Page 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAT VE TASARIM ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ANKARA, 2007


ÖN SÖZ Ülkemizde sanat ve tasarım sektörü, gerek yaratılan katma değer gerekse ihracat gelirleri içinde yüksek payı nedeniyle yoğun genç nüfusa sahip ülkelerde önemli bir istihdam kaynağıdır. Bütün sanatsal çalışmalar ve tasarım uygulamalarında Sanat ve Tasarım alanı ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere taşımak zorundadır. Bunu da ancak iyi yetişmiş, toplumumuzun genel yapısını ve değerlerini eserlerine yansıtabilen kalifiye elemanlar karşılayabilir. Bu ihtiyaç ise eğitimle, özellikle de mesleki eğitim ile giderilebilir. Bu nedenle Sanat ve Tasarım alanında hazırlanmış çerçeve öğretim programının ülkemizin sanatsal ve kültürel değerlerine yönelik önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. MEGEP kapsamında Sanat ve Tasarım alanı altında; iç mekân dekorasyon, plastik sanatlar ve dekoratif sanatlar dallarında öğretim programları hazırlanmıştır. Program çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde yürütülmüştür.

1


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER..................................................................................................... 2 GİRİŞ ................................................................................................................. 3 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR.............................. 4 ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ................... 8 PROGRAMININ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR........................... 12 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ............................................................. 13 1. ORTAK DERSLER ................................................................................... 13 TANITIM VE YÖNLENDİRME DERSİ ................................................... 13 2. ALAN/DAL DERSLERİ ............................................................................. 13 ALAN ORTAK DERSLERİ ........................................................................ 14 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ....................................................... 14 MESLEKİ GELİŞİM ............................................................................... 14 TEMEL SANAT EĞİTİMİ ....................................................................... 15 TEMEL DESEN ..................................................................................... 15 TEMEL TEKNİK RESİM ........................................................................ 16 SANAT TARİHİ...................................................................................... 16 DAL DERSLERİ ........................................................................................ 17 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ....................................................... 17 UYGULAMA PROJESİ .......................................................................... 17 METRAJ VE KEŞİF ............................................................................... 18 İÇ MEKÂN TESİSAT ............................................................................. 19 FOTOĞRAF ÇEKİMİ ............................................................................. 19 MOBİLYA TASARIMI............................................................................. 19 ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI.................................................................. 20 GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ ..................................................... 20 İÇ MEKÂN MALZEMELERİ................................................................... 21 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ............................................................ 21 MESLEKİ RESİM .................................................................................. 21 HEYKEL SANATI .................................................................................. 22 TASARIM UYGULAMA ......................................................................... 23 ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI ........................................................ 24 YÜZEY ANALİZLERİ ............................................................................. 24 DUVAR RESİMLERİ.............................................................................. 24 MOZAİK VE VİTRAY ............................................................................. 25 3. SEÇMELİ DERSLER ................................................................................ 26 ORTAK DERSLER TABLOSU ......................................................................... 27 ALAN ORTAK DERSLERİ TABLOSU.............................................................. 28 DAL DERSLERİ TABLOSU ............................................................................. 29 SEÇMELİ DERSLER TABLOSU...................................................................... 31

2


GİRİŞ Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde giderek zorlaşan ve karmaşık hâle gelen yaşam koşullarında insanlar, yaşadıkları mekânlarda teknoloji ürünlerinden de yararlanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları tercih etmektedirler. Değişen tüketici beğenileri; sanat ve tasarım alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin üretim sistemlerinde ‘’alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, kalite kavramının, verimliliğin ve nitelikli işgücü talebinin sık sık vurgulandığı bu dönemde, ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli bir konumu olan sanat ve tasarım alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. Araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve bu meslekler birinci, ikinci ve üçüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, çeşitli illerde uygulanmıştır. Anketler değerlendirilmiş, alanın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıkıntısının olduğu görülmüştür. Bu durum da mesleki eğitim kurumlarının işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmeleri önemi artmıştır. Mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır. Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programında; 1. İç Mekân Dekorasyon, 2. Plastik Sanatlar, 3. Dekoratif Sanatlar dalları yer almaktadır. Meslek elemanlarının ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri, çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda Sanat ve Tasarım alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmiştir.

3


ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR SEKTÖR

SANAT VE TASARIM

ALAN

SANAT VE TASARIM

ALANIN TANIMI

Sanat ve Tasarım alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI

Sanat ve Tasarım alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 1. İÇ MEKÂN DEKORASYON Tanımı: İç mekân dekorasyoncusunun sahip olması gereken mekân düzenlemeleri ve tasarımı ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Sanat ve Tasarım alanında iç mekân dekorasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI TANIMLARI VE AMAÇLARI

2. PLASTİK SANATLAR Tanımı: Plastik sanatlar elemanının sahip olması gereken resim, heykel ve tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Sanat ve Tasarım alanında plastik sanatlar mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 3. DEKORATİF SANATLAR Tanımı: Dekoratif sanatlar elemanının sahip olması gereken yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Sanat ve Tasarım alanında dekoratif sanatlar mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, Sanat ve Tasarım alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

