Page 1

April - Maj 2014 Huhtikuu - Toukokuu 2014


Här finns något för alla! Regelbundna aktiviteter i våra kyrkor och församlingshem Vårterminen håller på t.o.m v 21, observera att avvikelser från ordinarie schema kan förekomma under stilla veckan: (För öppna förskolans öppettider se näst sista uppslaget)

Måndagar

Ansgarskyrkan 10:15 - 11:00 3-4 års grupp 18:00 - 21:00 Somalisk kvinnogrupp Fors församlingshem 10:00 - 12:00 Metusela. En samtalsgrupp för äldre människor med invandrarbakgrund. Klosters församlingshem 13:00 - 15:00 Päivävapaat/Daglediga (parilliset viikot/jämna veckor) 16:30 - 18:00 Kyrkskoj 16:30 - 18:00 Kirkkokivaa/Kyrkskoj på finska 18:00 - 20:00 Ungdomsbandet 18:30 - 20:00 Skaparverkstad - en grupp för barn 11-13 år. S:t Andreas kyrka 18:30 - 21:00 Kvällsarbetskretsen (ojämna veckor)

Tisdagar

Annexet 09:30 Andakt Ansgarskyrkan 09:00 - 12:00 Babyrytmik. Sång, musik, rytm och rörelse för föräldrar med barn som är 3-10 månader. 11:45 Lunchmusik och lunch 18:00 - 21:00 Tankar om trogrupp/performancegrupp Fors församlingshem 10:00 - 12:00 Metusela - en samtalsgrupp för äldre människor med invandrarbakgrund. Fors kyrka 18:00 Mässa 19:00 Meditation. Introduktion för nybörjare kl 18:45. Samtal med fika efteråt 29 april och 20 maj.


Klosters församlingshem 19:00 - 21:00 Ungdomskväll Klosters kyrka 12:00 Lunchmusik. Baguette serveras från kl 11.30 18:30 Mässa S:t Pauli kyrka 14:00 - 18:00 Café Tillsammans 15:00 Samtalsgrupp - En väg till tillit och livsmod (jämna veckor) Tomaskyrkan 11:45 Andakt och lunch

Onsdagar

Klosters församlingshem 14:00 - 16.00 S:t Petri syförening (ojämna veckor) 13:00 - 15:00 Onsdagsträff 17:00 - 19:30 Auringonsäteet. Askartelua, leikkiä, laulua ja yhdessä valmistettu yksinkertainen ruoka./Solstrålarna (verksamhet på finska) Vi lagar mat tillsammans. 18:30 - 20:00 Recovery S:t Pauli kyrka 13:00 - 15:00 Samtalsgrupp (ojämna veckor) 14:00 - 18:00 Café Tillsammans

Torsdagar

Ansgarskyrkan 18:30 - 21:30 Skaparkväll Fors församlingshem 10:00 - 12:00 Metusela. En samtalsgrupp för äldre människor med invandrarbakgrund. 13:50 - 14:30 Söndagens text. Samtalsgrupp om kommande söndags predikotexter 13:00 - 16:00 Våga sticka ut. Våga sticka ut är en hantverksgrupp som stödjer Eskilstuna församlings internationella engagemang 13:30 - 15:00 Vad tror du på? Aktuella livsfrågor och kristen tro. Vi vänder oss till dig som vill fördjupa dina kunskaper i tros- och livsåskådningsfrågor. (Ojämna veckor) Fors kyrka 12:00 Mässa och lunch (Ej 17 april, 1 maj och 29 maj. 8 maj, andakt och lunch i församlingshemmet)


Torsdagar forts. S:t Andreas kyrka 12:00 Andakt och lunch 13:00 - 16:00 Hantverksgrupp 13:30 - 15:30 Dagarbetskretsen (jämna veckor) 18:30 Mässa 19:00 - 21:00 Ungdomskväll för dig mellan 15 och 19 år. Vi gör kul saker ihop, du är själv med och påverkar programinnehållet. S:t Pauli kyrka 13:30 - 16:00 Hantverksgrupp 14:00 - 18:00 Café Tillsammans Tomaskyrkan 15:00 - 16:30 Kyrkskoj

Fredagar

Klosters kyrka 10:00 - 11:30 Barnens kyrka - en gudstjänst för barn och föräldrar med sång, musik och rörelse. Fika efteråt.

Söndagar

Fors kyrka 11:00 Högmässa (Ej påskdagen och 18 maj) Klosters kyrka 11.00 Högmässa (6 april, 4 maj Mässa med stora och små) S:t Andreas kyrka 9:30 Högmässa (ej påskdagen och 18 maj, 25 maj mässa med stora och små) S:t Pauli kyrka 10:00 Högmässa (Ej påskdagen och 18 maj. 27 april, 25 maj Mässa med stora och små)


Övriga aktiviteter i april - maj Tisdag 1 april

Tomaskyrkan 18:00 - 20:00 Familjeverkstan. Studiecirkel om hur man kan förebygga konflikter och utveckla goda relationer mellan föräldrar och barn.

Onsdag 2 april Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Jag i Bibelns värd. Att se på sitt liv, sina erfaren- heter och samtala om livets frågor med Bibeln som perspektiv. S:t Andreas kyrka 17:00 - 19:00 Ledarutbildning steg 1 Fika från kl 16.30

Torsdag 3 april Klosters församlingshem 09:00 Barnens allsång

Lördag 5 april Fors kyrka 16:00 Kom som du är! Konsert med barnkörer från församlingar i Eskilstuna. Musiker: Annika Hansander, Ola Sjönneby, Mattias Eriksson, Inga-Lill Sjönneby, Maria Fahlén Eriksson, Mirjam Blomberg. Ledare: Ing-Marie Janzon

Söndag 6 april Klosters kyrka 12:00 - 13:00 Påskbasar och kyrkkaffe. S:t Petri Syförening har Påskbasar vid kyrkkaffet inne i kyrkan. Försäljning av fika, lotterier, pyssel och handarbeten. 14:00 Päämessu/Högmässa på finska 18:00 Sinnesromässa/ Tyyneysmessu


Söndag 6 april forts. S:t Andreas kyrka Arbetskretsens påskförsäljning startar i samband med högmässan 18:00 Musik för själen med Klosters damkör och Erika Wistrand. Tomaskyrkan 15:30 - 17:00 Helgöppet på öppna förskolan 17:00 Gudstjänst med stora och små. Kyrkkaffe från kl 16:30

Måndag 7 april Klosters församlingshem 16:30 Ystäväpalvelu 1/ Väntjänst 1 S:t Pauli kyrka 09:00 Barnens allsång

Onsdag 9 april Fors församlingshem 18:00 - 20:00 Internationella gruppen S:t Andreas kyrka 17:00 - 19:00 Ledarutbildning steg 2. Fika från kl 16:30

Torsdag 10 april Klosters församlingshem 09:00 Barnens allsång 12:00 Lounas ja Hartaus/ Lunch och andakt på finska. Ennakkoilm. viim. maanantaita ennen lounasta klo 12.00 puh. 073-655 79 51/ Anmälan till tel 0736-557951 senast 3/4. 15:30 - 17:00 Stödgrupp för barn / unga i sorg S:t Pauli kyrka 12:00 Andakt och lunch

Fredag 11 april S:t Andreas kyrka 08:30 - 16:30 Dagretreat. En stilla dag för dig som behöver och längtar efter vila och återhämtning. Tyst gemenskap med andra för att finna vila, balans och harmoni. För information om anmälan

och kostnad se hemsidan.


Lördag 12 april Klosters kyrka 20:00 - 23:00 Nattkyrka, mässa kl 21.30 S:t Andreas kyrka 12:00 Vårsoppa. Anna Eriksson berättar om ordkonstnären Britt G Hallqvist. Lotterier och försäljning av hembakat bröd. Intäkterna går till Svenska kyrkans internationella arbete. S:t Pauli kyrka 10:00 - 13:00 Påskbasar. Loppis, lotterier, försäljning av hembakat bröd och hantverk.

Söndag 13 april Ansgarskyrkan 18:00 Ansgarsmässa. Fredrik Gröntoft - gitarr och sång. Kyrkkaffe från kl 17 Fors kyrka 17:00 Evensong. Eskilstuna Oratoriekör under ledning av Maria Helmér och kammarkören Fors Cantores under ledning av Stefan Säfsten.

Måndag 14 april Fors församlingshem 18:00 Filmklubben Blå kvarnen Vi ser film tillsammans och av- slutar med en fika och pratar om filmen vi sett. Film och fika är gratis! Filmerna har 15-årsgräns. För mer information, kontakta: Alexander Kepp, telefon 016-17 07 37. E-post: alexander.kepp@svenskakyrkan.se S:t Andreas kyrka 12:00 Passionsandakt och lunch

Tisdag 15 april Fors kyrka 11:00 Mässa på teckenspråk 18:00 - 19:00 Korsvägsandakt Fors församlingshem 18:30 - 21:00 Rosengruppen Sorgegrupp/självhjälpsgrupp


Tisdag 15 april forts. Klosters kyrka 18:00 ”Hiljaisen viikon konsertti” / Musik i stilla veckan Suomalainen kuoro ja solistit. Johtaa - Terhi Aho, Säestää - Annika Hansander / Finska körer och solister. Terhi Aho - körledare, Annika Hansander - ackompanjemang. S:t Andreas kyrka 12:00 Passionsandakt och lunch

Onsdag 16 april Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Jerusalem. Med utgångspunkt från Montefioris bok ”Jerusalem” samtalar vi om stadens betydelse för vår kristna tro. S:t Andreas kyrka 12:00 Passionsandakt och lunch 17:00 - 19:00 Ledarutbildning steg 3. Fika från kl 16:30

Torsdag 17 april - Skärtorsdagen Ansgarskyrkan 18:00 Skärtorsdagsmässa Fors kyrka 18:00 Skärtorsdagsmässa Klosters kyrka 18:00 Skärtorsdagsmässa S:t Andreas kyrka 18:30 Skärtorsdagsmässa S:t Pauli kyrka 19:00 Skärtorsdagsmässa

Fredag 18 april - Långfredag Ansgarskyrkan 11:00 Långfredagsgudstjänst Fors kyrka 11:00 Långfredagsgudstjänst 15:00 Vid Jesu grav. Musikgudstjänst med Fors kyrkokör under ledning av Richard McGovern.


Klosters kyrka 11:00 Långfredagsgudstjänst 14:00 Pitkäperjantain jumalanpalvelus/ Långfredagsgudstjänst på finska S:t Andreas kyrka 09:30 Långfredagsgudstjänst S:t Pauli kyrka 10:00 Långfredagsgudstjänst

Lördag 19 april - Påsknatten Ansgarskyrkan 23:30 Påsknattsmässa Fors kyrka 23:30 Påsknattsmässa S:t Pauli kyrka 23:30 Påsknattsmässa. S:t Pauli kyrkokör ackompanjerad av jazztrio, David Ehrlin-saxofon, Lenne Lehtonen-piano och Martin Sundström-bas. Efter mässan serveras påskefterrätten pasha och kulitj.

Söndag 20 april - Påskdagen Klosters kyrka 11:00 Påskdagsmässa Tomaskyrkan 17:00 Gospelmässa, kyrkkaffe från kl 16:30

Måndag 21 april - Annandag påsk Fors kyrka 18:00 Emausvandring med avslutande mässa. Ord och toner bla ur materialet kring Frälsarkransen. Klosters kyrka 14:00 Pääsiäimessu/Påskmässa på finska S:t Andreas kyrka 09:30 Högmässa S:t Pauli kyrka 10:00 Högmässa


Onsdag 23 april Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Bibelstudium. För alla som vill läsa Bibeln och erövra ny kunskap tillsammans med andra. 18:30 - 20:00 Människans värde och värdighet

Torsdag 24 april S:t Andreas kyrka 08:30 Barnens Allsång

Fredag 25 april Fors kyrka 17:00 ”Ljusa kvällar om våren”. After work-konsert med Annika Hansander, Maria Fahlén Eriksson och Stefan Säfsten.

