Page 1

Öppna din webläsare Registrera din e-post

#bnfetuna


#bnfetuna

BESÖKS NÄRINGS FORUM ESKILS TUNA


Destinationsbolag inom besöksnäringen med fokus på tre affärsområden: Privatturism, Affärsturism & Evenemang. Operativa delen av Varumärket Eskilstuna


"verka fÜr Eskilstunas bästa"


275

 

                                                                                                                 Källa: Tillväxtverket/SCB


Turismens exportvärde  högre   än  för  flera  vik8ga  varuområden  


Fler sysselsa=a  med  turism  än     i  många  storföretag  8llsammans  


Flest sysselsa=a  med  turism     inom  hotell  och  restaurang  


Flest nya  arbeten  inom  hotell  och  restaurang  


Sysselsä=ningen i  många  basnäringar     minskar  –  men  ökar  inom  turismen  


Fördelning Turistkronan Eskilstuna 2012  Logi 17% Livsmedel 9% Restaurang 25% Transport 13% Shopping 22% Aktiviteter 14% • 707 miljoner +43 miljoner =+ 6,6% (664 miljoner 2011) • Sörmland 2011 ca 2 miljarder


Fördelning Turistkronan Eskilstuna 2012  • 593 st årssysselsatta • 62,1 miljoner i totala skatteintäkter Eskilstuna kommun • 28,5 miljoner i totala skatteintäkter Landsting • Restaurang omsättningsmässigt största bransch 178 mkr • Omsätta 1 miljard 2020! • 850 årsverken


#bnfetuna

BESÖKS NÄRINGS FORUM ESKILS TUNA


#bnfetuna

Program 13.15 

14.00 

Leif Nilsson – evenemang som destinationsoch stadsutveckling Eva Norberg – om Eskilstuna kommuns nya evenemangstrategi

14.15

Kaffebuffé

14.30

Karin Grute Movin – Junior-EM i friidrott 2015

14.45

Niklas Birgetz – sponsring, event och  samhällsengagemang 

  

10 x 3 minuter

16.00

Avslutning15.30
ESKILSTUNA EVENT @mlonngren eskilstuna.nu


EMAB kan på eget initiativ eller på beställning av näringslivet, föreningslivet eller kommunen genomföra, koordinera och/eller delta i evenemang som bidrar till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter. EMAB ska aktivt arbeta med att förmå arrangörer att förlägga olika typer av evenemang till Eskilstuna, ha en samordnande roll gentemot arrangörer när det gäller att genomföra olika evenemang samt ha en överblick över de evenemang som planeras. EMAB ska även verka för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt. - Ägardirektiv Eskilstuna Marknadsföring AB


#bnfetuna

BESÖKS NÄRINGS FORUM ESKILS TUNA


#bnfetuna

Program 14.30

Karin Grute Movin – Junior-EM i friidrott 2015

14.45

Niklas Birgetz – sponsring, event och samhällsengagemang 

15.30

10 x 3 minuter

16.00

Avslutning
#bnfetuna

10 x 3 MINUTER •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

CALLES NORDIC ART STATION  ESKILSTUNA UNITED MEST UTE ESKILSTUNA ÖLKULTUR Å-LOPPET PARKEN ZOO ESKILSTUNA INNERSTAD SUNDBYHOLM TORSHÄLLA


NORDIC ART STATION


SUNDBYHOLM


MÖTESINDUSTRIN 24/9 BESÖKS NÄRINGS FORUM ESKILS TUNA #2


#bnfetuna

TACK!

Emab bnf1  
Emab bnf1  
Advertisement