Page 1

Info

Billedfag i de nye lokaler i Gjern i september

Billeder fra maj/august

Infoblad

No. 4 1/10 2007

Markedsgade 1 8600 Silkeborg mail@denkreativeskole.dk

Esmaralda i Musikhuset

Fra SFOindsats i Kjellerup

Grundskolefestival i Voel

Fra 1. spadestik d. 5 juni, på den nye Kreative skole

Under opførelsen af Ronja Røverdatter d. 24. maj. Musikerne er på plads foran scenen i Grauballe.

Sct.Hans spil i Bryrup i juni.

Den Kreative skole


Info

Info

Velkommen til sæsonen 07/08

Mange undervisningssteder Den nye sæson 07/08 er nu rigtig godt i gang i den nye Kreative Skole. Der er sat hold i gang på følgende folkeskoler: Bryrup, Gjessø, Frisholm, Sjørslev, Thorning, Grauballe, Voel og Sorring. Desuden kan man få undervisning på de 3 decentrale centre, hvor vi samler hold indenfor både musik, dans, teater og billedkunst. De 3 centre er på Toftebjerg – Medborgerhuset i Them, de splinternye lokaler på Gjern Kultur- og Idrætscenter samt i nyindrettede lokaler på Kjellerup Skole. En svær sammenlægningstid Sammenlægningen af de 5 skoler har gjort, at alle har været igennem en turbulent tid, hvor ”plejer” ikke længere er til, og der skal opbygges nye rutiner på alle administrative områder. Undskyld til alle samarbejdspartnere, skoler, pedeller, elever og forældre, som har oplevet ikke at blive serviceret med det overblik, som man kunne have ønsket sig – og TAK for jeres forståelse. Udsendelse af girokort Skolens sidste uløste problem angår udsendelse af girokort til betaling af undervisningen. Normalt skal man betale, inden undervisningen går i gang, men pga. nye rutiner og nye administrationsprogrammer er der endnu ikke klar til udsendelse af girokort….men det er tæt på, så vi håber, I får jeres girokort tilsendt indenfor den næste måned. Ny talentlinie for musikeleverne Den Kreative Skole har fået tilskud fra Kunstrådet til at igangsætte undervisning af en talentskole for musikelever over de næste 2 sæsoner. Det er meningen at talentskolen skal være et 4 årigt forløb. Der er her i september startet to hold: en talentforskole 1 med 10 elever i aldersgruppen 6. – 8. klasse samt en talentlinie 1 med 12 elever fra 1. g og opefter. Desværre var der tilmeldt mange flere elever, end skolen havde fået økonomi til, så vi har måttet sætte 6 elever på venteliste til talentskolens hold næste år. Samtidig arbejder Den Kreative Skole sammen med den nye internationale højskole for musik, dans og teater: Performers House om en talentskole for de øvrige kreative fag: dans, teater og billedkunst. Nærmere herom senere.

Skolens kontor

Kontoret ligger på Markedsgade 1, Silkeborg og er åbent for personlig henvendelse mandag – torsdag kl. 10 - 16 samt fredag kl. 10 -14. Telefonen besvares mandag – torsdag kl. 10 – 14 samt fredag kl. 10 -12. Herudover kan der lægges besked på telefonsvareren. telefon nr. 86 80 29 70 mail@denkreativeskole.dk

Afbud til undervisningen

Instrumentalevers afbud til undervisning bedes fremover givet på SMS direkte til den enkelte lærer.

Spørgsmål om undervisningen lokalt

Hvis du har spørgsmål til undervisningen bedes du kontakte den respektive lærer eller afdelingslederen, for det pågældende område : Gjern området : Flemming Giese - 40 81 52 66 - flemming.giese@silkeborg.dk Kjellerup området : Flemming Giese - 40 81 52 66 - flemming.giese@silkeborg.dk Silkeborg (den centrale skole) : Klavs Pallesen - 86 80 29 70 - klavs.pallesen@silkeborg.dk Them området : Søren Kristian F. Vad -75 75 75 85- Sorenkristian.frydenlund-vad@silkeborg.dk

Arrangementer i sæson 07/08

Du finder en oversigt over de arrangementer der der ruller af stablen i efteråret 07 og foråret 08 på vores hjemmeside : www.denkreativeskole.dk. Side med arrangementer opdateres når nye oplysninger fremkommer.

Forårskoncert i Mosaikken i Kjellerup d. 14 maj.

Venteliste Desværre er der stadig ventelister til undervisningen på Den Kreative Skole. På nuværende tidspunkt er der knap 200 elever, som ikke har fået plads på den ønskede undervisning. Skolens bestyrelse er meget opmærksom på problemet, og har forelagt ventelisterne for skolens politiske udvalg: Kulturog Fritidsudvalget. Desværre er der ikke udsigt til nogen løsning i budgettet for 2008, hvor skolen tværtimod kommer til at mærke helårseffekten af den besparelse på 5%, som blev pålagt i 2007. Skolekredsmøde og valg til bestyrelsen Der indkaldes hermed til skolekredsmøde i henhold til skolens vedtægter. Mødet afholdes i forbindelse med den landsdækkende Spil Dansk Dag Torsdag d. 25. oktober kl. 19.00 – 21.00 Gjern Kultur- og Idrætscenter Alle, forældre til elever på skolen, samt alle over 18 år, der modtager undervisning, er automatisk medlemmer af skolekredsen og har stemmeret på årsmøderne. Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på et i god tid varslet møde (mindst en måned) og senest i november hvert år at deltage i valget af repræsentanter til bestyrelsen. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter, i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden er 2 år. Udover en koncert med dansk musik og fælles sange vil formand for skolens bestyrelse AnneMarie Petersen kort fortælle om året der er gået, og der vil blive udgivet en skriftlig årsberetning. Bestyrelsens nuværende medlemmer vil præsentere sig, og der vil blive valg af nye forældre repræsentanter.

Ulla Voss Gjesing Skoleleder

Den Kreative skole

Forårskoncert i Gjern Kultur og Idrætscenter d. 13 maj.

Den Kreative skole

http://www.denkreativeskole.dk/PDF/071001_Infoblad_4_small  

http://www.denkreativeskole.dk/PDF/071001_Infoblad_4_small.pdf