Page 1

Carnavalsvereniging

De Vrolijke Drammers Loil Be ste ca rn av al lis te n,

Prins Tom I

ffkes D’r is mien gevraogd of ik ermm Dra de r veu e ksk een stu ik En n. -ve rie sch l wo skrant t vul t Da kan ollie ver-tellen… al now heb niet met. Want ik nten heel vul prachtige mome 7 en op n o beg Ut . metgemaakt veruut e twe t me i 8 januar r Veu n. nge itti nkz pro kochte ghoo mien persoonlijk was ut een tepunt dat ik zittend in npri een winkelwagentje as rd we ium pod senplaatje ut uut ik dat nt me mo opgereje. Ut ik de verpakking sprong zal en line ena adr De e. gèt ver nooit een de emotie die nao twee en jvri’ e halve maond zwieg ! ot! gro l hee komme, zun dan hè? e atj pla een ut Mor wat was tton um Daornao beklom ik de buu mien men kwa en n doe te je zeg mien ten dan adju je Prinses Lotte en bei’ neCor Erik en g Ber den Peter van namen lissen nor veure. Vervolgens me hem Wi’j . ium pod ut e wi’j plaats nev ote van twee aovonden hèvig gen eige Loolprachtige pronkzittingen met er een uuk bez ig men die n este arti se e. Gat örgd bez en lach natte boks van ut ! En aj wat toch n mie was dat gat, gat s nao te dan thuus kom, um nog ffke ziet dat gi’j en ten, fees te en praoten n alles tape Sno ow vriendengroep de t steet opri hele de en me, versierd hem lucht de rk rwe vol volk, terwijl het vuu Dan … elle vert ollie ik kan in knalt. Dan buj Ape-Trots! en nor de Ook gingen wi’j twee middag g was idda agm terd pronkzitting. Op zao veur wat ng, zitti onk npr iore sen dat de es oldj de um htig mien ni’j was. Prac te atje oca adv en rel bor een achter olde ns, ede optr zien genieten van de Mooi dat foto’s en liedjes van vroeger. de oldjes onze vereniging ok iets veur organiseert.

gdprins. In ut jaor 2000 was ik jeu 9 jadag mid dag zon op r, late Elf jaor nkdpro jeug de nuari, was ik weer op e grot as r kee dit Mor ig… wez zitting aan thou eren sup prins! De kinderen ware tijum d raog gev n mie de siast. Ze had de coudens prinspresentatie achter Amber ses Prin um n lissen te gaon stao helemaol was dat Mor en. eun erst ond te k de volle niet neudig, want Amber spra g ze ook zon r Late toe. jk deli zaal duu deed Dat . slied nog eens ut Loolse volk misjaor end volg ze dat i ze zo moo de bi’j is eren schien wel te bewond rove van d'r bun Ik ’. and ‘Voice of Holl een fantuugd dat Amber en ik samen gaon! tastische carnaval tegemoet

ut braoWagenbouwers vul succes met ens! wag ollie van je, plekke en spuiten pracheen jaor dit we dat r zeke Ik wet rest tige optocht kriege!! Veur de toe kte ster vul reen wens ik iede ut met de veurbereidingen van eel verv ow aj En carnavalsfeest! n dan kuj altied nog ffkes op mie nl ves. 1.hy hyves: prinstom kieken. n Samen met mien adjudante e olli ik s wen Erik en Peter een heavig carnaval toe! Dit alles onder mien motto:

‘CARNAVAL 2011, MET DISSE SNOTAAP GEET UT VANZELF!’

ALAAF, ALAAF, ALAAF PRINS TOM I

wagenbouBijna een maand later. De enthousivol r wee oen seiz wers zijn dit ben meer asme begonnen en heb hebben bouwtijd gehad. Veel groepen p over ksho wor een deelgenomen aan avalswahet gebruik van kleuren in carn kijken om gens. Ik nodig u uit te komen chien roert het verschil zelf te zien. Miss we zondag maart zijn staart, of hebben tje. nne al een voorjaarszo

land zijn jongeren. Waar elders in het e leeftijd grote vriendengroepen op jong Niet alg. bezi niek tech met l al zo vee htige prac van wen leen tijdens het bou kzittingen pron de bij ook r maa ens, wag meer weg is de nieuwste techniek niet een groep te denken. Ook hier is het jongeren die de zorg draagt.

rI Prinses Ambe

nten en haar adjuda ke lie Jo Merel en

RTJE HET WORDT ME HET JAA WEL

ieder jaar, Ons carnavalsjaar begon, als tweede het In . op de 11e van de 11e pronkzitde en war ari janu van d ken wee heel mooi tingen. Deze activiteiten zijn veel pleverlopen en we kijken er met ramma prog ele geh Het g. zier op teru middenpavan het carnaval staat op de activiteiten WEL gina van deze krant. Twee HET WAS ME HET JAARTJE aandacht uw er ond a extr wil ik nog even grote stapHonderd jaar geleden zijn er d 3 maart bevon aga derd Don . gen en bren Loil en. pen gezet in Liemerse dorp r we een WEL zoeken we Meulenvelden, waa HET WAS ME HET JAARTJE vier(d)en in 2010 en 2011 Dijk we Nieu de van n buut, dans en munde met d vrie avon onze llige den en vier geze ol jaar scho g Vori het 100-jarig bestaan van af 11.11 en in oktoziek verzorgen. En dinsdag van 11jes hun 44-jarig bestaan Loil was het openluchtspel Van In . driks kerk Hen zaal Was in al Olde rnav D` r uur is er kinderca gtepunt. U ber was het de beurt voo Metropool naar Loil een hoo is rnaval is om Het erca . kind leum het jubi ens arig Tijd 55-j Loil. dit hun in g eldi kupen met heeft vast gehoord hoe gew g van de gemeente 13.11 uur de prijsuitreikin prachtig dat carnaval in de geweest. Het geeft de is l take spek komen in ft. ers T hee UI lnem itie jeugdoptocht. Alle dee ik ben er CARNAVALISTEN Montferland al zo’n lange trad kracht aan van een dorp, en met een n met gaa e, en n wijz n staa te eige ts zijn ligh op spot de Ieder viert het Maar nu is het de kunst om op. s trot LOIL EN WIJDE ruigeb n eige . prijs naar huis omst te zijn eigen humor en zijn met elkaar de stap naar de toek erders in allemaal OMGEVING Tot slot bedank ik alle adverte ikkelinontw ken. Toch draait het voor ons sche omi econ l Vee en. s ik u mak wen te en ar rage elka bijd met hun r ier voo de krant om de kunst plez in onze kern met pit, wij ien draa gen Het r. mee WEL een fijn carnaval. r schouder maken. Maar er is nog veel HET WAS ME HET JAARTJE veel pit, niet om. Maar doo horigheid enorm ten den leef saam wel l wij ava de t nen carn kom kun het n ns staa tijde te r jaar ude Vorig aan scho g van B&W met onze Namens carnavalsverenigin verenigoede. Ik hoop dat het college we in een witte wereld. Om zorgen dat initiatieven van alle ireal en ers, blijv mm Dra zich ad lijke nen tera Vro kun het een De te in m om en de Gem prachtige optocht naar Dida gingen ruimte krijgen. Ruimte ngen er sneeuwseren dat juist deze verenigi m een nieuwe richting nniu dece trekken moesten eerst de we nieu en lem prob Geert Korte en. De satradities voor zorgen dat veel andere schuifploegen de weg vrij mak in te slaan. Waarbij we onze en gemeentegrenzen blijven en Voorzitter eldig onze gew en buit iep n. verl ieze verl king oog wer men niet uit het negatieve aander om min l kou vee r de n rdoo vele daa den gelukkig trotseer draagt carkijken. Dit dacht behoeven. Daarnaast naar de optocht te komen lingen van ikke ontw 6 maart. naval bij aan de jaar trekken we op zondag

DRAMMERSKRANT 2011


DRAMMERSKRANT 2011 pag.2

ALS ER SPRAKE VAN FEEST IS!!!


N VE LE BE T HE T OE M JE , IL LO IN AL AV RN CA

Wanneer ik dit voorwoord schrijf is het nog maar begin november 2010. Carnaval 2011 lijkt nog ver weg, maar De Vrolijke Drammers zijn er altijd vroeg bij. Maar dan besef ik dat het over een paar dagen al de 11e van de 11e is, en dat is toch echt de start van het carnaval van 2011. De voorbereidingen gaan weer beginnen. Via de 11e van de 11e de pronkde van bouwen het zittingen, tijd ke druk Een carnavalswagens… breekt aan. Een tijd waarin het zeker ook voor Loil weer een tijd wordt van het organise-

ren van veel dingen. Veel creativiteit wordt er aan de dag gelegd. De traditie van het carnaval vieren gaat in Loil van vader op zoon en van moeder op doch van wel ook ter over, of misschien vader op dochter en van moeder op zoon.

Loil laat ieder jaar weer zien dat het verenigingsleven voor de kernen in onze gemeente erg belangrijk is. Verenigingen zijn de kurk waarop de gemeenschap drijft. De zelfredzaamheid en het zelf organiseren van veel zaken zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.

Kolofoon van carDe Drammerskrant is een uutgave s uut mer Dram ijke Vrol De navalsvereniging 8. 195 in t rich opge Lool, issie De krant wud verzurg deur de PR-komm krant disse uut Niks ren. ande met hulp van völle ke ftelij schri er zond n ome rgen aove en mag word k ftelij schri toestemming van de uutgever. Un van miniverzoek hiervoor mot vergezeld goan ut dan dat id geze niet T’is bier. maal één krat s, teksten foto’ de r aove ten klach Veur . mag wel klachen zowat ku’j kontak opnemme met de nog eg geno er jamm d’r den tenkommissie, niet is. Redaksie Gerda Van Bal Duk Toon van Naat Wilma van Joske Joske van ’t spoor Margreet van Jan van Gradus Esley uut ut Höfke Ondersteuning Ingrid en Alfred Rasing Eddy Buiting

Carnavalsvereniging De Vrolijke Dram een zijn zij en Loil in kurk mers is zo’n goede gastheer voor iedereen die daar de carnavalsdagen op een prettige manier wil doorbrengen.

