Page 1

UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

UNITAT 3: EL SISTEMA CIRCULATORI Llegeix atentament: 1- El sistema circulatori El sistema circulatori realitza la circulació. La circulació és el procés que serveix per repartir oxígen i nutrients per tot el cos i per retirar els productes de rebuig. El sistema circulatori està format per: • LA SANG • EL COR • ELS VASOS SANGUINIS 1.1- La Sang La sang és un fluïd que circula pels vasos sanguinis i està formada per un líquid anomenat plasma sanguini i per les cèl.lules sanguinees que poden ser de tres tipus: glòbuls vermells o eritròcits (transporten oxígen), glòbuls blancs o leucòcits (ens defensen de les infeccions) i les plaquetes (intervenen en la coagulació de la sang quan ens fem una ferida). La sang transporta les següents substàncies: -Oxígen que procedeix dels pulmons i va cap a les cèl.lules del cos. -Diòxid de carboni que es forma a les cèl.lules del cos i va cap a sortir pels pulmons. -Nutrients que procedeixen de l’intestí prim i es reparteixen per totes les cèl.lules del cos. -Aigua que procedeix de l’intestí prim i es reparteix per totes les cèl.lules del cos. -Productes de rebuig produïts per les cèl.lules i que van cap als ronyons per ser eliminats. Completa les següents frases: La circulació serveix per _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ El sistema circulatori està format per: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ El fluïd fonamental del sistema circulatori és ________________________________

La sang que circula per ___________________________________ està formada per un líquid anomenat ______________________________ i per

1


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO les________________________________ que poden ser de tres tipus: ___________________ (transporten oxígen), ________________________________ (ens defensen de les infeccions) i ________________________________ (intervenen en la coagulació de la sang quan ens fem una ferida). Les substàncies que transporta la sang són : _____________________________________________________________________

Llegeix atentament: 1.2- El cor El cor és l’òrgan encarregat d’impulsar la sang per tot el cos; actúa com un motor. Batega sense parar durant tota la vida. Si el cor es para, totes les cèl.lules del cos deixen de rebre els nutrients i l’oxígen, i moren. El cor està format per dues parts: • La part o costat dret i la part o costat esquerre. No es comuniquen entre elles. Per la part dreta hi passa la sang pobra en oxígen i rica en diòxid de carboni. Per la part esquerra hi passa la sang rica en oxígen i pobre en diòxid de carboni. • Cada costat té dues cavitats: l’aurícula i el ventricle, que es troben separades entre sí per unes vàlvules, la funció de les quals és impedir que la sang retrocedeixi. S’anomenen vàlvula tricúspide (costat dret) i vàlvula mitral (cantó esquerre). La sang entra al cor per les aurícules i surt del cor pels ventricles.

Completa les següents frases: El cor és l’òrgan encarregat de ____________________________________________ _____________________________________________________________________ Està dividit en dues parts i cada part té dues cavitats que són: _____________________________________________________________________ La sang carregada d’oxígen circula per la part ________________________ del cor. La sang carregada de diòxid de carboni circula per la part______________________ del cor i no es barregen mai. Les aurícules estan separades dels ventricles per unes ________________________ la funció de les quals és ___________________________________________________

2


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO Llegeix amb atenció: 1.3- Els vasos sanguinis. Els vasos sanguinis són conductes per on circula la sang. N’hi ha de tres tipus diferents: artèries, venes i capilars. • • •

Les artèries condueixen la sang des del cor cap als òrgans del cos. Són les vasos que surten del cor. Les venes retornen la sang des dels òrgans del cos cap al cor. Són els vasos que entren al cor. Els capilars són unes ramificacions molt primes de les venes i les artèries.

Enllaça cada terme amb la seva definició: Capilars

-són els vasos que surten del cor -són els vasos sanguinis més fins

Artèries

-retornen la sang des dels òrgans del cos cap al cor -són els vasos que entren al cor

Venes

-condueixen la sang des del cor cap als òrgans del cos

Segueix llegint amb atenció: 2- Funcionament del cor Al cor la sang entra a les aurícules a través de les venes: -A l’aurícula dreta entra per les venes caves superior i inferior. La sang porta poc oxígen. -A l’aurícula esquerre entra per les quatre venes pulmonars. La sang va carregada d’oxígen. -De les aurícules passa als ventrícles. Ambdos estan separats per vàlvules: vàlvula tricúspide (al costat dret) i vàlvula mitral (al costat esquerre). La sang surt del cor per les artèries: -Del ventricle dret en surt per l’artèria pulmonar. Porta poc oxígen i va cap als pulmons a oxigenar-se. -Del ventricle esquerre en surt per l’artèria aorta. Porta molt oxígen i va cap a repartirlo per tot el cos.

3


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

Posa el nom a totes les parts d’aquest cor:

4


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO Llegeix atentament: 3- L’activitat del cor El cor té dues parets molt gruixudes que estan formades de múscul; al contraure’s impulsen la sang perquè surti pels ventricles i d’aquí passa a les artèries que transporten la sang per tot el cos. El cor funciona com una bomba, dotada de dues classes de moviments: un de contracció o sístole i un de relaxació o diàstole i actua de la següent forma: 1-Diàstole auricular: les aurícules s’omplen de sang, inflant-se. 2- Sístole auricular: les aurícules plenes de sang es contrauen i la sang passa als ventricles a través de les vàlvules. 3- Diàstole ventricular: els ventricles estan plens de sang. 4- Sístole ventricular: els ventricles es contrauen fent que la sang surti per les artèries. Aquestes quatre fases constitueixen el cicle cardíac que es repeteix sense interrupció. Al nombre de cicles cardíacs que tingui un individu per minut se li diu freqüència cardíaca. Varia segons l’activitat que realitzem. TAULA DE FREQÜÈNCIES CARDÍAQUES PER DIFERENTS EDATS I GRAUS D’ACTIVITAT FREQÜÈNCIA DORMINT ACTIVITAT ACTIVITAT CARDÍACA LLEUGERA FORTA (cicles per minut) 12 anys 80-90 90-100 130-150 Adult 60-70 70-80 120-140

