Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry | Vuosikertomuslehti 2021

Page 1

Etelä-Suomen Klubitalot Eskot ry

VUOSIKERTOMUSLEHTI 2021


sisältö PÄÄKIRJOITUS

2 Voit tukea toimintaamme monella

ESKOT

3

RY

HELSINGIN

tavalla: KLUBITALO

5 Anna avustus tai tee lahjoitus

ITÄ-HELSINGIN

IMATRAN

KLUBITALO

KLUBITALO

NURMIJÄRVEN

TIKKURILAN

LAHDEN

KLUBITALO

TALOJEN

Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi

15

Kaiju Yrttiaho Toiminnanjohtaja

17

0407252028

19

INFOLAATIKOT

HANKKEET

Lisätietoja toiminnan tukemisesta:

13

KLUBITALO

KLUBITALO

Tee testamentti ESKOT ry:n hyväksi

11

KLUBITALO

TUUSULANJÄRVEN

9

kaiju.yrttiaho@eskot.org

22

23

TILINPÄÄTÖS

26

|

0 1

|


PÄÄKIRJOITUS TYÖ ON MONELLE ELÄMÄSTÄ PUUTTUVA KESKEINEN PALA Eveliina Heinäluoma, ESKOT ry:n Hallituksen puheenjohtaja

Jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua työelämään

rajojaan.

omien kykyjensä ja jaksamisensa mukaan. Tämän

merkinnän tehdystä työstä sekä arvokasta palautetta.

päivän

maailma

tarjoaa

mahdollisuuksia

Lisäksi

Yhteiskunnallisesti

merkitystä, pystymmekö tarjoamaan ihmisille osa-

vahvistaa

tarkasteltuna

käsitystä

osapuolten

saamaan työn syrjästä kiinni. Osatyökykyisillä on ja

saa

palkkaa,

siitä,

että

on

valtavan

lyhyillä

tärkeää

keikkatöilläkin

on

merkitystä ja että niitä on mahdollista järjestää kaikkien

aikaiseen työntekoon, jonka kautta henkilö pystyy ammattiosaamista

keikasta

yhä

moninaisempaan työntekoon. Myös asenteilla on

monenlaista

jokaisesta

laaja

kannalta

Puuttuva

pala

sopiminen

on

sujuvasti.

-hankkeessa

ollut

helppoa,

Tässä

on

upeasti. joustavaa

onnistuttu

Työnantajalle ja

vähäriskistä.

koulutustausta, joten heillä on paljon annettavaa

Työhön valmentaja on toiminut välittäjänä työpaikan ja

yhteiskunnalle.

Onkin

työntekijän välillä, jotta työtehtävästä on voitu muotoilla

osatyökykyinen

on

kestämätöntä, jäänyt

että

vastoin

moni

tahtoaan

molempien osapuolien kannalta sopiva.

työelämän ulkopuolelle. Lyhyetkin Silloin

kun

kokee

jäävänsä

ulkopuolelle,

eikä

pysty

työsuhteet

voivat

ehkäistä

syrjäytymistä

ja

mielenterveysongelmia. Luomalla mahdollisuuksia lyhyisiin

hyödyntämään omia taitojaan itsensä tai muiden hyväksi,

keikkatöihin,

on tilanne monelle lohduton. Kenellekään tämä kokemus

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, mahdollistamalla työn

ei

teon yhä useammalle.

ole

hyväksi,

mutta

näin

käy

liian

usein

esimerkiksi

edistämme

kaikkien

suomalaisten

välistä

työmarkkinoilla, kun omaa tilannetta vastaavaa joustavaa työsuhdetta ei löydy.

On

upeaa,

että

käytänteeksi. Suomessa

on

paljon

heikommassa

työmarkkina-

huolimatta

Puuttuva

Synkistä meillä

asemassa olevia ihmisiä, joiden on haasteellista löytää

työllisyyspolitiikan

itselleen työtä – jopa mahdotonta. Halua ja kykyä löytyy,

keväänä

mutta liian usein työmahdollisuuksia on vähän.

tarkoituksena

on

maailman

Suomessa puolella

hyväksytään on

pala

hyvää,

Työkanava

työllistää

pysyväksi

poliittisista

tapahtuu

paljon

laki

jäämässä

kun

Oy:stä,

vaikeimmassa

ajoista

esimerkiksi tänä jonka

asemassa

olevia osatyökykyisiä yhtiön kautta. Yhtiön on tarkoitus Siksi on erittäin hienoa, että Eskot ry on ollut mukana

kilpailla työvoimallaan eri toimialoilla eli olla aidosti osa

Puuttuva pala -hankkeessa. Hankkeen kautta työllistyville

suomalaista

osatyökykyisille

toimintansa alkuvaiheessa muutamia satoja osakykyisiä

vakuuttaa Hanke

henkilöille

itsensä

on

ja

antanut

on

muut

avautunut

siitä,

monelle

että

mahdollisuus

minäkin

mahdollisuuden

pystyn.

olla

työelämää.

Yhtiö

tulee

työllistämään

vuosittain ja jatkossa tavoite on työllistää jatkuvasti noin

osa

1000 henkilöä.

yhteisöä ja yhteiskuntaa. Mahdollisuus olla hyödyksi. Osallisuus on oikeudenmukaisuutta. Olenkin todella ylpeä Puuttuvassa

palassa

tärkeää

on

se,

ettei

työntekijän

Eskot ry:n ja Klubitalojen tekemästä työstä osallisuuden

tarvitse selvitä kuin yhdestä keikasta kerrallaan. Tämä luo

vahvistamisessa

työntekijälle joustoa ja mahdollisuuden tarkastella omia

mahdollisuuksien parantamisessa.

Kansanedustaja

Eveliina Heinäluoma

on

toiminut

hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021.

|

0 2

|

ESKOT

ry:n

ja

osatyökyisten

työllistymis-


ESKOT RY Vuonna 2001 perustetun tarkoitus

on

psykososiaalista

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n (ESKOT ry)

edistää tukea

mielenterveyskuntoutujien

tarvitsevien

toimintamahdollisuuksia

sekä

asemaa,

tai

oikeuksia,

työllistymisen

muutoin

osallisuutta

yleisiä

ja

edellytyksiä

yhteiskunnassa.