Carnaval in Loil, je moet het meemaken en je moet het beleven. VEEL PLEZIER GEWENST! Ina Leppink-Schuitema ester van de gemeente eme Burg Montferland

Advertentie akwisietie Bestuur en Raod van Elf Ton van Dinther Jan Rasing Gerrie Rasing René Jansen Foto's Roosje van Coop Willie Steenkamp Foto burgemeester Leppink: Ilse Bekker, vakfotografie Zeddam Bert Marks Fotografie Lee''j out Piet en Ans van de Els Niet genuumd Iedereen die wi’j vergaete zun mor toch bedank mot worden. Correspondentie adres Secretariaat Frank Gies Benijnenhofstraat 18 6941 DR Loil Website www.vrolijkedrammers.nl

DRAMMERSKRANT 2011 pag.3


DRAMMERSKRANT 2011 pag.4


Groep in Beeld - De Aca’s Twaalf jaar geleden werd er tijdens een feestje van buurtvereniging De Acacia voor de grap voorgesteld om eens één keer mee te doen aan de carnavalsoptocht. Het bleef echter niet bij die ene keer. Sterker nog, de groep loopt dit jaar voor de twaalfde keer mee in de Loilse optocht, en peinst er niet over om te stoppen.

moar het tis niks en het wurd ook niks”, vindt Jan. Hij kan zich nog als de dag van gisteren herinneren dat er stapels tempex platen moesten komen. ,,Ik heb de hele schuur nog steeds vol liggen met die troep, wi-j hemmen het nooit gebruuk. Ik wist het wel: Het tis niks en wurd ook niks.” De overige leden vinden dat Jan niet moet zeuren, zijn schuur is immers nog nooit zo goed geïsoleerd geweest.

welke plaats we eindigen… Als we maar net boven De Pitten komen”, wordt er tijdens het interview menig keer geroepen. ,,We hebben tijdens de optocht al eens bier uit het karretje van De Pitten gehaald en er een stokbrood voor in de plaats gelegd. ’s Avonds tijdens de prijsuitreiking hebben we ze gefeliciteerd met de behaalde prijs en hun gul getrakteerd op hun eigen bier.” De Aca’s zorgen er zelf natuurlijk goed voor dat er op de rustplek bij het gemeentehuis niet met hun karretje gerotzooid kan worden. Wilco Wiendels staat erbij om een oogje in het zeil te houden. Dat moet ook wel, want de muziekapparatuur wordt altijd even afge-

,,Onze groep telt tien leden, die allemaal hun wortels in Loil hebben liggen. Het Loilse carnaval trekt ons daardoor sterk aan. We hebben het zo’n beetje met de paplepel ingegoten gekregen.” Aan het woord zijn de enthousiaste oprichters van de Aca’s Ans Ankersmit en Jan Schuurman. Rond de 11e van de 11e wordt de eerste vergadering belegd en heeft iedereen al nagedacht over een eventueel geschikt onderwerp. Yvonne van Dinther zorgt er samen met de andere dames voor dat er een geschikt pak bij het onderwerp gemaakt wordt. Jan bereidt zich altijd het best voor en heeft diverse ideeën bij de hand. ,,Ach, die anderen hebben ook wel aardige plannetjes,

HAZES

Het gehele jaar door wordt er door de carnavalsgroep op diverse plaatsen in het land opgetreden. Ze geven een werverlende show weg tijdens hun imitatie van André Hazes. Wie belangstelling heeft kan de artiesten boeken. (Zie advertentie elders in deze krant.) De Aca’s hebben echter nog wel een nijpend probleem, ze hebben namelijk een ongelukje met de gewonnen wisselbeker gehad. Deze is per ongeluk in de kookwas terecht geko-

‘PITTIGE’ CONCURRENTIE

Op onze vraag waarom een loopgroep al zo vroeg bij elkaar moet komen om een klein karretje in elkaar te knutselen wordt lachend gereageerd. ,,Het zit eigenlijk zo”, weten Ton van Dinther en Theo Ankersmit te vertellen. ,,We willen gewoon een avond van huis zijn. En het is gezellig om met z’n allen bij penningmeester Theo Wolters in de garage een beetje te prutsen.” Vorig jaar werd door de Aca’s de eerste plaats behaald. De groep wist te winnen van hun grootse concurrent `de pitten uut de kern’, die tweede werden. ,,Tjonge jonge, wat een feest was dat! Eigenlijk kan het ons niet zoveel schelen op

koppeld om plaats te maken voor de vetpot. Binnen een mum van tijd zijn de lekkerste frikandellen en kroketten gebakken, zodat er vol goede moed en met gevulde buik aan de terugtocht begonnen kan worden.

Twee boeren onder elkaar: “Bevalt de nieuwe knecht?” ,,Heel goed: hij werkt als een paard, eet als een wolf, slaapt als een os, snurkt als een beer en overigens is het een goed schaap.” DRAMMERSKRANT 2011 pag.5

men. Namens de drammersredactie beloven we dat we zullen kijken wat er nog aan te doen is. We keren in de nachtelijke uurtjes huiswaarts, nog nagrinnikend over de streken en geweldig mooie verhalen van deze ontzettend leuke carnavalsgroep.


DRAMMERSKRANT 2011 pag.6


In 2010 behaalden De Snotapen de eerste plaats in de categorie ‘getrokken wagens’. Hun motto was: ‘Na 67 jaar vroeg uit bed, eindelijk in de AOW-wet’

Een iPad modern? Ik heb mijn hele leven al een eiPet.

Verdienstelijke Didammer 2011 brengt carOp vrijdagavond voor het carnaval ers een bezoek navalsvereniging De Vrolijke Dramm r ontvangt de aan het gemeentehuis in Didam. Hie tferland, leest prins de sleutel van de gemeente Mon de hoogste onhij zijn proclamatie voor en rijkt hij ‘t Eikeloof van derscheiding van de vereniging uit. persoon of groep Boschslag wordt uitgereikt aan een t die zich verdienstelijk heeft gemaak voor de Didamse gemeenschap. de scheidende In 2010 viel deze eer te beurt aan en. Vur van p wet-houders Ted Kok en Joo

DRAMMERSKRANT 2011 pag.7


DRAMMERSKRANT 2011 pag.8


Geef ons heden ons dagelijkse Kwazzeltje ieder jaar Jan, Wilma en Leo Hendriks maken was om idee e kelijk pron oors een stedentrip. Het maar in , doen te aan stad re ande een ieder jaar Rome naar keer de laatste jaren zijn ze al drie bete eers hun bij zo: elijk geweest. Dat zit nam fles een Jan had dstad hoof anse Italia zoek aan de paus. Bij Loilse rode wijn meegenomen voor de de paus aan Jan g vroe het aanbieden van de wijn en van nder vera kon niet r’ Vade e of hij het ‘Onz ‘Geef naar d’ broo lijks dage ons n hede ons f ‘Gee De tje’. zzel Kwa e ons heden ons dagelijks me spijt het Jan, ,,Nee wijn: de paus proeft van ” maar daar kunnen wij niet aan beginnen. e jeLoils fles een Bij het tweede bezoek nam Jan ,,Kan g: vraa de euw opni e never mee. Hij steld ons dagehet écht niet worden: ‘Geef ons heden de jenevan ft lijkse Kwazzeltje’?” De Paus proe oordt antw r maa , iever ver, kijkt al een beetje posit fles een Jan t heef keer e derd De ”. opnieuw: ,,Nee toch mee het t moe Daar . men geno mee zel Kwaz e Vader’ lukken. ,,Eerwaarde kunt u in het ‘Onz brood’ lijks dage ons n hede de regel ‘Geef ons dageons n hede ons f ‘Gee in en nder niet vera derde de voor hij lijkse Kwazzeltje’, vraagt zel, Kwaz de van slok een t keer.” De paus neem sezijn n tege dan zegt en eens nog ft proeft, proe dat eer wann na cretaris: ,,Pater Willem, kijk eens contract met bakker Seegers afloopt.”

WOORDSPELINGEN

nders. • Amerikaanse buffels hebben iets biso . goed nder • Kwaliteitslingerie is bijzo • Mag je op zondag weekdieren eten? dubbel zoveel... • Drinken halveert je leven, maar je ziet en. slag op • Word bokser: meer kans r hij woonde gelijkvloers. • Ik ging hem een trap verkopen, maa ing close to water. • English beer is like sex in a canoo: fuck g wel terug. sloe Ze gen. • Ik heb een mooi figuur gesla je. eend half een tje lfuur • We nemen als twaa neus hebben? • Zouden gekloonde kinderen een rode te achter de rug had. ergs het • De gebochelde besefte dat hij t voor het gerecht. uran resta het de sleur • De ontevreden klant dagen stond de • Na die hevige regenval van de laatste migrantenwijk volledig blank. arts een tandje bij zetten. • Om op schema te blijven moest de tand • Incest moet in de familie blijven. t deze man op eigen houtje • Na de amputatie van zijn been steek de straat over. • De barman was klein maar tapper. er. • Van klok kijken wordt onze kleine wijz . • Hij was dun van haar, zij dik van hem krijg ik wat van. • Van mensen, die nooit wat geven, daar is. het laat hoe n wete tijd • Je moet op in cijfers achter de komma • Vrouwelijk schoon kun je nooit precies kt het zo mooi. maa g ndin afro uitdrukken, want juist de

Openluchtspel opent beerput gespeeld ter geAfgelopen jaar is in Loil een openluchtspel van de Loilse palegenheid van het honderdjarig bestaan Graag geeft de es. succ rochie. Het was een grandioos de organisaaan t limen comp een Drammerskrantredactie enhonderd vijfti ruim de die ren ande alle en tie, spelers . eten toeschouwers vijf avonden lieten geni aan het eind van Om even het geheugen op te frissen: undel vanuit de kerk de plek van een lichtb een wees Loil naar Van metropool licht niet alleen de ontknoping van van schat aan. Echter toonde deze bundel door de lichtbundel viel, stelde ook het verhaal. Het glas-in-loodraam, waar lg is dat wereldwijd allerlei schanhet misbruik in de kerk aan de kaak. Gevo gesteld. dalen op dit gebied aan de orde worden

Zoekplaatje NA AL ENKELE KEREN ‘ZOEK DE VERSCHILLEN’ BIJ FOTO’S IN DE DRAMMERSKRANT, NU EEN RAADPLAATJE. DE VRAAG: N WIE ZIJN DE BEKENDE LOILENARE OP DEZE FOTO MET O.A. STIJN SCHAARS, MICHEL VORM, KLAAS JAN HUNTELAAR, MARK VAN BOMMEL, HANS JORRITSMA, PHILIP COCU EN FRANK DE BOER?

