciu drużyn, które uzyskały awans z turniejów grupowych najlepsi okazali się gimnazjaliści z Wymysłowa. Pojedynki grupowe wygrali kolejno z gimnazjum w Szymanowie i gimnazjum nr 3 w Sochaczewie. oba mecze w stosunku 2:0. W finale pokonali rówieśników z Teresina, również w stosunku 2:0. Skład zwycięskiej drużyny: Marcin, Wróblewski,

Finał Skarpa Wyszogród – ZSR CKU Sochaczew 0:3 (14:25, 13:25, 19:21) Skarpa Wyszogród: Mariusz Sobczak, Tomasz Rogoziński, Arleta Rutkowska, Sebastian Gruca, Grzegorz Kozak, Marek Nowak, Stanisław Lichota ZSR CKU Sochaczew: Adam Cierebiej, Dariusz Cierebiej, Bernard Kacprzak, Marcin Gawroński, Rafał Tomaszkiewicz, Konrad Tomaszewski, Maksymilian Supera, Maciej Radzion, Krzysztof Olszar, Tomasz Jurczak, Maciej Kujawa, Przemysław Woźniak Zawodnikiem meczu został Bernard Kacprzak (ZSR CKU Sochaczew) Mecze sędziowali Daniel Gruszczyński i Piotr Cierebiej. Składy trzech najlepszych drużyn: ZSR CKU Sochaczew: Adam Cierebiej, Dariusz Cierebiej, Bernard Kacprzak, Marcin Gawroński, Rafał Tomaszkiewicz, Konrad Tomaszewski, Maksymilian Supera, Maciej Radzion, Krzysztof Olszar, Tomasz Jurczak, Maciej Kujawa, Przemysław Woźniak, Wojciech Socha, Radosław Tybuś, Marek Uczciwek. Skarpa Wyszogród: Mariusz Sobczak, Tomasz Rogoziński, Arleta Rutkowska, Sebastian Gruca, Grzegorz Kozak, Marek Nowak, Emil Jasiński, Maciej Laskowski, Jarosław Szczodrowski, Jerzy Jędrzejak, Kamil Wierzchowski, Artur Mikina, Miłosz Tokarski, Piotr Wieczorek, Marcin Błaszczyk – trener Stanisław Lichota KS Bielice: Damian Niemociński, Piotr Mydlak, Damian Rąg, Michał Werłaty, Marcin Kołodziejski, Krzysztof Rąg, Kamil Wójcik, Łukasz Smędowski, Dawid Jakóbowski, Kamil Dorodziński, Mateusz Kostecki, Adrian Duralski, Igor Cebula. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już teraz zaprasza do udziału w XX edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej początek październik 2013. Źró dło: mo SiR So cha czew

Mateusz Kołodziej, Artur Rokicki, Patryk Gzik, Mateusz Florczak, Bogumił Wierzchowski, Lipiński Dominik, Woźnicki Konrad i Krzysztof Zwierzchowski. Końcowa kolejność turnieju 1. Gim. Wymysłów 2. Gim. Teresin 3. Gim. Powiatowe 4. Gim. Szymanów 5-6. Gim nr 2 Sochaczew i Gim nr 3 Sochaczew gim wy my slow. e -so cha czew. pl


FoRum l 31

e-Sochaczew.pl forum.e-sochaczew.pl –najciekawszedyskusjeikomentarzemieszkańców

GuZik: Przepisy jasno mówią o 10 m wolnej przestrzeni widoczności, natomiast BARANY jakby mogły to do sklepu by wjechały swoimi „brykami”. W tym wątku zacznę zamieszczać zdjęcia delikwentów z tego punktu. Pozdrawiam.

Mierka: ale to nie tylko tam, zobacz wyjazd z ul. Zawadzkiego na 600-lecia. Katastrofa.

wciąż te same auta. Problem jest odwieczny i naprawdę się dziwię, że Policja do tej pory za bardzo nie reaguje. Może warto by w ramach bezpieczeństwa zamontować tam słupki, które zablokowałyby możliwość parkowania tuż przy skrzyżowaniach.

MGal a olaf: Dokładnie masz rację, trzeba wyeliminować możliwość, bo na kulturę kierowców czy egzekwowanie prawa przez odpowiednie Służby w tym przypadku niema co liczyć!