Söndag 27 april Ansgarskyrkan 15:00 - 18:00 Sommarkonfirmander 18:00 Ansgarsmässa, kyrkkaffe från kl 17 Fors kyrka 17:00 Konsert med Orthodox singers, kör från Estland.

Måndag 28 april Fors församlingshem 18:00 - 21:00 RUT - kvinnor i Fors

Onsdag 30 april Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Jag i bibelns värd. Att se på sitt liv, sina erfaren- heter och samtala om livets frågor med Bibeln som perspektiv. Fotbollsplanen i Skiftinge 20:00 Valborgsmässofirande med S:t Pauli kyrkokör


Lördag 3 maj Klosters kyrka 16:00 Lördagskonsert - Franska orgelklanger Charles-Marie Widor: Symfonie Romane. Gustav Jannert - orgel.

Söndag 4 maj Klosters kyrka 11:00 Mässa med stora och små. Helgöppet kl 10:00-13:00 14:00 Päämessu/ Högmässa på finska 18:00 Sinnesromässa/Tyyneysmessu Tomaskyrkan 15:30 - 17:00 Helgöppet 17:00 Gudstjänst med stora och små., kyrkkaffe från kl 16:30

Onsdag 7 maj Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Bibelstudium. För alla som vill läsa Bibeln och erövra ny kunskap tillsammans med andra. Klosters kyrka 13:00 Andakt S:t Andreas kyrka 17:00 - 19:00 Ledarutbildning steg 1 Fika från kl 16:30

Torsdag 8 maj Klosters församlingshem 12:00 Lounas ja Hartaus/ Lunch och andakt på finska. Ennakkoilm. viim. maanantaita ennen lounasta klo 12.00 puh. 073-655 79 51/ Anmälan till tel 0736-557951 senast 2/5.

Fredag 9 maj S:t Andreas kyrka 08:30 - 16:30 Dagretreat. En stilla dag för dig som behöver och längtar efter vila och återhämtning. Tyst gemenskap med andra för att finna vila, balans och harmoni. För information om anmälan

och kostnad se hemsidan.


Lördag 10 maj

Klosters kyrka 20:00 - 23:00 Nattkyrka, mässa kl 21:30.

Söndag 11 maj Fors kyrka 17:00 Konsert i jazzton. Agnes Lindberg - sång, Olle Lindberg - sång, gitarr och kontrabas, Stefan Säfsten - piano, Maria Helmér - piano och orgel Ansgarskyrkan 18:00 Ansgarsmässa. Medverkan av Confettikören. Kyrkkaffe från kl 17

Måndag 12 maj Fors kyrka 10:00 Barnens Allsång Fors församlingshem 18:00 Filmklubben Blå kvarnen Vi ser film tillsammans och avslutar med en fika och pratar om filmen vi sett. Film och fika är gratis! Filmerna har 15-årsgräns. För mer information, kontakta: Alexander Kepp, telefon 016-17 07 37. E-post: alexander.kepp@svenskakyrkan.se

Tisdag 13 maj Fors församlingshem 18:30 - 21:00 Rosengruppen, sorgegrupp/självhjälpsgrupp

Onsdag 14 maj Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Jerusalem Med utgångspunkt från Montefioris bok ”Jerusalem” samtalar vi om stadens betydelse för vår kristna tro. S:t Andreas kyrka 17:00 - 19:00 Ledarutbildning steg 2 Fika från kl 16.30


Torsdag 15 maj Fors kyrka 10:00 Barnens Allsång Klosters församlingshem 15:30 - 17:30 Stödgrupp för barn/unga i sorg

Lördag 17 maj Klosters kyrka 16:00 Lördagskonsert - Nordic Light. Eskilstuna Oratoriekör och kammarkören Fors Cantores framför sitt program inför körresan till Truro, Cornwall. Maria Helmér och Stefan Säfsten- körledare.

Söndag 18 maj Klosters kyrka 11:00 Visitationshögmässa och kyrkoherdemottagning S:t Andreas kyrka 18:00 Musik för själen. ”Psalmer som vill tala”. Andrum + musiker och Elina Hultman.