4


İSTİHDAM ALANLARI

Sanat ve Tasarım alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. İç mekân dekorasyon atölyeleri, 2. Mimarlık ve iç mimarlık büroları, 3. Mobilya fabrikalarının arge bölümleri, 4. Tasarım büroları, 5. Endüstriyel tasarım atölyeleri, 6. Bilgisayarlı tasarım büroları, 7. Heykel atölyeleri, 8. Seramik atölyeleri, 9. Prodüksiyon şirketleri, 10. Vitrin mankeni üretim atölyeleri, 11. Mozaik resim tasarım atölyeleri, 12. Grafik ajansları, 13. Vitray tasarım atölyeleri, 14. Bezeme restorasyon, 15. Tekstil desen uygulama atölyeleri, 16. Sahne ve tiyatro dekorasyonu, 17. Promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için Sanat ve Tasarım alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Sanat ve Tasarım alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Sanat ve Tasarım alanında sektör deneyimi olan usta öğretici ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

5


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, 2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir. Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Sanat ve Tasarım alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir. 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

BELGELENDİRME

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı sertifikaya yönelik değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ

mesleki yeterlikler belgelendirmelerde

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Sanat ve Tasarım alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

6


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sanat ve tasarım büroları, atölyeleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir. Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 2. Sanat ve tasarım alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. 3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 4. Dalın mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. Sanat ve Tasarım alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

7


MESLEK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI (İÇ MEKÂN DEKORASYON, PLASTİK SANATLAR VE DEKORATİF SANATLAR DALLARI)

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ

ORTAK DERSLER

ALAN ORTAK DERSLERİ A L A N / D A L D E R S L E R İ

DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TANITIM VE YÖNLENDİRME TOPLAM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK MESLEKİ GELİŞİM

IX. SINIF

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 29

2 3 1 2 2 3 1 14

2 1 2 -

2 1 -

2

-

1 8

3

2 3 2 6 4 3 2

*TEMEL SANAT EĞİTİMİ TEMEL DESEN TEMEL TEKNİK RESİM SANAT TARİHİ

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ *UYGULAMA PROJESİ METRAJ VE KEŞİF İÇ MEKÂN TESİSAT FOTOĞRAF ÇEKİMI

DAL DERSLERİ

MOBİLYA TASARIMI ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ İÇ MEKÂN MALZEMELERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM MESLEKİ RESİM HEYKEL SANATI *TASARIM UYGULAMA ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI YÜZEY ANALİZLERİ *DUVAR RESİMLERİ MOZAİK VE VİTRAY

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER REHBERLİK GENEL TOPLAM

-

-

24

29

2 3 1 35

20 1 35

24 2 1 35

29 2 1 35

Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

8


ANADOLU MESLEK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI (İÇ MEKÂN DEKORASYON, PLASTİK SANATLAR VE DEKORATİF SANATLAR DALLARI)

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ

ORTAK DERSLER

ALAN ORTAK DERSLERİ A L A N / D A L D E R S L E R İ

DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK MESLEKİ GELİŞİM

IX. SINIF

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 10 2 34

2 3 1 2 2 4 1 15

2 1 2 -

2 1 -

2 4 1 12

4 7

2 3 2

*TEMEL SANAT EĞİTİMİ TEMEL DESEN TEMEL TEKNİK RESİM SANAT TARİHİ

6 4 3 3

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ *UYGULAMA PROJESİ METRAJ VE KEŞİF İÇ MEKÂN TESİSAT FOTOĞRAF ÇEKİMI MOBİLYA TASARIMI ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ

DAL DERSLERİ

İÇ MEKÂN MALZEMELERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM MESLEKİ RESİM HEYKEL SANATI *TASARIM UYGULAMA ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI YÜZEY ANALİZLERİ *DUVAR RESİMLERİ MOZAİK VE VİTRAY

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER REHBERLİK GENEL TOPLAM

-

-

27

30

2 3 1 40

21 3 1 40

27 1 40

30 2 1 40

Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

9


TEKNİK LİSELER SANAT VE TASARIM ALANI (İÇ MEKÂN DEKORASYON, PLASTİK SANATLAR VE DEKORATİF SANATLAR DALLARI)

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ

ORTAK DERSLER

A L A N / D A L

ALAN ORTAK DERSLERİ

DERSLER *DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TANITIM VE YÖNLENDİRME TOPLAM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ

IX. SINIF X. SINIF XI. SINIF XII. SINIF 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 29 2 -

2 3 1 2 2 3 1 14 4 2 2 2 2

MESLEKİ GELİŞİM

2

*TEMEL SANAT EĞİTİMİ TEMEL DESEN TEMEL TEKNİK RESİM SANAT TARİHİ

6 4 3 3

2 3 1 2 -

2 3 1 -

2

-

1 11

6

4 2 3 3 3

4 2 2 3 3 3

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

*UYGULAMA PROJESİ METRAJ VE KEŞİF D İÇ MEKÂN TESİSAT E FOTOĞRAF ÇEKİMI R MOBİLYA TASARIMI S ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI L GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ E İÇ MEKÂN MALZEMELERİ R *BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DAL İ MESLEKİ RESİM DERSLERİ HEYKEL SANATI *TASARIM UYGULAMA *ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI YÜZEY ANALİZLERİ *DUVAR RESİMLERİ *MOZAİK VE VİTRAY ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER REHBERLİK GENEL TOPLAM

-

-

18

21

2 3 1 35

30 1 45

33 1 45

38 1 45

Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

10


ANADOLU TEKNİK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI (İÇ MEKÂN DEKORASYON, PLASTİK SANATLAR VE DEKORATİF SANATLAR DALLARI)

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ

ORTAK DERSLER

A L A N / D A L D E R S L E R İ

ALAN ORTAK DERSLERİ

DERSLER

IX. SINIF X. SINIF XI. SINIF XII. SINIF

*DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM

2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 10 2 -

2 3 1 2 2 4 1 -

2 3 1 2 -

2 3 1 -

2 4 1

4 -

34

15

15

10

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ MATEMATİK GEOMETRİ ANALİTİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ

