Page 1

Biuletyn ESN Polska

1


Spis treści: 1. Polskie uczelnie w europejskiej odsłonie................................................3-4 2. I rok ESN UMCS..............................................................................................5 3. CEP jako integralna jednostka ESN w Europie Środkowej....................6-7 4. Pierwsze urodziny sekcji ESN Politechnika Warszawska .....................8-9 5. Discover Europe.....................................................................................11-12 6. ESN SGGW zaprasza do udziału w eventach............................................13 7. ESN SWPS – rośnie w siłę!....................................................................14-15 8. REAKTYWACJA - ESN Akademia Medyczna w Warszawie.....................16 9. Kilka słów o nowej sekcji…UKSW Warszawa...........................................17 10 ESN UAM - DZIAŁALNOŚĆ STYCZEŃ/LUTY 2008.............…………..18-19 11. Sekcja ESN UG Gdańsk.............................................................................20 12. Erasmusie orientuj się!..............................................................................21 13. Impreza Hawajska......................................................................................22 14. Silesia Days................................................................................................24 15. Orient Express............................................................................................23 16. Dream Cup…………………………………………………………………..24-25 17. Przedstawiciele Zarządu ESN Polska w niecodziennej odsłonie...26-29

2


Polskie uczelnie w europejskiej odsłonie Stwórzmy listę polskich uczelni przyjaznych stypendystom zagranicznym! By przyciągnąć ludzi z pasją, wizją rozwoju, z perspektywami na przyszłość w Polsce w zjednoczonej Europie. Jak to zrobić? Stowarzyszenie ESN Polska znalazło receptę na sukces! Krajowe uczelnie dzięki wejściu do Unii Europejskiej przyjaźnie patrzą na studentów z innych krajów. Polacy również zwiększyli swoją mobilność wyjeżdżając na stypendia zagraniczne. Jest wiele możliwości i organizacji zajmujących się wymianą, jednak w Polsce najpopularniejszy jest Program Erasmus. „. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – The Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.” www.erasmus.org.pl Od 1998 do 2007 roku ze stypendium Erasmusa skorzystało

53 530 polskich

studentów a w okresie 1998 – 2006 przyjęto 9 900 stypendystów zagranicznych. Na rok akademicki 2007/2008 256 polskich uczelni posiada podpisaną karte Erasmusa umożliwiającą organizowanie wymiany. Więcej informacji na oficjalnej stronie www.erasmus.org.pl Ponieważ z roku na rok zainteresowanie wyjazdem rośnie, przybywa studentów zagranicznych oraz ich oczekiwań wobec goszczącej uczelni i lokalnego środowiska. Dlatego studenckie stowarzyszenie Erasmus Student Network w Polsce wyszło naprzeciw oczekiwaniom studentów. Przy współpracy z uczelnianymi działami wymian zagranicznych oraz przy współpracy z Narodową Agencją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zajęło się organizacją czasu dla stypendystów w myśl zasady „students helping students”. Aktualnie ESN POLSKA ma 28 sekcji w różnych miastach, które prężnie wspierają program Erasmus na swoich uczelniach. Sztandarowymi projektami ESN POLSKA są m.in.: program mentor, czyli opieka nad nowoprzyjętym studentem, pomoc w zaaklimatyzowaniu się w nowym 3


środowisku, program tandem, czyli nauka języka obcego w bezpośredniej rozmowie z rdzennym mieszkańcem kraju, konkurs Discover Europe, którego celem jest pokazanie różnorodności Europy, jej tradycji i zwyczajów oraz jako możliwość podjęcia międzykulturowego dialogu. To tylko nieliczne przykłady działalności ESN POLSKA. Stypendyści Erasmusa są normalnymi studentami takimi jak polscy, oprócz zajęć szkolnych lubią wyjść do klubu, pobawić się, poznać nowych ludzi. To jednak nie wszystko. Erasmusowi stypendyści przyjeżdżając do Polski przyjęli na siebie rolę ambasadorów kraju. Ważne dla nich jest by móc zaprezentować swój kraj, uczelnie, promować kulturę, tradycję regionu. Dlatego ESN POLSKA przy współpracy ze stypendystami przygotowuje liczne projekty kulturalno społeczne, by umożliwić środowisku lokalnemu obcowanie z inną kulturą. M.in.: sekcja Uniwersytetu Warszawskiego organizuje spotkania Erasmusów w Domach Dziecka oraz zawody sportowe Erasmus kontra drużyny dzieciaków, UMCS Lublin organizuje spotkania prezentujące kulturę danego kraju przez Erasmusa w szkołach. Powstaje wiele różnorodnych projektów na rzecz środowiska, by przełamywać stereotypy i uprzedzenia, promować idee tolerancji i współpracy europejskiej. W tym tkwi idea Erasmusa, że oprócz rozwoju własnych umiejętności i aspiracji dajemy coś od siebie dla innych w myśl, że zjednoczona, tolerancyjna Europa jest naszą wspólną ideą. Stowarzyszenie

ESN

POLSKA

mając

bezpośredni

kontakt

ze

studentami

zagranicznymi działa w imię hasła Uczelnia przyjazna Europie, która ma na celu zweryfikować oferty i bazy dydaktyczne w porównaniu do oczekiwań stypendystów. Każda sekcja przeprowadza semestralną ewaluację na swojej uczelni poprzez ankiety i sondy. Jeżeli nie ma sekcji na Twoim uniwersytecie napisz do nas chętnie pomożemy i udzielimy potrzebnych informacji. Co dają takie akcje? Możliwość zaprezentowania uczelni i kraju na arenie europejskiej. Pozytywna opinia zagranicznego stypendysty po powrocie do kraju jest więcej warta niż atrakcyjne materiały promocyjne. To perspektywiczne myślenie o rozwoju Polski, edukacji, współpracy międzynarodowej szkolnictwa wyższego w oparciu o europejskiej standardy. To nasza szansa rozwoju Polski. Karolina Sobot www.esn.pl 4