Vuonna 2021 juhlittiin ESKOT ry:n 20 vuoden

HENKILÖSTÖ JA HALLITUS

ajan tekemää tärkeää työtä. Vuoden 2021 alkaessa yhdistyksen alla olevien Klubitalojen

Yhdistyksen

määrä oli kasvanut yhdestä seitsemään ja

alussa 52 ja sen päättyessä 50. Vuoden lopussa

jäseniä

oli

työntekijöistä

on

yksi

yhdistyksen

yhteensä

miltein

eri

Klubitaloilla

kolmetuhatta.

Paljon

ja

henkilöstön

lukumäärä

kokoaikaisia

tuntityösuhteessa

oli

oli

48,

tilikauden

osa-aikaisia

työskenteleviä

yksi.

saavutettu – ja toiminta kehittyy edelleen!

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 50,75.

KEHITTYVÄ KLUBITALOTOIMINTA

Yhdistyksen hallitus piti kuusi kokousta, jotka yhtä lukuun

Vuoden

2021

toimintaan

koronapandemiasta Omikron-variantin

vaikuttivat

johtuvat

etäyhteydellä.

edelleen

johtotiimin

rajoitukset.

tartuttavuudesta

sulkemaan

kahden

Klubitalon

järjestettiin

Hallituksen

yhteinen

Teams-etäyhteydellä

saimme

ja

Teamslaajennetun

strategiapäivä 12.2.2021.

pidettiin

Yhdistyksen

vuosikokous pidettiin 26.4.2021.

konkreettisen todisteen, kun loppuvuodesta 2021 jouduimme

ottamatta

ovet

muutamaksi päiväksi altistumisien vuoksi.

ESKOTYÖ Koronasta

johtuneista

positiivista jäsenistön huimasti

kehitystä ja

vaikeuksista tapahtui

henkilöstön

samalla,

kun

huolimatta

läpi

digitaidot

Klubitalojen

Yhdistys

vuoden:

oman

lisääntyivät

Klubitalojen

toiminnan

selvittänyt

vuodesta

palveluyrityksen

mahdollisuutta.

etätoiminnot

Tämä

2016

lähtien

perustamisen

selvitys

konkretisoitui

viimein vuonna 2021 EskoTyön muodossa.

monipuolistuivat sekä kehittyivät.

Lisää

on

eri

Vuosina

muodoista

2019–21

yhdessä

Metropolia

AMK:n

kanssa toteutettu ESR-rahoitteinen Puuttuva Pala

vuonna 2021 pääset lukemaan tästä lehdestä!

|

0 3

|


ESKOT RY -hanke

edisti

osaltaan

yrityksen

käynnistämisen

edellytyksiä.

Yhteiskunnan

tavoite

saada

osatyökykyiset

mukaan työelämään sekä työelämän murros ovat osaltaan

hioneet

työpaikalta

yrityksen

löytyy

töitä,

liikeideaa. joita

Jokaiselta

jonkun

pitäisi

tehdä, mutta jotka eivät kuulu kenellekään.

ARVOPOHJAMME EskoTyö Oy etsii näitä työtehtäviä työpaikoilta ja tekee

työnmuotoilua.

voivat

tarjota

Satunnaisia

myös

Toimimme ihmisarvoa ja -oikeuksia

keikkatöitä

yksityiset

kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa jokaisen

henkilöt.

yhdenvertainen oikeus toimia muuttuvassa Osakeyhtiön

tarkoitus

on

tarjota

esimerkiksi yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu

mielenterveyssyistä kuntoutustuella tai eläkkeellä oleville

18–60-vuotiaille

henkilöille

pääsy

yhdessä tekemiseen, kohtaamiseen ja

töihin

luottamukseen.

tuetusti.

MISSIOMME

EskoTyö Oy kokoaa työntekijäpoolin, joka koostuu esim.

Klubitalon

henkilöistä.

Työ

ja

huomioiden henkilön työ-

ja

valmennuksen

käyneistä

työntekijä

tuodaan

vahvuudet,

voimavarat

toimintakyky.

EskoTyö

Oy

Yhdistyksen tarkoitus on edistää

yhteen

mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa,

sekä

oikeuksia, osallisuutta ja

mahdollistaa

toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen onnistuneita

työkokemuksia

ja

tehtyjä

keikkoja yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Yhdistys

joustavasti

ja

vastuullisesti

sekä

työntarjoajalle

toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön

että tekijälle.

Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House klubitalotoimintaa.

EskoTyö Oy:n on tarkoitus käynnistää toimintansa loppukeväästä 2022.

VISIOMME Olemme arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan yhteisöllisyyden rakentajana ja ennakkoluulottomana oman näköisen arjen, opintomahdollisuuksien sekä työelämäosallisuuden kehittäjänä.

|

0 4

|


HELSINGIN KLUBITALO MITEN KORONA-AIKA ON VAIKUTTANUT ELÄMÄÄSI KLUBITALOLLA JA SEN ULKOPUOLELLA?

Sosiaaliset kontaktit vähentyivät merkittävästi ja tämä teki mielenterveyden haasteista vaikeampia. - jäsen

Olen ollut todella stressaantunut jatkuvasta varuillaan olemisesta ja kaivannut valtavasti fyysistä kosketusta toiseen ihmiseen. Ensimmäisenä koronakeväänä Klubitalon etätoiminta toi tärkeää rakennetta päiviin. - Kati

Klubitalon sosiaaliset kontaktit jäivät pois. Positiivista oli se, että oppi arvostamaan pieniä asioita, kuten ulkoilua. - Otso

Aluksi oli hankalaa, mutta totuin siihen ja Klubitalon etätoiminta tuntui mukavalta. Nykyään olen mieluummin mukana Klubitalon kalastusryhmä toimi

etätoiminnassa.

aktiivisesti koronasta

- Arto

huolimatta ja Juha nappasi tämän mahtavan hauen

Olen joutunut olemaan liikaa neljän seinän

Vanhankaupunginkosken suvannolta.