2 -

4 2 2 2 2

4 2 3 3 3

4 2 2 3 3 3

MESLEKİ GELİŞİM

2

*TEMEL SANAT EĞİTİMİ TEMEL DESEN TEMEL TEKNİK RESİM SANAT TARİHİ

6 4 3 2

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

DAL DERSLERİ

*UYGULAMA PROJESİ METRAJ VE KEŞİF İÇ MEKÂN TESİSAT FOTOĞRAF ÇEKİMI MOBİLYA TASARIMI ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ İÇ MEKÂN MALZEMELERİ *BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM MESLEKİ RESİM HEYKEL SANATI *TASARIM UYGULAMA *ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI YÜZEY ANALİZLERİ *DUVAR RESİMLERİ *MOZAİK VE VİTRAY

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER REHBERLİK GENEL TOPLAM

-

-

14

17

2 3 1 40

29

29

34

-

-

1 45

1 45

-

1 45

Not: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

11


PROGRAMININ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere, alan ve dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları da dikkate alınır. Her okul sektör beklentilerini, değişen koşulları ve mesleklerin gelişimini programa yansıtabilir. 10. sınıfta alan ortak dersleri içerisinde tüm dallar ile ilgili modüllerin yer aldığı derste; öncelikle okulda açılabilecek dallara özgü modüller uygulanabilir. Gerektiğinde 11 ve 12. sınıfta mesleğe özgü dersler, modüller ve modül içerikleri değiştirilip geliştirilebilir. Bu değişiklikler, koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek elemanları ile iş birliği içinde yapılır. Değişiklikler ile ilgili yapılan çalışma okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir ve Bakanlıkça uygun bulunan değişikler uygulanır. Haftalık Ders Çizelgelerinde; Ortak Dersler, Alan/Dal Dersleri ve Seçmeli Dersler belirtilmiştir. Alan/Dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıştır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalışacağı süreleri kapsamaktadır. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün; 32 saati öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir. Programı tamamlayarak mezun olan öğrenci, iş hayatına yönelebilir veya yüksek öğrenime devam edebilir. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler, sertifika programlarında değerlendirilir. Programlar, uluslararası meslek sınıflandırması doğrultusunda, meslek standartları, eğitim standartları ve mesleklerin yeterliklerine göre hazırlanmıştır. Uygulamada bu standartlar ve yeterlikler sürekli dikkate alınmalıdır. Çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan meslek ve Anadolu meslek liseleri; kız meslek, endüstri meslek, ticaret meslek, iletişim meslek, otelcilik ve turizm meslek vb. mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren programların uygulandığı tüm orta öğretim kurumlarını ifade eder. Çerçeve öğretim programları ve program kitaplarında, haftalık ders çizelgeleri, dersler ve modüllerin içerikleri ile uygulamaya ilişkin açıklamalar ayrıntılı olarak verilmiştir.

12


PROGRAMDA YER ALAN DERSLER 1. ORTAK DERSLER Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programları uygulanır. TANITIM VE YÖNLENDİRME DERSİ Bütün sektörlerde yer alan ve meslek profillerini kapsayan meslek alanları, meslek dalları, meslekte kullanılan araç gereçler, mesleğe giriş koşulları, mesleğin istihdam olanakları, mesleğin bugünkü durumu, gelecekteki eğilimler, ilişkili meslekler, mesleğin çalışma koşulları ve meslekle ilgili sağlık sorunları hakkında bilgi verilerek sektör tanıtımının yapıldığı derstir. Bu derste, öğrencinin tüm sektörleri ve meslekleri tanıyarak ilgi ve yönelimlerine uygun meslek seçimini doğru yapabilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Akademik, Spor ve Sanat Eğitim Alanları Tanıtım Modülü

Süre 40/32 40/32

Kazandırılan Yeterlikler Mesleki ve teknik eğitim gerektiren meslek alanlarını ve meslekleri tanımak Akademik eğitim gerektiren meslek alanlarını tanımak

2. ALAN/DAL DERSLERİ Sanat ve Tasarım alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluşturur. Alan ve dalların özelliklerine göre öncelikle 10 ve 11. sınıflar olmak üzere üç yıla yayılarak programa yerleştirilmiştir. Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu dersleridir. Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak derslerdir. Sanat ve Tasarım alanında y e r a l a n d a l l a r /meslekler i ç i n a l ı n m a s ı zorunlu olan dersler tabloda verilmiştir. DALLAR İç Mekân Dekorasyon Dalı

ZORUNLU DERSLER • Temel Sanat Eğitimi • Uygulama Projesi • Bilgisayar Destekli Çizim

13


Plastik Sanatlar Dalı

• • •

Temel Sanat Eğitimi Tasarım Uygulama Üç Boyutlu Proje Tasarımı

Dekoratif Sanatlar Dalı

• • •

Temel Sanat Eğitimi Duvar Resimleri Mozaik ve Vitray

ALAN ORTAK DERSLERİ Sanat ve Tasarım alanının alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Bilgisayar, temel donanımları, temel programlar ve internet uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanarak bilgisayarda doküman hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Bilgisayar Kullanma

Süre 40/32

Doküman Hazırlama

40/32

Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayarda doküman hazırlamak

MESLEKİ GELİŞİM Bütün alanlarda ortak olup, öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Sosyal Hayatta İletişim

Süre 40/16

Kazandırılan Yeterlikler Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Diksiyon 1