DRAMMERSKRANT 2011 pag.9


DRAMMERSKRANT 2011 pag.10


Don’t forget the guide

de achter de rug. De hele Alwies Wiendels had een drukke perio en eraan. Alwies was dan geitenschuur verbouwd met alles erop vrouw Mieke boekte een ook duidelijk aan vakantie toe en zijn ngebeuren even te vergeite hele het weekendje Amsterdam om en een prachtige tijd in geten. Het was prachtig weer en ze hadd stappen Alwies en Mieke in onze hoofdstad. Tegen een uur of vijf de grachten. Via een ingedoor t een rondvaartboot voor een toch alles dat er te zien is. over ven gege g uitle t sproken bandje word en besluit het bandje Een uurtje later is de rondvaart afgelopen wat”, zegt Alwies. now eg met ‘Don’t forget the guide.’ ,,Kri !” mot? en melk uur zes da’k ,,Hoe wetten ze hier dan

“Gin beginne meer aan...”, zeit Wilma Jöske van ut Spoor maakt het meestal wel erg bont. . Dat vindt ook zijn vrouwke en de kids niet hij Hij leert het ook nooit. Valt achterover van de drank dan is het wel met het haringhappen.

Hield Boeddha al een dieet? HISTORICI HEBBEN ONTDEKT DAT DIËTEN AL HONDERDEN JAREN BESTAAT.

dha Onlangs is namelijk een slanke Boed een aan deed ontdekt die zich tegoed met chil vers zogenaamd ‘sapdieet’. Het zeker plegen. lden is nde Boe de beke te een bank val op overabee ts een ddh 's nach ke slan de Twee criminelen besluiten om Van enkele tientallen kilo’s. le itue spir geen variant zijn echter ste eem alle er probl t zond nach bewu de op ze dat ereid en voorb enom goed zo aang Ze hebben hun slag gaven bekend. Wel wordtkluizen terechtkomen. de . delijk in de zaal met uitein alarmsystemen uitschakelen endat ook hij een leven in celibaat leidt zwaar ontis maar n, make te open n kluize de en van war één dha om erin De eerste gangster slaagt Voor de oorspronkelijke Boed t enkel een pot staa in de rkluis geld geaalalgeen alsErzijn netzit. er helem e, maa tabo wen goocheld wanneer hij merkt datvrou ke zette evenknie doet ook de slan yoghurt in. jk openen ze ndeli Uitei lfde. hetze hem es wen preci vrou vindt envoorkomen dat ddha Boekluis De tweede gangster opent ook een re- urt. en nog de yogh urt er,eens urt, yogh . Echt yoghress eren dan inte ande alrsniet tota alle kluizen, maar ze vinden niets opeten! urt beyogh t alle heef we nt laten n, merskra ze krijge Dram ,,We van De iezullen dact ,,Wat een rotstreek”, zegt de één. twee de potten de pronen com begin een ijk op en ddell Onmi legg op is!” nen alles kun morgen Ze staan hier mooi te kijken alsslag ke en. slan hebb de buik rop olle waa propv foto raad een dedage eren ze bij mitt tot yoghurt naar binnen te schrokken een met voor: krant gaat buitten te Lees de een uit de a zich ijttafel. de ontb aan ddh De volgende dag zitten de twee Boe vrou k!”welijke schone. aban

“Ongelooflijke overval op sperm

DRAMMERSKRANT 2011 pag.11


DRAMMERSKRANT 2011 pag.12


The Jan Ones in Drammodome • The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd en ook de Nederlandse band Doe Maar gaan nog altijd op tournee om hun, waarschijnlijk toch al goed gevulde, bankrekening te spekken. Nu maakt ook Cliff Richard met the Young Ones zijn rentree. De oudgedienden verzorgen van 6 tot en met 8 maart een spetterend optreden in het Drammodome te Loil. De bezetting van The Young Ones is echter wel enigszins veranderd. Basgitarist Jan Rietman komt de groep versterken. Reden om de naam van de groep te veranderen in ‘Cliff Richard and the Jan Ones’. Jan Rietman is overigens geen onbekende in de muziekwereld. Jaren geleden stond hij op het punt glansrijk te debuteren in de wereld van glitter en glamour, met het nummer Wave the Flag. Helaas werd dit nummer gejat door K’naan, die er een grandioze hit mee scoorde tijdens het WK voetbal in ZuidAfrika. Dit soort problemen verwacht Jan niet van zijn nieuw band. ,,Met Ronnie Kobesen en een paar andere Noekies lijkt het alsof ik al jaren bij The Young Ones zit”, zo verklaart hij. Voor de jongere lezers van De Drammerskrant: kijk om kennis te maken met The Young Ones de clip op http://www.youtube.com/watch?v=gGOU0o9K89g.

Dokter Peters is een hartstochtelijke jager. Na een drijfjacht vraagt zijn vrouw hem: ,,En, heb je een flinke buit binnengehaald?” ,,Oh ja, ik ben heel tevreden, twee hazen en vier nieuwe patiënten.”

Wat heef t een oude vrouw tussen haar borsten wat een jonge vrouw niet heef t? EEN NAVEL.

Gastvrij Didam bedankt voor het beschikbaar stellen van de vlagen masthouders!

Tom kijkt gefascineerd toe als zijn moeder een maskertje op haar gezicht smeert. ,,Waarom doe je dat, mam?", vraagt hij. ,,Om mezelf mooi te maken natuurlijk”, zegt Esther. Even later later begint ze de crème af te vegen met een doekje. Tom kijkt bezorgd en zegt: ,,Het helpt niet hè?"

De Vrolijke Drammers

Krijn bezoekt samen met zijn vader Roy een paardenveiling. Hij kijkt toe als zijn vader bij verschillende paarden zijn handen over de benen, romp en borst van de dieren laat glijden. Krijn vraagt: ,,Papa, waarom doe je dat?" Roy antwoordt: ,,Omdat ik wil weten of de paarden gezond en in goede conditie zijn voordat ik ze koop.” Zegt Krijn bezorgd: ,,Pap, ik ben bang dat onze postbode mama wil kopen…”

Niet afgetuigd Regelmatig verschijnen berichten in de krant, op TV of op de radio dat taxichauffeurs worden overvallen of gemolesteerd. Op rijschoolhouders is dit gelukkig niet van toepassing. Hoewel kerstmis al lang voorbij is, bewijst deze foto van de Loilse rijschoolhouder E(d)win de Kinkelaar dat hij nog steeds niet is afgetuigd.

Adam en Eva lopen door het paradijs. ,,Hou je van me?” vraagt Eva. Waarop Adam antwoordt: ,,Ja, van wie anders?”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.13


DRAMMERSKRANT 2011 pag.14


Het DuisDieet is Na Sonja Bakker en Dokter Frank esopg er een nieuwe dieetgoeroe d taan: Ray uit Loil, oftewel Raymon Duis. t Zijn dieet, het zogeheten DuisDieet, heef st, gete zelf hij tot nu toe alleen op zich maar het resultaat is verbluffend. In nog t geen drie maanden tijd is Ray maarliefs . 28 kg afgevallen en hij gaat maar door er. slank Hij wordt slanker en Het geheim van het dieet wil hij nog niet het onthullen, maar volgens ingewijden ligt woraakt gem die s aan de vele kilometer den met het hondje. Of dit ook daadwern kelijk het geheim is, zullen we pas wete t Diee Duis wanneer meer mensen het gaan volgen. Jan Duis schijnt geïnteres t heef Ray dr. ns volge r maa zijn, te seerd Jan er niet het juiste hondje voor.

Barry zit aan de bar en ziet dat een man dronken van zijn stoel valt. De kroegbaas vraagt of hij de man thuis wil brengen en hij geeft het adres. Barry wil de dronken man op zijn voeten zetten, maar hij valt als een pudding neer. Dus draagt hij ‘m maar naar de auto. Als hij op het adres aankomt, kan de man nog steeds niet op zijn benen staan. Hij neemt hem weer met moeite op de rug, belt aan en legt aan de vrouw des huizes uit dat haar man dronken is en hij hem naar huis heeft gebracht.De vrouw antwoord: ,,Dat is heel aardig van je, maar waar is zijn rolstoel?”

Bier is goed voor de tanden

werd gedacht: bier is Deze twee foto’s bewijzen wat al langer had tot in zijn pugoed voor de tanden. Deze schattige baby Tot hij berjaren behoorlijk last van zijn tanden. van den vrien het heerlijke gerstenat van onze en. kenn e leerd sch Amstel, Heineken en Grol n. InmidDe problemen waren op slag verholpe te pas r maa bij, voor n rjare dels is hij de pube lijk erke aanm zijn trots vol hij laat s en te onpa verbeterde gebit zien.

de patiënt: Na een grondig onderzoek zegt de specialist tegen het goede is ,,Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor u.” ,,Wat ziekte naar u nieuws?” vraagt de man. Specialist: ,,Er zal een worden vernoemd…”

King of the Heegh lLezers van De Drammerskrant zien rege oude zijn in s rntje Koe matig Bennie n. Mercedes door de Didamse straten rijde oudmet Met een aanhanger volgeladen ijzer lijkt deze bekende Heeghse zijn cent is niets Maar . eren ploet te r jes bij elkaa is in minder waar! Deze King of the Heegh rijk. eltje them scha werkelijkheid namelijk Als hij niet in zijn oude Mercedes zit, zit vermeneer thuis op zijn troon. Een troon kope met aard sierd met juwelen en uiter zijn al met oid ren beslag. Geto ie onderscheidingen geniet hij van de moo vinde met dingen van het leven. Als hij gers knipt worden zijn natje en droogje eer voor hem klaar gezet. Niets komt men tekort. Het enige waarvoor hij moeite moet doen, is de schijn ophouden. IN DAAROM MAAKT HIJ SOMS EEN RITJE RT. BUU DE R DOO S CEDE MER ZIJN

DRAMMERSKRANT 2011 pag.15


DRAMMERSKRANT 2011 pag.16


Wilhelminastraat 39, 6942 BJ Didam Telefoon 0316-296444 info@momjoostenmakelaars.nl

www.momjoostenmakelaars.nl

Prinses Irenestraat 12, Loil Bouwjaar 1960 Inhoud circa 450 m³ Perceel 378 m² Vraagprijs € 299.000,-- k.k.