sisällä. Klubitalolla käynnit jäivät hyvin vähäisiksi. - Juha

|

0 5

|


HELSINGIN KLUBITALO En uskaltanut käydä Klubitalolla. Etätoiminta on tuntunut mukavalta. - Jaana

Korona-aika vaikeutti käyntiä Klubitalolla. Olen silti liikkunut aktiivisesti ja työskennellyt koko ajan. - Matti

Kaikki, etupäässä negatiiviset takautumat, ovat nousseet pintaan. - jäsen

Vuosi sitten halusin ulos himasta. Sain jotain sosiaalista elämää ja järkevää tekemistä Klubin avulla. - Tero

On ollut liian hirveätä. Jäin koko ajan himaan. Meni urheilut ja kaikki mielialat alkoivat heittelehtiä laidasta laitaan. Klubi on auttanut: ajattelen muutakin kuin koronaa ja kavereista saa hyvää fiilistä. - Tatu

Sosiaaliset kontaktit jäivät pois, koska ei päässyt Klubitalolle eikä vakituisiin harrastuksiin. Löysin uuden videokuvauksesta. - Pauli

Hyvänä puolena oli se, että aloin urheilla: käydä kuntosalilla ja tehdä kävelylenkkejä. Huonoina puolina oli mm. se, että näin ystäviä paljon vähemmän. Jouduin miettimään mielenterveyttänikin. - Ville

Olen alkanut käymään Työväenopistossa, koska Klubitalo on ollut paljon suljettuna. Olen kuitenkin osallistunut paljon Klubitalon Teams-kokouksiin, jotka ovat olleet elämänlanka tässä elämäntilanteessa. - jäsen

|

0 6

|


HELSINGIN KLUBITALO HELSINGIN KLUBITALON KOULUTUSKESKUS EDELLÄKÄVIJÄNÄ MAAILMASSA Koronapandemian runtelemana

Muut maailman koulutuskeskukset,

vuonna 2021 koulutuskeskustoiminta

esimerkiksi Genesis Club

oli maailman koulutuskeskuksissa

Yhdysvalloissa, olivat hyvin

hyvin rajoittunutta. Oli totuttu

kiinnostuneita ja halukkaita

järjestämään vain lähikoulutuksia,

seuraamaan meidän tapaamme

mutta pandemian myötä ne kävivät

järjestää etäkoulutus.

pitkälti mahdottomiksi järjestää. Helsingin Klubitalon koulutuskeskus toimi edelläkävijänä ja järjesti keväällä 2021 ensimmäisenä maailmassa klubitalomalliin syventävän kahden viikon koulutuksen etäkoulutuksena. Tämä oli mahdollista, koska Suomessa myös Klubitalojen jäsenet hallitsevat hyvin tietoteknisen infrastruktuurin. .

Koulutukseen osallistui jäsen– työntekijä -pareja Lahden, Karjaan ja Jyväskylän Klubitaloilta. Kouluttajina etäkoulutuksessa toimi niin Helsingin Klubitalon jäseniä kuin henkilökuntaakin. Kahden viikon opetusjakso toteutettiin maaliskuussa

Anu P.

Teams-yhteyksin kolmen viikon aikana, koska sekä koulutettavat että kouluttajat tarvitsivat jaksamisensa takaamiseksi taukopäiviä.

|

0 7

|


HELSINGIN KLUBITALO

Koulutuksen hyvinä puolina koulutettavat pitivät omaa aikaa koulutuspäivistä palautumiseen sekä asioiden riittävään sisäistämiseen. Monien mielestä se,

"Vuonna 2022 Helsingin Klubitalon koulutuskeskus ei järjestä koulutuksia, mutta vuonna 2023 järjestetään jälleen lähikoulutus."

että ei tarvinnut matkustaa, mahdollisti useamman jäsenen osallistumisen koulutukseen. Monet kokivat myös omalla kotipaikkakunnalla olevan hyvän työskentelyrauhan. Etäkoulutuksen kielteisinä puolina pidettiin sosiaalisen kanssakäymisen vähäisyyttä. Esimerkiksi käytävä-, tauko- ja ruokailukeskustelut jäivät kokonaan puuttumaan.

Koulutettavat toivoivat enemmän aikaa keskustelulle ja kokemusten vaihtamiselle. Vuonna 2022 Helsingin Klubitalon koulutuskeskus ei järjestä koulutuksia, mutta vuonna 2023 järjestetään jälleen lähikoulutus, joka mahdollistaa paremmat mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja keskustelemiseen.

|

0 8

|


ITÄ-HELSINGIN KLUBITALO VERKOSTOITUMISTA JA HANKEHOMMIA Metropolia AMK:n kanssa yhteistyö jatkui vuonna 2021 yhteisen Puuttuva Pala, tuetun keikkatyön malli -hankkeen kanssa. Työvalmentajia ja jäseniä osallistui hankkeen työvalmennusprosessin ja työtaitokorttien yhteiskehittämiseen sekä keikkatöiden pilotointiin. Jäseniämme kävi töissä yhteensä kymmenellä eri tuetulla keikalla. Meidän osaltamme hanke päättyi syyskuussa 2021 ja hankkeen projektipäällikkö Ulla Vehkaperä teki meille kiitokseksi yhteistyöstä upean Klubitaloaiheisen tilkkutaideteoksen!

Yhteistyö Helsingin kaupungin Vuosaaren psykoosipalveluiden kanssa tiivistyi. Syksyllä 2021 Itä-Helsingin Klubitalo ja Vuosaaren psykoosipoliklinikka alkoivat järjestää yhdessä kahvilatoimintaa Klubitalolla. Lisäksi Vuosaaren psykoosipoliklinikalla aloitettiin Klubitalon opintovalmennuksen pop up tilaisuudet.