Dzieciw zerówce a brakświetlicy aDek10

olaf: Jako zwolennik praworządności wolałbym zobaczyć blokady na kołach pozakładane przez Straż Miejską. A swoją drogą Policja powinna jak w stolicy wzywać pojazd holowniczy, który odholuje źle zaparkowane pojazdy. W celu odzyskania auta taki delikwent musi potem uiścić stosowne opłaty za: odholowanie, parking oraz manda, razem tak z 300 zł – to może by się w końcu nauczyli parkować

samotnych, którym nie może nikt pomóc bo nie ma dziadków albo tez pracują. Co o tym sądzicie? W końcu zerówka jest obowiązkowa więc dlaczego dziecko nie ma takich samych praw jak starsze dzieci?

Od września syn pójdzie do zerówki w SP nr 3. Dzieci mają dwie zmiany, czyli raz na rano i wracają koło południa, drugi raz na popołudnie i wracają ok. 16. Problem w tym, że zerówkowicze nie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Czy tak jest we wszystkich szkołach czy tylko w tej? To duży problem dla pracujących rodziców, zwłaszcza

Niestety, ale z tego, co mi wiadomo, to w żadnej szkole w Sochaczewie uczniowie zerówek nie są objęci świetlicą, na pewno w Czwórce, moje zerówkę kończyły w przedszkolu. Dopiero uczniowie klas pierwszych mogą chodzić na świetlicę. Niestety, to jest duży problem, gdy oboje rodzice pracują.

ewaZ a Zerówkowicze mogą korzystać ze świetlicy w Kozłowie Biskupim. Chwała za to władzom szkoły:-)!

aDus Jeśli świetlica jest „zamknięta” dla zerówkowiczów, to proszę się udać do komitetu szkolnego, w końcu tworzą go rodzice i zwrócić uwagę na to, niech powalczą o dzieci.

aGaor: Popieram! Wyjechać z Narutowicza w Staszica i z Senatorskiej w Żeromskiego bez wymuszenia pierwszeństwa graniczy z cudem. Żeby zobaczyć, czy mamy wolny wyjazd, trzeba wyjechać prawie do połowy ulicy. Bardzo często korzystam z tych ulic i stanowczo mogę stwierdzić, że widok zasłaniają

Mieszkańcyo rewolucjiśmieciowej W minionym tygodniu na portalu e-Sochaczew. pl przeprowadziliśmy kolejną sondę. Temat, który postanowiliśmy podjąć tym razem, dotyczył rewolucji związanej z nową ustawą śmieciową. Przypomnijmy, że nowe zasady zbiórki i odbioru odpadów zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. Jak Państwo przygotowali się do tych zmian? czy planujecie segregację odpadów? czy popieracie podatek śmieciowy? SondoWe pytanie brzmiało:

w liPcuZMieniaJąsiĘZasaDy oPłatZa wywóZŚMieci. warunkieMniżsZeJoPłaty JestseGreGacJaoDPaDów. w ZwiąZkuZ tyM: l będę segregował/a śmieci, od dawna tak robię l nie będę segregował, za dużo z tym zamieszania l rozpocznę segregowanie – zachęcają mnie oszczędności l zadeklaruję segregację, bo i tak tego nie ma jak sprawdzić

Okazuje się, że zdecydowana większość naszych użytkowników jest zdecydowana segregować odpady i od dawna tak czyni – aż 71,05 procenta głosujących postawiło na odpowiedź pierwszą. Dziwić może drugie miejsce w tym rankingu. Blisko 16 procent użytkowników

opowiedziało się za odpowiedzią czwartą, a zatem zadeklarują segregację, ale liczą na to, że nikt tego nie sprawdzi. 7,89% rozpocznie segregację, bo zachęcają ich oszczędności, a tylko 5,26% nie zamierza sortować śmieci, bo za dużo z tym pracy.