40/32

Diksiyon 2

40/32

Türkçeyi doğru konuşmak

14


Kişisel Gelişim

40/16

Girişimcilik

40/24

Çevre Koruma

40/16

Meslek Etiği

40/16

İş Organizasyonu

40/16

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırma Teknikleri

40/24 40/16

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Meslek etiği gereklerine uymak İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak Temel düzeyde araştırma yapmak

Haftalık Ders Çizelgesinde bu ders için ayrılan süre, alanın özelliğine ve çevre koşullarına göre dersin altındaki modüllerden seçilerek uygulanır. Bu derste alınamayan modüller gerektiğinde dal derslerindeki modüller ile birlikte de alınabilir. TEMEL SANAT EĞİTİMİ Nokta, çizgi, açık, koyu, ışık, gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Nokta ve Çizgi

40/32

Açık, Koyu, Işık ve Gölge

40/32

Tasarı İlkeleri

40/24

Renk

40/32

Kompozisyonu renklendirmek

Doku

40/32

Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak

Strüktür

40/32

Perspektif

40/24

Özgün strüktür uygulamaları yapmak Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

TEMEL DESEN Basit geometrik formların çizimi, tors çizimi ve cansız modellerden desen çalışmaları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

15


Bu derste öğrenciye, basit geometrik formları ve cansız modelleri inceleyerek ölçü, oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Basit Geometrik Formlar

40/32

Basit geometrik formlar çizmek

Cansız Modeller

40/32

Cansız modellerden desen çizmek

Tors

40/32

Tors’ un çizimini yapmak

TEMEL TEKNİK RESİM İş parçalarının resimlerinin çizimi için gerekli olan teknik resmin, standartlarına göre çizilmesi konularının verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, iş parçalarının resimlerini teknik resim standartları (TSE, EN, ISO) ve kurallarına uygun çizme yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma

Süre 40/32 40/32

Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak

SANAT TARİHİ Sanatın temel kavramlarının verildiği tarihsel gelişim, akımlar ve eserlerin incelemesi ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, tarih çağları, Türk sanatı, batı sanatı, çağdaş Türk sanatı ve sanat akımlarını inceleyerek dönemlere ait eserlerin ikonografik ve plastik çözümlemesini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Tarih Çağları

40/16

Tarih çağlarını incelemek

Türk Sanatı Tarihi

40/8

Türk sanatı tarihini incelemek

Batı Sanatı Tarihi

40/16

Batı sanatı tarihini incelemek

Çağdaş Türk Sanatı

40/8

Çağdaş Türk sanatını incelemek

Çağdaş Sanat Akımları

40/16

Çağdaş sanat akımlarını incelemek

16


DAL DERSLERİ Sanat ve Tasarım alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesinden dalın özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluşturulur. Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayan modüllerden seçilerek oluşturulur. Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir. Teknik liselerde meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı, dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir. İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ Her okul, İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler ve sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüller programda yer almıyorsa, yeni modül içerikleri hazırlanarak programa eklenir. Dersin içeriği; sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır. İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde beceri eğitimi yapılamayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda yaz döneminde staj yaparlar. Teknik liselerde meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı, dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir. UYGULAMA PROJESİ İş etüdü oluşturma, mekânların donatı yerleşim taslak projesi, ölçekli olarak donatılar, yerleşim ve cephe görünüşleri, perspektifler ve mekânların donatı aksesuarları ile ilgili konuların verildiği derstir.

17


Bu derste öğrenciye, iş etüdü oluşturma, mekânların donatı yerleşim taslak projesini hazırlama, ölçekli olarak donatıları, yerleşim ve cephe görünüşlerini, perspektiflerini çizme ve mekânların donatı aksesuarlarını seçme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Mekân Ölçüsü Alma

Süre Kazandırılan Yeterlikler 40/ 32 Mekânın ölçüsünü almak

Çizim Ortamı

40/ 32 Çizim ortamını hazırlamak

Eskiz Yerleşim Planları

40/ 32 Mekânların taslak donatı yerleşim planını çizmek 40/ 32 Taslak cephe görünüşlerinin çizimini yapmak 40/ 32 Mobilya seçimi yapmak

Taslak Donatı Yerleşimi Donatı Seçimleri Donatı Yerleşim Planı

40/ 32 Plan üzerine donatıların yerleşimini yapmak

Cephe Görünüş Çizimleri

40/ 32 Ölçekli cephe görünüşlerini çizmek

Ölçekli Kesit-Detay çizimleri 40/ 32 Ölçekli cephe kesit ve detaylarını çizmek Donatı Köşe perspektifi

40/ 32 Donatıların köşe perspektifini çizmek

Donatı Merkezi Perspektifi

40/ 32 Donatı merkezi perspektifini çizmek

Mobilya Aksesuarlarının 40/ 32 Mobilya aksesuarlarını seçmek Seçimi Aydınlatma Aksesuarlarının 40/ 32 Aydınlatma aksesuarlarını seçmek Seçimi Sıhhi Tesisat Aksesuarlarının 40/ 32 Sıhhi tesisat aksesuarlarını seçmek Seçimi METRAJ VE KEŞİF İç mekân dekorasyonunda metraj ve keşif hesaplamalarının verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, metraj ve keşif hesaplamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İç Mekânda Metraj

40/ 32 İç mekân metrajını çıkarmak

İç Mekânda Keşif

40/ 32 Keşif hesaplamaları yapmak

18


İÇ MEKÂN TESİSAT Aydınlatma elemanları, elektrik ve su tesisat projelerinin çizimleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, tesisat projelerini mimari projeler üzerinde uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Aydınlatma Elemanları Elektrik Tesisat Projeleri Su Tesisat Projeleri

