Page 1

NE TESTĂM CUNOŞTINŢELE LA MATEMATICĂ

Fişe de lucru

MATEMATICĂ Nume: ..................................................................................................................................... Prenume: ............................................................................................................................ Clasa: ....................................................................................................................................... Şcoala: ....................................................................................................................................

Avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin proces verbal nr. 1982/iulie 2012


S.C. Esenţial Media Press S.R.L Editor: Loredana Dumitrescu Editura: “Esenţial Media” Corectură: prof. Florin Cătălin Zamfir Echipa redacţională:

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ne testăm cunoştinţele la Matematică: clasa a II-a. Piteşti: Esenţial Media, 2012 ISBN 978-606-8339-98-6 372.47 Tipărit la C.N.I.”CORESI” S.A. www.esenţial-edu.ro Tel: 0770.89.50.60; 0348.43.99.56 E-mail: ziarulesenţial@gmail.com


Numerele naturale de la 0 la 100 1) Subliniaţi cu o linie cifrele care reprezintă unităţile şi cu două linii pe cele care reprezintă zecile, la fiecare dintre numerele:

a)

12;

24;

13;

29;

b) 20; 17; 28; 22.

2) Scrieţi vecinii numerelor: 1 0

2 2

1 6

1 2

2 1

2 5

1 7

2 9

3) Scrieţi cu cifre numerele:

a) unsprezece:

b) douăzeci şi unu:

paisprezece:

douăzeci şi patru:

optsprezece:

douăzeci şi nouă:

4) Scrieţi cu litere numerele:

12

16

23

27 3


Numerele naturale de la 0 la 100 1) Scrieţi succesorul fiecăruia dintre numerele: 1 9

;

1 5

1 8

;

2 7

2 1

;

;

Ordonaţi numerele crescător!

2) Scrieţi numerele de la 0 la 30: a) din 2 în 2; b) din 3 în 3; c) din 5 în 5; d) din 10 în 10.

3) Scrieţi numerele naturale: a) cuprinse între 10 şi 20, folosind cifrele: 6; 4; 2; 1; 5; 0; 7; 9.

b) cuprinse între 20 şi 30, folosind cifrele: 8; 5; 0; 1; 3; 2; 9; 6.

Ordonaţi numerele crescător!

4

;

9

;


Numerele naturale de la 0 la 100 1) Scrieţi numerele pare:

a) cuprinse între 1 şi 15; b) cuprinse între 10 şi 20; c) cuprinse între 15 şi 30.

2) Scrieţi numerele impare: a) cuprinse între 10 şi 20; b) cuprinse între 0 şi 14; c) cuprinse între 5 şi 15; d) cuprinse între 15 şi 30.

3) Descoperiţi regula şi completaţi şirul:

a) 4;

6;

;

b) ; 11;

;

c) 21;

13; ;

19; ;

d) ; ;

;

35;  40;

4) Comparaţi numerele din perechile următoare. Scrieţi unul dintre semnele („<“ , „>“, „=“).

a) 4  6;

10  20;

14  24;

25  25.

b) 9  6;

23  25;

20  29;

30  29.

5


Numerele naturale de la 0 la 100 1) Scrieţi în ordine crescătoare numerele: a) 57; 16; 23; 38; b) 94; 72; 21; 67; c) 85; 32; 26; d) 73; 17; 37;

2) Scrieţi vecinii numerelor date:

a)  19   45 

 60 

b)  81   98 

 76 

c)  56   46 

 66 

d)  77   55 

 35 

3) Scrieţi cu cifre numerele:

nouăsprezece: 

treizeci şi nouă:

douăzeci şi trei: 

şaizeci şi cinci:

cincizeci şi opt: 

nouăzeci şi şapte:

optzeci şi unu: 

patruzeci şi şase:

Ordonaţi numerele crescător!