Måndag 19 maj Klosters församlingshem 16:30 - 18:00 Ystävpalvelu 1/Väntjänst 1

Onsdag 21 maj Fors församlingshem 18:00 - 20:00 Internationella gruppen S:t Andreas kyrka 17:00 - 19:00 Ledarutbildning steg 3 Fika från kl 16:30

Torsdag 22 maj S:t Pauli kyrka 12:00 Andakt och lunch


Lördag 24 maj Fors kyrka 17:00 Gospelkonsert med Tomas Gospel under ledning av Annika Hansander, instrumentalister.

Söndag 25 maj Ansgarskyrkan 15:00 - 18:00 Sommarkonfirmander 18:00 Ansgarsmässa, kyrkkaffe från kl 17 Fors kyrka 17:00 Orgelkonsert med Richard McGovern Klosters kyrka 18:00 ”Suomalaisen kuoron kevätkonsertti”/ Finsk vårkonsert med finska körer och solister Säestää/ ackompanjemang - Erika Wistrand. Tomaskyrkan 17:00 Gudstjänst med stora och små. Terminsavslutning för helgöppet på öppna förskolan från kl 15:30 (ute vid fint väder). .

Måndag 26 maj Fors församlingshem 18:00 - 21:00 RUT - kvinnor i Fors

Tisdag 27 maj Fors kyrka 11:00 Mässa på teckenspråk

Onsdag 28 maj Fors församlingshem 18:00 - 21:00 Jag i bibelns värd. Att se på sitt liv, sina erfaren- heter och samtala om livets frågor med Bibeln som perspektiv.


Torsdag 29 maj - Kristi himmelsfärds dag Fors kyrka 11:00 Ekumenisk gudstjänst Tomaskyrkan 08:00 - 19:00 Retreat för ensamstående föräldrar. En stilla dag för dig som behöver och längtar efter vila och återhämtning. Tyst gemenskap med andra för att finna vila, balans och harmoni. För mer info kontakta Kjell Centervärn, 016-42 60 66.

Lördag 31 maj Fors kyrka 17:00 Vårkonsert med Fors kyrkokör under ledning av Richard McGovern

Med reservation för eventuella ändringar


Körsång gör dig frisk och smart! Tycker du om att sjunga och vill dela glädjen att sjunga tillsammans med andra? Att sjunga i kör är både roligt och ger tillfällen att uppleva fantastiska saker tillsammans! Körerna i Eskilstuna församling har en bred repertoar, vi sjunger det mesta från gospel till klassiskt. Det finns plats för dig också! Oavsett ålder och vilken nivå du ligger på så finns en kör som passar just dig!

Körer i Eskilstuna församling: Andrum övar tisdagar kl 19.00 i S:t Andreas kyrka. Ledare: Inga-Lill Sjönneby, 016-14 85 31, 073-654 07 19 Confettikören övar i Fors församlingshem tisdagar kl 19.00. Ledare: Eva Granberg, 016-14 56 06, 073-654 07 43 Canzonette, nybörjarkör för daglediga , övar torsdagar kl 10.00 i Fors församlingshem. Ledare: Eva Granberg, 016-14 56 06, 073-654 07 43 Eskilstuna Oratoriekör övar onsdagar kl 18.45 i Klosters kyrka. Ledare: Maria Helmér, 016-13 12 40, 073-654 07 34 Fors kyrkokör övar kl 19.00 i Fors församlingshem. Ledare: Richard McGovern, 016-13 01 74, 073-654 07 46 Gamla Stadens Kammarkör-kör för ungdomar och unga vuxna, övar i Fors församlingshem onsdagar kl 17.00. Ledare: Mirjam Blomberg, 016-542 99 03, 073-654 07 03 Kammarkören Fors Cantores övar onsdagar kl 18.45 i Fors kyrka. Ledare: Stefan Säfsten, 016-14 18 22, 073-655 79 59 Klosters damkör övar måndagar kl 19.00 i Klosters kyrka. Ledare: Erika Wistrand, 016-542 99 01, 073-654 07 32 Klosters Vokalensemble övar tisdagar kl 19.00 i Klosters kyrka. Ledare: Maria Helmér, 016-13 12 40, 073-654 07 34