I rok ESN UMCS Dawno, dawno temu, za Puławami, Warszawą, Rzeszowem - cóż zależy, z której strony spojrzeć, leżał sobie Lublin, czyli nasze miasto. Może nie stolica Polski, ale na pewno stolica Lubelszczyzny. W mieście tym na każdym kroku można napotkać tabuny studentów. Z tych tłumów można wyłapać prawdziwie wyjątkowe osobowości, każdy inny na swój sposób, ale łączy ich jedno: To członkowie ESN-u!!! Nawiązaliśmy współpracę z innymi uczelniami takimi jak KUL czy Politechnika Lubelska. Ciekawym wydarzeniem był Tydzień Międzynarodowy, czyli tzw. International Week. Były spotkania, obrady, wystawy zdjęć i oczywiście imprezy! Cała działalność w ESN-ie to nie tylko duże przedsięwzięcia, imprezy, eventy, ale przede wszystkim przyjaźnie i znajomości, które zawiązują się na całe życie! Pierwsza większa impreza to krwawa, mroczna i przerażająca, mowa tu oczywiście o Halloween. Uczestników imprezy witały czarownice, a na sali znajdowało się jeszcze kilka upiornych postaci. Zastanawialiśmy się także jak najefektowniej pokazać Erasmusom miasto? Postanowiliśmy wrócić do czasów dzieciństwa i zorganizowaliśmy PODCHODY! Wielkimi krokami zbliżało się NP. W zorganizowanie tego przedsięwzięcia zaangażowanych było mnóstwo osób. Zjazd rozpoczynała Mikołajkowe party z Mikołajem, Śnieżynkami, choinką, zabawami integracyjnymi no i oczywiście prawdziwą hulanką do samego rana. Kolejne dni to obrady, wybory nowego zarządu ESN Polska, a wszystko to zakończone spotkaniem w klubie „Kino” i „Oranżada”. Natomiast po sesyjnych zmaganiach przyszło nam świętować okrągły roczek pracy w ESN. Z tej okazji zaplanowaliśmy party w jednym z lubelskich klubów „Blueberry”. Godne podkreślenia jest to, że ESN to nie tylko praca i realizowanie kolejnych projektów, ale przede wszystkim niesamowita szansa rozwoju i oczywiście to, o czym wspomniałam na początku - przyjaźnie, które pozostają na całe życie Agnieszka Adamczyk HR ESN UMCS Lublin

5


CEP jako integralna jednostka ESN w Europie Środkowej Na przełomie XX-ego i XXI-ego wieku, dynamicznie rosnące zainteresowanie międzynarodowymi

programami wymian

studenckich, gotowość

mobilności

i potrzeba uczestniczenia w dzieleniu europejskiej tożsamości obserwowane wśród studentów z regionu Europy Środkowej, okazały się być silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – choć miało to miejsce na kilka lat przed wstąpieniem większości krajów regionu do Unii Europejskiej. Czynniki te miały istotne znaczenie dla nagłego wzrostu ilości sekcji ESN zakładanych w tym rejonie Europy. Fakt, iż coraz więcej środkowoeuropejskich studentów, a więc i sekcji, zgłaszających

akces

niezauważonym

przez

do

Erasmus Zarząd

Student

ESN

Network,

International,

nie

mógł

Council

of

pozostać National

Representatives i całą międzynarodową rodzinę ESN. Wydawało się oczywistym, iż proces ten ma ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju ESN jako organizacji na szczeblu międzynarodowym, szczególnie biorąc tu pod uwagę strukturę ESN w przyszłości. Czynniki te stały za decyzją o powołaniu nowej Platformy Regionalnej ESN wyłącznie dla regionu Europy Środkowej – by zjednoczyć nowe sekcje z tego obszaru i pokazać jego wagę dla całej społeczności ESN. Central European Platform (CEP) zostało powołane w 2002 roku, wkrótce po Annual

General

Meeting

(AGM)

w

hiszpańskim

Lugo.

Areną

pierwszej

środkowoeuropejskiej platformy było Ghent w Belgii (2003); ESN Central European Platform Warsaw 2007 był już piątym z kolei. Najważniejsze zadania, jakie wiązano z powołaniem platformy, to zachęcenie nowo powołanych sekcji ESN z regionu do współpracy ponad granicami narodowymi, wzajemnego wspierania się podczas pracy nad flagowymi projektami ESN oraz wymiany swych poglądów, opinii i idei na temat ESN jako całości. Z racji lokalnej bliskości i znajomości realiów regionu, powołanie oddzielnej platformy dla członków ESN z Europy Środkowej wydawało się o wiele bardziej efektywne niż wcielanie poszczególnych krajów i ich sekcji do dotychczasowej klasyfikacji Platform Regionalnych. Dziś, CEP jest jedną z pięciu regionalnych konferencji ESN. Uczestniczą w niej sekcje z sześciu krajów – Austrii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier i Słowenii. 6