4) Scrieţi numerele:

a) din 2 în 2, de la 34 şi 56; b) din 4 în 4, de la 52 şi 92; c) din 3 în 3, de la 60 şi 93; d) din 5 în 5, de la 10 şi 60. 6

   


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1) Efectuaţi adunările: 10 + 4 = 

20 + 6 = 

20 + 7 = 

10 + 7 = 

10 + 9 = 

20 + 2 = 

10 + 8 = 

20 + 4 = 

6 + 10 = 

3 + 20 = 

1 + 10 = 

1 + 20 = 

8 + 10 = 

9 + 20 = 

3 + 10 = 

5 + 20 = 

2) Efectuaţi: 16 - 6 = 

24 - 4 =  18 - 10 =  23 - 20 = 

19 -10 = 

27 - 7 =  15 - 5 =  26 -20 = 

21 - 10 = 

30 - 10 = 

19 - 10 = 

22 - 20 = 

28 - 20 = 

30 - 20 = 

29 - 9 = 

27 - 10 = 

3) Aflaţi termenul necunoscut:

22 -  = 02

15 -  = 10

28 = 20 + 

15 = 5 + 

08 = 28 - 

 + 07 = 27

14 =  + 10

10 = 11 - 

10 +  = 19

20 =  - 06

25-  = 20 

20 +  = 26

4) Calculaţi în scris:

20 + 9

3+ 20

28 -

24 -

25 -

20 +

8

20

5

9

23 + 20

5) Maria a plantat în grădină 25 de flori, iar Irina a plantat 20 de flori. Care fetiţă a plantat mai multe flori şi cu câte?

7


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1) Efectuaţi operaţiile următoare: 10 + 1 + 5 =



22 + 2 + 6 =



28 - 2 - 3 =



25 + 4 - 2 = 

6 + 2 +12 =



24 + 2 + 3 =



24 - 3 - 1 =



25 - 5 + 3 = 

3 + 4 +12 =



26 + 2 + 1 =



29 - 5 - 2 =



19 - 3 + 2 = 

11 + 5 + 2 =



21 + 4 + 2 =



27 - 6 - 1 =



23 + 5 - 7 = 

2) Se dau numerele a = 24-10 şi b = 20-10. a) Aflaţi suma celor două numere. b) Aflaţi diferenţa celor două numere.

3) Andrei are 10 pere, Sora lui îi mai dă 7 pere. Amândoi mănâncă apoi câte o pară. Câte pere are acum Andrei?

4) Amalia avea 26 de cărţi. Ea îi dă prietenei sale 4 cărţi. Câte cărţi i-au mai rămas Amaliei?

8


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1) Efectuaţi:

14 +

26 -

19 +

28 -

15 +

28 -

17 +

29 -

10

10

10

20

14

15

12

17

2) Aflaţi numerele cu 4 mai mari decât:

a) 14,16, 23, 10, 11, 15.

b) 28, 26, 24, 29, 25, 27.

3) La fiecare dintre numerele 2, 6, 3, 5, 4, 7 adăugaţi numărul corespunzător pentru a obţine suma: a) 18; b) 29.

4) Într-o clasă sunt 26 de elevi. Dacă sunt 13 fete, aflaţi câţi băieţi sunt în clasă.

9


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin 1) Efectuaţi după model:

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12  = 8 + 4 =  8 + 5 =  =  7 + 7 =  =  6 + 8 =  =  7 + 8 =  =  5 + 6 =  =    = 8 + 9 =  2) Încercuiţi rezultatul corect:

9 + 7 = 15; 16; 17.

8 + 8 = 18; 17; 16.

6 + 7 = 12; 13; 14.

5 + 7 = 11; 12; 13.

3) Completează termenul necunoscut din egalităţile:

9 +  = 13

9 +  = 18

 + 6 = 12

 + 4 = 12

4) Calculaţi şi comparaţi:

9+49+5 6+87+8 8+58+3 7+88+8 5) Scrieţi numărul 13 ca sumă de doi termeni. Găseşte trei soluţii.