S:t Pauli kyrkokör övar måndagar kl 18.00 i S:t Pauli kyrka. Ledare: Helene Fredriksson, 016-12 16 43, 073-655 79 53 Sverigefinsk kyrkokör övar onsdagar kl 17.00 i Klosters församlingshem. Ledare: Terhi Aho, 073-654 07 06 Sverigefinsk manskör övar onsdagar kl 18.30 i Klosters församlingshem. Ledare: Terhi Aho, 073-654 07 06 Tomas Gospel övar onsdagar kl 19.00 i Tomaskyrkan. Ledare: Annika Hansander 016-42 60 61, 073-654 07 08

Barnkörer i olika åldrar övar i Klosters församlingshem måndagar Ledare: Maria Fahlén Eriksson, 016-14 47 22, 073-654 07 41 och Mirjan Blomberg, 016-542 99 03, 073-654 07 03 Sverigefinsk barnkörer övari Klosters församlingshem torsdagar Ledare: Terhi Aho, 073-654 07 06 och Pirjo Vilenius, 016-17 07 33, 073-654 07 18 Barnkör i S:t Andreas kyrka på torsdagar. Ledare Inga-Lill Sjönneby, 016-14 85 31, 073-654 07 19 och Annika Hansander, 016-42 60 61, 073-654 07 08 Barnkör i S:t Pauli kyrka övar på måndagar. Ledare: Helene Fredriksson, 016-12 16 43, 073-655 79 53


Måndagar kl 9-12

Torsdagar kl 9-12

Ansgarskyrkan Tomaskyrkanu

Ansgarskyrkan Klosters församlingshem Tomaskyrkan, Babyöppet 0-1åru

Måndagar kl 13.30-16 Klosters församlingshem

Tisdagar kl 9-12 Klosters församlingshem Tomaskyrkanu

upuhumme suomea

Välkommen till öppna förskolan! Fredagar kl 10 Klosters kyrkau

”Barnens kyrka” - en gudstjänst med mycket sång och musik för barn och föräldrar. Fikastund efter gudstjänsten.

Onsdagar kl 13.30-16 Tomaskyrkanu Klosters församlingshemu

Här finns öppen förskola:

Höstterminen 2013 pågår v 36-49 Vårteminen 2014 pågår v 3-21

Ansgarskyrkan, Hjärnegatan 1, kontaktperson: Agneta Berg-Apelmo, 016-13 12 70 Klosters församlingshem, kontaktperson: Pirjo Vilenius, 016-17 07 33 (Puhun suomea) Tomaskyrkan, Stenby centrum, kontaktperson: Fatima Hedman, 016-42 60 62 Klosters kyrka, kontaktperson: Tuula Joenpolvi, 073-654 07 48, Åsa Centervärn, 016 - 51 92 52 www.svenskakyrkan.se/eskilstuna facebook.com/eskilstunaforsamling Vi finns på Facebook ”Kyrkans öppna förskolor i Eskilstuna församling”


. . . m o l 채 Du vet v h채r som det n io t a m r n f책 info tnad? att du ka skickat utan kos em bladet h t! nar vi de d r o 책 s 0 -17 07 0 Ring 016


Här hittar du oss: Ansgarskyrkan, Hjärnegatan 1, 016-14 17 30 Fors kyrka och församlingshem, Nygatan 1, 016-14 02 65 Klosters kyrka, Strandgatan, 016-13 48 10 S:t Andreas kyrka, Vasavägen 42, 016-51 92 43 S:t Pauli kyrka, Långbergsgatan 14, 016-14 98 20 Tomaskyrkan, Stenby centrum, 016-42 60 60 Växel, Kyrkans hus, 016-17 07 00 Vi finns även på sjukhuskyrkan på Mälarsjukhuset. Kontaktperson är sjukhuspräst Hilkka Hagelberg, 016-10 44 85 Suomenkielinen diakoni Anne-Maria Jaatinen puh. 016-17 07 34 www.svenskakyrkan.se/eskilstuna Gilla oss på Facebook! www.facebook.com/eskilstunaforsamling

Musikverksamheten i samarbete med

April maj 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you