Niewątpliwie interesujące i ważne jest, iż aż pięć z ww. sześciu krajów partycypujących w CEP, to przyjęte 1. maja 2004 roku państwa tzw. „nowej Unii Europejskiej”. Delegaci sekcji z obszaru Europy Centralnej mają pierwszeństwo przy rejestracji na Platformę. Podążając za zasadami wszystkich konferencji regionalnych ESN, każdy członek ESN (bez względu na to, z jakiej sekcji pochodzi), może wziąć udział w evencie, jeżeli przedstawiciele lokalni nie wykorzystają 100% miejsc. Z dzisiejszej perspektywy, nagły rozwój ESN w regionie Europy Środkowej nie był jedynie boomem, ulotną tymczasową fascynacją. Środkowoeuropejskie sekcje ESN starają się być jednymi z najaktywniejszych i najbardziej widocznych na międzynarodowej arenie ESN, istotnie wzbogacając całą organizację. Ponadto, na przestrzeni lat, coraz więcej sekcji z tego regionu dołącza do rodziny ESN, a tendencja ta nie wydaje się słabnąć. W lutym 2008, region CEP liczył 66 sekcji. Oznacza to trzecią pozycję pośród wszystkich pięciu regionów działalności Erasmus Student Network (zaraz za regionem Europy Południowo-Zachodniej – 71 sekcji, i Europy Zachodniej – 69 sekcji), jeśli policzymy ilość sekcji w każdym z regionów. Z kolei pod względem liczebności sekcji, Polska (najwięcej sekcji w regionie CEP) plasuje się już na drugim miejscu (pozycja Włoch wydaje się niezagrożona...) wśród wszystkich krajów członkowskich Erasmus Student Network – 28 sekcji narodowych (dane na marzec 2008). Wszystkie te czynniki silnie korespondują z coraz liczniejszym uczestnictwem studentów z regionu Europy Środkowej w Erasmusie i innych programach wymian studenckich. Część tych stypendystów jest lub będzie członkami ESN. W ogromnym stopniu wzbogaca i rozwija lokalne sekcje i cały region Europy Środkowej, jako jeden z kluczowych obszarów działalności Erasmus Student Network.

Karol J. Chowański ESN Łazarski, Warszawa

7


Pierwsze urodziny sekcji ESN Politechnika Warszawska Jak ten czas szybko zleciał... Nim się obejrzeliśmy, minął rok. Tak, nasza sekcja ma już roczek! Działania oczywiście zaczęły się dużo wcześniej, ale legalizacja sekcji Erasmus Student Network Politechnika Warszawska miała miejsce właśnie rok temu. A jak są urodziny to musi być impreza urodzinowa! Jak wymyśliliśmy, tak też zrobiliśmy i zorganizowaliśmy super party. Zabawa miała miejsce 17 stycznia 2008 r. w Vinylu - klubie, w którym odbywają się imprezy z cyklu Erasmus Club. Jak przystało na urodziny było mnóstwo balonów, serpentyn, czapeczek, trąbek oraz karnawałowych masek. Ten, kto wchodził na parkiet, od razu wczuwał się w klimat święta ESNu. Doborowa muzyka plus doborowi ludzie równa się wspaniały wieczór (zaproszone były bowiem wszystkie sekcje warszawskie, obecni na Facebooku ESNowcy z innych części Polski, Erasmusi, a także inne organizacje studenckie działające na PW). A jak do tego dochodzi dziesięciokilogramowy tort i kilka butelek szampana to czegoż chcieć więcej? :) A jesteście ciekawi ilu było gości? 500! Już sama ta liczba robi ogromne wrażenie, a jeśli dla przypomnienia dodamy, że połowa stycznia to rozpoczęcie sesji egzaminacyjnych na warszawskich uczelniach to te 500 daje efekt kilkakrotnie większy! Mediów też nie zabrakło (nasz PR nie jest najgorszy;) ). Odwiedziła nas telewizja „politechniczna” TVPW i podglądała jak się bawimy, przeprowadziła także kilka wywiadów. Ogromny tort o smaku tiramisu z namalowanym pięknym logo (pełen perfekcjonizm - Corporate Design zachowane) „wszedł” na sale ok. godz. 1 (jedynka nie jest tu bez znaczenia) Tradycyjne sto lat i zdmuchnięcie świeczki miało miejsce na parkiecie, gdzie wszyscy zgromadzili się dookoła i każdy, kto chciał, mógł dostać kawałek pysznego ciasta. Jednak po zjedzeniu nikt nie myślał o powrocie do domu i tańce trwały do późnych godzin 8


nocnych (a Ania wychodząca z klubu ostatnia powiedziałaby, że do wczesnych godzin rannych;)). Niestety kiedyś trzeba skończyć zabawę i wrócić do ciężkiej pracy, która daje radość zarówno Erasmusom jak i nam, by za kolejny rok stwierdzić, że znów coś nam się udało i że możemy świętować nasze 2 urodziny z nie mniejszą dumą :) Katarzyna Andrejczuk ESN PW

9


Discover Europe Ruszyła V edycja konkursu fotografii Discover Europe. Konkurs jest wspaniałą okazją do rozwoju i doskonalenia umiejętności fotograficznych, dzielenia się wrażeniami z pobytu za granicą oraz pokazania różnorodności Europy, jej tradycji i zwyczajów. W tym roku konkurs uległ znacznej metamorfozie – mogą wziąć w nim udział wszyscy studenci, nawet z uczelni, nieposiadających sekcji ESN. Wystarczy zalogować się na stronie www.discoereurope.esn.pl i przesłać swoje zdjęcia. Prace konkursowe będą podzielone na trzy kategorie: •

Europa oczami studenta

Polska oczami obcokrajowca

Erasmusowe znajomości Konkurs Discover Europe składa się z dwóch części: 9 etapów wojewódzkich oraz etapu ogólnopolskiego. Wraz z uruchomieniem strony rozpoczęły się etapy lokalne konkursu. W wielu uczelniach wyższych w Polsce odbyły się już Dni Promocyjne konkursu oraz imprezy promujące projekt, na uczelniach pojawiły się plakaty i ulotki. Na początku kwietnia odbędą się finały wojewódzkie konkursu, zaś na finał ogólnopolski przyjdzie nam czekać do 24 maja. Tego dnia, w jednej z sal Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbędzie się uroczysta Gala Finałowa – wręczenie nagród, połączone z wernisażem fotografii oraz występem kabaretu Mimika. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody: vouchery lotnicze, iPody, programy komputerowe, książki oraz wiele innych. Jednak nie oznacza to, że 24 maja pożegnamy się z konkursem. W etapie pokonkursowym na uczelniach odbędą się wystawy wyróżnionych fotografii oraz nastąpi wydruk kalendarza z 12 najlepszymi zdjęciami. Wioleta Żakowska