Pastoor Indenstraat 26, Loil Bouwjaar 1965 Inhoud circa 390 m³ Perceel 219 m² Vraagprijs € 174.500,-- k.k.

Sommenweg 3, Loil Bouwjaar 1988 Inhoud circa 500 m³ Perceel 22.970 m² Vraagprijs € 649.000,-- k.k.

Kapstraat 8, Didam Bouwjaar 1971 Inhoud circa 455 m³ Perceel 295 m² Vraagprijs € 275.000,-- k.k.

Ziepseweg 99, Didam Bouwjaar 1964 Inhoud circa 270 m³ Perceel 124 m² Vraagprijs € 172.500,-- k.k.

Lange Spruit 36, Didam Bouwjaar 1972 Inhoud circa 390 m³ Perceel 230 m² Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

Goudsbloemstraat 3, Didam Bouwjaar 1968 Inhoud circa 475 m³ Perceel 231 m² Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Valkstraat 37, Didam Bouwjaar 1985 Inhoud circa 402 m³ Perceel 251 m² Vraagprijs € 229.000,-- k.k.

Timp 9, Didam Bouwjaar 1993 Inhoud circa 595 m³ Perceel 285 m² Vraagprijs € 297.500,-- k.k.

Loilseveld type Hampshire, Didam Bouwjaar 2011 Inhoud circa 608 m³ Perceel vanaf 751 m² Vraagpr.vanaf € 509.500,-- k.k.

Wilhelminastraat 28, 6942 BL Didam Telefoon 0316-221807 didam@dittersfranssen.nl

Kampsingel 3, 6901 JC Zevenaar Telefoon 0316-524951 info@dittersfranssen.nl

www.dittersfranssen.nl

www.dittersfranssen.nl

De Plataan 67, Didam Bouwjaar: 1982 Inhoud: ca. 350 m3 Perceeloppervlakte: 205 m2 Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

De Eik 62, Didam Bouwjaar: 1978 Inhoud: 440 m3 Perceeloppervlakte: 358 m2 Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Schweitzerstraat 10, Didam Bouwjaar: 1978 Inhoud: 650 m3 Perceeloppervlakte: 376 m2 Vraagprijs: € 375.000,= k.k.

Pasteurstraat 10, Didam Bouwjaar: 1979 Inhoud: 660 m3 Perceeloppervlakte: 440 m2 Vraagprijs: € 449.000,= k.k.

Wilhelminastraat 8, Didam Bouwjaar: 2003 Inhoud: 535 m3 Perceeloppervlakte: 423 m2 Vraagprijs: € 489.000,= k.k.

De Schutterije 8, Didam Bouwjaar: 2010 Appartem.: 3-kamer met berging Woonoppervlakte: 117 m2 Vraagprijs: € 289.000,= v.o.n.

De Schutterije 18, Didam Bouwjaar: 2010 Appartem.: 3-kamer met berging Woonoppervlakte: 105 m2 Vraagprijs: € 295.000,= v.o.n.

De Schutterije 28, Didam Bouwjaar: 2010 Appartem.: 3-kamer met berging Woonoppervlakte: 105 m2 Vraagprijs: € 299.000,= v.o.n.

De Schutterije 36, Didam Bouwjaar: 2010 Appartem.: 3/4-kamer met berging Woonoppervlakte: 138 m2 Vraagprijs: € 359.000,= v.o.n.

De Schutterije 64, Didam Bouwjaar: 2010 Appartem.: 3/4–kamer met berging Woonoppervlakte: 138 m2 Vraagprijs: € 375.000,= v.o.n.

Wilhelminastraat 42a, 6942 BM Didam Telefoon 0316-294112 info@lammersmakelaardij.nl

www.lammersmakelaardij.nl

Sommenweg 2, Loil Bouwjaar ca. 1910 Inhoud (totaal) 940 m3 Perceel 2.000 m2 Vraagprijs € 347.500,-- k.k.

Bodenclauwstraat 16, Didam Bouwjaar 2003 Inhoud 235 m3 Woonoppervlakte 75 m2 Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Zuivelstraat 20, Didam Bouwjaar 1968 Inhoud 495 m3 Perceel 352 m2 Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Marsweg 34, Didam Bouwjaar 1967 Inhoud 420 m3 Perceel 252 m2 Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

De Plataan 137, Didam Bouwjaar 1981 / 1986 Inhoud 600 m3 Perceel 313 m2 Vraagprijs € 269.000,-- k.k.

Melderstraat 7, Didam Bouwjaar 1964 Inhoud 465 m3 Perceel 15.000 m2 Vraagprijs € 415.000,-- k.k.

Singel 36, Didam Bouwjaar 1997 Inhoud 535 m3 Perceel 250 m2 Vraagprijs € 319.000,-- k.k.

Lange Spruit 6, Didam Bouwjaar 1966 Inhoud 370 m3 Perceel 183 m2 Vraagprijs € 187.500,-- k.k.

Dunantstraat 10, Didam Bouwjaar 1978 Inhoud 460 m3 Perceel 301 m2 Vraagprijs € 269.000,-- k.k.

De Esdoorn 26, Didam Bouwjaar 1977 Inhoud 510 m3 Perceel 762 m2 Koopsom € 329.000,-- k.k.

DRAMMERSKRANT 2011 pag.17


Programma Carnaval 2011

I PRINS TOM I EN PRINSES AMBER DONDERDAG 3 MAART 19.30 uur

medewerking van Carnavalsavond in Meulenvelden met Heur-es. est ilork De Vrolijke Drammers en dwe

VRIJDAG 4 MAART 14.00 uur 18.30 uur 19.11 uur 19.30 uur

19.35 uur 20.11 uur

aan de St. Jozefschool in Loil. Bezoek van Prins Tom I met zijn gevolg ijkse jeugdprins met hun gevolg Aankomst van Prins Tom I en de Nieuw-D sleuteloverhandiging. op het gemeentehuis in Didam voor de Dijkse jeugdprins. w Nieu de en Proclamatie van Prins Tom I ink. Lepp r Toespraak van burgemeeste de meest verdienstelijke Uitreiking van de onderscheiding voor Didammer. Optreden van de dansgarde. sverenigingen bij Action in Didam. Verbroederingsfeest Didamse carnaval

ZONDAG 6 MAART 12.00 uur 12.30 uur 14.00 uur 15.45 uur 19.30 uur 19.41 uur 21.11 uur

eg. Opstellen van de optocht aan de Wehlsew Vertrek van de optocht. Defilé voor het gemeentehuis in Didam. Harmonie richting Loil. Vertrek optocht vanaf pleisterplaats De Carnavalsbal in zaal Hendriks. lg. Binnenkomst van Prins Tom I en zijn gevo Optreden dansgarde.

MAANDAG 7 MAART 10.45 uur 11.00 uur 11.11 uur 13.00 uur 13.11 uur 13.30 uur 19.00 uur 19.11 uur 20.11 uur 21.11 uur

Zaal open s. Begin Drammersmaondag in zaal Hendrik lg. gevo zijn Binnenkomst Prins Tom I en Uitreiking van ’t Drammertje. Optreden dansgarde. Boerenkool met worst eten. Carnavalsbal in zaal Hendriks. Binnenkomst Prins Tom I en zijn gevolg. I. Prijsuitreiking door de jury en Prins Tom Optreden dansgarde.

DINSDAG 8 MAART 11.00 uur 11.11 uur 12.41 uur 19.30 uur 19.41 uur 21.11 uur 24.00 uur

Zaal Hendriks open. al met Jeugdprinses Amber I. Begin van een fantastisch kindercarnav rnaval te Loil en uitreiking Bezoek van Prins Tom I aan het kinderca meegedaan aan de optocht. van de prijzen voor de jeugd die heeft Carnavalsfeest in zaal Hendriks. lg. Binnenkomst van Prins Tom I en zijn gevo Optreden dansgarde. Einde Loils Carnaval 2011.

Motto Prins Tom I:

AAP “CARNAVAL 2011, MET DISSE SNOT GEET UT VANZELF!”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.18


Kindercarnaval

waarin PrinDat geldt natuurlijk tijdens de optocht Carnaval is een feest voor jong en oud. d mee naar en Merel en Jolieke en de hele Jeugdraa ses Amber I samen met haar adjudant erd in het gevi al rnav erca kind er 8 maart. Dan wordt Didam trekt. Maar vooral op dinsdag welkom voor s. Vanaf 11.00 uur zijn alle kinderen welbekende Drammersnest van Hendrik krijgt uitprijs een an geda mee t aan de optocht heef een leuke middag, waar iedereen die gereikt.

RCARNAVAL IS ALS VOLGT: HET PROGRAMMA VAN HET KINDE 11.00 uur 11.11 uur 12.30 uur 12.41 uur 15.00 uur

Zaal open. met binnenkomst van jeugdprinses Aanvang groots kindercarnavalsfeest Amber I en haar gevolg. rnaval in zaal Hendriks. Bezoek van Prins Tom I aan het kinderca optocht heeft meegedaan, Prijsuitreiking aan de jeugd die aan de -dansgarde. gevolgd door een optreden van de mini Einde kindercarnaval 2011.

al. Iedereen is welkom op het kindercarnav hoe er gekk Wel verkleed natuurlijk, hoe mooier! Het belooft weer een groot feest te worden!

Motto Prinses Amber I:

“MET DANSEN GIEREN EN BRULLEN, ZULLEN WE DIT JAAR VAN DE CARNAVAL SMULLEN!”

