Page 1


L'Escon News, num. 6  

L'Escon News, publicació editada a Cerdanyola del Vallès, novembre 1983