Pop up -tilaisuuksien myötä tavoitettiin entistä paremmin nuoria aikuisia, jotka ovat opintojen nivelvaiheessa.

|

0 9

|


ITÄ-HELSINGIN KLUBITALO UUSIA TAITOJA HALTUUN! Vuoden 2021 aikana Itä-Helsingin Klubitalolla järjestettiin työvalmennusta, opintovalmennusta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa lähi-, etä- ja hybriditoimintana. Talolla tehtiin hommia porukalla aina, kun koronatilanne sen salli.

Opintovalmennuksessa yksilövalmennuksen lisäksi kehitettiin erityisesti vertaistoimintaa ja opiskelevien jäsenten vapaa-ajan toimintaa. Tämä on ollut tärkeää opiskelijaidentiteetin vahvistamisen kannalta, tarjonnut mahdollisuutta irrottautua opiskelustressistä ja muista huolista sekä antanut mahdollisuuden uskaltaa kokeilla uusia asioita ryhmässä.

Koko yhteisön elinikäistä oppimista tuettiin mm. Some haltuun-, Työelämän ABC sekä Iloa ja varmuutta vuorovaikutustilanteisiin -kursseilla. Viikoittain järjestettiin myös digituokio,

Digityshankkeen työpajoissa mukana

jossa yhdessä etsittiin ratkaisuja

olleen jäsenen terveiset;

digipulmiin sekä jaettiin hyviä

”Kaikkien on tärkeä saada

käytänteitä ja vinkkejä.

digioppimisen tueksi oppimisniksejä. On hyvä olla myös myönteisesti kiinnostunut digiasioista.”

|

1 0

|


OSANA (LUOVAA) YHTEISÖÄ

IMATRAN KLUBITALO Syksyllä 2021 osallistuimme useampaankin luovuutta esiin tuovaan projektiin Imatralla. Luovan syksyn käynnisti maailman mielenterveyspäivä 10.10., jonka teemavärinä on vihreä. Ympäri maailmaa muun muassa kuuluisia maanmerkkejä valaistaan vihreällä (esim. Sydneyn oopperatalo). Olemme jo muutaman vuoden ajan osallistuneet tapahtumaan valaisemalla oman talomme julkisivun vihreällä, mutta vuonna 2021 lähdimme myös haastamaan Imatran kaupunkia mukaan ”talkoisiin”. Ja haaste

KULTTUURITALO VIRTA 10.10.2021

tuotti tulosta; Kulttuuritalo Virta sekä kansallismaisema Imatrankoski valaistiin talomme ohessa vihreällä, siten osoittaen yhteistä vastuunkantoa tärkeiden asioiden esiintuomisessa.

Syksyn edetessä Imatran Klubitalo kutsuttiin mukaan toteuttamaan yhteisötaideteosta, teemana kunnianosoitus hiljaisille luonnonsuojelijoille. Teoksessa käsiteltiin osallistujien luonto- ja metsäsuhdetta, pohtien tarinoiden ja kertomusten kautta mitä merkityksiä, muistoja ja unelmia luonnolla, metsällä ja puilla ihmisille on. Jokainen teoksen toteuttamiseen osallistuva taho valitsi oman kohdepuunsa, jonka tiimoilta tarinat syntyivät. Puut koristeltiin kukin omalla haluamallaan tavalla, ja teoksia syntyi ympäri Imatraa. Yhteisötaideteoksen toteuttaneet taiteilijat julkaisivat sosiaalisen median kanavissaan puihin liittyviä tarinoita sekä kuvia teoksista, sekä kartan jonka avulla jokainen imatralainen pystyi itse kiertämään kotikaupunkiaan tutustuen yksittäisiin teoksiin. |

1 1

|


IMATRAN KLUBITALO

Klubitalolla kohdepuuksemme

Eri puolilta Imatraa löytyi tyhjiä

valitsimme talon pihamaalla kasvavan

näyteikkunoita, joihin oli mahdollisuus

komean hevoskastanjan, jonka

luoda valoteoksensa. Käyttöömmme

koristelimme mielinauhalla. Korona-

annettuun näyteikkunaan rakensimme

ajan haasteiden aikana pystyimme

valoteoksen nimeltään ”Elämä on

pihamaalla tapaamaan toisiamme,

tarinoita”.

kahvittelemaan ja syömään lounasta kastanjan suoman varjon alla. Puu on meille merkityksellinen myös symbolisemmassa mielessä. Klubitalolla toimitaan toipumisorientaation viitekehyksessä. Sen tiimoilta, muutaman vuoden takaisen toipumisorientaatiokoulutuksen tuloksena syntyi symbolinen toipumisen puu, jonka juurina ovat toipuminen, ja oksina Valoteoksen nimi kuvaa hyvin toipumisen eri ulottuvuudet. Puu on Klubitaloa; olemme yhteisö, jossa meille suoja, ja symboli toipumisesta. jokaisella meistä on oma tarinamme. Lokakuussa lähdimme mukaan Imatran

Osallistumalla paikallisyhteisömme

Kaupunkikeskustat Imitsi ry:n Hämärän

tapahtumiin saimme hyvää näkyvyyttä,

Helmiä -valoviikoille. Marraskuun

tulimme tutummaksi suurelle yleisöllä

alkuviikkojen iltoina tapahtuva

muullakin tavoin kuin satunnaisilla

tapahtuma tuo ilon välähdyksiä

lehtiartikkeleilla tai avoimilla ovilla;

marraskuun pimeisiin iltoihin.

olemme osa Imatraa.

|

1 2

|


NURMIJÄRVEN KLUBITALO YSTÄVIÄ, VERTAISTUKEA JA UUSIA TAITOJA Vuosi 2021 oli uudenlaisen klubitalotoiminnan muodostamisen aikaa. Alkuvuoden pitkän etäajan jälkeen jäsenet innostuivat ottamaan vastuuta ryhmien vetämisestä. Talolla kokoontui kaksi jäsenvetoista ryhmää: teemakeskusteluryhmä ja kädentaitoryhmä. Kokemukset ryhmistä ja niiden vetämisestä olivat hyviä:

- Olen saanut ryhmästä uusia ideoita ja työtapoja. Joku osaa, jos ei itse osaa. Ryhmä kokoontuu myös keskustelun merkeissä.