Erik komt bij het Arbeidsbureau in Zevenaar en ziet daar een kaart waarop een assistent voor een gynaecoloog wordt gevraagd. Hij is geïnteresseerd en wil meer weten. ,,Kunt u me meer details geven over deze vacature?" vraagt hij aan de man achter de balie. De medewerker van het Arbeidsbureau zoekt in zijn dossiers en antwoord: ,,Uuuh... Even kijken, hier is het. Oké, het werk bestaat eruit de dames gereed te maken voor onderzoek door de gynaecoloog. Dat houdt in: helpen met uitkleden, op de rug leggen en even opfrissen. Dan scheerschuim aanbrengen, het schaamhaar afscheren en alles even inwrijven met verzachtende olie. Het jaarsalaris is €60.000,-, maar ik ben wel bang dat u naar Groningen zult moeten." ,,Oh, is daar de vacature?" ,,Nee, die is in Breda maar in Groningen kunt u achter in de rij aansluiten!"

DRAMMERSKRANT 2011 pag.19


PRONKZITTING GAT, GAT, GAT, UT WAS MIEN TOCH WAT! Zo’n 650 mensen zagen op twee uitverkochte dagen de traditionele pronkzitting. Wederom een happening met honderd procent artiesten uit de eigen geledingen, waar de vonken vanaf spatten! Een terugblik.

PLAATJE

De prinsenpresentatie speelde zich af in de supermarkt van Ali Derksen. Caissières Marion Steenkamp en Carla Godschalk, supermarktmanager Gerard Peters en hardcore klant Ellen van Gessel verhaalden over de hype rond de prinsenplaatjes. Vijf hebberige schooleen sauna. In ‘Hot & Ste houtoesc de en werd kinderen bij de buitendeur Eenmaal gesetteld en becommentarieerden deden hun best om de kaart, wers welkom geheten door presentator saunabezoekers tot in de al ruilend met de zaal, vol te Peter Bosman en Drammers-voorzitter verde weer een strak stu krijgen. Dat lukte, want uit Geert Korte. Huiskapel TirLoilerHofka van deze energieke dam een winkelkarretje kwam pel onder leiding van Edwin de Kinkelaar letterlijk weinig om het l gespeeld door ste orklein tevo De 1 tjes. 201 deun aval e carn eerst s haar prin blies nele muzikale knaller aa Guus Hendriks-. ten schijn: Tom Gieling gaat komend dansgarde, de mini dansgarde C, moch avond werd dit jaar verz Met name Youssouf wist jaar als Prins Tom I door het leven het spits afbijten. De jonge dames, dit Wichers uit Didam. Tarik r de lachers op zijn hand te krijgen met onder het motto ‘Carnaval 2011, met jaar na het tijdperk Rutjes-Harmsen onde keurig gesoigneerde ste De . wijsheden uit het Midden-Oosten disse Snotaap geet ut vanzelf’. Hij leiding van Cindy van Iersel en Miranda de zaal plat met een gro edansgarde ging aansluitend nog verder koos Peter van den Berg en Erik CornelisScholten, deden dit uitermate verdienst landstalige krakers. De p oostwaarts met de showdans Ni-How; sen als zijn adjudanten, en mocht zich lijk! kelde zich door de tafels dans de een klassieke Chinese ceremoniële voor het eerst in functie vergapen aan Afzwaaiend prins Martijn Boerstal heen. De ‘grande final die halverwege een wending nam naar danskwaliteiten van de prijs-winnende dankte zijn onderdanen op originele wijze nemers nog één keer op een spetterende dance-act. Wouter de senioren dansgarde, geleid door Aike met een eigen versie van Liefde voor Mumen, bracht de handjes voKabouter, sinds vorig jaar een bekend Steintjes. ziek van Raymond van ’t Groenewoud, stevig op elkaar. Het Lo a gezicht op de pronkzitting, bracht hiern caal ondersteund door een nagenoeg traditionele afsluiter ver wel zijn inmiddels welbekende kijk op het zuiver Taubjes-koortje. Nadat Martijn nog L EBO Berentzen en Sjonnie D OLI en wee in Loil. Vanuit zijn paddenstoel even vaarwel gedanst werd door de junio keels meegebruld. ht Sjonnie Duis in de rol brac a de Hiern ad: bracht Jos Gieling –inderda rendansgarde, kon de zaal zich opmaken Paul ker van kampioensbak vader van de kersverse prinsvoor de introductie van zijn opvolger, en parodie op diens een tsen Bern KANTTEKENING op zijn karak- teristieke wijze rige de terugkeer van Boerstal tot het nede misplaatste- hitteraf van –ach Absolute kanttekening d een aaneenschakeling voetvolk. osingle Koning Oliebol. sbew dorp worden, is dat op vrijda grappen over Geflankeerd door een moer van (een deel van ners. De kleine man met de Poatwortel-koortje aantal optredens nadru grote mond is inmiddels van bakkers ! ional radit ing-t Het is spijtig te moeten een pronkzitt legde hij met een deel van de bezoek een dikke reden dan ook niet de a knipoog uit respect op kon brengen DRANK hoe het mis het wel welwillende dee In ‘Mien Drankhok’ bezong kon gaan met gezellige avond te bezo Deurtaejer Marcel Vos het leven in de oliebollen uit makers en acteurs is h nwage aan de carnavalsschuur; een ode de AD-test. Oliedom, ling om te moeten zien bouwers, de boeren en het sociale verdat verse vet. Na een groep lawaaimakers de de enigingsgebeuren; een sneer richting muzikaal intermezzo bereidingen kunnen ve deze belerende politiek in Den Haag, die van huisdweilers volgde zaterdagavond samen- scholingen argeloos over één Heur-Es, was het de loze avond. Dit was ee ikam scheert met drankmisbruik en crim beurt aan ‘Hiepereen geweldig feestwee naliteit. Een lied gecomponeerd door depiep’. Nagenoeg t. thors Dors Loilse Geinsköpper Frank te professioneel geacde GAT, GAT, GAT… Hierna gaf Willy Papperazza, oftewel teerd zet- te Rudi Dank gaat uit naar de welbekende dorps-weerfotograaf Willy van Onna in een werd pronkzitting, de mede Steenkamp, zijn kijk op Loil. Willy solobuut als hyest. enbe Wild n achter de schermen, m vertolkt door Hendrik-Ja peractieve jarige en eden nigh elzin derleden, de Sint Joze dubb vol t fanrpoin Zijn powe Kareltje een eling dorp ig men hten bouwers, leveranciers brac n den linge optre dspe sch woor tasti jes filmp en s bovenal gastheer Zaa in verlegenheid. Met foto’ neer. En passant visueen op zaal de ieders inzet lukt het e aks’ kreeg ‘WillyLe gaf het grappenn. om een dergelijk even lache het oaan hum ier een man n ele kano artiesten van eigen bo ristisch inkijkje in te zetten. Om met de zijn familie –die er T HOT HOT HO T HO goed ter de Kabouter te ein er niet bijst uo Het klassieke en illustere pronkzittingd vanaf kwam-, en gat, gat, ut was Sabine Bolder en Rosalien Brandenhorst luisterde hij zijn wat.” bezochten dit jaar eigen verjaardag op met een keur aan doldrieste doch uit het leven gegrepen anekdotes. Hoera!

GEZEIK De plaspauze werd op het podium verlengd in de sketch ‘Gezeik’. Toiletdame Mirjam Meulenbeek ontving in haar ranzige toiletruimte de Turk Youssouf –gespeeld door Raymond Duis-, starterswoningbewoner Roy Buiting en PVV-leider Geert Wilders –

DRAMMERSKRANT 2011 pag.20


JEUGPRONKZITTING IK HOU VAN LOIL-LAND

eamy’ bekeken ze elkaar en de en treure. Het leukje comedy op es; dit keer met ijf. De tradition het eind van de zorgd door Tarik k, gezegend met mbanden, zong oot aantal Nederpolonaise krons in Zaal Hendriks e’, waar alle deelp het podium kwas nog één keer ils Volkslied, de rtolkt door Ernest Duis, werd luid-

G

die gemaakt moet agavond het run) de zaal een ukkelijk verstoorde. n constateren dat kers om welke aandacht en het n om met name el van de zaal een orgen. Ook voor et een teleursteln dat een kleine e wekenlange voorergallen. Gelukkig wél een vlekkenen kleine smet op ekend.

regie van de werkers voor en mee-denkers, kaefschool, podium, sponsoren, en l Hendriks. Zonder eenvoudigweg niet nement met louter odem op de planken woorden van Woundigen: “Gat,

Het is zondagmiddag 9 januari. In zaal Hendriks zijn de lichten voor de 21e keer gedimd. De voice over vraagt speciale aandacht voor het openingswoord van voorzitter Geert Korte. Na een korte inleiding kondigen presentatoren Mark Krus en Merel Balduk het thema van de jeugdpronkzitting aan. De jongens en meiden van groep acht hebben gekozen voor ‘Ik hou van Loil-land’. Irene Moors –vertolkt door Miranda Teunissen-, van team oranje en Jeroen van Koningsbrugge –Ronnie Loeters- van team rood-wit-blauw worden hartelijk welkom geheten. Het eerste optreden van vanmiddag begint. De Singing Kids zetten hun beste kelen op als ze het themalied Ik hou van Loil-land zingen. Even later laat groep vijf een strak uitgevoerde klompendans zien op het lied Wakka Wakka van Shakira. Inmiddels is het tijd geworden voor de jongste telgen van de dansmarietjes: de mini’s A. De strijd barst los als de teamcaptains moeten raden wat groep vier, die omgedoopt is tot de familie van Hoi Chi t Cheung, voorzingt. Na enig overleg word en ins capta team de door er druk getoeterd aan worden de Hollandse krakers Schouder kinDe end. schouder en Maak me gek herk op, m podiu het n kome deren van groep drie en. vliez zwem en jes band zwem van voorzien Nadat ze het liedje Mijn oranje vis met ten zwemdiploma A hebben gezongen, verla el. tone het end ze al bellenblaz

geschiedenisverhalen vertellen, dat het lijkt alsof je er zelf bij bent geweest.” Als elde zwervers verder lopen met hun wink e arag valsg carna de langs karretje komen ze bekij azing verb Vol id. rsche Hette van Luuk uwd ken ze wat een mooie wagen daar gebo gaat er verd Loil wordt. Als de tocht door horen ze bij zaal Hendriks het lied Prins of Prinsesje op de melodie van Mama Mia. Ze kijken eens in hun winkelkarretje en zien daar een steek en een scepter in liggen. Die brengen ze snel naar binnen, en daar staat ze dan: Prinses Amber I. In haar proclamatie herinnert ze juf Dorien eraan dat ze toch echt nog dit jaar met haar Paul moet gaan trouwen, en vertelt ze dat zingen haar grootste hobby is. Tenslotte is het tijd geworden om haar adjudanten aan te kondigen. De één woont al tien jaar bij haar in de straat en ze zingen en dansen graag samen. Het is: Merel Balduk. Met de andere adjudant gaat ze graag op de Wetering varen en over het weiland heen crossen. Het is: Jolieke Arends. Prinses Amber eindigt met de woorden dat ze een stoere prinses is. Haar motto is: ‘Met dansen gieren en brullen, zullen we dit jaar van de carnaval smullen’. De mini’s C brengen hulde aan de nieuwe prinses door prachtig te dansen.

