__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament  Escola Vista Alegre Ronda Sant Oleguer  91 08304 Mataró Tel. i fax 93 796 30 73  a8034357@xtec.net http://escolavistaalegre.wordpress.com/

ESCOLA VISTA ALEGRE

1


PROJECTE EDUCATIU

2


PROJECTE EDUCATIU

Trets d’identitat El nostre projecte educatiu està orientat a promoure un desenvolupament integral de tot l'alumnat amb una visió humanista de l'educació, desenvolupant alhora les capacitats cognitives, emocionals, motrius i ètiques per tal de proporcionar les eines perquè cada nen i nena arribi a ser autònom i competent.. Un projecte educatiu que ha de ser el referent d’una experiència educativa compartida on mestres i famílies assumim un paper important en la vida de l’escola i esdevenim una comunitat cohesionada que posa la seva mirada en l’educació dels infants. Els trets d’identitat que ens defineixen com escola són:

Pública Som escola pública oberta i participativa , una escola de tots i per a tots. Estem compromesos en oferir un servei de qualitat i gratuït per als infants, fomentant la participació i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa.

Catalana El català és la llengua d’ús i comunicació de la vida quotidiana del centre, i la llengua vehicular en el procés d’ensenyament aprenentatge, a la vegada que l’escola és transmissora dels trets d’identitat propis de Catalunya. Alhora potenciem l’ús i l’aprenentatge de la llengua castellana i la llengua anglesa. El desenvolupament de l’aprenentatge de les tres llengües (català, castellà i anglès) es concreta dins del Projecte Lingüístic del centre.

Laica Laica i respectuosa amb la manera de pensar i de fer de cada família pel que fa a la religió. A l’escola hi conviuen persones amb religions i creences diverses. Tothom hi té cabuda, sense cap tipus de discriminació.

Inclusiva Ser escola inclusiva, integradora i diversa suposa fer un plantejament educatiu i pedagògic, aplicant mètodes com ara l’aprenentatge cooperatiu, els grups flexibles, els grups multi nivells… que tenen en compte la manera de ser de cadascú, les dificultats , les capacitats i el ritme propi d’assoliment de les competències.

3


PROJECTE EDUCATIU

La diferència i la diversitat són sinònims d’enriquiment mutu, vol dir aprendre els uns dels altres i donar a tots els alumnes la possibilitat d’avançar al seu ritme i segons les seves capacitats i necessitats. L’escola ajuda a cadascú a ser el què és i el què vol ser.

Integral L’escola educa persones en el seu vesant físic, intel·lectual i afectiu. Treballem les actituds, els coneixements, els hàbits, l’esperit crític, la responsabilitat i tots els aspectes que porten al desenvolupament integral de la persona.

Cooperativa Implementem la cooperació a l’aula i a tota l’escola, com a mesura d’atenció a la diversitat i per millorar els aprenentatges, la cohesió i la inclusió.

Oberta i participativa El diàleg i la participació són fonamentals en el funcionament de l’escola. La tasca educativa es fonamenta en la interrelació entre les persones, en el respecte mutu, l’intercanvi de parers, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat. L’escola promou la participació de tota la comunitat educativa ja que la participació de les famílies, de manera individual i a través de l’AMPA, es fonamental en el procés educatiu dels nens i les nenes.

Oberta a l’entorn Relacionada amb el barri, que parteix de la realitat social concreta que viuen els nens i les nenes. Que ajuda a conèixer, estimar i respectar l’entorn pròxim, com a camí per conèixer, estimar i respectar l’entorn més allunyat.

Coeducativa Una manera de fer que dóna l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, fugint dels estereotips de gènere.

Socialitzadora Eduquem en cercar estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat. Fugim de l’estricta competitivitat,

4


PROJECTE EDUCATIU

cercant fórmules diverses d’actuació i vetllem perquè es donin les adequades condicions de respecte i tolerància entre iguals.

Plural L’escola fomenta el respecte i el coneixement dels drets humans i dóna una especial rellevància a la pau i a la promoció de la convivència en tots els nivells i en tots els sectors de la comunitat educativa.

Sensible i respectuosa amb el medi ambient Procurem que els infants tinguin cura i respecte pels éssers vius i siguin conscients de la biodiversitat. Promovem l’educació per un consum responsable facilitant la reutilització, el reciclatge i el coneixement de l’entorn i aprenem a preservar-lo.

COMPARTIR

ÉS CONSTRUIR

5


Línia pedagògica

6


VALORS PRESENTS EN TOT EL QUE FEM PLURALISME Tolerància i respecte a la diversitat

MILLORA Progrés personal i col·lectiu èxit acadèmic

CATALANITAT Compromís amb la llengua i la cultura catalanes

TREBALL Responsabilitat i esforç

CULTURA Saber multidisciplinari i humanista

IGUALTAT Coeducació i inclusió

PARTICIPACIÓ Coresponsabilitat escola-família-societat

7

Profile for Escola Vista Alegre

PROJECTE EDUCATIU  

Document del projecte educatiu de l'Escola Vista Alegre (Mataró, Barcelona)

PROJECTE EDUCATIU  

Document del projecte educatiu de l'Escola Vista Alegre (Mataró, Barcelona)

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded