Page 1

(AYLIK)

ALIœVERœœ VE YAœAM DERGœSœ

ARALIK 2017 - OCAK 2018

"AKDENœ Z'œ N (MARE NOSTRUM) KALBœ NE ANTœ K YOLCULUK" Kybele'nin 64 gün günlük yolculuœu...

OCAK AYI KIPIR KIPIR GELœ YOR... Dœ Jœ TAL DETOKS MEKANLAR & LEZZETLER TATLAR

www.carsilife.net

Sayfa1  
Sayfa1  
Advertisement