Süre Kazandırılan Yeterlikler 40/ 32 Aydınlatma elemanlarını çizmek Elektrik tesisat projesi çizimlerini 40/ 32 yapmak 40/ 32 Su tesisat projesi çizimlerini yapmak

FOTOĞRAF ÇEKİMİ Fotoğraf makinesi ayarları, anı fotoğrafı, iç mekânda yapay ışık ve iç mekânda fotoğraf çekimi ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, fotoğraf makinesini ayarlama, anı fotoğrafı çekme, iç mekânda yapay ışık hazırlama ve iç mekânda fotoğraf çekme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Fotoğraf Makinesi Ayarları

40/32

Fotoğraf makinesini ayarlamak

Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon

40/16

Kompozisyon kurallarına ve ışığa uygun fotoğraf çekmek

Temel Fotoğraf Çekimi

40/32

Temel fotoğraf çekimi yapmak

İç Mekânda Yapay Işık

40/24

İç mekânda yapay ışık hazırlamak

Stüdyoda Fotoğraf Çekimi

40/32

Stüdyoda fotoğraf çekimi yapmak

İç Mekânda (Stüdyo Dışı) Fotoğraf Çekimi

40/24

Stüdyo dışı iç mekânda fotoğraf çekimi yapmak

MOBİLYA TASARIMI Tek ve grup mobilyalar, mekânların mobilya düzenlemeleri, mobilya aksesuarları, mobilyaların üst yüzey işlemleri ve mobilyaların yapım tekniği ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, özgün mobilya tasarım çizimleri yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

19


Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Tek Mobilya Çizimi

40/ 32 Tek mobilya çizimini yapmak

Grup Mobilya Çizimi

40/ 32 Grup mobilya çizimini yapmak

Mekânların Mobilya Düzenlemeleri

40/ 32

Mobilya Aksesuarları

40/ 24 Mobilya aksesuarlarını çizmek

Mobilya Üst Yüzey İşlemleri

40/ 24

Mobilyanın üst yüzey işlemlerini belirlemek

Mobilya Yapım Teknikleri

40/ 32

Mobilyaların yapım tekniğini belirlemek

Mekânların mobilya düzenlemelerini çizmek

ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI Müşteri beklentileri, antropometrik kurallar, fonksiyonel ve estetik verilerle özgün mekân düzenlemeleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, müşteri isteklerine uygun olarak özgün mekân düzenlemeleri yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre Kazandırılan Yeterlikler

Müşteri İstekleri

40/ 24 Müşteri beklentilerini belirlemek

Antropometrik Özgün Düzenlemeler

40/ 32

Fonksiyonel Özgün Düzenlemeler

40/ 32 Fonksiyonel düzenlemeler yapmak

Estetik Düzenlemeler Yapmak

40/ 32 Estetik düzenlemeler yapmak

Antropometri kurallarına uygun düzenlemeler yapmak

GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ Müşteri beklenti ve istekleri, geçici mekanlara uygun özgün ve fonksiyonel tasarımları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, istek ve beklentilere uygun olarak geçici mekânları düzenleme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Müşteri İstekleri

40/24

Geçici Mekânlarda Özgün Tasarım

40/32

Kazandırılan Yeterlikler Müşteri beklenti ve isteklerini tespit etmek Müşteri beklentiler doğrultusunda özgün tasarımlar yapmak

20


Geçici Mekânlarda Fonksiyonel Tasarımlar

40/32

Fonksiyonel tasarımlar yapmak

İÇ MEKÂN MALZEMELERİ İç mekânda organik ve inorganik malzemeleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, organik ve inorganik iç mekân malzemelerini çizme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Organik İç Mekân Malzemeleri İnorganik İç Mekân Malzemeleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

40/32

Organik iç mekân malzemelerini çizmek

40/32

İnorganik iç mekân malzemelerini çizmek

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Bilgisayar paket programları, bilgisayarda iki ve üç boyutlu çizim ve bilgisayarda iç mekân perspektif çizimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bilgisayar paket programları kullanarak iki ve üç boyutlu çizimlerle ve bilgisayarda iç mekan perspektif çizimleri yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Bilgisayarda Geometrik Çizim Bilgisayarda Mimari Projeler Bilgisayarda Model Oluşturma Bilgisayarda Perspektif Çizmek

Süre Kazandırılan Yeterlikler 40/32 Bilgisayarda geometrik çizimler yapmak 40/32 Bilgisayarda iki boyutlu çizimler yapmak 40/32 Bilgisayarda üç boyutlu çizimler yapmak 40/32

Bilgisayarda iç mekân perspektifleri çizmek

MESLEKİ RESİM Görsel anlatım öğeleri ve çeşitli resim teknikleriyle desen ve özgün resim oluşturma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, cansız ve canlı modelden etüt, özgün resim, grafik resim, figüratif resim ve soyut resim yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Objelerden Desen