Net voor de pauze begint de prinsenpresentatie van groep acht. Zwervers Jara Bloem en Femke Meijer komen met hun vinwinkelkarretje het podium op lopen. Ze en belev te ig wein maar den dat er in Loil valt. Zelfs de buurtsuper zit dicht. Een stelolletje hangjongeren dat zich op het scho De op. den woor plein bevindt vangt hun jongeren nodigen de zwervers uit om dan de maar eens een kijkje te komen nemen in juf ‘hun’ van klas Dorien. ,,Die kan zulke spannende

Na de pauze kondigen de nieuwe presentatoren Fleur Burghard en Krijn Barthen groep zeven aan met Hart van Loil. Razende reporter Silke Roth bezoekt de crossbaan en neemt ook een kijkje op het voetbalveld. Daar ziet ze Dani Sanders zijn rood/zwarte shirt verwisselen voor het bekende groen/witte tenue. De hele zaal barst uit in luid gejuich. Ook ziet ze tijdens het ‘Mijn moeder is het beste spel’ team Leijgraaff winnen. Merel Korte is Loils Next Topmodel geworden en iedereen ligt dubbel van de ondeugende streken die door groep zeven worden uitgehaald: van belletje trekken, tot zout in de suikerpot van de juffen. En van scheetkussens tot folie over de wc pot spannen. (vervolg op pag 23)

mien toch

DRAMMERSKRANT 2011 pag.21


DRAMMERSKRANT 2011 pag.22


(vervolg jeugdpronkzitting) Het vertederende optreden van groep één/twee is veel te snel voor Holoudde van bij. Met hun vertolking landse liedjes krijgen ze ontzettend veel is bijval van uit de zaal. Als het de beurt t word n, trede aan de mini’s B om op te gemee iek muz de op er enthousiast klapt. Het laatste optreden is voor groep zes met hun geweldige opvoering van Queen, waarbij de jongens allemaal een wit hemd of een blote bast hebben. De meiden van de klas geven een perfecte weergave van de Starsisters. Tot slot zingen prinses Amber, adjudanten Merel en Jolieke, en Sil samen met hun klas het Loils Volkslied. Na de spetterende finale keert een ieder moe maar voldaan huis een van t bezi e waarts, in het trots heus artiestendiploma.

DRAMMERSKRANT 2011 pag.23


DRAMMERSKRANT 2011 pag.24


Verplaatsbare goaltjes op Loils speelveld

OOK DE BROER VAN MAURICE DE HOND HOUDT ZICH BEZIG MET DE PEILINGEN.

De gemeente Montferland heeft besloten de bestaande blauwe, vaste doeltjes op het speelveld in de Loilse Schuttersbuurt te vervangen door verplaatsbare doeltjes. Dit na herhaal-delijke klachten van de aanwonenden. Nu is ervoor gekozen om de doeltjes bij toerbeurt bij één van hen voor het huis te zetten. Dit omdat het verplaatsen van de doeltjes op verzoek van de ene aanwoklachten weer nende opriep bij een andere aanwonende. Onder het motto ‘gedeelde smart is halve smart’, is dit probleem nu opgelost. De voetballende

jeugd is blij met de gekozen oplossing al is het tijdstip van verplaatsen nog wel punt van discussie. Als dit namelijk tijdens de rust van een wedstrijdje gebeurt, speelt hetzelfde team tweemaal met de wind mee. De gekozen oplossing biedt echter vooral voordelen. Binnenkort zijn alle auto’s van de aanwonenden namelijk te herkennen aan de afdruk van een leren bal. Door dit kenmerk weten andere automobilisten dan op de kruising bij Rob Berns aan de Weemstraat meteen welke richting de betreffende auto op gaat.

Bookmakers tippen:

‘De Elfjes nemen de kop over’

VOLGENS BOOKMAKERS IS CARNAVALSVERENIGING DE ELFJES UIT NIEUW-DIJK FAVORIET OM DE KOP OVER TE NEMEN IN DE DIDAMSE OPTOCHT. • Jarenlang hebben ze De Vrolijke Drammers voor moeten laten gaan, maar dit jaar zijn zij de grote favoriet. Reden voor de favorietenrol is de cursus carnavalswagenbouwen die onlangs door kunstenaar Edwin van Onna is verzorgd. Edwin leerde de jonge Elfjes hoe je op Loilse wijze een carnavalswagen bouwt. Het ziet er dan ook naar uit dat een Nieuw-Dijkse carnavalswagen dit carnaval met de hoogste eer gaat strijken. Reden voor de bookmakers, om een carnavalswagen van De Elfjes op één te zetten met een inzet van 1:11. Secretaris André Polman van de Nieuw-Dijkse vereniging is blij met de favorietenrol, maar ook voorzichtig. ,,Al jaren is geprobeerd voorop te komen en als dat dit jaar zou lukken, zou er een droom uitkomen.”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.25


DRAMMERSKRANT 2011 pag.26


SENIORENPRONKZITTING

In het pronkzittingweekend van De Vrolijke Drammers was het op zaterdagmiddag de beurt aan de senioren. In een, met ongeveer honderdvijftig men-sen gevulde zaal Hendriks, presenteerde Jan Rasing deze middag. ‘De Olde Garde’ van muziekvereniging ‘De Club’ uit Didam verzorgde als huisorkest de muziekale noot.

Jos Gieling bracht als eerste artiest een mooi optreden op de planken. Als Wouter de Kabouter nam hij Loilse en Didamse mensen op de hak. Een greep uit zijn buut: ,,Milo Schuurman zit te vissen in een droge sloot, als Joep Buiting langskomt en vraagt: ‘Heb je al wat gevangen?’ ‘Als je mij een euro geeft, zeg ik het’, antwoordt Milo. Eigenlijk is het Joep te duur af, maar hij is toch nieuwsgierig en geeft Milo een euro. ‘En, wat heb je gevangen?’ vraagt Joep nog een keer. ‘Met die van jou erbij, 13 euro’, antwoordt Milo.”

Tom van Alst verschenen de oude plaatjes op het grote scherm. De dosis droge humor van Tom zorgden voor de vrolijke noot en aan de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ te horen die door de zaal klonken, riepen de beelden veel mooie herinneringen op. De ‘Trekkende Troela’s’ brachten met hun harmonica’s oud-Hollandse meezingers, van Het strand stil en verlaten, tot Daar aan de waterkant en Het stadje Kufstein.

Later in de middag presenteerde ook de zoon van Wouter de Kabouter, de kersverse prins Tom I en zijn adjudanten Peter van den Berg en Erik Cornelissen zich aan het publiek. Vanuit de buutton sprak prins Tom I de zaal met een humoristische kwinkslag toe. Ook uitte hij zijn waardering voor het vele werk dat gedaan wordt door senioren in Loil, waardoor het verenigingsleven goed blijft draaien.

Natuurlijk waren ook onze dansgardes weer present. De allerkleinsten, met voor de pauze de Mini’s A en na de pauze, de Mini’s B. Zoals altijd zorgden ze voor vertedering en dansten dat het een lieve lust was. Uiteraard was er ook een waarderend applaus voor de nieuwe begeleidsters, Miranda Scholten en Cindy Reuling.

Joep Boxtart was de laatste artiest. Met zijn zelfgeschreven liedjes, leuke moppen en natuurlijk het Loils Volkslied, zorgde hij voor een prachtig optre-

den waarmee hij de lachters op zijn hand kreeg. Aan het eind van de middag sprak de aanwezige wethouder Ingrid Wolsing van de gemeente Montferland haar waardering uit voor het Loilse carnaval. Tot slot bedankte Jan Rasing de organisatoren van deze middag, Carolien Duis, Michtel Koster, Miranda Teunissen, Chantal Smits en Sjonnie Duis, en alle andere medewerkers. Iedereen keerde met een glimlach op het gezicht, tevreden huiswaarts.

Bij een groep senioren doen oude foto’s het altijd goed. Begeleid met een toelichting van

Carnavalssoep

Bereidingstijd: 30-60 minuten

Ingrediënten voor 6 personen: 1 pond gehakt 2 flinke uien, fijngesnipperd 1 groene paprika in stukjes 1 rode paprika in stukjes 2 spieren prei in ringen 1 groot blik witte bonen in tomatensaus 1 pak tomatensap 2 bouillonblokjes

Benodigdheden: Een grote soeppan Koekenpan

Bereidingswijze:

Draai kleine gehaktballetjes van het gehakt. Voeg naar smaak peper en zout toe. Bak de balletjes goed aan en fruit de uien. Voeg de paprika en de prei erbij. Zet de soeppan op het vuur. Doe er de tomatensap in, gemengd met een beetje water. Laat de bouillonblokjes er in oplossen. Doe vervolgens de bonen erbij, en voeg uiteindelijk de gehaktballetjes en groenten toe. Laat dit alles nog 15 minuten op het vuur staan.

Serveertip:

Lekker met stokbrood kruiden boter

Z E

Z I J N

E R

W E E R

VROLIJKE DRAMMERS DASSEN KOSTEN € 10.-BESTELLEN BIJ GEERT STIENISSEN, KLOOSTERSTRAAT 22, 0316-226859 OF MAIL: WWW.GWMSTIENISSEN@HETNET.NL

Smakelijk eten!

