Page 1

W of er ci et akżeI gł yLent ul o,P os zer zaczeGat es ,P os zer zaczeP es s o, P i l ni ki Ul t r as oni c,S Fi nder ,P l ugger ,S pr eader s ,i t p.

S of L ex

S z c z ot kadoos adu

Kr ąż ki doopr acowy wani a i pol er owani awy peł ni eńS of L ex •R odza j e: Coar s e,Medi um,Fi ne,S uperf i ne

•1s z t .

3 M

Opt i Di s c

Kl i nydr ewni ane

•Kr ąż ki ś ci er ne1 0 0 s zt R ozmi ar :1 2 . 6 mm

Kl i nydr ewni aneas or t y ment1 0 0 s zt •R ozmi ar y :( 3 0s zt )1 1 mm,( 3 0s zt )1 2 mm ( 2 0s zt )1 3 mm, ( 2 0s zt )1 5 mm

Ker r

7 9 , 0 0

P ol y dent i a

6 9 , 0 0

3 7 , 0 0

JTM

1 , 9 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P as ki ś c i er ne Adaco

4mm l ub6 mm •1 2s zt .

1 6 , 9 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P as ki met al oweKonopka Konopka

•Tł oczone:2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4,2 8 ,2 9 ,3 0( I vor y ) •P ł as ki e:8 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 3 .

2 5 , 9 0 8 , 9 0 9

Gumki pol er s ki e Dos t ępnepr odukt yf i r m:I vocl ar Vi vadent ,Kenda,S hof u,P ol i max , P ol i f i x ,Ker r

Katalog 10 środek p