40/32

Objelerden desen yapmak

21


Özgün Resim

40/32

Özgün resim yapmak

Özgün Grafik Resim

40/32

Özgün grafik resim yapmak

Sütün Başlığı Modeli Deseni

40/32

Sütun başlığı modeli deseni çizmek

40/32

Antik kafa modelinden desen yapmak

40/32

Antik figür modelinden desen yapmak

Plastik Anatomi İncelemeleri

40/24

Plastik anatomi incelemeleri yapmak

Canlı Modelden Figür Desen

40/32

Canlı modelden figür deseni yapmak

Mekân Deseni

40/32

Mekân deseni yapmak

Figüratif Resim

40/32

Figüratif resim yapmak

Figür ve Mekân Resmi

40/32

Figür ve mekân resmi yapmak

Canlı Modelden Portre Deseni

40/32

Canlı modelden portre deseni yapmak

Yağlı Boya Resim

40/32

Yağlı boya resmi yapmak

Antik Kafa Modelinden Desen Antik Figür Modelinden Desen

HEYKEL SANATI İki ve üç boyutlu plastik anlatım ve şekillendirme olanakları, modelaj ve kalıplama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, rölyef modelaj, iki ve üç boyutlu model şekillendirme, antik model, figür modelaj, modelden kalıp, kalıplara döküm, figüratif kompozisyon ve sütün başlığı modeli yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapmak Geleneksel (geometrik) rölyef modeli yapmak Geleneksel (bitkisel ) rölyef modeli yapmak

Plastik Şekillendirme

40/24

Geometrik Rölyef

40/32

Bitkisel Rölyef

40/32

Klasik Rölyef

40/32

Klasik kopya rölyefi modeli yapmak

Rölyef Kalıplama

40/32

Rölyeften kalıp alma ve model dökümü yapmak

Sütun Başlığı

40/24

Sütün başlığı modeli yapmak

Kafa Modeli

40/32

Antik kafa ve detayları modeli yapmak

22


İki Parçalı Kalıp ve Model Dökümü

40/32

Antik Figür ve Detayları

40/32

Canlı Modelden Modelaj

40/32

Figüratif Heykel

40/32

Bir, iki ve çok figürlü heykel yapmak

Teksir Kalıptan Model Dökümü

40/32

Teksir kalıp ve model dökümü yapmak

İki parçalı kalıptan kafa modeli dökümü yapmak Antik örnekten figür ve detayları modeli yapmak Canlı modelden, figür, portre ve detaylar modeli yapmak

TASARIM UYGULAMA Plastik sanatlar ve tasarım bağlantıları, insana ve topluma hitap eden üç boyutlu tasarım uygulamaları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, monumental pano, vitrin mankeni, ahşap, taş ve metal şekillendirme, kalıp alma ve kalıplara döküm yapma, harf ve logo, konstrüksiyonlar ve fonksiyonel tasarım yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Kartonpiyer

Süre Kazandırılan Yeterlikler Kartonpiyer modül ve modüller 40/32 kompozisyonu yapmak

Biblo

40/32 Biblo yapmak

Oyuncak

40/32 Oyuncak tasarım uygulama yapmak

Soyut Plastik Form Modeli

40/32 Soyut plastik form modeli yapmak

Ahşap, Taş Oyma

40/32 Ahşap ve taş şekillendirme yapmak

Metal Heykel

40/32 Metal heykel yapmak

Vitrin Mankeni

40/32 Vitrin mankeni modeli ve üretimi yapmak

Pano

40/32 Pano tasarımı ve modelaj yapmak

Seramik ve Camda Pişirim

40/32 Seramik ve cam fırınlamak

Yazı

40/32 Üç boyutlu yazı yazmak

Metal Süsleme (Ferforje)

40/32 Ferforje strüktür yapmak

Konstrüksiyon

40/32 Özgün konstrüksiyon yapmak

23


ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI Plastik sanatlar ve tasarım bağlantıları, insana ve topluma hitap eden üç boyutlu proje tasarımları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, monumental anıt ve sinematografik prodüksiyon proje tasarımı yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Anıt Proje

40/32

Üç boyutlu anıt proje tasarımı yapmak

Ölçekli Anıt Model

40/32

Sinematgrafi

40/32

Ölçekli anıt model yapmak Sinematografik prodüksiyon projesi yapmak

Propmodel

40/32

Propmodel yapmak

Proje Sunumu

40/16

Proje sunumu yapmak

YÜZEY ANALİZLERİ Dekoratif yüzeylere yönelik, tasarım sürecini başlatmada gerekli olan analiz, röleve, iş hazırlığı, sunum materyali seçimi yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, çeşitli dekoratif yüzey tasarımları öncesi gerekli veriler toplama, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliklerini kazandırılmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri

Süre Kazandırılan Yeterlikler

Yüzey Analizleri

40/32 Yüzey analizleri yapmak

Rölöve

40/32 Rölöve çıkarmak

Yüzey Hazırlıkları

40/32 Yüzeyleri işe hazırlamak

Sunum Materyalleri

40/32 Sunum materyalleri analizleri yapmak

Sunum

40/32 Sunum yapmak

DUVAR RESİMLERİ Geleneksel süsleme yöntem ve tekniklerinin değerlendirilerek yeni tasarımlar üretilmesine yönelik bilgilerin verildiği derstir.