Oma komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen. De verpleegsters wassen haar, geven haar een uitgebreid ontbijt en zetten haar in de stoel voor het venster met zicht op de prachtige tuin. Alles gaat perfect tot oma ineens lichtjes naar rechts begint over te hellen. Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op haar en zetten haar terug goed recht in haar zetel. Zo gaat het een tijdje goed tot ze tijdens het avondeten de andere kant kantelt. Weer snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen. Na een paar dagen komt de familie op bezoek. ,,En oma, wordt er goed voor je gezorgd”, vraag schoondochter. ,,Nou zo heel slecht is het hier nog niet”, zegt oma. ,,Maar ik krijgt nog niet eens de kans om rust een scheet te laten.”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.27


DRAMMERSKRANT 2011 pag.28


Op de eerste schooldag vraagt de juf naar het beroe p van de vaders van alle kinderen. Je kent het wel: bakker, schilder fietsenmaker en nog wat beroepen passeren de revue. Dan is Jantje aan de beurt. Hij antwoordt: ,,Juf, mijn vader is paaldanse r in een homobar.” De juf gaat snel over op een ander onderwerp. Na schooltijd wil ze Jantje even onder vier ogen spreken. Ze vraagt hem of het echt waar is van zijn vader. ,,Nee natuurlijk niet juf”, antwoordt de jongen. ,,Maar ik kan toch moeilijk vertellen dat hij keepe r van Feyenoord is.” volgende bord Ronnie Kobessen, gezeten aan de bar, leest het met aanbiedingen: - Bier: 2 euro - Sandwich met kip: 4 euro - Masturberen: 15 euro erster achter de Ronnie twijfelt over dit aanbod en bekijkt de serve . ,,Heu”, haren bar: super aantrekkelijk. Goed figuur, mooie rode blik en geile een zegt Ronnie. ,,Die masturbatie, doe jij die?” Met mooie jongen.” lage stem antwoordt de serveerster: ,,Jazeker, wassen want ik ,,Goed”, zegt hij. ,,Wil je dan even je handen goed wil graag een broodje kip en een biertje!”

Rob Mos gaat met zijn gezin op vakantie. Voordat zijn vrouw de deur dicht trekt, zegt ze tegen Rob: ,,Als jij dit jaar nu eens controleert of het koffiezetapparaat uit is, de televisie losgekoppeld is, alle verlichting uit is, de thermostaat laag staat en alle deuren en ramen gesloten zijn, dan ga ik alvast in de auto zitten om te toeteren.”

moppentrommel Op een vrijdagmiddag loopt Gerard over de mark t in Didam, tot hij plotseling zijn maat Harry ziet rijden in een gloed nieuwe jeep. Hij herkent de jeep, die is van de mooie Sophie. Harr y stopt bij Gerard met een grote grijns op z’n gezicht. ,,Zeg Harry hoe kom jij aan die jeep?” vraagt Gerard. ,,Die heb ik van Sophie gekre gen.” Gerard vertrouwt er niks van en vraagt om uitleg. ,,Nou”, begint Harry. ,,We reden samen in de jeep ergens op een zandweg. Opee ns scheurt ze het bos in. Ze parkeert de jeep. Stapt uit en zegt: ‘Harrie, neem wat je wilt’. Dus wat denk je? Ik nam de jeep!” ,,Verdomm e Harry, je bent ook een slimme kerel! Die kleren hadden je toch niet gepast!”

op zijn bagageToon van Wessel fietst elke dag met een zakje zand enige tijd verdacht drager de grens over. De douaniers vinden dit na zonder resultaat. er Echt ig. en doorzoeken het zakje zand zeer grond post rijdt, grens de ij Na twee maanden waarin Toon dagelijks voorb Toon: aan hij t wordt het de douanebeambte te machtig en vraag n. Als ik vinde niets ,,Beste man, ik weet dat je smokkelt, maar ik kan me dan wat je je beloof dat ik niets tegen je onderneem, zeg je meneer.” smokkelt?” Na enig aarzelen zegt Toon: ,,Fietsen,

Frans ligt voor het eerst in zijn leve n in het ziekenhuis. De tweede dag kom t er een verpleegster langs. ,,En men eer Schlief… heeft u al ontlasting gehad?” ,,Nee zuster, alleen een bordje pap !”

: ,,Dit is een overval!" Net als hij Een gemaskerde man rent de bank binnen en roept af. er Hij zet het zo snel hij kan weer met zijn geweer in de lucht schiet valt zijn mask gezicht gezien?” ,,Ja”, antwoordt op, en vraagt aan de eerste de beste: ,,Heb je mijn hoofd. Hij vraagt hetzelfde aan een de man. KNAL. Hij schiet de man recht door het schiet ook deze man door het tweede man. Deze antwoordt ook ,,Ja”. KNAL. Hij en vraagt ook hem of hij zijn hoofd. ,,Dan loopt de overvaller naar de derde man, ,,Maar mijn vrouw wel!” gezicht heeft gezien. ,,Nee”, zegt de man stellig.

Lisette komt thuis en zegt tegen René: ,,De auto start niet meer en ik weet waar het aan ligt: er zit water in de carburateur.” Verbaasd zegt René tegen haar: ,,Sinds wanneer heb jij verstand van auto’s? Ik zal zelf maar eens gaan kijken, waar staat de auto?” Lisette: ,,In de wetering.”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.29

Theo Stienissen komt bij de kapper: ,,Alle drie kort, kapper.” ,,Wat bedoelt u meneer?” ,,Baard, haar en geklets!”


DRAMMERSKRANT 2011 pag.30


Drammerskrant 1975

DRAMMERSKRANT 2011 pag.31

De Drammersband


C A R N A VA L BIJ

MEER INFORMATIE:

WWW.GEINSKOP.NL

DRAMMERSKRANT 2011 pag.32


Hieronder staan 24 Loilse figuren omschreven, maar weet je ook wat de bijnamen van deze personen zijn?? Raad eerst de persoon, en zoek vervolgens de bijnaam in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen een nieuw persoon. Stuur de oplossing naar redactie@drammerskrant.nl en win prachtige prijzen!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Deze Kruumel woont sinds kort op zichzelf. (5) In 2010 was hij ruiterkoning van Loil Vooruit. (5) Didamse Snotaap. (4) Bij deze Vruutdruuvel zou je een rode neus verwachten. (4) Grensrechter bij Loil 2 en ajaxied in hart en nieren. (6) Hoe een haas een vis vangt. (4) Het broertje van Barry. (5) ‘Waar komen jullie toch vandaan?’ (12) Deze sierlijke voetballer van Loil 3 woonde oorspronkelijk in de Irenestraat maar verhuisde naar Didam. (5) Deze Rampallie is een nakomer van een bekende Loilse familie uit de Groenestraat.(7) Een naam die vele Greffelkampers toebehoort. (4) Hij was ooit pias van De Vrolijke Drammers, werkt nu via Wedeo bij de gemeente. (6) Een grotere versie van zijn broer en vader. (9) Trommelaar van Loil Vooruit. (8) Was jarenlang fietsenmaker, hoewel zijn bijnaam een ander beroep doet verwachten. (8) De …... van Mom. (3) Afkorting van Jan en Wim. (3) Nog een dierlijke bijnaam. Dit keer van de familie Polman uit Nieuw-Dijk. (3) Voormalig CDA-raadslid. (8) De visboer van Berendsen. (5) Toon van de …... (3) Deze bewoner van de Parkweg vind je ook op de kinderboerderij. (6) ‘Podomme wa’n gre’j’ is de uitspraak van deze ‘Opa ……’ (4) Ik mot ow niet. (5)

puzzel

edt 45.000 euro illegaal Bouwondernemer G. te L. besteman de bed dood is gegaan en ontkent daarmee ondernemer De 45.000 euro vergoeding die bouw gemeente de G. uit L. ontving na een conflict met illegaal een aan Montferland blijkt te zijn besteed wetens Volg ) foto. bouwwerk. (Zie bijgevoegde befors ren tena amb houder Wissink, heeft G. zijn n allee laart verk er rnem dreigd. De bouwonde het aan ren tena amb de dat geroepen te hebben overheidswerk moesten gaan. De Montferlandse reiging sbed dood een als r echte dit en dienaars hebb nooit ieervaren. G. beweert dat van werken nog

DRAMMERSKRANT 2011 pag.33

r Wissink dreigingen. Bovendien krijgt wethoude wegens ek sbro ruitje zijn aan een forse claim revanche te smaad. In een uiterste poging om dat de G. halen heeft de wethouder nu ontdekt ert op bewe (wederom) illegaal heeft gebouwd. G. everli t slech een zijn beurt weer dat de wethouder behem wat ar tena zer is en merkt op dat de amb treft de boomhut in kan.


DRAMMERSKRANT 2011 pag.34


Happen naar ...... Thijs

foto ziet (gemaakt Meester-visser Thijs Mollers heeft door oplettende fode Door rd. al van alles geprobee tograaf Willy Steenaanhoudende vrieskou wilde het de kamp), is het wel karpervisser maar niet lukken om aparte zeer een las atiep een wak in het ijs van recre geniek tech zwem Thijs at Omd . slaan ‘Baggergat’ te t hoor Je en. word een ontzettende liefhebber is van de viser i-we moo onze in orlijk hengelsport, zat hij toch beho ser echter absoluut zak en as. De winter was immers nog niet klagen. Hij kan maar net begonnen. Hoe lang zou zo lekker de hele gehet nog duren voordat hij zijn winter lang zijn visn? rolle kon liefde hengels weer uit techniek op peil houPlotseling kreeg hij een geweldig den, en zit er nog idee. Als hij nou eens bij zwembad lekker warmpjes bij nog daar De Hoevert ging vragen of bovendien. En de tent en els heng zijn een plekje voor kinderen? Die kunwas. Badjuf Willian hapte onmiddelnen niet wachten tot tijdje lijk toe. Ze was namelijk al een het weer tijd is om naar de wekezwem een naar naarstig op zoek lijkse zwemles te gaan. techniek waardoor de kinderen snelde ler gingen zwemmen. Zoals op

Route optocht

De pastor neemt afscheid van zijn parochie. Hij troost de gemeente: ,,Jullie krijgen een veel betere pastoor dan ik geweest ben.” ,,Dat moet u niet zeggen pastor”, zegt een van de parochianen. ,,Dat heeft uw voorganger ook al beloofd.”

