Page 1


Na úvod Měsíc září byl pro členy ESN UP Olomouc zatěžkávací zkouškou, jak už tomu koneckonců je na začátku každého semestru, když do Olomouce začnou přijíždět noví zahraniční studenti. Již během července a srpna probíhal nábor nových buddies, bez kterých by ESN UP Olomouc mohlo jen těžko nápor téměř dvou set studentů programu Erasmus zvládnout. Na konci léta začaly ve spolupráci se zahraničním oddělením UP přípravy programu Orientation Weeku. A v posledním zářijovém týdnu proběhla první z národních parties, a to již tradičně Czech National Erasmus Party. Do přípravy všech akcí se tento měsíc nadšeně zapojili i naši buddies. Několik z nich se na základě získané zkušenosti stalo novými oficiálními členy. Celému týmu ESN UP Olomouc přejeme do tohoto akademického roku hodně elánu, nápadů a úspěšně zorganizovaných eventů! Tereza Menová

Department of Public Relations

2


2013 . 9 . 3 2 . 16

ORIENTATION WEEK

Přípravy

Olomouc si jako svůj dočasný domov v zimním semestru akademického roku 2013/2014 vybrala necelá dvoustovka zahraničních studentů z více než dvaceti zemí Evropské Unie. Nejvíce studentů je tradičně z Polska, Španělska a Slovenska, dorazil i značný počet Portugalců, Francouzů a Turků. Své zástupce zde mají i severské země, země Beneluxu a Pobaltí, Britské ostrovy, Apeninský i Balkánský poloostrov. Ke studentům z Evropy se navíc přidalo několik studentů z Mexika, Japonska, Koreje a USA. Více než polovina všech příchozích studuje na filozofické a právnické fakultě, žádná z fakult UP ovšem nepřišla zkrátka. Tento semestr pomáhalo s organizací příjezdu mezinárodních studentů více než 60 dobrovolníků z řad studentů UP, tzv. buddies. Tito studenti kontaktují své zahraniční protějšky přes e-mail, odpovídají na jejich dotazy, poradí s cestou do Olomouce, poté je vyzvednou na nádraží, doprovodí na studentské koleje, ukáží jim město, nejbližší obchody, fakultu, apod.

Program

Týden před začátkem zimního semestru, od 16.9. do 23.9., byl pro studenty programu Erasmus pod záštitou Oddělení mezinárodních vztahů UP uspořádán Orientation Week. V rámci

dopoledního programu se zahraniční studenti dozvěděli praktické informace o chodu univerzity, mohli se zúčastnit několika lekcí češtiny a přednášek o české kultuře, dále pro ně byla připravena prohlídka města a rovněž setkání s Policií ČR. Večerní program byl naopak zcela v režii ESN UP Olomouc. Během celého týdne si Erasmus studenti užili Speedmeeting, bowling, legendární party v tramvaji, společnou večeři, Laser Game a víkend strávený na ranči Rovná.

3


CZECH NATIONAL PARTY Česká národní party proběhla velkolepě! Úspěch sklidily nejen bramboráky a zelená jakožto welcome snack & welcome drink, ale rovněž půlnoční překvapení, které na skladbu Tepláková souprava zatančili hoši z ESN UP Olomouc!

25. 9. 2013

Monika Durajová a Tereza Menová Department of Public Relations

ESN UP OLOMOUC podporuje charitativní sbírku VÍČKA PRO LUKÁŠKA „Ahoj, já jsem Luky a jsem uvězněn ve svém těle. V hlavě mi to pálí, ale mé tělo mě neposlouchá, říká se tomu kvadruspastická dětská mozková obrna. Mám hodně snů, ten největší mi nikdo nedokáže splnit, ale hned druhý největší se mi s Vaší pomocí splnit může. Stačí, když pro mě budete sbírat víčka z PET lahví. Pro jednoho je to odpad, pro mne je to cesta k lepšímu životu. DĚKUJI VÁM ZA KAŽDÉ VÍČKO! PS: Prozradím Vám, jaký sen to je, auto upravené pro elektrický vozíček, ten totiž nejde převážet v normálním autě. A když budu mít auto a jistotu, že mě s ním maminka vždy všude odveze, dostanu i ten elektrický vozík, a když budu mít ten vozík, už se nebudu muset bát, že na mě někdo zapomene a já zůstanu někde úplně sám.“ (Text převzatý z http://www.lukaskamenicek.cz/)

4

Studenti UP, včetně těch zahraničních, najdou naše krabice na recepcích Kolejí Generála Svobody a Neředín, u vchodu v hlavní menze a také v knihovně ve Zbrojnici. Za všechna víčka i my předem moc děkujeme!


SLEVY NA ESN CARD

FLOP Fashion Store 15% na vše kromě již zlevněného zboží! Denisova 23 www.flop-shop.cz Fb: “FLOP Fashion Store”

AKCE

-15 %

Restaurace Faustův dům Dva hamburgery za cenu jednoho! (!!!Více slev již brzy!!!) Třída Svornosti 57 www.faustuvdum.eu Facebook: “Faustův dům”

AKCE

1+1

Kadeřnictví Hairmen (dámské i pánské) 15% sleva na střih, 10% sleva na ostatní procedury (barvení, apod.)! Riegrova 7 www.hairmen-olomouc.cz, Tel.: +420 728 100 501

AKCE -15 % střih

tní - 10 % osta

Doufáme, že budete slev hojně využívat, a vynasnažíme se, aby jich bylo ještě víc! Své podněty týkající se Fundraisingu můžete posílat na tereza.menova@gmail.com nebo o nich informovat zástupce FR sekce: Ondřej Kantor, Tereza Lyčková a Tereza Menová.