10


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin 1) Efectuaţi după model:

15 - 7 = 10 - 7 + 5 = 8  = 3 + 5 = 8 13 - 5 =  = 

12 - 8 =  = 

15 - 7 =  = 

16 - 8 =  = 

2) Aflaţi numerele cu 7 mai mici decât: a) 16; 12; 14;

b) 15; 17; 13.

3) Calculaţi:

15 - 7 + 4 = 

18 - 9 + 3 = 

11 - 5 + 7 = 

7 + 7 - 5 = 

4) Compuneţi o problemă care se rezolvă după exerciţiul:

8+7-9=

11


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 1) Număraţi: a) din 20 în 20: - de la 20 la 100; - de la 100 la 0; - de la 90 la 10. b) din 30 în 30: - de la 0 la 9; - de la 100 la 0; - de la 90 la 0. c) din 40 în 40: - de la 10 la 90; - de la 100 la 20; - de la 90 la 10. 2) Calculaţi:

 60 + 30 =  30 + 40 =  50 + 20 = 

10 + 30 =

 20 + 30 =  40 + 20 =  40 + 40 = 

20 + 40 =

 30 + 50 =  30 + 30 =  50 + 10 = 

 40 + 50 =  80 + 10 =  20 + 70 = 

30 - 20 = 

50 - 30 = 

30 - 10 = 

60 - 50 = 

40 - 20 = 

80 - 40 = 

80 - 60 = 

90 - 70 = 

50 - 20 = 

80 - 50 = 

50 - 40 = 

50 - 20 = 

20 - 10 = 

90 - 80 = 

70 - 40 = 

60 - 20 = 

10 + 20 =

10 + 60 =

3) Calculaţi:

4) Calculaţi şi apoi faceţi proba oral:

30 + 40 = 

80 - 50 = 

50 + 40 = 

60 - 20 = 

20 +70 = 

90 - 60 = 

12


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 1) Aflaţi termenul necunoscut: n + 20 = 50 n =



n - 50 = 20 n =



40 + n = 90

80 - n = 40

n=



n = 

90 - n = 10

n - 30 = 50

n=



n = 

2) Completaţi tabelul: a

30

b

40

60 20

a+b

80

90

3) Încercuiţi rezultatul corect:

30 + 40 =304070 70 + 20 =609070 50 - 40 =105060 80 - 20 =706040 4) Comparaţi şi completaţi cu unul din semnele „<“, „>“ sau „=“.

30 + 20  10 - 40

60 - 40 + 70  80

10  40 - 20 - 10

40 + 30  40 + 10

20 + 60 - 30  40

60  40 - 20 + 50

40 + 40  30 + 50

70 - 50 + 40  90

20  40 - 20 + 10

10 + 50  40 + 50

5) Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi egalităţi:

100 = 20 +  + 

100 =  +  + 50

100 =  +  + 40

100 = 30 +  + 

100 = 20 +  + 

100 =  +  + 60 13


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 1) Efectuaţi:

30 + 5

24 + 3

36 + 30

36 + 52

2) Efectuaţi în ordinea în care sunt scrise:

23 + 36 – 41 = 24 + 12 + 33 =

89 – 45 – 32 = 65 – 24 + 38 =

3) Măriţi cu 42 diferenţa numerelor 64 şi 41.

4) Aflaţi numărul care trebuie adunat la suma numerelor 26 şi 32 pentru a obţine 80.

14


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordin 1) Calculaţi după model:

45 - 7 = 10 - 7 + 35

 = 3 + 35

51 - 8 =  = 

 = 38 

42 - 7 =  = 

84 - 6 =  = 

93 - 5 =  = 

2) Calculaţi:

65 - 8

46 - 7

94 - 6

63 - 5

72 - 8

52 6

3) Calculaţi şi efectuaţi proba prin adunare:

67 - 8 = 

54 - 7 = 

4) Compuneţi o problemă după exerciţiul:

15

43 - 6 = 

61 - 7 - 6 =


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordin 1) Efectuaţi:

24 + 54 + 46 + 63 + 34 + 36 28 46 29 27 2) Completaţi tabelul: a

65

74

35

19

b

28

19

27

3

a+b

3) Calculaţi şi comparaţi:

18 + 36  25 + 25

54 + 18  72 + 19

35 + 29  42 + 24

4) Ştiind că Mihai are în clasor 35 de timbre, iar Adina are 29 de timbre, aflaţi câte timbre au cei doi copii împreună?