10


ESN SGGW zaprasza do udziału w eventach Sekcja ESN Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest członkiem rodziny ESN International od maja 2006, choć początki aktywności uczelnianej grupy buddych, tworzącej podwaliny tworzącej się na przestrzeni lat sekcji, przypadają na rok 2002. Biorąc pod uwagę Erasmusów uczelni – niewiele zmieniło się od tego czasu – wciąż są podstawą działalności sekcji:) Erasmus i inne stypendia międzynarodowe, których stypendyści wspierani są przez członków ESN, to przede wszystkim aktywność i szczególnie o to dba ESN SGGW! Niezapomniane wycieczki, urozmaicone orientation weeks, zwiedzanie Warszawy w towarzystwie przewodnika, tradycyjne Eurodinnery i inne eventy nie pozwalają żadnemu z naszych gości nudzić się podczas swego pobytu w Polsce. Unikalna atmosfera największego warszawskiego kampusu, gdzie zakwaterowani są wszyscy studenci międzynarodowi, to kolejny z wielu uroków codzienności na SGGW. Dodatkowym atutem jest wszechobecna na kampusie zieleń - wiosną główną atrakcją staje się Wielkie Grillowanie, w którym udział biorą Erasmusi z kilku warszawskich sekcji. Współpraca z siedmioma innymi warszawskimi sekcjami ESN pozwala na uczestnictwo w wielu innych wydarzeniach – takich jak zeszłoroczne obchody 20-lecia Programu Erasmus lub regularne ogólnowarszawskie imprezy zamknięte dla studentów zagranicznych w ramach projektu ESN Erasmus Club, gdzie zawsze mnóstwo się dzieje! Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków ESN SGGW, wszystkie wątpliwości i prośby, które nasi przyjaciele z zagranicy mają lub mogą mieć, są natychmiast rozwiązywane. Jest

wysoce

istotnym

dla

członków

ESN

umożliwienie

studentom

zagranicznym goszczącym na naszej Uczelni, by mieli okazję zaprezentować swoją kulturę, muzykę i tradycje rodzimej kuchni. Z drugiej strony, poprzez możliwość spotkań z polskimi rodzinami w trakcie świąt, mają oni możliwość bliższego poznania polskiej mentalności i zwyczajów. Poza animowaniem czasu wolnego i organizowaniem wielu wspólnych aktywności dla studentów zagranicznych, członkowie ESN SGGW starają się możliwe blisko integrować macierzystych studentów z Europą i oferowanymi na 11


SGGW programami stypendialnymi, poprzez ich regularną promocję. Służy temu m.in. aktywny udział w projektach takich, jak warszawskie obchody 20-lecia Programu Erasmus bądź Discover Europe. Coroczny Dzień Europejski, będący już tradycyjnym wydarzeniem na SGGW, zawsze przykuwa zainteresowanie i uwagę naszych studentów. Będąc jedną z najmłodszych polskich sekcji ESN, ESN SGGW nieprzerwanie rozwija się i ewoluuje. By ze zmianami tymi być stale na bieżąco – po prostu kliknij: www.sggw.esn.pl. Do zobaczenia w Warszawie, do zobaczenia na SGGW!!!

Magdalena Dryńkowska Przewodnicząca ESN SGGW

12


ESN SWPS – rośnie w siłę! Dwa w

lata

Szkole

Psychologii

temu Wyższej

Społecznej

w Warszawie powstała inicjatywa uformowania grupy studentów, która zajmie się przyjeżdżającymi Erasmusami. Do kwietnia 2007 roku nie działo się nic w tym kierunku. Właśnie wtedy zaczęliśmy się interesować zalegalizowaniem sekcji. Od tego czasu bierzemy czynny udział w życiu społeczności „ESNowej”, a naszym pierwszym doświadczeniem był wyjazd w maju do Krakowa na Spotkanie Delegatów. Poza tym uczestniczymy w konferencjach („20 lat Erasmusa”, Central European Platform) czy szkoleniach (Świeżynki, Szkolenia Regionalne). Sekcja ESN SWPS składa się z 3 – osobowego Zarządu, oraz małej grupy ochotników, którzy opiekują się studentami zagranicznymi. Na razie liczba przyjeżdżających Erasmusów jest bardzo mała (rok 2006/07 – 13, 2007/08: co najmniej 19), jednak stale wzrasta. Od semestru letniego 2008 roku uruchamiamy program Mentor również dla studentów z USA oraz Chin (minimum 20 osób). Dodatkowo

cały

czas

współpracujemy

z

innymi

sekcjami

warszawskimi,

organizujemy różnego rodzaju eventy (np. Erasmus Day, Discover Europe), prowadzimy własną stronę (www.swps.esn.pl), współpracujemy z grupą ESN Party, i wiele innych rzeczy! Staramy się być bardzo aktywni i ambitni. Co najważniejsze, dnia 15. listopada 2007 roku odbyło się oficjalne spotkanie z prof. dr hab. Janem Strelauem, tj. Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, w celu zaprezentowania dokonań ESN SWPS. Owocem tej rozmowy jest podpisany dokument wyrażający zgodę na działalność naszej sekcji na terenie szkoły. Dnia 8 grudnia 2007 roku podczas National Platform w Lublinie zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska z czego jesteśmy bardzo dumni i uważamy to za ogromny sukces. Maria Wiktoria Grabiszewska ESN SWPS Warszawa 13


