Butlletí informatiu de la Fundació Educare Instruendo - T2 2014-15

Page 1

BUTLLETĂ? INFORMATIU 2n trimestre 2014-2015

Av. Meridiana 263, 08027 Barcelona tel. 932 430 770 - info@fundacioeduin.orgINNOVACIÓ La Fundació promou la innovació educativa, tres experiències són tres noves oportunitats per a les nostres les escoles. JORNADA ESCOLA MULTILINGÜE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 La Fundació té com a objectiu promoure l’aprenentatge de les llengües estrangeres, i per aquesta raó ha impulsat la participació de les nostres escoles a la jornada adreçada a mestres i professors d’anglès i de qualsevol matèria, a coordinadors, caps d’estudi, responsables de nivell i directors interessats en la promoció de les iniciatives multilingües a les seves escoles.

Pensada per donar a conèixer les característiques i beneficis de les propostes relacionades amb el manteniment i intensificació del contacte amb la llengua estrangera, amb tallers sobre aprenentatge basat en projectes, AICLE, auxiliars de conversa, exàmens oficials i idees dinàmiques i útils per a l’ensenyamentaprenentatge de l’anglès. 3


ESTRENEM PÀGINA WEB ENCARA NO HI HAS ENTRAT? VISITA FUNDACIOEDUIN.ORG ! La nostra pàgina web ja és activa. Trobaràs informació sobre la nostra institució: finalitat, activitats, notícies, projectes, ajuts i beques i documents de la nostra entitat. A mesura que passin els dies hi anirem introduint més informacions

4


FORMACIÓ NO PRESENCIAL 17 beques per a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior i per a les mares i pares de les tres escoles (63 alumnes i pares interessats).

La Fundació Educare Instruendo té com a objectiu promoure la innovació educativa. La formació no presencial és una oportunitat que hem d’aprofitar i impulsar. La formació no presencial és una oportunitat per a les persones que actualment no poden accedir a la formació presencial per a elles se’ls obre un ventall de possibilitats molt ampli. La Fundació ha volgut ajudar a Centre d’Estudis Roca en la difusió i ha creat les beques per a la formació no presencial. Hem tingut més demanda que beques. Estem estudiant per al curs vinent noves propostes per als alumnes i per a les famílies que estem segurs que us interessaran.

5


BETT SHOW 2015 A LONDRES 20-23 DE GENER La Fundació sempre a favor de la innovació educativa ha recolzat econòmicament la visita al Bett Show 2015. El Sr. Joan Roca i representants dels equips de les escoles hi van participar. Va ser una experiència per a explicar i aplicar.

El Sr. Joan Roca, l’equip de recerca i una representació del professorat de les Escoles Joan Roca, han visitat el Bett Show 2015 a Londres. La fira internacional sobre educació més important del món. Per a seguir formant-nos i inspirantnos, per ensenyar amb rigor i creativitat, a través d’estratègies innovadores d’aprenentatge, per a un ensenyament eficaç i motivador. Abans de tornar vam fer una visita a Hamleys, la millor botiga de joguines del món, i hem portat moltes sorpreses per a continuar despertant en els nostres alumnes la passió pels aprenentatges, a través de jocs educatius extraordinaris. ITWORLDEDU INNOVATING IN EDUCATION - 25 I 26 DE FEBRER DE 2015 La tecnologia en l’educació és una peça clau. Des de la Fundació animen i col·laborem amb les escoles en la formació i la participació en jornades i congressos. Professors de les nostres escoles varen participar a un dels esdeveniments anuals de referència del sector tecnològic educatiu, que té com a propòsit compartir les novetats tecnològiques, experiències educatives i les aplicacions innovadores de la tecnologia. 6


Va abordar l’impacta dels dispositius mòbils en l’educació, les millors pràctiques en metodologies innovadores amb suport de les TIC, l’aprenentatge actiu a través de la programació i la robòtica, el tractament dels continguts digitals, i el paper de lideratge en les implantacions de tecnologia a l’escola. ZOMETOOL - 4 DE NOVEMBRE 2015 La Fundació ha col·laborat en la formació dels mestres amb l’objectiu de conèixer i poder aplicar amb la metodologia correcta aquest innovador material aplicat a l’àmbit matemàtic, científic i tecnològic.

