Page 1

Nastavni predmet. Likovna kultrura Redni broj nastavnog sata: Nastavna jedinica (tema, motiv): Linija – Vezena torbica Tip sata: kombinovani ................................................................................................................................... Cilj časa je ilustracija književnog teksta Zadaci: odgojni Razvoj urednosti i pravilna upotreba pribora za rad,razvijanje interesa i ljubavi prema likovnom stvaralaštvu obrazovni Crtanjem ilustrovati književni tekst funkcionalni Razvijanje pažnje, mogućnost likovnog izražavanja linijom, bogaćenje rječnika ................................................................................................................................. Način rada:

Inspiracija teksta

Oblici rada: Nastavne metode

frontalni

Vrsta poticaja:

vizuelni

Likovni problem:

Linija, kompozciija

Likovno područje rada:

crtanje

Likvna tehnika:

flomasteri Flomasteri, papir, tekst pjesme Šime Ešića “Vezena torbica”

Nastavna sredstva:

- individualni

razgovor, crtanja

TOK NASTAVNOG SATA 1.Priprema Pripremiti flomastere i papir iz bloka 2.Motivacija Kad god se pomene torbica, djeca pomisle da u njoj ima nešto lijepo i zanimljivo. Tako je sa torbicama i sa djecom otkad je svijeta i vijeka. Tako ni Šimo Ešić nije iznevjerio, donosi nam torbicu prepunu radosti. Vezena torbica i nije ništa drugo do čudesna predstava ljepote života i radosti, optimizma, svjetlosti, šarenila...... Vezena torbica “...Prisvojila je sve boje jeseni, Sve boje kanarinaca, I sunca, djetlića, i pjetlića, Sve boje livade u cvijetu – Pa je postala Najljepša na svijetu.” Kakva je torbica? Od kojih je boja napravljena?


3.Najava zadatka Na listu iz bloka nacrtajte vezenu torbicu flomasterima. Važno je da je torbica nacrtana sa mnogo različitih boja, ali da su linije raspoređene u skladnu kompoziciju.

4.Realizacija (rad) Učenici započinju individualni rad na realizaciji zadatka. U toku rada učitelj-ica obilazi svakog učenika i izvršava uvid u njihov način rada. Pri tom individualno komunicira sa učenikom i daje mu potrebne verbalne sugestije, upute i podsticaje za rad.

5.Analiza i vrednovanje Sadržajna analiza: Likovna analiza: Tehnička analiza: Estetska analiza:

-Šta ste danas pravili? -Kako ste stvarali svoj rad? -Šta ste koristili za rad? -Kakvi su vaši radovi? -Kako ste se osjećali dok ste stvarali svoj rad?

Postaviti izložbu radova

Crtanje – linija – vezena torbica