REAKTYWACJA ESN Akademia Medyczna w Warszawie Nasza sekcja jest najstarsza w Polsce. Została założona w roku 1998, niestety z powodu małej ilości Erasmusów, jak i niskiego zainteresowania studentów Akademii Medycznej pracą dla tej organizacji, sekcja zawiesiła swoja działalność na długie lata. Reaktywacja nastąpiła dopiero w listopadzie zeszłego roku. Tak więc nie mamy jeszcze na swoim koncie organizacji większych Eventów takich jak Spotkanie Delegatów, National Platform czy Council of National Delegates. Na dzień dzisiejszy naszym najważniejszym osiągnięciem jest przywrócenie naszej sekcji do życia i uczestniczenie w ogólnopolskich spotkaniach ESN Polska. Oprócz tego staramy się zorganizować czas naszym Erasmusom poprzez organizacje drobnych eventów. Od listopada staraliśmy się im pomóc jak tylko potrafiliśmy. Udało nam się zorganizować między innymi Polish Dinner, podczas którego

to

członkowie

sekcji

przyrządzali

polskie

narodowe

potrawy

dla

zagranicznych studentów. Było to pewnego rodzaju wprowadzenie Studentów w polska kulturę, a oprócz tego mogli zapoznać się z działalnością organizacji ESN. Parę dni później Włosi mieli okazję do rewanżu. Postaraliśmy się również, o jak najlepsze zaprezentowanie naszej

stolicy,

organizując

oraz

zwiedzanie

spacery

zabytkowej części miasta razem z

inna

sekcją

również

z Warszawy. Bardzo miłym wydarzeniem było zaproszenie polską

Erasmusów

Wigilię

na

na

Akademii

Medycznej, podczas której mogli spróbować typowych polskich potraw wigilijnych, jak i zapoznać się z naszymi obyczajami, które pod wieloma względami były dla nich zaskakujące. 14


Oprócz tego, wspólnie z innymi sekcjami, staramy się pokazać im nocne życie w Warszawie, co spotyka się, jak na razie, z największą aprobatą z ich strony. Mamy nadzieje, iż wkrótce nasza sekcja jeszcze bardziej się rozwinie i będziemy w stanie stworzyć zagranicznym studentom lepszy program opieki. Naszym celem jest rozwinięcie programu ESN Travel, jak również udział w organizacji dziesięciolecia Erasmus Student Network w Polsce, gdyż to od nas się wszystko zaczęło.

Barbara Szemplińska ESN AM Warszawa

15


Kilka słów o nowej sekcji…UKSW Warszawa Jesteśmy grupą 20 młodych ludzi tworzących sekcję ESN na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z działalnością wystartowaliśmy w październiku 2007 roku, a do rodziny ESN Polska dołączyliśmy 3 marca 2008, niektórzy mówią, że w zawrotnym tempie, ja mówię to może to zasługa nietypowego przestępnego roku 2008. Mamy najróżniejsze, czasami zwariowane pomysły, zabawy do białego rana nie są jedynymi naszymi zajęciami, poznajemy kulturę naszych narodów i zacieśniamy więzy. Erasmus Student Network jest dla nas organizacją pełną interesujących, ambitnych ludzi, dla których nie ma barier i konwenansów, za to jest wiedza, kultura i przyjaźń. Gdy rozpoczynaliśmy działalność jeszcze praktycznie nie mieliśmy załogi, do budowy sekcji potrzebne były dwie osoby, jedna, która miała pomysł, a druga, która go podchwyciła. Na początku byliśmy męską grupą, ale szybko się to zmieniło. Następnie ruszyliśmy z programem Mentor. Co zaowocowało zwerbowaniem do organizacji wielu przedstawicielek płci pięknej. Bardzo pomocny przy nawiązywaniu kontaktów był Internet, a właściwie forum studenckie. Natomiast dzięki ludziom z PW zrobiliśmy pierwsze kroki w kierunku stworzenia struktur i legalizacji naszej działalności. Zafascynowało nas ich otwarte podejście, chęć działania i mnóstwo nowych zamysłów. Kasia, Paulina i Magda napisały informator po uczelni - naszym UKSWordzie, i przetłumaczyły go na właściwe języki tak, aby zwabić Hiszpanów, Włochów i Francuzów. Ewa z Mają i Emilką zintegrowały naszych Erazmo, pokazując walory typowo polskich imprez „Otrzęsinowych”. Nie zabrakło oczywiście takich wydarzeń jak Pub Crawl/Tour, Tandem i Blind Dinner. Wspólne lanie wosku w Andrzejki wywróżyło nam wspaniałą przyszłość. Teraz przed nami głębsza woda i projekty ogólno ESN’owe, Discover Europe, Dziesięciolecie Programu Erasmus w Polsce i Językowy Tandem. Romek Szlązak Przewodniczący ESN UKSW 16


ERASMUS STUDENT NETWORK UAM - DZIAŁALNOŚĆ STYCZEŃ/LUTY 2008 Nowy rok 2008 ESN UAM rozpoczął się od zorganizowania szalonych imprez karnawałowych. Możemy poszczycić się organizacją niezapomnianej Hawaii Party w klimatycznym klubie Panama, kiedy to uczestnicy imprezy przystrojeni w kolorowe hawajskie dodatki oddali się egzotycznemu szaleństwu. Inną równie zabawną imprezą tematyczną było Body Painting. Oczywiście nie można zapomnieć o cyklicznych cotygodniowych, integracyjnych imprezach erasmusowych, które odbywają się nieprzerwanie od października w każdy wtorek i czwartek w

zaprzyjaźnionych

poznańskich

klubach.