- Vetäjä on ollut hyvä neuvomaan. Olen saanut hyviä vinkkejä. - Jäsenvetoisen ryhmän ohjaajana olen saanut itsetuntoa ja iloa yhteenkuuluvuudesta.

Etäaikana hyödynsimme verkossa toteutettavia kursseja ja koulutuksia. Alkuvuodesta järjestimme Teamsin kautta kokoontuneen Digitaitoryhmän, jossa suoritettiin yhdessä avointen ammatillisten opintojen verkkokurssi "Sosiaalisen median hyödyntäminen". Ryhmässä tutustuttiin mm. suosituimpiin sosiaalisen median alustoihin ja blogin kirjoittamiseen. Kurssin tehtävien tekemisen lisäksi aiheista käytiin vilkasta keskustelua ja jaettiin erilaisia vinkkejä digitaitoihin liittyen.

Viime vuonna jäseniämme osallistui seuraaville kursseille: toipumisorientaatiokurssi, Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, hätäensiapukurssi, luovan kirjoittamisen kurssi, asahi-terveysliikuntakurssi ja Green Care-verkkokoulutus.

|

1 3

|


NURMIJÄRVEN KLUBITALO JÄSENEN KOKEMUS VERKKOKOULUTUKSESTA Olen aina ollut luonnonläheinen ja maalla kasvaneena kiinnostuin Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -hankkeesta, jonka kautta pääsin "Green Care ja Blue Care - Luonnosta hyvinvointia ja palveluita" -verkkokoulutukseen. Klubitalolla myös muut innostuivat hankkeesta, joten perustimme Green Care -ryhmän, jossa opiskelimme yhdessä. Saimme myös apua hankkeen kokouksista, joissa käsiteltiin aiheeseen liittyviä teemoja.

Korona-aikana minulle on vahvistunut auttamisen halu ja varsinkin luontoympäristössä tekeminen ja oleminen kiinnosti sekä se, miten se voisi minua ja muita auttaa. Se oli suurin syy siihen, miksi lähdin tähän koulutukseen.

Päättötehtävänä oli tehdä laatutyökirja, jonka avulla voi hakea Green Care -laatumerkkiä. Tässä asiassa lähestyin Klubitalon johtajaa ja täytimme laatutyökirjan Nurmijärven Klubitalolle tulevaisuutta ajatellen. Laatutyökirjasta on apua esimerkiksi Klubitalon palstatoiminnan kehittämisessä ja luontoperusteisten toimintatapojen hyödyntämisessä. Pohdimme laatutyökirjassa muun muassa erityisryhmien huomioonottamista palstatoiminnassa. Monien aistien kautta tapahtuva toiminta vahvistaa jäsenten hyvinvointia.

- Maria

|

1 4

|


TIKKURILAN KLUBITALO Yhteistyö Laurea-

TYÖVALMENNUKSEN KEHITTÄMISTÄ JA YHTEISTÄ OPPIMISTA

ammattikorkeakoulun kanssa lähti liikkeelle opiskelijoiden vetämillä työvalmennus- ja liikuntaryhmillä.

Kaikki toimintavuoden suunnitte-

Yhteistyön tarkoituksena oli tutustua

lussa lähti liikkeelle tarpeesta

toisiimme ja kartoittaa mahdollisia

miettiä uusia keinoja jäsenten

tulevia keikkatöitä jäsenillemme.

työllistymiseen korona-ajan haasteiden varjossa.

Otimme Puuttuva pala -hankkeen kehittämistä uusista tuetun keikkatyön menetelmistä käyttöön erityisesti työtaitokortit ja WorkPilots-sovelluksen. Työtaitokortteja oli taloltamme kehittämässä jäsenhenkilökuntapari. Otimme myös käyttöön WorkPilots-sovelluksen Puuttuva pala -hankkeen myötä ja sitä kautta saimme talollemme ensimmäisen keikkatyön.

Olemme kehittäneet myös syksyn aikana talolle kattavaa työmenetelmäpakettia työvalmennuksemme tueksi. Aloitimme työmenetelmäpaketin hyödyntämisen koko yhteisön voimin, ja tulevaisuudessa jatkamme menetelmien hyödyntämistä monipuolisesti.

|

1 5

|


TIKKURILAN KLUBITALO Opintovalmennuksen yhteis-

Saimme nauttia kahdesta

opiskeluhetket ovat olleen vuoden

erinomaisesta live-

aikana suosittuja. Get Stuff Done

musiikkiesityksestä Klubitalolla.

eli GSD-ryhmä on pyörinyt kerran

Striimasimme molemmat esitykset

viikossa opintovalmentajan

Teamsin kautta, joista toiseen kutsuimme ESKOT ry:n muutkin

johdolla, mutta lisäksi jäsenet ovat

yhteisöt.

kokoontuneet opiskelemaan yhdessä lähes päivittäin vuoden

Pääsimme mukaan Kävelyfutiksen

ympäri. Yhteisopiskelun ideana on

Kaunis peli –dokumenttiin, jossa

vertaistuellinen kuulumisten vaihdon

jäsenistömme oli runsaasti

ja työskentelyjaksojen vuorottelu.

edustettuna. Meidän talomme

GSD onkin ollut hyvä esimerkki

aloitteesta keväällä perustettu

etätyöskentelyn tarjoamista

ESKOT ry:n nuorten aikuisten ryh-

uudenlaisista mahdollisuuksista.

mä on ollut ja on menestys.

Virkistävän erilaista ohjelmaa pystyttiin järjestämään koronaajasta ja kävijämäärien rajoituksista huolimatta.

