Page 1

Valentýnské přání Česku aneb jak nás vidí zahraniční studenti O životě v České republice a stavu společnosti v naší zemi už bylo řečeno mnoho. Jak nás ale vidí někdo, kdo vyrostl v jiném státě a jiné kultuře, a sem, do Česka, přijel strávit půl roku či rok na výměnném pobytu v rámci programu Erasmus? Na názory jsme se ptali v několika univerzitnch městech ČR.

Činnost studentů našich univerzit v dobrovolnických organizacích je jedna z věcí, ve které může jit Česká republika příkladem.

Janis, dvaceti tří letý student z Lotyšska vzpomíná na svůj pobyt v Česku jako na jednu z nejlepších životních zkušeností. „Země i lidé zde jsou opravdu skvělí, pokud někdo dostane takovouto možnost jako já, neměl by váhat,“ dodává. Sandro, z Portugalska svůj pobyt popisuje takto: „ Když jsem loni v září přijel do Prahy na Erasmus, byl jsem trochu vystrašený, bál jsem se kulturního šoku a nevěděl jsem, co mám očekávat od života v nové a neznámé zemi. Nakonec ale dřív než jsem se nadál se tyto pocity rozplynuly a já se zde brzo začal cítit jako doma.“ „Česká republika je pro mě země s kulturou, jež za poslední roky zaznala značný rozkvět. Já osobně jsem měl možnost prožít téměř rok v Ostravě, jednom z největších měst Česka. Je pravdou, že se jedná o tmavé, průmyslově město, ale můžete zde vidět, jak především mladí lidé pracují a bojují za jeho budoucnost a rozvoj. Česko je pro mě zemí s náručí otevřenou zbytku světa a díky mé zkušenosti mohu říct, že se jedná o náruč velmi vlídnou a rozevřenou skutečně zeširoka. Ta směsice české kultury, tradice, umění a každodenního života mi učarovala a nyní si přeji, abych se tam mohl brzo vrátit, protože i když jsem španěl, kus mého srdce zůstalo v Česku,“ říká Enrique, dvaceti čtyř letý student ze Španělska. Student z Řecka, dvaceti tří letý Konstantinos, dodává: „Během pobytu v Česku jsem byl donucen zcela změnit svůj názor o této zemi. Teď vidím, jak je to milý národ, vždy ochotný a připravený pomoci. Možná je to i díky tomu, že nyní mám v Česku hodně přátel. Na co by ale češi měli být skutečně nejvíce hrdí, to jsou ženy a organizační schopnosti.“

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


Zahraniční studenti, a nejen studenti, často poukazují na velké rozdíly mezi generacemi. „Mladí češi dnes zpravidla umějí cizí jazyky a celkově jsou více otevřeni zbytku světa,“ říká dvaceti čtyř letý Pablo. Zvláště pak je to patrné u těch, kteří studují na vysokých školách. Tím spíše, že i u nás je program Erasmus velmi populární a každým rokem roste počet českých studentů, kteří ho využívají a vyrážejí do světa, aby tak poznali cizí kultury a zdokonalili se v jazycích.

Kamilé, dvaceti tří letá studentka z Litvy vypráví: „Můj Erasmus v České republice byl úžasný, doslova to bylo to nejlepší období mého života. Přiznám se, že jsem to ani nečekala…všichni lidé, kteří nám pomáhali byli skvělí, někteří z nich patří dodnes mezi mé nejlepší přátele a i nyní, když můj Erasmus skončil, stále se navštěvujeme. Ti z mých přátel, kteří tuto zkušenost nikdy neměli si už myslí, že jsem blázen, ale já o tom pořád všem musím vyprávět.“ Jednou z velkých výhod, která přijíždějícím studentům usnadňuje pobyt, je existence dobrovolnických studentských organizací sjednocených v síti Erasmus Student Network. Tyto kluby, fungující na patnácti českých vysokých školách, organizují pro zahraniční studenty oficiální uvítání, pomoc s formalitami a orientací ve městě a na univerzitě, připravují pro ně teambuildingové aktivity, výlety, párty, kulturní a sportovní akce a mnoho dalšího. Největší pomocí je pak patrně projekt nazvaný „buddy systém,“ v rámci kterého je každému zahraničnímu studentovi přidělen student český, který ho po příjezdu vyzvedne a dále mu všemožně pomáhá. Studenti Erasmu se pak rádi odvděčí v rámci jiného projektu, který nese název „Social Erasmus“ a jdou tak uklízet do Zoo, sadit stromy, pomáhat místním studentům v procvičování cizích jazyků v rámci neformálních hodin konverzace nebo pod hlavičkou,

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


v tomto roce vlajkového, projektu „Erasmus in School“ učí na základních a středních školách, povídají si s dětmi, hrají jazykové hry a představují jim svou zem. Na zkušenosti s takovýmto klubem vzpomíná Agata, dvaceti dvou letá studentka z Polska: „Obecně můžu říct, že ISC OU (název ESN organizace na Ostravské univerzitě) nám náš pobyt usnadnil v mnohém – od samého počátku nás provázeli takřka za ruku. Když jsme přijeli, cítili jsme se ztraceni, ale oni nám pomohli. Potom, během semestru, pro nás organizovali skvělé integrační akce, díky čemuž nám dopomohli k tomu, abychom byli sehranou partou. Bylo moc příjemné vědět, že stále je tady někdo, kdo Vám pomůže.“

I love you – Te quiero – Kocham Cie – Ti amo – Ich liebe Dich – Eu te amo – your Valentine

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Valentýnské přání Česku  

zahraniční studenti o své zkušenosti s Erasmem v ČR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you