Bez

wątpienia

najważniejszym

wydarzeniem minionych dwóch miesięcy był Erasmus Day, którego byliśmy współorganizatorami. Wspólnie ze studentami polskimi jak i zagranicznymi świętowaliśmy obchody Dnia Erasmusa. Była to doskonała okazja do promocji sekcji ESN UAM jak i ESN POLSKA, oraz integracji Erasmusów z polskimi studentami, którzy tłumnie przybyli wysłuchać prezentacji na temat państw i uniwersytetów oraz relacji polskich, byłych Erasmusów ze swojego pobytu na stypendium. Należy również wspomnieć o wyborach Miss i Mistera Erasmusa semestru zimowego. Najbardziej oczekiwana impreza semestru, której towarzyszyły wielkie emocje. Wyróżnienia i nagrody zostały przyznawane w takich kategoriach jak : Miss Erasmusa, Mister Erasmusa, The Heaviest Smoker and Drinker, The Best Dancer, The Funniest Erasmus i wiele innych. Niezwykle ciekawa wycieczka do pobliskiego zamku w Kórniku pozwoliła Erasmusom na zapoznanie się z kulturą i historią Polski. Magdalena Nadobnik ESN UAM Poznań

17


Sekcja ESN UG Gdańsk Sekcja Erasmus Student Network Uniwersytet Gdański została przyjęta jako pełnoprawna sekcja ESN w 2004 roku podczas AGM-u w Helsinkach. Od zawsze brała aktywny udział w licznych projektach i konferencjach o zasięgu nie tylko lokalnym, ale też międzynarodowym. Dzięki naszej działalności od początku roku akademickiego około 80 studentów przebywających na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu LLP Erasmus mogło liczyć na pomoc w kwestiach formalnych (zakwaterowanie w akademiku, wyrobienie legitymacji studenckiej, niekiedy też znalezienie mieszkania) oraz organizacji wolnego czasu podczas wycieczek, imprez i spotkań integracyjnych. Jako sekcja ESN zajmujemy się prowadzeniem prężnie rozwijających się programów takich jak Discover Europe, Tandem i Mentor. Ponadto organizujemy wiele wycieczek dla naszych Erasmusów po całym kraju, między innymi do Warszawy,

Malborka,

Wrocławia

i

Krakowa.

Podczas

wycieczek

studenci

przebywający na wymianie mają okazję do bliższego poznania wielu atrakcyjnych regionów naszego kraju, a co najważniejsze do zapoznania się z historią i uczestnictwa w różnorodnym i niezwykle bogatym życiu kulturalnym Polskiej młodzieży. Wiele projektów powstaje dzięki połączeniu sił trzech sekcji lokalnych działających w mieście. W Gdańsku od wielu lat funkcjonuje Erasmus Club, gdzie

organizujemy

cykliczne

spotkania

dla

Erasmusów, w każdy wtorek w znajdującym się na Starym Mieście Irish Pubie. W ramach tych spotkań odbywają

się imprezy tematyczne

– National

Parties, Halloween, Andrzejki, Hawaii Party i wiele innych. Cieszą się one bardzo dużą popularnością zarówno wśród Erasmusów jak i miejscowych studentów. Jedną z większych imprez naszej sekcji jest program Forest People. Dla nowych Erasmusów 18


organizujemy zjazd na łonie natury w wynajętym domku w środku lasu. Prowadzimy również ścisłą współpracę z Biurem Wymiany Zagranicznej, między innymi przy organizacji spotkań integracyjnych oraz różnego rodzaju eventów okolicznościowych. Na przełomie lutego i marca 2008 roku ESN UG miał zaszczyt organizować Spotkanie Delegatów (SD). Delegaci polskich sekcji ESN wzięli udział w zjeździe, aby obradować, decydować, planować, uczyć się i równocześnie dobrze się bawić. Spotkanie to zostało bardzo dobrze ocenione przez jego uczestników.

Barbara Szramka ESN UG Gdańsk

19


Erasmusie orientuj się! Dni Orientacyjne to czas stawiania pierwszych kroków w Kortowie i w Olsztynie, przez nowo przybyłych studentów zagranicznych programu Erasmus w towarzystwie kolegów z ESN Olsztyn. Celem dni jest pomoc Erasmusom w spawach formalnych oraz aklimatyzacji w nowym środowisku. Pierwszego dnia Erasmusi zapoznali się ze swoimi wydziałami, dowiedzieli się jak otrzymać legitymację studencką, indeks oraz do kogo mogą zwrócić się w razie problemów. Zwiedzili także Kortowo oraz Bibliotekę Główną, gdzie wzięli udział w szkoleniu bibliotecznym, które przeprowadzone zostało przez Joannę Suchto. Kolejnego dnia w Sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu odbyło się spotkanie z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą, panią Ewą Barcz, Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus, koordynatorami wydziałowymi, panią dr Marią Rółkowską z Ośrodka Kultury i Języka Polskiego oraz członkami ESN-u. Tam zagraniczni stypendyści otrzymali tzw. Welcome Packi i Survival Guide, w skład których, oprócz gadżetów znalazły się mapki Polski, Olsztyna i Kortowa, oraz wiele innych niezbędników przydatnych każdemu nowo przybyłemu studentowi zagranicznemu. Zwieńczeniem Dni Orientacyjnych był tradycyjny, polski obiad w Klubie Pracowników Baccalarium. Dla Erasmusów był to pierwszy kontakt z polską kuchnią i sądząc po ich apetycie i zadowoleniu pewnie nie ostatni. Uczestnicy delektowali się m.in. zupą grzybową, pierogami czy naleśnikami z twarogiem i śmietanką. Wspomniana wcześniej dr Maria Rółkowska przez cały semestr będzie pomagała nowo przybyłym studentom stawiać pierwsze językowe kroki i zacznie z nimi przygodę z językiem polskim. Jak mówi Agata Łuniewska - koordynatorka i jedna z organizatorek – Dni Orientacyjne mają na celu złagodzenie szoku, który bardzo często towarzyszy studentom zagranicznym zaraz po przyjeździe. Organizując Dni chcemy uświadomić im, że nie są tutaj sami i każdy problem będzie rozwiązywany wspólnie. Sama będąc studentką Erasmusa, wiem jak wiele otuchy mogą dodać te dni. Agata Łuniewska ESN Olsztyn

20


Impreza Hawajska Dnia 16.01.2008 w klubie akademickim "Azymut" DS 119 odbyła się najlepsza Impreza Hawajska, która wstrząsnęła całym Kortowem! Była ona formą nagrody za cały trud i wysiłek, jaki członkowie ESN Olsztyn włożyli w zorganizowanie inicjatywy, jaką był INFOMARKET. Promował on wyjazdy studentów UWM na zagraniczne uczelnie, a także działanie w sekcji ESN Olsztyn - skupiającej młodych, kreatywnych i odważnych ludzi z całej Polski. Piszemy o Tobie?! DOŁĄCZ DO NAS !!! :) Na imprezie pojawiła się europejska śmietanka towarzyska, m.in. z Włoch, Hiszpanii, egzotycznej Turcji i jakże bliskich nam Niemiec Palmy, pod nimi kokosy, na stołach soczyste ananasy, smakowite grejpfruty, gorąca latynoska muzyka i nieprzewidywalne konkursy. To wszystko w Kortowie. Nie wierzysz ?! Sprawdź w galerii :) i nie przegap kolejnej imprezy, która już niebawem...