Sabem que les matemàtiques van molt més enllà dels números i les operacions aritmètiques: moltes vegades es poden tocar. L’experimentació directa de les matemàtiques és un dels punts fonamentals del seu ensenyament. 7


La comprensió de l’espai tridimensional és una habilitat imprescindible en tots els àmbits de la ciència i la tecnologia. Aquest mètode combina la manipulació directa d’elements senzills amb la possibilitat de crear figures molt complexes. Es tracta d’un joc de construcció, que permet la construcció senzilla de figures definides per les seves arestes. Els seus elements són barres de diferents longituds i codificades per colors que encaixen en unes obertures enllaçades per nodes. És una eina fantàstica per a l’ensenyament experimental i manipulatiu de la geometria. Entre moltes altres aplicacions, ens permet representar físicament conceptes abstractes relacionats amb les dimensions (des de 0D fins a 3D... o fins i tot 4D). Les possibilitats d’aquest material són enormes: és un joc apassionant per als nens alhora que una eina de visualització molt potent i rigorosa. FORMACIÓ APAC ELT CONVENTION 2015 THE DYNAMICS OF MOTIVATION - 19, 20 I 21 DE FEBRER La Fundació vol potenciar la participació dels equips docents de les escoles en jornades i congressos relacionats amb l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Professors convençuts i preparats milloraran l’educació dels nostres fills i filles. La motivació sempre ha estat considerada com un dels factors més importants en el procés d’ensenyament i aprenentatge d’una llengua estrangera, i és igualment crucial per als alumnes i per als professors. Algunes activitats motivadores són percebudes com engrescadores, però no són realment rellevants per als objectius o el contingut del currículum. Aquesta és la raó per què APAC ha decidit aquest tema per a la Convenció de 2015. Plenament conscient que la 8


dinàmica de la motivació és complexa, i inclou aspectes biològics, emocionals, socials i cognitius que impulsen el comportament, creiem que és hora de mirar la investigació actual sobre la motivació en el marc de la innovació, i també en el de l’enfocament poderós en què es basa el concepte de compromís, en la realitat de l’organització de les aules i dels projectes que il·lustren l’aprendre fent i que estan centrades en els alumnes. LA IMPORTÀNCIA D’UN NADIU QUE FACI CONVERSA EN ANGLÈS A partir del tercer trimestre d’aquest curs, i de forma experimental a l’escola Joan Roca Meridiana, tindrem la col·laboració de nadius de parla anglesa. Si l’experiència funciona, el curs vinent la traslladarem a les altres escoles . La Fundació col·laborarà amb les escoles en l’organització d’aquest nou projecte. Aquests són els arguments convincents de les direccions de les escoles: • Resulta imprescindible per la millora de la parla anglesa i el compliment del Programa AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Extrangeres) proporcionar un model Britànic que fonèticament sigui Excel·lent. • El fet de conversar amb grups reduïts assegura la participació de TOTS els alumnes. • La continuïtat i cadència setmanal implica la pràctica oral dels infants i adolescents. • Millora la pronunciació dels nens i augmenta la satisfacció d’aconseguir-ho. • Fa perdre la Por i la vergonya a participar-hi, ja que la pràctica és la que millora substancialment l’aprenentatge i fer-ho en grups reduïts relaxa la incomoditat. • Aquesta pràctica setmanal Incentiva el Listening i la capacitat de concentració al sentir la llengua sense la pressió d’ubicar-la ni vincular-la a cap assignatura • Millora substancialment l’aprenentatge de la llengua quan ho fan sense estar a la classe d’anglès, sinó parlant en anglès d’altres coses i sense adonar-se’n connecten amb la llengua • Millora la Comprensió Oral • Complementa les classes de gramàtica de la teacher tradicional i repassa o reforça els mateixos continguts de manera oral i vivencial si cal • Promou i prepara les Exposicions Orals entre els alumnes 9


• Ofereix als altres Mestres l’oportunitat de practicar la parla anglesa • Augmenta les possibilitats dels altres Mestres a llançar-se a parlar en anglès i fins i tot els motiva per aprendre’n al poder practicar per l’escola • Introdueix altre vocabulari més actual i d’ús públic així com altres construccions menys docents que són pròpies de la parla nativa no escolar Veritat que són raons convincents

FORMACIÓ DE MESTRES I PROFESSORS La Fundació continua donant el seu suport econòmic i logístic a les accions formatives de les escoles. Durant aquest trimestre aquestes són les activitats formatives realitzades LLARS D’INFANTS DEL FUTUR • L’excel·lència i la innovació a les aules dels més petits: Les llars d’infants: situació actual, possibilitats i perspectives de futur. • Detecció i abordatge de les NEE en alumnes de 0 a 2 anys. • How to teach english to children 0-2 years


• Todos los niños pueden ser Einstein: intel·ligència, memòria, voluntat en los niños... • TALLERS: teràpia respiratòria, massatge infantil i claus de l’èxit en la relació família escola. VII JORNADA PEDAGÒGICA • Llar d’infants i afecte. Eines per aconseguir un nivell òptim de satisfacció personal i professional

• Tècnica d’ordenació curricular d’educació infantil i primària. • El treball cooperatiu • L’educador resilient i com tenir bones pràctiques docents davant de conflictes escolars. • Ell llenguatge expressiu. Creativitat i joc.