16


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 1) Efectuaţi:

64 - 25

62 - 37

81 - 53

74 - 38

47 - 29

60 58

2) Dacă diferenţa a două numere este de 27, iar descăzutul este 93, aflaţi scăzătorul.

3) Aflaţi diferenţa dintre numerele: 91; 84, 65; 54 şi răsturnatele lor.

4) Aflaţi numărul care trebuie adunat cu 43 pentru a obţine pe rând: 71; 90; 82 şi 100.

5) Completează tabelul apoi compune o problemă, cu unul dintre exerciţii:

au fost s-au vândut s-au mai vândut au rămas

prăjituri

flori

jucării

63

91

52

15

37

27

29

28

28

17


Numerele naturale de la 100 la 1000 1) Citiţi şi apoi scrieţi cu litere numerele următoare:

101 ____________________________

392 ____________________________

110 ____________________________

487 ____________________________

150 ____________________________

545 ____________________________

215 ____________________________

554 ____________________________

241 ____________________________

648 ____________________________

363 ____________________________

767 ____________________________

2) Scrieţi cu cifre:

- o sută nouă:  

- trei sute treizeci şi trei: 

- o sută nouăzeci şi unu: 

- trei sute şaptezeci:

- două sute doi:  

- patru sute paisprezece: 

- două sute optzeci şi doi:

- patru sute şaizeci şi unu:

3) Scrieţi numerele naturale cuprinse între:

199 şi 203

379 şi 383

669 şi 673

938 şi 942

18




Numerele naturale de la 100 la 1000 1) Scrieţi în ordine crescătoare numerele:

a) 405, 318, 782, 636, 881, 210, 979;

b) 523, 410, 438, 456, 448, 469,192.

2) Scrieţi în ordine descrescătoare numerele:

a)

807,

534,

218,

625,

910,

736,

497,

690,

388;

b)

996,

931,

902,

945,

977,

928,

959,

912,

960.

3) Scrieţi numerele pare:

a) de la 128 la 138 b) de la 274 la 28 4) Scrieţi numerele impare:

a) de la 337 la 349 b) de la 515 la 539 19


Numerele naturale de la 100 la 1000 1) Scrieţi trei numere care urmează după fiecare dintre numerele 348, 727, 559.

2) Scrieţi trei numere care se află înaintea fiecăruia dintre numerele 256, 583.

3) Comparaţi şi completaţi cu unul din semnele: „<“, „>“ sau „=“.

432  532 499  399 640  780 349  349 790  790 989  898 551  515 599  699 525  545 883  890 787  878 405  604 4) Scrieţi toate numerele naturale din 3 cifre care se pot forma folosind numai cifrele 4 şi 6.

5) Număraţi oral din 10 în 10 de la 500 la 740. 6) Număraţi oral din 50 în 50 de la 950 la 100. 20


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin 1) Descompuneţi numerele următoare în sute, zeci şi unităţi.

a) 108, 683, 942

b) 206, 318, 452,

2) Efectuaţi:

100 + 060 = 

500 + 050 = 

500 + 070 = 

020 + 200 = 

060 + 400 = 

080 + 600 = 

800 + 007 = 

600 + 009 = 

200 + 002 = 

008 + 300 = 

004 + 500 = 

002 + 700 = 

500 + 090 = 

010 + 900 = 

600 + 005 = 

3) Efectuaţi:

