Page 1

Info Førstkommende arrangementer Dag

Tid

Indhold

Sted

08-10-08

19.00-21.30

Senior Talent Forum - Opstarts Workshop

Bindslevs Plads 7

22-10-08

Efterårsferie 16.45-21.45

25-10-08 til 01-11-08

Børnekulturkonference - Silkeborg Kommune

Performers House

KK 44 Uge - Kristendom og Kultur uge

Silkeborg Kommune

29-10-08

12.30 og 19.00

Musical - Jernbyrd

Silkeborg Hallerne

30-10-08

9.00, 11.00 og 14.00

Musical - Jernbyrd

Silkeborg Hallerne

30-10-08

19.00-21.30

Spil Dansk koncert - Skolekredsmøde kl.19.30

Toftebjerg, Them Medborgerhus

12-11-08

19.00-20.30

Spil Dans(k) koncert. Se sted på For alle elever i Gjern området hjemmesiden

16-11-08

10.00-14.00

Klaverdag

HØSTFEST 2008

Bindlevs Plads 7 8600 Silkeborg 89 70 53 00 denkreativeskole@silkeborg.dk

Bindslevs Plads 7

Afsløring af donation fra Nordea Danmark-fonden: Maleri til Atrium udført af Carsten Frank v. Områdedirektør Niels Thorslund, Nordea. Billede: Flemming Poul Giese

Den Kreative Skole

Billede: Flemming Poul Giese

11-10-08 til 19-10 08

Infoblad

No. 11 6/10 2008


Info

Info

Senior Talent Forum

Åben Scene fredag d. 24. oktober kl. 16 - 17

Mød op til informationsmøde og workshop onsdag den 8. oktober kl. 19:00 til 21:30. Workshoppen giver mulighed for at få formuleret egne ideer og udvikle nye i dialog med andre deltagere, og skal gerne munde ud i konkrete forslag til Senior Talent Forums første initiativer.

Skolekredsmøde torsdag d. 30. oktober kl. 19.30

Lad seniorer/pensionister og børn/unge mødes til fælles inspiration! Er du senior eller pensionist med mere eller mindre skjulte talenter indenfor de kunstneriske fag, giver Den Kreative Skole dig en enestående mulighed for at dele dem med børn og unge i skolens regi. På Bindslevs Plads 7 har vi nye og pragtfulde lokaler parate. Formiddage, tidlige eftermiddage og i weekends kan seniorer/pensionister og børn/unge mødes og inspirere hinanden. Samværet kan udformes på mange måder. F.eks.: kreative værksteder, mange typer sammenspil eller fredagscafé for unge. I Senior Talent Forum vil du selv være med til at afgøre hvordan.

Den Kreative Skole ser det som en fornem opgave at skabe hjerte- og råderum til de uudnyttede potentialer seniorer sidder inde med. Har du lyst til at give dine erfaringer med musik, billedkunst, teater, dans, fortælling, cirkus, it og meget andet videre til ’børnebørnsgenerationen”- så håber vi, at se dig til mødet og som medlem af Senior Talent Forum. Arbejdet i Senior Talent Forum foregår på frivillig basis.

Et nyt tiltag i nye omgivelser er ”Åben Scene”, her kan alle elever og evt. deres lærere komme og optræde med stort og småt. ”Åben Scene” afholdes første gang fredag d. 24. oktober kl. 16 – 17 i Atrium på Bindslevs Plads 7. Alle kan komme og være med som udøvende eller som publikum – uanset hvor i kommunen du får undervisning. Hvis du vil optræde, skal du sende en mail til denkreativeskole@silkeborg.dk med navn, tlf. nr. og hvad du eller I gerne vil optræde med. Du kan også skrive dig på opslaget, som hænger på opslagstavlen i Atrium på Bindslevs Plads. Vel mødt til ”Åben Scene”.

Skolekredsmøde med valg til skolens bestyrelse finder sted i forbindelse med ”Spil Dansk Koncert” i Them Medborgerhus, Toftebjerg torsdag d. 30. oktober. Bestyrelsesformand Anne Marie Petersen vil aflægge beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år og der vil dette år være valg af 2-3 forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse. Læs mere om bestyrelsens arbejde på skolens hjemmeside www.denkreativeskole.dk.

Den organisatoriske ramme omkring Senior Talent Forum er Den Kreative Skoles Elevforening: Kreaklubben, som er en del af Landsforeningen ”Musik og Ungdom”, se www.musik-ungdom.dk. Ved spørgsmål, kontakt Bent Nikolajsen på tlf. 40 93 86 75.

Til alle medlemmer af Kreaklubben

Indkaldelse til generalforsamling i Den Kreative Skoles elevforening ”Kreaklubben” onsdag den 29. oktober 2008 kl.19.00 på Den kreative Skole Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af ordstyrer Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Forslag fra bestyrelse Forslag fra medlemmerne Valg til bestyrelsen Valg af 2 revisorer Fastsættelse af kontingent Eventuelt

Medlemmer, som ønsker at få et punkt optaget på dagsordenen, skal meddele formanden: Kim Nedergaard dette senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kreaklubbens bestyrelse består af elever og forældre, som gerne vil være med til at sørge for oplevelser ud over den daglige undervisning for alle skolens mange forskellige elever. Kreaklubben er en lokal afdeling af landsorganisationen Musik & Ungdom. Alle elever, der er medlem af Kreaklubben / Musik & Ungdom, kan benytte sig af skolens faciliteter på Bindslevs Plads 7 samt i Gjern Kultur- og Idrætscenter ud over den almindelige undervisningstid. Efter aftale må du bruge lokalerne til øvning eller lignende inden for skolens åbningstid, når der ikke er undervisning i dem. Læs mere om kreaklubben under ”Praktisk” på www.denkreativeskole.dk.

Den Kreative Skole

HØSTFEST 2008

Billede: Flemming Poul Giese

Jernbyrd – ny stor musical i KK44 ugen

Den Kreative Skole samarbejder atter med kommunens folkeskoler og KK44 om opsætning af en stor musical. Denne gang gælder det Sebastian´s ”Jernbyrd”. Der er prémiere i Silkeborg Hallerne torsdag d. 30.10 kl. 12.30 og forestilling for alle samme dag kl. 19.00. fredag spilles der 3 forestillinger for skoleklasser fra hele kommunen. Læs mere på www.kk44.dk

Den Kreative Skole

http://www.denkreativeskole.dk/PDF/081001_Infoblad_11_WEB  

http://www.denkreativeskole.dk/PDF/081001_Infoblad_11_WEB.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you