11


INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES JAVIER BAHÓN - 13 DE DESEMBRE DE 2014 Formació Integratek En educació hem parlat molts anys d’educació integral. No obstant això, fins que no vam conèixer les Intel·ligències Múltiples, no vam tenir un model clar i eficaç per aconseguir aquesta fita: el desenvolupament de totes les dimensions de les persones. Les Intel·ligències Múltiples ens han ajudat a enfocar millor els objectius de l’educació ja que, igual que les competències bàsiques, fan més clar i flexible el marc curricular. Les Intel·ligències Múltiples ens ajuden a aconseguir l’èxit a la vida.

Davant de la realitat canviant hem de reflexionar i introduir els canvis necessaris perquè l’educació segueixi obrint portes. Cal, a més, que les portes s’obrin per a tots els alumnes. Això nomes s’aconsegueix amb una reflexió i els canvis metodològics oportuns. Que ens han de portar a canviar el focus dels continguts conceptuals a les competències clau per a la vida. 12


En el cas de les diferències personals entre els alumnes que es manifesten per motius com les dificultats d’aprenentatge, com la dislèxia, un dèficit d’atenció, o altres causes identificables, la variabilitat de metodologies serà la pedra angular sobre la qual girin les adaptacions necessàries; és a dir, estem davant d’un ventall d’estratègies facilitadores dels diversos estils d’aprenentatge. APRENEM A ENSENYAR, ENSENYEM A PENSAR - JAVIER BAHÓN 20 I 21 DE FEBRER DE 2015 Formació Creix (Centre de desenvolupament infantil) La Fundació cerca entitats que puguin aportar a les escoles Joan Roca una formació pràctica i innovadora. Creix és una entitat que té una àmplia oferta formativa i assistir a la jornada va ser tot un èxit. En els darrers anys ens trobem inclosos en un procés de transformació. Una transformació que està afectant la nostra manera d’organitzar-nos, de treballar, de relacionar-nos, d’ensenyar i d’aprendre. Els nostres alumnes disposen de noves fonts d’informació, de diferents mètodes de treball i de diverses maneres d’entendre les coses. L’ alumne adquireix una autonomia més gran en el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest context, es fa necessari un nou plantejament en les maneres d’ensenyar dels professors. De quina manera afecten aquests canvis als professors? Com hem de repensar el treball del professor en aquests nous escenaris? Com podem ajudar els nostres alumnes a desenvolupar-se amb independència de criteri i a pensar? Com adequar els coneixements i les actituds del professorat per a donar resposta i aprofitar les noves oportunitats que la societat de la informació ens ofereix? Quins nous escenaris educatius i escolars són possibles? 13


Els canvis en la forma d’aprendre ens obliguen, tant als professors com a tots els professionals relacionats amb el món de l’ensenyament, a formar-nos en un aprenentatge de qualitat i compromès amb la innovació i l’actualització. ESCOLA DEL SEGLE XXI - UNA EXPERIÈNCIA PER COMPARTIR 29 de gener de 2015, M. Montserrat Del Pozo El nostre sistema educatiu, necessita un canvi en la manera d’ensenyar. Perquè una escola pugui fer un canvi a nivell d’ objectius, metodologies i formes de fer, tot el claustre ha de voler el canvi. El claustre s’ha de formar. Hem de fer una educació on el protagonista sigui l’alumne, organitzant diferents metodologies, metodologies per diferents moments del dia, s’ha de fugir de la rutina.

Hi varen assistir 3 mestres de les escoles Joan Roca. L’acte va tenir lloc durant un matí i constava d’una conferència de M. Montserrat Del Pozo: “Tú sí eres capaz. Innovación sostenible”; i d’una taula rodona amb líders educatius per debatre sobre l’experiència del canvi a les aules. 14


INTERCANVIS-ACOLLIDA La fundació continua avançant en la col·laboració amb els intercanvis europeus d’alumnes i professors. Durant aquest segon trimestre hem donat el nostre suport en la gestió i també hem recolzat econòmicament les següents accions: INTERCANVIS DE PROFESSORS Recolzament econòmic a l’acompanyament de la professora Markéta Bedoya, de l’escola PB- Vyšší odborná škola a Střední škola managementu de la República Txeca. Aquesta visita és fruit de la concessió, per part del programa Erasmus+, d’una beca per a la formació del Professorat. Centre d’Estudis Roca,escola afí a la Fundació, participa com a Centre d’acollida. • 20 beques adreçades a l’alumnat que realitzarà els intercanvis. FAMÍLIES D’ACOLLIDA/ HOST FAMILY - PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS D’ESPANYOL


La Fundació considera que l’acollida per part de les famílies d’estudiants d’altres països que volen aprendre el castellà és una bona oportunitat per a potenciar la relació entre les persones de diferent cultura i idioma. El 14 d’abril es va realitzar la reunió informativa per a totes les escoles, Joan Roca Guipúscoa, Joan Roca Meridiana i Centre d’Estudis Roca a les 18h a la sala d’actes de Centre d’Estudis Roca.

Algunes famílies que no van poder assistir ens han demanat si serà possible la realització d’una altra reunió, estem estudiant les possibilitats, us hi informarem. Animeu-vos!

FORMACIÓ FAMÍLIES La Fundació ha col·laborat en l’organització de les escoles de mares i pares de les escoles. S’han realitzat durant aquest trimestre tres xerrades a les escoles afins a la Fundació. Us agraïm l’interès que sempre heu demostrat amb les vostres preguntes i les vostres aportacions. Continuem cercant xerrades que puguin aportar informació, reflexió, interrogants i també pràctiques que puguin ajudar les famílies en la formació dels seus fills i filles. ELS MILLORS PARES DEL MÓN NO SÓN PERFECTES Carles Ventura - 4 de desembre de 2014 Carles Ventura és Llicenciat en ADE i MBA per ESADE. Coach certificat per l’ICF 16


(International Coaching Federation) i Diplomat en Coaching a Joves per The Coaching Academy (Regne Unit). Especialitzat en Coaching d’Adolescents I Famílies. Participa de forma regular a mitjans de comunicació. Podeu conèixer-lo més a través de la seva pàgina web: www.carlesventura.com Segons les enquestes, dos de cada tres pares i mares creuen que no estan fent la seva tasca familiar tan bé com caldria. A causa de la pressió de l’entorn i dels models dels mitjans de comunicació, els pares ens imposem una pressió enorme per ser pares “perfectes”, i això és impossible; en no assolir-ho, la nostra confiança cau. En aquesta xerrada s’establiren les bases per recuperar la nostra confiança com a pares i ser el millor exemple per als nostres fills. Va constar dels següents apartats: • El perillós mite dels “pares perfectes”. • No creguem tot el que veiem als mitjans de comunicació. • La confiança exterior i la interior. L’una ens resta, l’altra ens suma. • Activitats per impulsar la nostra confiança com a pares: • Desafiem les nostres creences negatives. Agafem consciència de la nostra “veu interior”. Quins fets l’alimenten i quins l’afebleixen? • Encoratgem els sentiments positius. Què hem assolit com a pares? La família és com una empresa, i nosaltres en som l’equip directiu. • Identifiquem els objectius i les properes passes. Buscant la connexió, no la perfecció. • Què podem fer per reforçar la confiança dels nostres fills? Què faré jo, personalment, a partir d’avui?

17


EDUCANT EN EL DIÀLEG... A càrrec de Carles Ventura - 10 de febrer de 2014 Els pares ens tenim dubtes, preguntes no resoltes, preocupacions. Carles Ventura ens va fer reflexionar i ens va orientar Són importants les reunions familiars? Sabem aprofitar els moments? Sabem donar importància al que estant explicant els nostres fills? Els sabem donar prou autoestima? Què podem fer per a reforçar la confiança dels nostres fills des de ben petits? Volem ser el millor exemple per ells? Vols aprendre’n Totes aquestes qüestions s’han tractat a la xerrada del 10 de febrer amb l’objectiu de millorar la nostra tasca a casa amb els nostres fills i filles. PISTAS PARA LA VIDA Elsa Punset - 15 de gener de 2015 Elsa Punset és escriptora i divulgadora. La seva destacada presència en mitjans de comunicació, tallers i conferències l’han consolidat com una de les principals referències en l’aplicació de la intel·ligència emocional com a eina per al canvi positiu.