700 + 090 = 

000 + 900 = 

400 + 005 = 

100 + 30 + 3 = 

300 + 90 + 1 = 

3 + 40 + 600 = 

200 + 40 + 5 = 

700 + 20 + 4 = 

8 + 20 + 900 = 

400 + 50 + 4 = 

900 + 80 + 7 = 

5 + 70 + 700 = 

4) Aflaţi suma numerelor:

230 şi 60

450 şi 37

180 şi 14

320 şi 72

914 şi 81

681 şi 18

5) Calculaţi:

327 - 04 = 

484 - 20 = 

784 - 02 = 

675 - 40 = 

916 - 05 = 

986 - 50 = 

658 - 45 =  567 - 32 =  21


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin 1) Aflaţi termenul necunoscut din egalităţile următoare: n + 231 = 576 n = 

n + 483 = 888 n = 

285 + n = 597 n = 

447 + n = 879 n = 

584 - n = 232 n = 

872 - n = 460 n = 

n - 531 = 341 n = 

n - 172 = 412 n = 

c + 346 = 658 n = 

447 + n = 569 n = 

n - 525 = 450 n = 

683 - n = 362 n = 

2) Aflaţi trei numere naturale care au suma 900, ştiind că unul dintre ele este 500, iar celelalte două sunt egale.

3) Scrieţi numărul 800: a) ca sumă a două numere egale; b) ca sumă a opt numere egale; c) ca sumă a patru numere egale.

22


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin 1) Calculaţi: 045 + 55 = 

036 + 64 = 

100 - 26 =  100 - 48 = 

090 + 40 = 

080 + 50 = 

700 - 06 =  500 - 08 = 

060 + 66 = 

050 + 75 = 

140 - 60 =  150 - 80 = 

674 + 06 = 

785 + 09 = 

235 - 07 =  451 - 08 = 

729 + 64 = 

538 + 45 = 

670 - 09 =  862 - 04 = 

2) Calculaţi: 55 + 63 = 

65 + 72 = 

75 + 81 = 

108 + 118 = 

66 + 72 = 

76 + 81 = 

86 + 90 = 

117 + 117 = 

77 + 81 = 

87 + 90 = 

97 + 109 = 

136 + 126 = 

88 + 90 = 

98 + 99 = 

98 + 99 = 

127 + 126 = 

3) Aflaţi termenul necunoscut: 164 + n = 972 n =  803 - n = 425 n = 

n + 176 = 840 n =  n - 267 = 368 n = 

295 + n = 661 n =  981- n = 494 n = 

n + 285 = 684 n =  n - 174 = 357 n = 

4) Aflaţi cu cât este mai mic unul din numere decât celălalt, în perechile: a) 385 şi 574; b) 725 şi 369; c) 488 şi 851; d) 962 şi 574.

23


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin 1) Aflaţi cu cât este mai mare un număr decât celălalt, în perechile:

a) 753 şi 475 b) 369 şi 856 c) 934 şi 785 d) 643 şi 386 2) La suma numerelor 685 şi 438, adăugaţi diferenţa numerelor 707 şi 346.

3) Găsiţi numerele care trebuie adunate cu 368 pentru a obţine pe rând următoarele sume: 594, 463, 607, 512, 855, 948.

4) Găsiţi numerele care trebuie scăzute din numărul 865 pentru a obţine pe rând următoarele diferenţe: 246, 122, 161, 360, 269, 488.

4) Găsiţi numerele care trebuie scăzute din numărul 865 pentru a obţine pe rând următoarele diferenţe: 246, 122, 161, 360, 269, 488.

24


Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin 1) Diferenţa a două numere naturale este 407. Aflaţi numerele, ştiind că unul este 426.

2) La Zoo au venit într-o lună 689 de elevi. În prima săptămână au venit 160, în a doua săptămână cu 266 de elevi mai mulţi, iar în a treia săptămână restul de elevi. Câţi elevi au vizitat Zoo în cea de-a treia săptămână?

