Page 1

UD3. COM FUNCIONEN ELS ÉSSERS VIUS 1. BIODIVERSITAT Es calcula que al nostre planeta hi ha entre 3 i 10 milions d’espècies d’éssers vius (de les quals només en coneixem un 20%!). Aquest nombre tan elevat ha fet necessari agrupar-los per tal de facilitar el seu estudi. Fa més de 2000 anys, el filòsof grec Aristòtil va fer una classificació. En aquell moment es creia que hi havia unes 100 espècies i Aristòtil les va agrupar dividir en dues categories: Regne dels animals i Regne de les plantes. Dins el regne dels animals, els classificava segons si tenien sang vermella o no. Com ja saps, aquesta classificació no és la que s’utilitza actualment. El botànic suec Linné (1707 – 1778) va establir una jerarquia de grups que ell anomenava tàxons. En aquesta classificació, cada grup superior inclou un o varis grups de nivell inferior. Per tant, estableix una classificació jeràrquica on cada grup s’anomena tàxon. Aquesta classificació és la que s’utilitza avui, i els tàxons que va definir Linné són:

Què vol dir biodiversitat? Biodiversitat és una paraula formada per BIO i DIVERSITAT. Bio és un prefix que prové del grec bíos, que significa vida. Diversitat indica un conjunt d’elements diferents. Els biòlegs entenen per biodiversitat la varietat que presenta la vida al planeta. La definició més acceptada de biodiversitat es va adoptar al conveni sobre diversitat biològica del 1992: La biodiversitat és la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres, els ecosistemes terrestres, marins, altres ecosistemes aquàtics, i els complexos ecològics dels quals formen part; comprenent la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies, i dels ecosistemes.


La biodiversitat engloba l'enorme varietat de formes que donen peu a la vida. Inclou totes i cadascuna de les espècies que cohabiten amb nosaltres, siguin animals, plantes, bacteris o virus, els espais o ecosistemes dels que formen part i els gens que fan cada espècie, i dins d'elles cada individu, diferent de la resta. A continuació pots veure les escales de la biodiversitat. La biodiversitat genètica és la diversitat de genomes que es dóna entre els individus de la mateixa espècie. La biodiversitat d’espècies fa referència a la diversitat d’organismes que hi ha en un ecosistema.

La biodiversitat d’ecosistemes té en compte la variabilitat estructural i funcional dels diferents ecosistemes que hi ha a la biosfera, i també la diversitat de processos que hi passen. Exemples d'ecosistemes són els deserts, els esculls de corall, els boscos tropicals, les selves boreals, les pastures, els parcs urbans o les terres conreades. Com més gran sigui la biodiversitat d'ecosistemes, més probable és que la vida perduri en el planeta. La biodiversitat no és uniforme, sinó que varia molt segons la regió. En general la biodiversitat és molt gran a les zones tropicals, on podem trobar moltes espècies diferents formades per poblacions de pocs individus; i disminueix cap als pols, on hi ha menys espècies constituïdes per poblacions molt nombroses. Els boscos tropicals cobreixen menys del 7% de la terra, però tenen més de la meitat de les espècies del món.

Per pensar... L’entitat “Conservation International” ha identificat 34 hotspots (punts calents de biodiversitat) a la Terra. Aquests hotspots cobreixen només un 2.3% de la superfície terrestre, però hi viuen el 50% de les plantes de la Terra i el 42% dels vertebrats terrestres. Totes aquestes àrees estan amenaçades per les activitats humanes.

Biodiversitat  

biodiversitat

Biodiversitat  

biodiversitat

Advertisement