Pääsimme toteuttamaan kesällä monipuolisesti retkiä erilaisiin kohteisiin mm. museoihin, Kuusijärvelle ja Korkeasaareen. Virkistävän erilaista ohjelmaa pystyttiin järjestämään koronaajasta ja kävijämäärärajoituksista huolimatta.

|

1 6

|


TUUSULANJÄRVEN KLUBITALO HYVINVOINTIA TUKEMASSA Toimintamme fokuksessa on kansanvälisen Fountain Clubhousen mallin mukaisesti eri tehtävät työ- ja opintopäivässä. Jäsenten henkilökohtaisia voimavaroja ja työkykyä osallistumiseen tuetaan ja ylläpidetään tarjoamalla erilaisia hyvinvointia tukevia toimintoja. Tässä joitakin makupaloja viime vuoden tarjonnasta: Kesällä 2021 järjestettiin opiskelijan toimesta

Green Care - t o i m i n t a

retki Järvenpään

rantapuistoon. Tavoitteena oli tuottaa osallistujille voimauttava luontokokemus. Retken aikana tehtiin rentoutumisharjoituksia ja keskusteltiin osallistujien kokemuksista ja mietteistä luonnonhyvinvointivaikutuksista. Luontoympäristön on havaittu vaikuttavan positiivisesti sosiaalisiin suhteisiin sekä henkilön omaan minäkuvaan ja luonnossa liikkuminen lisää myös fyysistä aktiivisuutta. Retken järjestämisessä ja toteuttamisessa otettiin huomioon Klubitalon yhteisöllisyys- ja yhdenvertaisuusperiaatteet jakamalla toiminnan vastuut kaikkien osallistujien kesken.

Hyvinvointiryhmässä

keskityttiin ryhmäläisten

hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja se rakennettiin ryhmäläisten toivomusten ja tarpeiden pohjalta. Alussa pohdittiin omia arvoja monelta kantilta ja TARMO-tavoitteita (eli täsmällisiä, aikataulutettuja, realistisia, mitattavia ja olennaisia tavoitteita).

|

1 7

|


TUUSULANJÄRVEN KLUBITALO Ryhmässä käsiteltiin mm. terveellistä ruokavaliota, täytettiin ja tutkittiin ruokapäiväkirjaa, tehtiin oma unelmakartta sekä käsiteltiin sokerin ja muiden herkkujen vähentämistä. Tämän lisäksi vertaisohjaaja jakoi oman painonhallintatarinansa ja valmistettiin vegaanista smoothieta. Ryhmäkertojen päätteeksi pidettiin lyhyt meditaatio- tai mindfulness-harjoitus, josta ryhmäläiset pitivät kovasti.

Luonnonkosmetiikka

kursseja järjestet-

tiin kaksi syksyllä 2021. Kurssikerrat olivat samansisältöisiä ja niissä pääsi tekemään erilaisia ihonhoitotuotteita. Kurssin aikana opittiin erilaisista raakaaineista ja niiden hoitavista ainesosista. Jokainen osallistuja sai tekemänsä tuotteet mukaan kotiin kurssin jälkeen.

Kesällä 2021 käynnistettiin

Kulttuuriklubi .

Kesän aikana tutustut-

tiin muun muassa Tuusulanjärven alueesta kertovaan dokumenttiin, vierailtiin Ainolassa sekä lähellä olevassa valokuvanäyttelyssä, Taidetalossa ja Villa Cooperissa. Tuusulapäivänä retkeilimme Rantatien museoissa ja Fjällbon puistossa. Kulttuuriklubilla tutustuttiin myös ryhmän jäsenten voimabiiseihin ja teksteihin.

|

1 8

|


LAHDEN KLUBITALO ROTARYKLUBI HYVINVOINTIA TUKEMASSA Lahden Klubitalon ja Rotaryklubi LahtiWellamon kanssa vuosia kestänyt yhteistyö huipentui vuonna 2021 toteutettuun hyvinvointikoulutukseen, jossa hyvinvointivalmentaja Liisa Ruuda kävi pitämässä neljän kerran valmennussarjan Lahden Klubitalolla. Valmennusten teemapohjana oli poikkeusajan jälkeinen jälleenrakentaminen, ihmisten ja yhteiskunnan vahvistaminen sekä yksilön voimavarojen huomioonottaminen ja vahvistaminen, jotta jälleenrakennustyö kantaisi myös hedelmää. Kurssin aikana ryhmä oppi löytämään hyviä ominaisuuksia itsestään ja keskittymään läsnäoloon ja tunteisiin.

"Opimme että hyvä hengittäminen ja harjoittelu vaikuttaa autonomiseen hermostoon, keskittymiseen ja muistiin, tunteiden säätelyyn sekä kehotietoisuuteen" -Lahden Klubitalon jäsen

|

1 9

|


LAHDEN KLUBITALO Yhteistyötä Rotaryklubin kanssa toteutettiin myös kutsuvierailuilla Rotarykokouksiin, joissa jäsenet pääsivät lounastamaan ja kuulemaan asiantuntijapuheenvuoroja. Vierailut tuottivat hedelmää myös siltä kannalta, että Lahden Klubitalon jäsenistöstä pyydettiin kokemusasiantuntijaa pitämään luentoa näkövammaisuudesta. Jäsenet olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja ovat kirjoittaneet kokemuksiaan esimerkiksi KlubiLahti lehteen.

"Oli hienoa olla vieraana arvokkaassa miljöössä ja huomata, että rotarit ovat ihmismäinen yhteisö, joka tekee vapaaehtoisesti hyvää ja arvokasta työtä suurella sydämellä" - Lahden Klubitalon jäsen

MIKÄ ON ROTARYKLUBI? Rotary on kansainvälinen palveluorganisaatio, joka toimii kaikilla mantereilla ja lähes kaikissa kulttuureissa. Rotary on vaikuttajien palveluverkosto, joka kokoaa samanhenkisiä ihmisiä yhteen tekemään hyvää omalla asuinalueellaan ja koko maailmassa. Toiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit. Rotaryliikkeellä ja Klubitalolla on paljon samaa arvopohjaa, joiden yhdistävät teemat ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja Rotaryt kahvittelemassa jäsenten kanssa

yksilöllisyys. RC Lahti-Wellamon

lounaan jälkeen Lahden Klubitalolla

edustaja Matti Haara on myös Lahden Klubitalon ohjausryhmän jäsen.

|

2 0

|


LAHDEN KLUBITALO JUHLAVUOSI JA TOIMINTAA PANDEMIASTA HUOLIMATTA Vuonna 2021 juhlittiin Lahden Klubitalon 20vuotista taipaletta, mutta alkuperäisten juhlasuunnitelmien sijaan, juhlat siirtyivät pandemian pakottamana virtuaaliseksi juhlaviikoksi. Yhden päivän sijaan, juhlaviikko kuitenkin mahdollisti laajasti erilaista toimintaa kuten virtuaaliset avoimet ovet, kokemusasiantuntija paneelikeskusteluja, jäsenille suunnattu juhlapäivän ja viikon ajan onnitteluvideoiden julkistamisia.