3) Suma a două numere naturale este 437. Dacă mărim primul termen cu 31, cu cât trebuie să-l micşorăm pe al doilea, încât suma să devină 450?

25


Elemente intuitive de geometrie 1) Scrieţi denumirea figurilor geometrice:

______________

______________

______________

______________

2) Marcaţi cu X ce linii au fost folosite în desen: - linie dreaptă - linie curbă - linie frântă - linie curbă deschisă - linie frântă deschisă - linie curbă închisă - linie frântă închisă

      

3) Notaţi cu litere de tipar punctele de intersecţie ale dreptelor din desen:

4) Uniţi punctele şi scrieţi câte segmente se obţin.

26

R: numărul de segmente 


Unităţi de măsură 1) Ce unitate de măsură este mai potrivită pentru a măsură: a) lungimea şi lăţimea stofei necesare pentru confecţionarea un costum de haine?

a) ___________________________

b) lungime şi lăţimea carnetului de elev?

b) ___________________________

c) lungimea străzii pe care locuieşti?

c) ___________________________

d) lungime şi lăţimea unei mese?

d) ___________________________

2) Scrie care dintre următoarele vase au capacitatea mai mare?

a) o cană sau un pahar?

a) ___________________________

b) un pahar sau o sticlă?

b) ___________________________

c) o sticlă sau un bidon?

c) ___________________________

d) o găleată sau un butoi?

d) ___________________________

3) Câţi litri de apă conţin: a) 2 găleţi de 5 l şi 3 sticle de 2 l? b) 3 bidoane de 4 l şi o găleată de 5 l? c) 2 canistre de 10 l şi 2 bidoane de 4 l? d) un butoi de 50 l şi 3 găleţi de 5 l?

4) Laptele dintr-un vas de 10 litri, un vas de 20 de litri şi un vas de 50 de litri se deşartă în bidoane de 50 de l. De cîte bidoane cu această capacitate va fi nevoie?

27


Unităţi de măsură 1) Completaţi spaţiile libere: a) 96 kg -  kg = 24 kg + 44 kg

83 kg – 44 kg =  kg + 11 kg

b)  kg - 14 kg = 54 kg - 26 kg

59 kg + 36 kg = 58 kg +  kg

2) 5 cutii de bomboane de ciocolată cântăresc 1 kg. Câte cutii vor cântări: a) 2 kg? b) 3 kg? c) 6 kg?

3) Desenaţi indicatoarele orar şi minutar pe cadranele ceasurilor încât acestea să indice: a) ora 10

b) ora 12 şi 30 minute

c) ora 18

d) ora 22 şi 45 minute.

3) Câte ore sunt: a) de la ora 12 a unei zile, până la ora 12 a zilei următoare b) de la ora 8 a unei zile până la ora 20 a zilei următoare.

28


Matematică de colorat Colorează floarea folosind rezultatele operaţiilor şi urmând sfaturile de mai jos: 800 = roşu 600 = verde numerele < 500 = galben numerele > 500 = portocaliu

222 + 222

311 + 311

424 + 424 400 + 400 242 + 242

143 + 143

334 + 334

300 + 300 29


Cuprins FIŞApag. Numerele naturale de la 0 la 100������������������������������������������������������������������������������������������� 3 - 6

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30��������������������������������������������������������� 7 - 9

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin������������������ 10 -11

Adunarea şi scăderea numerelornaturale de la 30 la 100�������������������������������������������������� 12 - 14

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100, cu trecere peste ordin������������� 15 -17

Numerele naturale de la 100 la 1000 �������������������������������������������������������������������������������� 18 - 20

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin����������� 21 - 22

Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin������������� 23 - 25

Elemente intuitive de geometrie����������������������������������������������������������������������������������������� 26 - 27

Unităţi de măsură�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

Matematică de colorat���������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

30

Matematica_clasa.II.a  
Matematica_clasa.II.a  

Matematica_clasa.II.a

Advertisement