21


Sekcja Erasmus Student Network organizuje w tym roku już po raz drugi konferencję kulturalno-dydaktyczną „Silesia Days 2008”, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i ludziach województwa śląskiego wśród studentów zagranicznych programu Erasmus. W konferencji wezmą udział zagraniczni studenci, przebywający w całej Polsce na wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus oraz polscy studenci śląskich uczelni. Zagraniczni studenci zwiedzą charakterystyczne dla Śląska miejsca, między innymi: kopalnię, muzeum piwowarstwa, zabytkową dzielnicę Katowic - Nikiszowiec, zobaczą także pokaz

tradycyjnych

śląskich

tańców

oraz

wezmą

udział

w

wykładzie.

Przygotowaliśmy również zajęcia sportowe – Paintball oraz imprezy taneczne w najlepszych katowickich klubach. Polscy studenci będą mogli wziąć udział w wykładzie oraz wszystkich spotkaniach integracyjnych. Dzięki konferencji chcemy zaprezentować Śląsk, jako jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych regionów Polski, a także jako miejsce otwarte na Europę oraz atrakcyjne turystycznie dzięki swojej bogatej kulturze i historii. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://esn.katowice.pl/silesiadays/

22


„Orient express”

Dnia 24.10.2007 ESN zorganizowało kolejną imprezę dla naszych Erasmusów oraz ich mentorów zatytułowaną “Orient Express”. Impreza odbyła się w łódzkim klubie Bagdad Cafe. Tuż po przekroczeniu progu klubu mogliśmy poczuć klimat Dalekiego Wschodu dzięki licznym, orientalnym dekoracjom oraz muzyce. Żeby jeszcze bardziej przybliżyć się do kultury orientu poprosiliśmy wszystkich o przebranie się w stroje z Bliskiego bądź Dalekiego Wschodu. ESN oczywiście przewidział liczne atrakcje dla tłumnie zgromadzonych gości, między innymi były to wspaniałe pokazy tańca brzucha zaprezentowane przez egzotyczną tancerkę Hayal oraz kącik w którym każdy z nas, po szaleństwach na parkiecie, mógł trochę odpocząć i zapalić shishę. Tradycyjnie już, studenci posiadający ESN ID razem z biletem wstępu otrzymali kupon na piwo gratis. Towarzystwo dopisało, humory również, gdyż impreza trwała do samego rana.

23


„Dream Cup” Podobnie jak w ubiegłym roku i w tym odbyły się rozgrywki między pięcioma grupami z ligi warszawskich domów dziecka i pięcioma grupami studentów zagranicznych studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Turniej „DREAM CUP” miał miejsce 5 kwietnia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a. „DREAM CUP" jest projektem studentów ze Stowarzyszenia Wspierania Międzynarodowych Wymian Studenckich ERASMUS STUDENT NETWORK POLSKA. Impreza ma charakter cykliczny i skierowana jest do dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz obcokrajowców studiujących w Polsce. Impreza realizowana jest w ramach projektu sekcji ESN Uniwersytet Warszawski „ESN 4 kids" - studenci zagraniczni uczestniczący w tym projekcie odwiedzają Domy Dziecka i prowadzą spotkania na temat krajów, z których pochodzą, oraz rozgrywają turniej piłkarski z dziećmi.

W turnieju wzięło udział 40 dzieci (5 grup) reprezentujących: -Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka -Dom Dziecka nr 5 -Dom Dziecka nr 10 -Pogotowie Opiekuńcze nr 2 im. Józefa Babickiego -Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7

24


oraz 5 drużyn „narodowych" stworzonych przez studentów-obcokrajowców: - Włochy - Niemcy - Hiszpania - Francja - Turcja Tak jak w ubiegłym roku i w tym nie zabrakło emocji, kibiców, sportowej atmosfery i wreszcie – zwycięzców! Puchar DREAM CUP zdobył

Młodzieżowy Ośrodek

Socjoterapii nr 7 w Warszawie, a z drużyn obcokrajowców najwyżej uplasowała się Hiszpania.