Nascuda a Londres, l’Elsa és llicenciada en Filosofia i Lletres, Màster en Humanitats per la Universitat d’Oxford i en Periodisme per la Universitat Autònoma de Madrid. També és Màster en Educació Secundària per la Universitat Camilo José Cela de Madrid. Directora de continguts en el Laboratori d’Aprenentatge Social i Emocional (Lase), ha col·laborat a televisió a “el Hormiguero” i amb la secció pròpia “la Mirada de Elsa” a Redes. I possiblement coneixereu la seva pàgina web: http://www. elsapunset.com/. Ha escrit la faula “el Lleó Jardiner” i els llibres “Brúixola per Navegants Emocionals”, “Innocència Radical” i, el 2012, el seu bestseller “Una Motxilla per a l’Univers” editat ja en catorze països. Al març del 2014 ha publicat el seu nou llibre sobre intel·ligència social, “El Món a les teves Mans”. Elsa Punset assegura que l’època actual que vivim, és un moment apassionant, ple d’oportunitats. Considera que si desenvolupem certes habilitats: la capacitat de relacionar-nos amb els altres, la creativitat, la capacitat d’obrir portes, d’expressar-nos, d’entendre el món que ens envolta, podem gaudir més de la vida. Els assistents van gaudir d’una exposició brillant i propera, plena de pistes per a educar. En finalitzar la conferència, alguns pares van aprofitar el moment per a parlar personalment amb Elsa Punset i de pas que signés una dedicatòria en un dels seus llibres.

PROTECCIÓ DE DADES Processos de qualitat •La Fundació ha cercat models de qualitat. •Finalment s’ha decantat pel model EFQM per a la gestió dels processos de qualitat a les escoles. •La Fundació assessorarà i treballarà al costat dels equips directius, professorat i personal no docent, •Una primera part del procés es farà fins al mes d’octubre de 2015

L’aplicació d’un model de qualitat beneficia tota la comunitat educativa, qualitat i eficàcia.

19

Des de la Fundació continuem treballant; hem fet dues reunions per escola amb l’empresa INNOVA amb l’objectiu de planificar les accions del segon trimestre. Hem revisat i actualitzat els fitxers, hem revisat la normativa, el reglament i els documents.


PROCESSOS DE QUALITAT La Fundació ha cercat empreses amb l’objectiu de revisar els processos de qualitat. Finalment al setembre del curs vinent aplicarem els processos de qualitat EFQM a les escoles

VOLUNTARIAT CAMPANYA DE NADAL Aquest curs la fundació Educare Instruendo i Càritas, van iniciar un projecte de col·laboració anomenat “Escoles amb cor” i es va iniciar amb la campanya de recollida d’aliments. La Fundació Educare Instruendo va coordinà la recollida d’aliments des del dia 9 de desembre fins al 17 de desembre. Els valors de solidaritat, generositat i justícia són molt importants en l’educació dels nostres fills i per a la nostra societat. És per això que, al marge de la recollida d’aliments, calia aprofitar aquesta activitat per a reflexionar a l’escola i a la família els valors que hem comentat. A l’escola es va aprofitar per fer xerrades explicant la campanya de recollida d’aliments, i ens consta el gran recolzament que varem tenir dels alumnes i de les famílies. Els valors únicament es poden educar des de la coherència de tots els que hi participen. La campanya va ser un èxit i varem tenir la sort de poder contribuir a una campanya de recollida d’aliments que ha beneficiat als més desfavorits.

ENTITATS I EMPRESES COL·LABORADOES Continuem cercant empreses i d’altres ens arriben gràcies a les famílies de les escoles. A les empreses amb què hem col·laborem, hi hem d’afegir STABILO, H2O i Cafès Itàlia que ens han permès gaudir d’una donació, d’uns obsequis i d’unes ofertes interessants. 20


L’empresa STABILO especialitzada en la fabricació d’instruments d’escriptura ha fet una generosa donació a la Fundació Educare Instruendo, 324 estoigs de retoladors de 10 units! Els nens i nenes de les nostres escoles en gaudiran. STABILO és una empresa que va néixer a Nüremberg , fa ara 160 anys. Avui, és un dels holdings empresarials amb més prestigi d’Alemanya. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

21


Fundaci贸 Educare Instruendo Av. Meridiana 263, 08027 Barcelona tel : 932 430 770 info@fundacioeduin.org