Respon a les següents preguntes: Quins són els dos moviments del cor? _____________________________________________________________________ Durant la diàsole el cor s’omple de sang o expulsa la sang? _____________________ Durant la sístole el cor s’omple de sang o expulsa la sang? _____________________ Com s’anomenen les quatre cavitat del cor? _________________________________ ____________________________________________________________________ Quines d’aquestes cavitats es comuniquen entre sí? _____________________________________________________________________

5


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO

Quines no es comuniquen? _______________________________________________ _____________________________________________________________________ 4- L’intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl.lules La sang transporta a totes les cèl.lules nutrients i oxígen. Les cèl.lules deixen anar a la sang els productes de rebuig i el diòxid de carboni. Les artèries porten la sang a tots els òrgans del cos, per això es ramifiquen en vasos cada cop més fins, transformant-se en capilars sanguinis. Les parets dels capilars sanguinis són tan fines que a través d’elles es pot realitzar l’intercanvi de substàncies entre la sang i les cèl.lules. La sang no enra en conacte directa amb les cèl.lules sinó que l’intercanvi es realitza a través del líquid que circula entre les cèl.lules, que serveix d’intermediari entre amdues (sang i cèl.lules) i s’anomena líquid intersticial. Escriu una sola frase amb les següents paraules: artèries, nutrients, capilars sanguinis, intercanvi de substàncies.

5- La tornada de la sang cap al cor Un cop s’ha realitzat l’intercanvi de substàncies entre la sang i els òrgans, la sang torna al cor a través de les venes. Aquestes es van reunint en altres de més grans fins que es formen la vena cava superior que recull la sang de la part superior del cos i la vena cava inferior que recull la sang de la part inferior del cos. Les dues arriben al cor i entren per l’aurícula dreta. També existeixen els vasos limfàtics que recullen el líquid intersticial, que circula entre les cèl.lules i el retornen a la sang. El líquid intersticial que circula pels vasos limfàtics s’anomena limfa. 6- La circulació de la sang La sang circula a través d’un sistema de vasos tancats que forma dos circuits anomenats: • Circulació pulmonar o menor La sang carregada de diòxid de carboni i amb poc oxígen, surt del ventricle dret i per l’artèria pulmonar i va cap als pulmons on es carrega d’oxígen i allibera el diòxid de carboni. Després retorna al cor per la vena pulmonar fins a l’aurícula esquerra. 6


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO • Circulació general o major La sang carregada d’oxígen, surt del ventricle esquerre per l’artèria aorta i va a repartir-se a totes les cèl.lules del cos, on es va carregant de diòxid de carboni i alliberant oxígen. Després retorna al cor per les venes caves fins a l’aurícula dreta.

Completa: La sang carregada de diòxid de carboni i amb poc oxígen, surt del ____________ per la ______________________ i retorna als pulmons on es carrega d’oxígen i allibera diòxid de carboni. Després retorna al cor per la _____________________ fins a la ___________________________________________________________ La sang carregada d’oxígen surt del ____________________ per la _______________ i va a repartir-se a totes les cèl.lules del cos, on es va carregant de diòxid de carboni i alliberant oxígen. Després retorna al cor per les ___________________________ fins a la _______________________________

7- Problemes de salut relacionats amb la circulació de la sang INFART DE MIOCARDI: Consisteix en una lesió del múscul del cor (el miocardi), degut a que no li arriba suficient sang. Es manifesta amb un dolor en el centre del pit que pot extendre’s cap al coll, les espatlles i els braços. Es pot produir per: • • •

Acúmuls de greix (colesterol) sobre les parets de les artèries, disminuint el diàmetre del vas sanguini. Estrés continuat que altera el batec cardíac. Abundant consum de tabac que impedeix l’arribada de l’oxigen necessari al múscul del cor.

L’ARTERIOESCLEROSI I EL COLESTEROL: L’artrioesclerosi consisteix en l’aparició de lesions als vasos sanguinis degut a que es dipositen sobre les seves parets plaques formades per: • •

Dipòsits de greix (tipus colesterol) Acúmuls de cèl.lules sanguínees (sobre tot plaquetes)

El colesterol és una molècula molt important perquè a partir d’ella es sintetizen moltes altres molècules i, a més, formen part de la membrana plasmàtica de totes les cèl.lules.

7


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES 3r ESO El colesterol es forma dels greixos d’origen animal que arriben a les cèl.lules procedents dels aliments, pel que s’ha de madurar el seu consum en la nostra dieta. Els aliments rics en colesterol són: vísceres, embotits, ous, mantegues, formatges , greixosos, peixos blaus, marisc,... Si la quantitat de colesterol supera les 190 mg/ dl de sang, comença a ser perillós per la salut i pot provocar l’aparició de l’arterioesclerosi. El colesterol és transportat per la sang unit a unes proteïnes: • •

Les LDH , que transporten el colesterol cap a les artèries i, si hi ha excés, el dipositen als vasos sanguinis. És l’anomenat colesterol dolent. Les HDL, porten el colesterol cap al fetge per ser eliminat. És l’anomenat colesterol bo.

Completa: Anomena malalties relacionades amb problemes del sistema circulatori:

Com produeix colesterol el nostre cos?

Què podem fer per evitar tenir el colesterol alt?

8

Reforç-Aparell circulatori  

Pels alumnes que ho necessitin

Advertisement