Vapaa-ajan toiminnan vähentyessä poikkeusaikana, onnistuimme kuitenkin toteuttamaan yön yli kestävän toimintaleirin Siikaniemen kurssikeskuksessa Hollolassa. Leiri piti sisällään muun toiminnan lisäksi myös kehittämistyöpajan vuodelle 2022 yhdessä jäsenten kanssa. Jäsenet kokivat leirin tervetulleena ja iloisena sosiaalisena tapahtumana kaiken virtuaalisuuden jälkeen.

Keräsimme myös jäsenten ajatuksia siitä, miksi he haluavat käydä Klubitalolla:

"Tukee selvästi omaa mielenrauhaa ja on jotain kivaa tekemistä ja arkirutiineja."

"Olen saanut kokea erinomaista yhteishenkeä."

"Tervetullutta vaihtelua arkeen ja lisää tekemistä. Näkee samalla muita Klubilaisia! Hyvä ilmapiiri."

"Kokemus osallistumisesta, hyvä ja kannustava työilmapiiri."

|

2 1

|


Helsingin Klubitalo Perustamisvuosi: 1997

Sijainti: Helsingin Sörnäinen

Vuoden e-toimintanosto: maailman ensimmäinen etäklubitalokoulutus

Yhteistyökumppaneita: Laurea, Diak, Metropolia, Kujato-verkosto, Taiteen sulattamo, Helsingin kaupunginorkesteri, Auroran sairaala, Helsingin srk-yhtymä

Itä-Helsingin Klubitalo

Imatran Klubitalo

Tikkurilan Klubitalo

perustamisvuosi: 2009

perustamisvuosi: 1999

Perustamisvuosi: 2014

sijainti: Helsingin Myllypuro

sijainti: Mansikkala, Imatra

Sijainti: Vantaan Tikkurila

Vuoden e-toimintanosto:

vuoden e-toimintanosto:

Vuoden e-toimintanosto:

Viikottainen Digituokio,

Yhteisölliset koulutukset (Mieli

Opiskelijayhteistyönä

Virtuaalivappu

Etelä-Karjala)

työvalmennusyhmät

Yhteistyökumppaneita:

yhteistyökumppaneita:

Yhteistyökumppaneita:

Metropolia Ammattikorkea-

Eksote, SaimaanVirta,

Metropolia, Laurea, Hyvät Tuulet

koulu, Vuosaaren

Imatran kaupunki, eri

ry, Ohjaamo, Vantaan kaupunki,

Psykoosipoliklinikka, Helsingin

oppilaitokset, Ohjaamo,

HUMAK

Työväenopisto

Työtaito ry., Imatran Srk

Nurmijärven Klubitalo

Tuusulanjärven Klubitalo

Perustamisvuosi: 2017

Perustamisvuosi: 2002

Sijainti: Nurmijärven Klaukkala

Sijainti: Järvenpää keskusta

Vuoden e-toimintanosto:

Vuoden e-toimintanosto:

virtuaalikahvit ja vaalipaneeli

Talokokoukset hybridinä, aktiivisuus huipussaan.

Lahden Klubitalo Perustamisvuosi: 2001

Sijainti: Lahden keskusta

Vuoden e-toimintanosto: Hyvinvointikoulutuksen valmennussarja hybridinä

Yhteistyökumppaneita: Ohjaamo, Setlementti Louhela,

Yhteistyökumppaneita:

kotoutumispalvelut, Keuda,

Alueellinen ohjausryhmä, jossa

Hymise, kotikuntoutus

mm. alueen yrittäjiä, tiivis yhteistyö alueen toimijoiden kanssa jatkuu.

Yhteistyökumppaneista: Rotaryklubi Lahden-Wellamo, alueen eri oppilaitokset, yhdistykset ja järjestöt


HANKKEET TAKAISIN OPINTOIHIN Vuonna

2021

opintoihin

päättyi

–hanke.

tukitoimia

STEA-avusteinen,

Hankkeessa

kehitettiin

korkeakouluopiskelijoille,

3-vuotinen opintojen

joiden

Takaisin

paluuseen

opinnot

ovat

keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyden haasteiden vuoksi. Hanketta koordinoi Nyyti ry. ESKOT ry:n osahankkeessa kehitettiin vertaismentoritoimintaa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Nyyti ry tuotti erilaista materiaalia opintoihin paluun

tueksi

sekä

järjesti

oppilaitosten

henkilöstölle

kohdennettuja koulutuksia.

Korkeakouluopiskelijoiden mentorikoulutusten lisäksi hanke toteutti saman

sisältöisen

Klubitaloille,

jotta

tukihenkilöitä

eli

koulutuksen Klubitalojen

mentoreita

keväällä jäsenistöstä

uusien

2021

ESKOT

voitaisiin

jäsenten

ry:n

kouluttaa

perehdyttämiseen

sekä oman osaamisen mentorointiin jäseneltä jäsenelle esim. ITtukena toimien. Pilottikoulutus oli suuri menestys ja sen pohjalta ESKOT ry:ssä jatketaan mentoritoiminnan kehittämistä edelleen.

PUUTTUVA PALA

ESKOT

ry:n

Puuttuva

ja

pala

Metropolia -hanke

työllistämismuotojen

ja

Ammattikorkeakoulun kehitti

avoimien

työllisyyspolkuja

työmarkkinoiden

toteuttama tuettujen

välille.

Hanke

alkoi 2019 ja päättyi vuonna 2021.