Drammertjesmaandag EEN GEZELLIG SAMENZIJN VOOR GROOT EN KLEIN Drammertjesmaandag is een mooie dag om, onder het genot van een drankje en een stukje muziek, met elkaar na te praten over de optocht. Vorig jaar verhuisde het maandagmiddagprogramma naar het café, maar komend carnaval zijn we gewoon weer terug op de vertrouwde stek: in de zaal van Hendriks. Zo is er genoeg ruimte om de drukte van de Loilse trein even te ontlopen. Zeker voor de wat oudere, of juist de allerkleinste bezoekers, is Drammertjesmaan-dag daarom de perfecte gelegenheid om van de Loilse carnavalssfeer te proeven. Optredens van de mini-dansgardes en de uitreiking van ’t Drammertje maken de middag compleet. ’t Drammertje is een onderscheiding voor een persoon of groep die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Loilse carnaval. Het is ieder jaar weer een grote verrassing wie het zal worden. Vorig jaar was de eer aan Leo Godschalk, voor zijn voortrekkersrol bij carnavalsgroep De Moeraskikkers en zijn werkzaamheden voor De Vrolijke Drammers, met name als vertolker van het Loils Volkslied.

Robert tegen Marloes: ,,Laten we er eens een mooi weekend van maken.” ,,Da's een fantastisch idee!” ,,Goed, dan zien we elkaar maandag weer!”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.35


DRAMMERSKRANT 2011 pag.36


In te rv i e w

‘Er stroomt nog altijd Loils bloed door mijn aderen’ Mart Dieks over zijn herinneringen aan ‘zijn’ Vrolijke Drammers

werd altijd hard gewerkt. Veel lawaai, weinig woorden. ,,Behalve wanneer Teun Donkers langs kwam om materialen te brengen”, lacht Mart. ,,Dan hadden wij even tijd om uit te zweten. Als Teun eenmaal op de preekstoel zat werden de mooiste verhalen uit de mouw geschud. Het mocht alleen niet te lang duren, want ’s avonds moest alles klaar zijn voor de generale repetitie.” Het podium bouwen is Mart niet onverdienstelijk gebleven. In 2005 mocht hij samen met Henk Goosen, Leo Godschalk en Wim Rutjes als bouwploeg het Drammertje in ontvangst nemen. De onderscheiding die jaarlijks door De

ken dat er dan twee mannen in huis zijn!”

en tweede passie van de 80-jarige is de Drumfanfare van Loil Vooruit. Of het Tamboerkorps zoals oor een gebrek aan vendeliers gele eeuw e dat voorheen werd kwam hij een halv ht. terec j tteri genoemd. ,,Ik was wel schu e den bij de Loils uur best het in bij de oprichting bezat hard Bern r Vade naar weg trokken, maar gezien van Loil Vooruit, dus de Het . nden gevo mijn muzikale capacisnel zoon Mart was van vond bala teiten ver beneden nul erse wint een op was la-gen werd ik belast dezelfde schutterij, waar het idee g nigin vere avals met stokken maken, voor een Loilse carn , itsen Gerr Jan es, vellen spannen en Tiem Eef . ontstond geld inzamelen.”Maar Gradus Kaldenhoven en Mart Dieks. in n oeke enisb dat deed hij altijd met Zij zouden de geschied wieg de aan dat veel plezier. ,,Want”, tet kwar gaan als het , mers Dram jke zegt Mart, ,,als ik iets Vroli De van d ston 53 die n niet leuk vind dan doe want het waren deze here e Loils de dat ten ik het niet.” Van begin jaar geleden beslo je feest extra een af aan heeft het Tamwel chap gemeens boerkorps meegedaan kon gebruiken. De 80-jarige Mart aan gen nerin aan de pronk- zitting. vertelt over zijn herin . ,,In de oprichtingsjaren waren de mers Dram jke De Vroli broers Rutjes nauw betrokken en teimoe erg start gelijkertijd fanatieke carnavalsvierk weet nog dat de ,,Het . Mart nt ders. De link tussen die twee werd begi , zaam was” dus snel gelegd.” Maar Mart heeft animo voor die ‘gekdoenerij’ was ons in t ook een keer zónder zijn vrienden aanvankelijk niet zo groo díe es dam le enke van het Tamboerkorps op de dramDe nuchtere dorp. mersplanken gestaan. In een act van verkleed waren voelden zich al snel troken het inmiddels bekende pronkzittingeen vreemde eend in de bijt, klene gewo hun duo Sabine Bolder en Rosalien Branken na een paar uur denhorst, betrad Mart het podium ren weer aan.” Maar overtuigd van . door verkleed als dansmarietje. Samen hun initiatief zetten de mannen ,,Ik . later bleek met zwager en goede vriend Leo Met groot succes, zo lings zijde r maa ik Godschalk. ,,Het was echt niet om dat lijk denk eigen Ik aan te zien”, weet Mart nog. ,,Maar bij de oprichting betrokken was. Vrolijke Drammers wordt uitgereikt . trekt kar er werd wel ontzettend om gelaben niet iemand die de aan een persoon of groep die zich eracht de Op chen.” De naam van Leo Godschalk ook. Nooit geweest ienstelijk maakt voor de vereniverd wordt ook genoemd wanneer we grond, langs de zijlijn, daar ben ik ging. ,,Dat was een hele eer”, vindt olgt verv Mart vragen naar zijn mooiste carnaveel meer op m’n gemak”, Mart. ,,Het is leuk als je waardering die id enhe heid valsmoment. ,,Dat moet geweest Mart met een besc krijgt voor wat je doet.” Sinds deze zijn toen Leo prins werd”, is het anthem siert. Vals of niet. heren het befaamde beeldje in hun woord. ,,We waren allemaal zo vremidden hebben komen ze jaarlijks Diren gebo selijk trots. Het is toch wel bijzonder och heeft de in Loil bijeen om onder het genot van een m podiu het op om prinselijk bloed in de familie te jaren En vele dammer e en een hapje’ bij te kletsen. ‘natj hebben.” van het Drammerstheater gestaan. het Drammertje gaat mee. Aan het met weer hij Niet tijdens de pronkzitting, maar gaat d avon eind van de arts herinneringen aan het Loilse voor de tijd en na afloop. Om het op van de drie andere trotse eigeéén carnaval gaan zo ver als de gete bouwen en weer af te breken. naren mee naar huis om daar een aagd gevr schiedenis van de vereniging. ,,Ik ,,Daar werden we voor jaar lang de schouw te sieren. ,,We n lijde over het na kan me de allereerste optocht nog door Theo Bolder en alle vier geconstateerd dat hebb goed herinneren. Weet zelfs nog wie van diens vader. Theo zei altijd ‘Wat de vrouw des huizes wat vervelender dat er voorop liepen. ‘Ut Kump’ heetten vader dee’j mot deurgaon’, dus is in het jaar dat de Drammer in huis lang jaar tig ze: de jongens van Donkers. Ze deden wij.” Bijna twin is”, lacht Mart. ,,Het is toch te merEr aan. ie pakk s Mart um was het podi

D

E

I

T

M

DRAMMERSKRANT 2011 pag.37

zaten op een grote closetrol. Wat een gekkigheid was dat. Ongekend voor ons, Loilse mensen.” Mensen die Mart nu, vijf decennia later en woonachtig in buurdorp Didam, nog altijd als zijn favoriete mensen omschrijft. Terugkijkend op 53 jaar Vrolijke Drammers kan er maar één conclusie worden getrokken: ,,Carnaval in Loil is meer dan gek doen alleen. De vereniging is echt een visitekaartje van het dorp geworden. De prachtige optocht, de pronkzittingen, de mooie onderscheidingen die de vereniging kent. En de dansgarde, welke vereniging heeft er tegenwoordig nog zo veel mooie dansmarietjes?”

Mart Dieks is zichtbaar trots op De Vrolijke Drammers die hij toch best een beetje ‘zijn’ vereniging mag noemen. En op zijn Loil. Want het is nog altijd Loils bloed wat er door zijn aderen stroomt. Daar kan zijn huidige woonplaats niets aan veranderen. En de tijd net zo min.


DRAMMERSKRANT 2011 pag.38


Prijzenpot Onderstaande bedrijven schonken een financiële bijdrage, waarmee zij het tot stand komen van deze carnavalskrant mede mogelijk maakten.

HARTELIJK DANK HIERVOOR !!!!! AD SLAGERIJ BAARS TRANSPORT BEDRIJF GEERT BRANDTS BAKKERIJ LAMA & STOMERIJ DE VLAAI ‘t PLEINTJE

Een scheeparts heeft de gewoonte om alle zieke matrozen zout water voor te schrijven. Volgens hem gaat daar een heilzame werking van uit. Op een zekere dag valt de dokter overboord. De kapitein hoort de plons in het water en informeert wat er gebeurd is. ,,Niets bijzonders kapitein, de dokter is in zijn medicijnkast gevallen.”

DRAMMERSKRANT 2011 pag.39


Heeft u thuishulp nodig of bent u niet tevreden met uw huidige thuiszorg? Totaalzorg is al jarenlang thuis in zorg. • Wij leveren A.W.B.Z./P.G.B/ particulierenzorg • Wij werken in kleine teams met vakbekwame collega’s. • Wij helpen u graag bij het aanvragen van de indicatie. • Wij stellen samen met u een zorgplan op. • Wij hebben geen wachtlijst. • Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Huishoudelijke verzorging - ondersteunende begeleiding - persoonlijke verzorging - verpleging - terminale zorg ondersteuning mantelzorg - uitleen Bij ons staat de cliënt op de eerste plaats.

TOTAALZORG - DIDAM THUISZORG | B EMIDDELING | DIENSTVERLENING

Zo ook de kwaliteit en privacy.

DRAMMERSKRANT 2011

Liemersweg 37, 6942 HR Didam T 0316 29 44 99 (08.00 tot 17.00 uur) info@gftotaalzorg.nl - www.gftotaalzorg.nl

Drammerskrant  
Drammerskrant  

Drammerskrant 2011

Advertisement