Zbieramy dlaGudonisa – gdyby komendarek tworzył w Wielkiej brytanii, znałaby go cała planeta – twierdzi Paweł Śniady, dziennikarz portalu 3gramy. my też tak twierdzimy. Ogłaszamy zbiórkę na rzecz twórczości Władysława Komendarka. Każdy może mu pomóc?

co zbieramy? Podajemy listę przygotowaną przez gudonisa: 1. Komórki telefoniczne – niesprawne 2. Wiatraki do komputerów – niepotrzebne 3. Twarde dyski od komputerów – bezużyteczne 4. Płyty główne od komputerów – laptopy lub stacjonarne – nieużywane 5. Stare lampy radiowe – zapomniane 6. Anteny satelitarne o średnicy nie większej jak około 50 cm – zestarzałe 7. Zegarki na rękę sprężynowe lub elektroniczne – archaiczne 8. Klawiatury do komputerów – rozklekotane 9. Komputery innej generacji jak Atari ST czy Comodore 64 – przedpotopowe 10. Głośniki o średnicy maksymalnie 25 cm – zbędne Po co zbieramy? Jak wyjaśnia artysta, – Potrzebuję zużytych elektronicznych sprzętów

do artystycznych instalacji. Chciałbym przystroić nimi scenę podczas moich koncertów, a dodatkowo obkleić nimi organy Hammonda. Mam też wiele innych, ciekawych pomysłów jak je twórczo wykorzystać. gdzie zbieramy? W biurze e-Sochaczew. pl w siedzibie Hufca na ul. Hanki Sawickiej 3 B w Sochaczewie w dni powszednie od godziny 12.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00. Tym samym nasze Stowarzyszenie dołącza do akcji Klubu Scenografia w Łodzi, który zbiórkę prowadził 23 marca br. Dodajmy, że tego dnia w Scenografii odbył się wielki koncert Władysława Komendarka. A we wtorek12 marca w cyklicznej audycji Macieja Werka – Tutti Frutti Werk Show (Radio Łódź) można było posłuchać blisko godzinnej audycji o kompozytorze. Echem tych wydarzeń była informacja i na temat Gudonisa, i na temat zbiórki w popularnym Telekspressie TVP również 23 marca. Brawo, Władziu. Na pewno i w Twoim rodzinnym mieście znajdą się osoby gotowe wesprzeć Twoją absolutnie nieokiełznaną artystyczną, ba, kosmiczną wyobraźnię. gu do nis. e -so cha czew. pl

Fot. Paweł Stelmach

Wyjazdz ul. Narutowiczaw ul. Staszicai IDIOCI


32 l na luzie

e-Sochaczew.pl

Krysia Brzuszczyk na tleruin w 1939r. na zdjęciu sochaczewianka krystyna brzuszczyk na tle zamkowych ruin (jakże okazałych) w 1939 roku. nie jesteśmy oryginalni z tym pomysłem, ale im więcej inicjatyw skłaniających do dokumentowania historycznego wyglądu Sochaczewa – tym przecież lepiej. Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców o nadsyłanie lub przynoszenie zdjęć minionego Sochaczewa (nie

Palma Zuzi i Miriam

tylko tych przedwojennych, w zasadzie cały XX wiek nas interesuje – w końcu nasze miasto zmieniło się w ostatniej dekadzie znacząco) do siedziby redakcji

na Hanki Sawickiej 3B w Sochaczewie lub na adres e-mail: biuro@e-sochaczew.pl. Dla tych, którzy się zaangażują, obiecujemy miłą niespodziankę.

Socho-fantasy Brochów naelektryzowany piorunami kościół w brochowie, prawdziwe RoboTy drogowe w centrum miasta, sochaczewska sceneria Quo vadis? To mogła

stworzyć tylko wyobraźnia łukasza Wojtczaka. Prezentowane foto-kolaże mają już lat parę i mocno wrosły w tradycję żartów e-Sochaczew. pl, ale nic nie straciły na swym futuryzmie (i miejmy nadzieję, że nie stracą). Zachęcamy do nadsyłania ciekawych impresji czy to fotograficznych, czy malarskich, w każdym razie artystycznych lub prawie artystycznych na temat naszego miasta (do dyspozycji nasz adres siedziby i e-mail – wszystko

Quovadis w stopce redakcyjnej na stronie 2 lub w tekście powyżej).