Keikkatyössä

työntekijä

työskentelee

kerran

tai

muutaman

työvuoro. Tuettu keikkatyö sopii tilanteisiin, joissa työntekijä kaipaa työnteon tueksi työvalmentajan tukea, neuvontaa ja ohjausta. Se tarjoaa

mahdollisuuden

työkokemusta

|

2 3

avoimilta

|

kokeilla

työelämävalmiuksia

työmarkkinoilta

ja

saada

työehtosopimuksen


HANKKEET mukaisella palkalla samalla, kun työvalmentaja tukee esimerkiksi oman

osaamisen

ja

vahvuuksien

tunnistamisessa,

sopivan

työn

löytymisessä sekä työtehtävien tekemisessä.

Keikkatyöntarjoajille

malli

työllistämiseen

yhteiskuntavastuun

ja

on

hallinnollisesti

kevyt

tapa

kantamiseen.

Siinä

mahdollistetaan jokaisen työpanoksen saaminen käyttöön silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Hanke rahoitettiin ESR- ja STEA-rahoituksella.

MINUN TIENI KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI

ESKOT

ry:n

Lahden

Klubitalolla

toteutettiin

ESR:n

ja

Lahden

kaupungin rahoittamana Minun tieni kokemusasiantuntijaksi –hanke 2019 – 2021. Hankkeen aikana koulutettiin Päijät-Hämeen alueelle 50 henkilöä toimimaan mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä oppilaitoksissa kokemusasiantuntijoina.

Koulutetut

kokemusasiantuntijat

luennoitsijoina kehittäjinä. mm.

sekä

mielenterveys-

Hankkeeseen

auttaa

palkatun

ja

teossa,

toimia

yhteyshenkilönä

sekä

mm.

kouluttajina,

päihdepalveluiden

koordinaattorin

kokemusasiantuntijoita

työsopimusten työpaikkojen

työskentelivät

työn

tehtävänä

oli

etsinnässä

ja

kokemusasiantuntijoiden

ja

tukena

työsuhteen

aikana,

järjestää kokemusasiantuntijoille työhyvinvointia lisäävää toimintaa sekä työllistymistä edistävää lisäkoulutusta.

Koordinoinnin kehitetyksi, kokoaikainen

jatko kun

saatiin

huhtikuusta

koordinaattori

turvatuksi 2021

ja

toimintaa

alkaen

tehtävään

voitiin

siten,

että

edelleen palkata puolet

palkkakuluista rahoitti Lahden kaupungin työllisyyspalvelut ja puolet katettiin STEAn Lahden Klubitalolle myöntämästä avustuksesta.

|

2 4

|


HANKKEET Mikä ihmeen Digityshanke Digitaalisen kehittäminen käynnistyi

osallisuuden Klubitaloilla elokuussa

terveysjärjestöjen

ja

osaamisen

(2021-2023)

2021.

-hanke

Sosiaali-

avustuskeskuksen

ja

STEAn

rahoittama hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Työntekijöitä hankkeessa on kaksi.

Hankkeen tavoitteet: 1. Klubitalojen eKlubitalo toiminnansisällönkehittäminen yhdessä jäsenistön ja henkilöstönkanssa. 2. Klubitalojen henkilöstön ja jäsenistöndigitaalisen osaamisen ja osallistumisen mahdollisuuksien parantaminen. 3. Toiminnan alueellisensaavutettavuuden parantaminen digitalisaation avulla.

Hanke

käynnistyi

toden

teolla

lokakuussa

2021

järjestetyssä

Kick-off

tilaisuudessa joka keräsi digitaalisten lankojen päähän osallistujia 62 henkilöä. Tietoturva-aiheinen hieman

vetävämpi

luento nimi

kiinnosti.

pitkän

Kick-offissa

virallisen

nimen

valittiin

lisäksi.

myös

Yhteisön

hankkeelle päätöksellä

valikoitui Digityshanke. Muut loppusuoralle päässeet nimiehdotukset otettiin myös käyttöön häsgtägien (virallinen nimi) muodossa: #LäsnäDigissä #digiESKOT #digiok

Syksyllä

2021

jäsenten

ja

aloitettiin henkilöstön

myös

eKlubitalotoiminan

kanssa.

palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun

yhdessä

YMMÄRRÄ-vaiheessa

tutustuttiin eKlubitalotoiminnan nykytilaan. Palvelumuotoilupajat eli PaMu-pajat huipentuivat pohdittiin

joulukuussa

miltä

järjestettyyn

eKlubitalotoiminnan

Unelmien

viikko

näyttää.

|

2 5

|

eKlubitalo-pajaan,

haaveissamme

ja

jossa

unelmissamme


TILINPÄÄTÖS 2021


HELSINGIN KLUBITALO Hämeentie 54, 00500 Helsinki https://helsinginklubitalo.eskot.org helsinginklubitalo@eskot.org 09 7288 550

ITÄ-HELSINGIN KLUBITALO Jauhokuja 3, 00920 Helsinki https://itahelsinginklubitalo.eskot.org itahelsinginklubitalo@eskot.org 040 188 0621

TIKKURILAN KLUBITALO Lehdokkitie 2 B 3. kerros, 01300 Vantaa https://tikkurilanklubitalo.eskot.org tikkurila@eskot.org 040 721 7869

NURMIJÄRVEN KLUBITALO Viirintie 3, 01800 Klaukkala https://nurmijarvenklubitalo.eskot.org nurmijarvenklubitalo@eskot.org 040 838 0884

LAHDEN KLUBITALO Vuorikatu 35 D, sisäpiha 2 kerros 15100 Lahti https://lahdenklubitalo.eskot.org lahdenklubitalo@eskot.org 040 553 1339

IMATRAN KLUBITALO Suntionkuja 2, 55120 Imatra https://imatranklubitalo.eskot.org imatranklubitalo@eskot.org 050 469 8986

TUUSULANJÄRVEN KLUBITALO Seutulantie 1 A, 04410 Järvenpää https://tuusulanjärvenklubitalo.eskot.org tuusulanjarvi@eskot.org 050 502 0514

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry Hämeentie 54, 00500 Helsinki yhdistys@eskot.org Toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho Kehitysjohtaja Sami Ylitalo