Na závěr Doufáme, že Vás naše první číslo newsletteru ESN UP Olomouc zaujalo! Pokud Vás napadá nějaký komentář, neváhejte nás prosím kontaktovat na tereza.menova@gmail.com. Na přípravě spolupracovaly Monika Durajová Tereza Menová Barbora Petrů. Zvláštní poděkování za úpravu grafiky patří Lucii Stračíkové. Přejeme Newsletteru ESN UP Olomouc dlouhé trvání, hodně skvělých článků a také velkou spoustu čtenářů! :)


Introduction The month of September was really busy for the members of ESN UP Olomouc, which is always the case at the beginning of semester when new foreign students arrive in Olomouc. During July and August, new buddies were recruited to help us with almost 200 students of Erasmus program. At the end of the summer, we started preparing the Orientation week cooperating with the International Relations Office. Finally, the Czech National Erasmus Party, traditionally the first of the national parties, took place last week in September. Many of our buddies helped us with the events and many of them became new official members. We wish good luck and many successful events to the ESN UP Olomouc team! Tereza Menová

Department of Public Relations

6


2013 . 9 . 3 2 . 16

ORIENTATION WEEK

Getting ready

Almost 200 students from more than twenty countries of the European Union have chosen Olomouc as their temporal home for winter semester of 2013/2014. The countries that have the largest representation are traditionally Poland, Spain and Slovakia. Nevertheless, there are also quite a few Portuguese, French and Turkish students, as well as some students from the Nordic countries, Benelux, the Baltic states, the British Isles and both Italian and Balkan Peninsula. Besides, some students from Mexico, Japan, Korea and the USA joined in. The majority of the Erasmus students study at the Philosophical Faculty and the Faculty of Law. This semester, approximately 60 volunteers – so called buddies – helped us with the organization of the international students’ arrival. Buddies contact the Erasmus students via e-mail, answer their questions, pick them up at the train station, show them the Halls of residence, faculties, shops and so on.

Program

The Orientation Week was organized under the patronage of the International Relations Office one week before the start of the winter semester (16/9 – 23/9/13). During the morning activities, the students learnt the necessary practical information, they could

attend Survival Czech lessons and some lectures about the Czech culture. Moreover, a guided city tour and a meeting with the Police were arranged. In the evening, the ESN UP Olomouc took over as the main organizer. During the week, Erasmus students joined us at the Speedmeeting, Bowling, Legendary Tram Party, Dinner Together, Laser Game and Ranch Weekend Experience in Rovná.

7


CZECH NATIONAL PARTY The Czech National Party was a big success! Welcome snack & welcome drink were “Bramboráky” and “Zelená”, and at midnight, ESN UP Olomouc boys surprised us with their Tepláková souprava dance!

25. 9. 2013

Monika Durajová a Tereza Menová Department of Public Relations

ESN UP OLOMOUC supports the charity campaign THE PLASTIC LIDS „Hi, my name is Luky and I am imprisoned in my own body. I am smart, but my body does not listen to me, it is called infantile paralysis. I have a lot of dreams. Nobody can fulfil the biggest one, but you can help me with another one. The only thing I ask you for is collecting plastic lids. It can be a useless waste for somebody, for me it is the way to live a better life. THANK YOU FOR EVERY LID! PS: I will tell you what dream it is. It is a special car adjusted for the transport of an electric wheelchair, which is not possible to transport in an ordinary car. If I have the car, I will be sure that my mum takes me everywhere and I will not be afraid that somebody leaves me somewhere and I will never stay alone.“ (Source of the text: http://www.lukaskamenicek.cz/)

4

The students of Palacký University, including the international students, will find our boxes at the Hall of residence receptions at Generál Svoboda and Neředín, at the Main Dining Hall and the Main Library. Thank you in advance for all the plastic lids!


ESN CARD DISCOUNTS

FLOP Fashion Store 15% discount on all goods that are not on sale! Denisova 23 www.flop-shop.cz Fb: “FLOP Fashion Store”

AKCE

-15 %

Restaurace Faustův dům Buy one hamburger and get another one for free! !!!More discounts soon!!! Třída Svornosti 57 www.faustuvdum.eu Facebook: “Faustův dům”

AKCE

1+1

Hairdresser´s Olomouc

(for both women and men) 15% discount on haircuts and a 10% discount on other treatments (e.g. coloring, highlights, etc.) Riegrova 7 www.hairmen-olomouc.cz, Tel.: +420 728 100 501

uts AKCE -15 % hairc r - 10 % othe

Hopefully, you will be using your ESN card to the max! We will do our best to get more discounts during the semester. You can always let us know about your suggestions at tereza.menova@gmail.com, or tell any member of the Fundraising section: Ondřej Kantor, Tereza Lyčková a Tereza Menová.

In conclusion We hope you have enjoyed the first ESN UP Olomouc Newsletter issue! You can send all comments to tereza.menova@gmail.com. All the texts for this issue were made by: Monika Durajová Tereza Menová The English version: Renáta Berčíková Klára Henzlová Tereza Menová Coordination: Tereza Menová and Barbora Petrů. Special thanks to Lucie Stračíková for helping us out with the graphics! We wish ESN UP Olomouc Newsletter all the best, many great articles and lots of readers! :)

Newsletter ESN UP Olomouc 9/2013  
Newsletter ESN UP Olomouc 9/2013  
Advertisement