duŻy ekRan 3d kino „mazowsze” 3d www.terazkino.idsl.pl Sochaczew ul. chopina 101 tel. 46-863-27-77, mobile 601-344-164

l

20.15, Nieletni /pełnoletni komedia, od 12 lat, napisy, USA, 2013, 90 min

od 15 lat, napisy, USA, 2013, 88 min. 2D

ŚroDa3kwietnia

15.00 Ralph Demolka animacja/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 100 min. 3D l 16.45 Układ zamknięty dramat/obyczajowy/thriller, od 15 lat, Polska, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 18.30 Układ zamknięty dramat/obyczajowy/thriller, od 15 lat, Polska, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 20.30 Ostatni egzorcyzm cz. II horror, od 15 lat, napisy, USA, 2013, 88 min. 2D

nieDZiel a7kwietnia 16.00, Jack pogromca olbrzymów fantasty/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 116 min. 3D PREMIERA l 18.00 Jack pogromca olbrzymów fantasty/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 116 min. 3D PREMIERA l 20.15 Nieletni /pełnoletni komedia, od 12 lat, napisy, USA, 2013, 90 min. l

uWaga: 6 (sześć) pierwszych osób, które w dniach 28 marca – 2 kwietnia przyjdą do kina mazowsze w chodakowie z gazetą e-Sochaczew. pl eXTRa w ręku – obejrzą film zupełnie za darmo! Piątek29Marc a l 16.00, Jack pogromca olbrzymów fantasty/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 116 min 3D PREMIERA l 18.00, Jack pogromca olbrzymów fantasty/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 116 min 3D PREMIERA l 20.15, Nieletni /pełnoletni komedia, od 12 lat, napisy, USA, 2013, 90 min.

soBota,nieDZiel a,PonieDZiałek30Marc a–1kwietnia KINO NIECZYNNE

wtorek2kwietnia 16.00, Jack pogromca olbrzymów fantasty/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 116 min 3D PREMIERA l 18.00, Jack pogromca olbrzymów fantasty/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 116 min 3D PREMIERA l

Piątek5kwietnia 15.00, Ralph Demolka, animacja/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 100 min. 3D l 16.45, Układ zamknięty dramat/obyczajowy/thriller, od 15 lat, Polska, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 18.30, Układ zamknięty dramat/obyczajowy/thriller, od 15 lat, Polska, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 20.30 Ostatni egzorcyzm cz. II horror, od 15 lat, napisy, USA, 2013, 88 min. 2D

l

l

soBota6kwietnia 15.00, Ralph Demolka animacja/przygodowy, od 7 lat, dubbing, USA, 2013, 100 min. 3D l 16.45 Układ zamknięty dramat/obyczajowy/thriller, od 15 lat, Polska, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 18.30 Układ zamknięty dramat/obyczajowy/thriller, od 15 lat, Polska, 2013, 100 min. 2D PREMIERA l 20.30 Ostatni egzorcyzm cz. II horror, l

Seanse przedpołudniowe tylko na zamówienie szkół i przedszkoli

cenyBiletów: 3D normalne – 20 zł, ulgowe – 18 zł, szkoły, przedszkola – 16 zł l 2D normalne – 18 zł, ulgowe – 16 zł, szkoły, przedszkola – 14 zł uWaga! do odbioru projekcji trójwymiarowych niezbędne są okulary 3 d do nabycia w kasie kina w cenie 6 zł. l

ogłoSzenie

W konkursie na najpiękniejszą palmę trojanowskiej parafii dzieło Zuzi Sęk i Miriam Szymańskiej było bezkonkurencyjne. Dziewczynki przez całą sobotę i jeszcze trochę przerabiały starą wędkę jednego z tatusiów zgodnie z wielkanocną, ściśle polską tradycją. Dzięki ich zaangażowaniu i talentowi palma pięknie zakwitła bukszpanem i kwiatami z bibuły. W niedzielę palmową podczas mszy w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny komisja konkursowa nie miała wątpliwości, że 4,5-metrowa palma Zuzi i Miriam zasługuje na pierwsze miejsce. Dziewczynki już zachodzą w głowę, jaką palmę zrobią w przyszłym roku. Dłuższej się nie da, bo nie zmieści się w kościele, a w prezentacji poziomej nie zrobi odpowiedniego wrażenia. Więc może pójdą w szerz… Gratulujemy!


e-Sochaczew.pl EXTRA numer 2