24


Bu derste öğrenciye, çeşitli dekoratif yüzey uygulamaları için gerekli kaynak ve malzeme hazırlama, yüzeylere dekoratif duvar resimleri yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Bezeme Resim Bezeme Resim Uygulama Fresko Resim Duvar Resmi Alternatifleri

Süre 40/32 40/32 40/32

Kazandırılan Yeterlikler Geleneksel bezeme resim analizleri yapmak Bezeme kompozisyonu yüzeye aktarmak Fresko resim etütleri yapmak

Sgraffito Resim

40/32

Duvar resmi (grafitti, mural peinting) Alternatiflerini etüt etmek Duvar resmi (grafitti, mural peinting) yapmak Baskı tekniğiyle duvar resmi (grafitti, mural peinting) yapmak Sgrafitto resim analizleri yapmak

Sgraffito Sıvası

40/32

Sgrafitto sıvası yapmak

Duvar Resmi Baskı Duvar Resmi

Tipografik Sgraffito Sgraffito Grafik Simge

40/32 40/32 40/32

40/32 40/32

Sgrafitto tekniğiyle tipografik düzenleme yapmak Sgrafitto tekniğiyle grafik simge tasarımı yapmak

MOZAİK VE VİTRAY Çeşitli yüzeyler için deneysel ve estetik yorumlar, geleneksel ve çağdaş anlatımlar ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye yüzey özelliklerine uygun, estetik mozaik ve vitray çalışmaları yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Mozaik Analizleri

Süre 40/32

Kazandırılan Yeterlikler Mozaik resim analizleri yapmak

Mozaik Kompozisyon

40/32

Mozaik resim kompozisyonları yapmak

Mimari Yüzeylerde Mozaik

40/32

Mimari yüzeylere mozaik yapmak

Donatı Yüzeylerinde Mozaik

40/32

Donatı yüzeylerine mozaik yapmak

Dekoratif Ürünlerde Mozaik

40/32

Dekoratif ürünleri mozaikle kaplamak

40/24

Kurşunlu tiffany vitray tekniğine uygun elde ya da bilgisayarda desen hazırlamak

Kurşunlu-Tiffaniy Deseni

25


Desen Kalıbı Kurşunlu Vitray Tiffany Vitray Lehimleme-Eskitme Alçılı Vitray Deseni

40/16 40/24 40/24 40/16

Kurşunlu-Tiffany vitray için desen kalıbı hazırlamak Kurşunlu vitray için cam parçaları birleştirmek Tiffany vitray için cam parçaları birleştirmek Lehimleme yapmak

Alçı Desen Kalıbı

40/16

Alçılı vitray için elde yada bilgisayarda desen hazırlamak Alçılı vitray için desen kalıbı hazırlamak

Cam Kesimi 2

40/24

Alçılı vitray için cam kesimi yapmak

Alçı Kalıbı

40/16

Alçı kalıbı hazırlamak

Alçı Döküm

40/16

Alçı döküm yapmak

40/24

3. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli derslerin, çizelgede belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur. Alınabilecek seçmeli dersler; zümre öğretmenleri ve koordinatör öğretmenler ile iş birliği içinde alanın ve dalların özellikleri doğrultusunda belirlenir. Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur. Seçmeli dersler, seçmeli dersler tablosundan ya da gerektiğinde alan/dal derslerinden veya diğer alanlardan da seçilebilir.

26


MESLEK LİSELERİ, ANADOLU MESLEK LİSELERİ, TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI ORTAK DERSLER TABLOSU ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ TRAFİK VE İLK YARDIM

TANITIM VE YÖNLENDİRME

EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Lise Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Tarih Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Coğrafya Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Matematik Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Fizik Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Kimya Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Biyoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Sağlık Bilgisi Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Felsefe Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Yabancı Dil Dersi Öğretim Programı uygulanır. Anadolu Lisesi Yabancı Dil Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı uygulanır Lise Trafik ve İlk Yardım Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Öğretim Programı uygulanır. Bu derste MEGEP kapsamında geliştirilen tanıtım modüller ile görsel öğretim materyalleri (CD, DVD vb.) kullanılacaktır.

TTKB KARARI TARİH / SAYI 14.07.2005 197 14.07.2005 197 31.03.2005 16 09.02.1993 / 7, 14.06.2002/272 27.04.1981 /76 14.06.2002/272 14.07.2005 198 14.07.2005 200 01.05.1992 128 01.05.1992 127 23.12.1997 169 19.12.1996 261 25.05.1993 259 10.05.1973 380 01.09.1993/411 02.04.2002/34 04.12.1987 232 11.03.1998 15 29.01.1992 12 13.08.2004 128

Not: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.07.2005 tarih ve 193 sayılı Kararı ile kabul edilen ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan öğretim programları, haftalık ders çizelgelerine yönelik açıklamalar doğrultusunda uygulanır.

27


MESLEK LİSELERİ, ANADOLU MESLEK LİSELERİ, TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI ALAN ORTAK DERSLERİ TABLOSU ALAN ORTAK TTKB KARARI EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI TARİH / SAYI DERSLERİ MEGEP kapsamında hazırlanan ve BİLGİ VE 27.09.2005 uygulamaya konan Bilgi ve İletişim İLETİŞİM 329 Teknolojisi Dersi Öğretim Programı TEKNOLOJİSİ uygulanır. 14.07.2005 Lise Matematik dersi öğretim programı MATEMATİK 200 uygulanır. 29.01.1992 Lise Geometri dersi öğretim programı GEOMETRİ 192 uygulanır. 29.01.1992 Lise Analitik Geometri öğretim programı ANALİTİK 14 uygulanır. GEOMETRİ 01.05.1992 Lise Fizik dersi öğretim programı FİZİK 128 uygulanır. 01.05.1992 Lise Kimya dersi öğretim programı KİMYA 127 uygulanır. 23.12.1997 Lise Biyoloji dersi öğretim programı BİYOLOJİ 169 uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve MESLEKİ uygulamaya konan Mesleki Gelişim GELİŞİM Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve TEMEL SANAT uygulamaya konan Temel Sanat Eğitimi EĞİTİMİ Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve TEMEL uygulamaya konan Desen 1 Dersi Öğretim DESEN Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve TEMEL TEKNİK uygulamaya konan Temel Teknik Resim RESİM Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Sanat Tarihi Dersi SANAT TARİHİ Öğretim Programı uygulanır.