25


Przedstawiciele Zarządu ESN Polska w niecodziennej odsłonie Marcin Bar - HR Skąd się tutaj wziąłem?/Jak ESN odmienił twoje życie :)? Wiedziałem tylko jedno „Erazmusi” to inni ludzie. ESN dał mi szanse być blisko nich, poza tym pełen jest ludzi, którzy podobnie myślą, są ambitni, odpowiedzialni, kreatywni oraz dynamiczni, czyli tacy, jaki ja zawsze chciałem być. Postanowiłem więc uczyć się od nich, zaryzykowałem i dołączyłem. Jak się potem okazało było warto. Odzyskałem wiarę, że ludzie są z zasady dobrzy a nie źli. Dzięki ESN mam wzory do naśladowania oraz ogromną motywację do rozwoju i działania. Twoje motto życiowe Carpe diem. Lepiej coś zrobić i żałować, niż żałować, że się tego nie zrobiło. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu Próbować rzeczy niespróbowanych, osiągać cele nieosiągnięte. Największy sukces Jeszcze przede mną. Z która postacia z disney'a najbardziej się identyfikujesz i dlaczego? Osioł ze „Shreka”. Wprawdzie nie jest to postać disney’a ale to cały ja. Zadaje zbyt wiele pytań, jestem irytujący, może czasem zbyt dużo gadam, jednak jestem wrażliwy i potrafię dostrzegać nie tylko siebie, ale i innych, lubię być z ludźmi i wśród ludzi. Przede wszystkim jestem jednak fajny a przynajmniej tak mi się wydaje. Co planujesz robić za 5 lat...? Za 5 lat chcę być, co najmniej tak szczęśliwym człowiekiem jak jestem teraz. Poza tym chciałbym móc więcej dawać, mniej brać. Wymarzone miejsce na spędzenie wakacji? Wiatr, słonce, morze, wspaniali ludzie, spokój, spokój, spokój i windsurfing. Twoje przesłanie dla ESNowiczów Moje przesłanie, nie moje słowa:„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;,Łam, czego rozum nie złamie:Młodości! orla twych lotów potęga, Jako piorun twoje ramię”. 26


Leszek Zagórski – National Representative Skąd się tutaj wziąłem?/Jak ESN odmienił twoje życie? Z małej wsi pod Warszawa. ESN pokazał mi, że moje życie, nie musi się ograniczać do jednego miasta, kraju, czy nawet kontynentu. Dał możliwości, dzięki którym otworzyłem oczy i dużo się nauczyłem. Twoje motto życiowe "Tylko ludzie naprawdę zajęci, mają czas na wszystko"- tak wiem – kuriozalnie jednak wierzę, że kiedyś przekonam się o jego realności. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Siedzenie nad rzekami, fontannami, morzami i wsłuchując się w szum wody obserwowanie jej ruchu.Największy sukces Życie to pasmo sukcesów lub porażek. Dotychczas osiągnięte sukcesy, w świetle nowych możliwości bledną na korzyść tych, które dopiero mogę osiągnąć. Miejmy nadzieje, że jeden z nich osiągnę 24. Maja, a drugi pod koniec roku. Z która postacią z Disney'a najbardziej się identyfikujesz i dlaczego? Hmm, to aż dziwne ale od razu przyszedł mi na myśl: Goofy:) Z pozoru fajtłapa, jednak później widać, że to tylko przykrywka... Co planujesz robić za 5 lat...? Wyglądać na tyle dorosło, by nie legitymowali mnie przy zakupach. A tak naprawdę objąć dowodzenie międzynarodową korporacją, które przejmie kontrolę nad światem.

Wymarzone miejsce na spędzenie wakacji? Ciepły kraj, błękitna woda, basen, leżak i doborowe towarzystwo to przepis na moje wymarzone wakacje. Twoje przesalanie dla ESNowiczów Co masz zrobić jutro, zrób dziś. Dostaniesz więcej gwiazdek od NRa.

27


Mateusz Podlasiński - Treasurer Skąd się tutaj wziąłem?/Jak ESN odmienił twoje życie? Przyszły sobie 2 piękne panie (Kinderka i Plata) Twoje motto życiowe "Monotonność zabija", nie chcę być przytłoczony przez monotonność dnia powszedniego, wiec staram się być spontaniczny

Największy sukces Myślę, że dopiero nadejdzie Z która postacią z Disney'a najbardziej się identyfikujesz i dlaczego? Chip&Dale wiem ze to nie jest jedna postać ale te wiewiórki są boskie, identyfikuje się z nimi ponieważ zawsze potrafią się dobrze bawić i mimo sprzeczek w obliczu Donalda (niebezpieczeństwa) zawsze trzymają się razem i jeden za drugiego skoczy w ogień. Co planujesz robić za 5 lat...? Za każdym razem jak odpowiadam sobie na to pytanie wizja wygląda trochę inaczej: - pracownik biurowy, który często wyjeżdża na delegacje w różne zakątki świata, - tatuś zajęty dzieciakami, - pracownik ESNu, Wymarzone miejsce na spędzenie wakacji? Ciepłe morze, biały piasek i duże fale, najlepiej na tropikalnej wyspie. Twoje przesłanie dla ESNowiczów Uczmy się pracy zbiorowej, bo w jedności siła przekonałem się o tym nie raz. Jednostka nie dokona wszystkiego, grupa ludzi już tak.

28


Marcin Kwiatos – członek ds. Organizacji Skąd się tutaj wziąłem?/Jak ESN odmienił twoje życie :)? Będąc przewodniczącym lokalnej organizacji studenckiej EYE Polska działającej na Politechnice Łódzkiej, wymarzyłem sobie aby moja organizacja stała się częścią większej, międzynarodowej struktury. Mój wybór padł na ESN, ponieważ nasze działania są zbieżne z działaniem ESN. Po 10 miesiącach starań i przekonaniu do siebie Dusi udało się i jestem z Wami ;-) Twoje motto życiowe „Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, zapewne nic nie daje”. [Winston Churchill] Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu - czytanie i odpowiadanie na maile od członków ESN ;-) - podróżowanie po świecie - latem - Mazury, czyli łódki, ogniska i dużo piwa Największy sukces Jeszcze go nie osiągnąłem. Z która postacią z Disney'a najbardziej się identyfikujesz i dlaczego? Kaczor Donald - zawsze mnie rozśmieszał Co planujesz robić za 5 lat...? Trudne pytanie, ale odpowiadając jednym zdaniem - cieszyć się życiem. Wymarzone miejsce na spędzenie wakacji? Najlepsze miejsce na wakacje jest nad wodą. Uwielbiam wylegiwać się na plaży, żeglować po Mazurach, nurkować w Adriatyku... I tak już od 13 lat Twoje przesłanie dla ESNowiczów „Połowy dokonał, kto zaczął”. Horacy

29

Biuletyn ESN Polska, marzec 2008  

marzec 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you