Page 1

Al planeta Terra, arrasat per la guerra, ha desaparegut tot, fins i tot l’amor. Però un bon dia, una jove troba una flor a punt de morir i, amb l’ajut d’un noi, decideix tenir-ne cura. La sanegen, en cobreixen les necessitats i, de mica en mica, la flor torna a reviure. I amb ella l’amor reapareix al món, i amb l’amor totes les altres coses valuoses de la vida. Però la història es repeteix, i la Terra torna a ser dominada per la guerra i la destrucció. Novament, no hi queda més que un home, una dona i una flor. Quin futur dissenyarem conjuntament, perquè no sempre haguem d’anar recomponent les coses?

Textsetmana10