28


MESLEK LİSELERİ, ANADOLU MESLEK LİSELERİ, TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI DAL DERSLERİ TABLOSU DAL DERSLERİ UYGULAMA PROJESİ METRAJ VE KEŞİF İÇ MEKÂN TESİSAT FOTOĞRAF ÇEKİMİ MOBİLYA TASARIMI ÖZGÜN MEKÂN TASARIMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Uygulama Projesi Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Metraj ve Keşif Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İç Mekân Tesisat Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İç Mekân Fotoğraf Çekimi Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mobilya Tasarımı Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Özgün Mekân Tasarımı Dersi Öğretim Programı uygulanır.

MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Geçici Mekân GEÇİCİ MEKÂN DÜZENLEMELERİ Düzenlemeleri Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan İç Mekân İÇ MEKÂN Malzemeleri Dersi Öğretim Programı MALZEMELERİ uygulanır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM MESLEKİ RESİM HEYKEL SANATI TASARIM UYGULAMA

MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Bilgisayar Destekli Çizim Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Mesleki Resim Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Heykel Sanatı Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Tasarım Uygulama Dersi Öğretim Programı uygulanır.

29

TTKB KARARI TARİH / SAYI


MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Üç Boyutlu Proje ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI Tasarımı Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve YÜZEY uygulamaya konan Yüzey Analizleri ANALİZLERİ Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve DUVAR uygulamaya konan Duvar Resimleri RESİMLERİ Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve MOZAİK VE uygulamaya konan Mozaik ve Vitray VİTRAY Dersi Öğretim Programı uygulanır.

30


MESLEK LİSELERİ, ANADOLU MESLEK LİSELERİ, TEKNİK LİSELER VE ANADOLU TEKNİK LİSELERİ SANAT VE TASARIM ALANI SEÇMELİ DERSLER TABLOSU SEÇMELİ DERSLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

TTKB KARARI TARİH / SAYI

MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Dosyalama ve Arşivleme Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Elektrik-Elektronik Esasları Dersi Öğretim Programı uygulanır. MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Organizasyon Dersi Öğretim Programı uygulanır. Lise Resim (1, 2, 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

10.03.1998 13

MÜZİK

Lise Müzik (1, 2, 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

16.09.1991 191

BEDEN EĞİTİMİ

Lise Beden Eğitimi (2, 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

04.12.1987 232

TARİH

Lise Tarih (1, 2) Dersi Öğretim Programı 14.06.2002/272 uygulanır. 09.02.1993/47

MATEMATİK

Lise Matematik (10,11,12) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

14.07.2005 200

COĞRAFYA

Lise Coğrafya (11) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

14.07.2005 198

GEOMETRİ

Lise Geometri (1, Programı uygulanır.

2)

Dersi

Öğretim

29.01.1992 192

ANALİTİK GEOMETRİ

Lise Analitik Geometri Programı uygulanır.

Dersi

Öğretim

29.01.1992 14

FİZİK

Lise Fizik (2, 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

01.05.1992 128

KİMYA

Lise Kimya (2, 3) Dersi Öğretim Programı uygulanır.

BİYOLOJİ

Lise Biyoloji uygulanır.

01.05.1992 127 23.12.1997 169

PSİKOLOJİ

Lise Psikoloji Dersi Öğretim Programı uygulanır.

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME ELEKTRİKELEKTRONİK ESASLARI ORGANİZASYON RESİM

SOSYOLOJİ MANTIK

Dersi

Öğretim

Programı

07.01.1991 7

Lise Sosyoloji Dersi Öğretim Programı 01.11.1995 uygulanır. 353 Lise Mantık Dersi Öğretim Programı 30.04.1998/67 uygulanır. 20.10.1993/450

31


Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

24.04.1992 98

Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilir. SEÇMELİ YABANCI Lise 2. Yabancı Dil Dersi Öğretim DİL Programının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak öğretim programı uygulanır.

13.09.2004 140

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI

Lise Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı uygulanır.

10.05.1999 38

PROJE HAZIRLAMA

Zümre öğretmenlerince öğretim programı uygulanır.

DRAMA

Lise Drama uygulanır.

Dersi

Öğretim

Programı

21.04. 2000 58

ESTETİK

Lise Estetik uygulanır.

Dersi

Öğretim

Programı

21.04. 2000 61

BİLGİ KURAMI

Lise Bilgi Kuramı Dersi Öğretim Programı uygulanır.

23.10.2000 389

Lise

Öğretim

19.12.1996 262

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Lise Araştırma Teknikleri Dersi Öğretim Programı uygulanır.

24.02.1999 7

TANITIM VE YÖNLENDİRME

MEGEP kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konan Tanıtım ve Yönlendirme Dersi Öğretim Programı uygulanır. Bu derste MEGEP kapsamında geliştirilen tanıtım modüller ile görsel öğretim materyalleri (CD, DVD vb.) kullanılacaktır.

13.08.2004 128

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

Çocuk

Edebiyatı

ÇOCUK EDEBİYATI Programı uygulanır.

hazırlanacak

Dersi

NOT: ƒ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.07.2005 tarih ve 193 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak uygulanır. ƒ Seçilen kültür derslerinin içerikleri, haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak dersler, alan ortak dersleri ve dal dersleri içeriklerinin devamı olacak şekilde planlanmalıdır.

32

dfghj  

rtyuıertyuıodfghjklyuıo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you