Page 109

L´ ESTAT FÍSIC IDEAL Tant atletes com entrenadors li donen especial importància a aconseguir i mantenir un pes corporal òptim que faciliti un major rendiment esportiu. La composició corporal es pot modificar de manera important mitjançant dieta i l’exercici adequats. Aquesta composició corporal varia segons l’esport, però en línees generals podem dir que quant menor sigui el percentatge de greix corporal millor resultarà l’execució. L’excés de greix té efectes negatius sobre aspectes clau per al rendiment com velocitat, resistència, equilibri, agilitat... Halterofília i natació serien dues possibles excepcions a aquesta regla. Molts esports han adoptat pesos de referència amb l’objectiu d’assegurar que la mida i la composició corporal dels atletes siguin adequades per un màxim rendiment, però això ha portat a diferents pràctiques de dietes amb restriccions calòriques i d’altres mètodes de pèrdua de pes inefectius i fins i tot perillosos. Per evitar aspectes indesitjables de dietes incorrectes el mètode més adequat per perdre pes serà un adequat entrenament i una dieta amb una restricció calòrica de 200-500 kcal/dia. Cal dir que això és una orientació general, cada cas és específic i com a tal ha de ser revisat per un dietista.

Esforç 24  

Sports Magazine

Esforç 24  

Sports Magazine

Advertisement