__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

UD3. COM FUNCIONEN ELS ÉSSERS VIUS 2. LES PARTS D’UNA PLANTA Les plantes són éssers vius i pertanyen al Regne Vegetal. Com a éssers vius, són capaces de realitzar les funcions de nutrició, relació i reproducció. Cadascuna de les parts d’una planta ajuda a realitzar una o vàries funcions vitals. Les parts principals de les plantes són: Arrels: subjecten la planta a terra. La planta agafa l’aigua i les sals minerals a partir de les arrels. Tija: subjecta la part aèria de la planta. La tija és també el sistema circulatori de la planta, pel qual hi circulen aigua i sals minerals des de les arrels fins a les altres parts de la planta. Fulla: A la fulla hi tenen lloc dos processos molt importants per les plantes: la fotosíntesi i la respiració. Flor: és la part encarregada de la reproducció de la planta. Fruit: es forma a partir d la flor i porta la llavor d’on sortirà una nova planta. Té moltes reserves perquè la nova planta pugui créixer. 3. LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES Ja saps que les plantes són organismes autòtrofs, que significa que són capaces d’elaborar la seva matèria a partir de molècules inorgàniques que agafen del medi. Aquest procés és la fotosíntesi i comença amb l’absorció dels nutrients per part de les arrels. L’arrel té uns pels absorbents que utilitza per a captar l’aigua. Aquesta aigua porta dissolta sals minerals. Tota aquesta barreja que entra per les arrels són els nutrients inorgànics que la planta necessita i reben el nom de saba bruta. La saba bruta és el primer ingredient de la fotosíntesi. Un cop dins la planta, la saba bruta puja per la tija, a través d’uns conductes anomenats xilema. Aquesta és la manera com la saba bruta arriba a les fulles, on es farà la fotosíntesi. Un cop a les fulles, bona part de l’aigua que hi havia a la saba bruta s’evapora, a través d’unes obertures que tenen les fulles que s’anomenen estomes. Les sals minerals, però, es queden retingudes. Per aquestes obertures, a part de sortir l’aigua, entra un altre ingredient molt important per la fotosíntesi: el diòxid de carboni. Ja només falta un últim ingredient: la llum solar. Dins les fulles hi ha els cloroplasts, unes estructures plenes de clorofil·la, un pigment capaç d’absorbir l’energia lumínica procedent del sol. Un cop la planta disposa de saba bruta (matèria inorgànica), energia lumínica i diòxid de carboni, es dóna la fotosíntesi. El resultat final és l’obtenció de glucosa (matèria orgànica) i oxigen.


La matèria orgànica que es produeix, dissolta amb aigua, forma la saba elaborada. Aquesta saba elaborada es reparteix per tota la planta a partir d’uns vasos conductors que s’anomenen fluema. Aquesta matèria orgànica es fa servir per a fabricar noves estructures (fulles, tiges, arrels, ...) i per a obtenir energia per a altres processos que realitza la planta.


Un d’aquests altres processos és la respiració. Les plantes utilitzen part de la matèria orgànica que s’ha produït per a realitzar la respiració, que consisteix en degradar la matèria orgànica en compostos més senzills. Aquest procés dóna energia a la planta, que pot utilitzar per a realitzar altres processos, com per exemple la reproducció. Durant la respiració, que té lloc als mitocondris, es necessita oxigen i s’obté diòxid de carboni i energia. La fotosíntesi i la respiració són dos processos que es realitzen simultàniament durant el dia. Durant la nit, però, només es dóna la respiració. Per pensar... A vegades es recomana que a la nit no dormim en una habitació en què hi hagi plantes. Per què creus que es fa aquesta recomanació? Hi estàs d’acord? Les fórmules de la fotosíntesi i la respiració:

Per cercar... Les plantes superiors han desenvolupat òrgans especialitzats en l’absorció dels nutrients, les arrels. Com creus que absorbeixen els nutrients els organismes unicel·lulars fotosintètics?

Profile for Joan Mercader

Nutricio plantes  

fotosintesi respiracio

Nutricio plantes  

fotosintesi respiracio

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded