ESN UKSW

ESN UKSW

Warszawa, Poland

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus

www.uksw.esn.pl