__MAIN_TEXT__

Page 1

DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

.

dossier d’informació general Curs 2019-20


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

BENVINGUDA al curs 2019-20

Benvingudes famílies, A l’escola Turó del Drac, comencem un nou curs amb una motxilla carregada d’il·lusions, compromís i ganes de compartir la nostra tasca amb tota la comunitat educativa. Bon curs a tothom! Atentament, L’equip docent 0.ADREÇA I TELÈFON Escola Turó del Drac Ronda Ferrer de Canet, 11-13 08360- Canet de Mar Telèfon del centre: 93.794.38.79 Web de l’escola: escolaturodeldrac.cat. Quan entreu a la web podeu visitar els blocs de l’escola. 1. HORARI ESCOLAR. • • • •

Matí de 9h. a 12’30h. Tarda de 15h a 16’30h. SEP (Suport Escolar Personalitzat): aquest suport es farà dimecres, dijous i divendres de 12’30 a 13h. amb els alumnes seleccionats. Jornada intensiva (de 9 a 13h.): 20 de desembre de 2019 Del 8 al 19 de juny de 2020

2. CALENDARI ESCOLAR Pel curs 2019-20, segons disposicions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, tots els alumnes començaran les classes el 12 de setembre del 2019 i les acabaran el 19 de juny del 2020. • • • •

Dies de lliure disposició: 5 de desembre de 2019, 24 de febrer, 20 de març, 30 d’abril i 1 de juny de 2020. Aquests dies han estat consensuats amb la resta de centres educatius públics de Canet de Mar. Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020 ambdós inclosos. Dies festius del 2019 i 2020: els que determini la Disposició corresponent del Departament de Treball i Indústria.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

3. EQUIP DIRECTIU Direcció: Àngels Ferrer i Costa Cap d’Estudis: Vanessa Rossell Moriano Secretària: Teresa Turon Solà •

Horari d’atenció de l’equip directiu.

Direcció: Dimarts de 9 a 10h. Cap d’estudis: Dimarts de 9 a 10h. Secretària: Dimarts de 9 a 10h. Secretaria del centre: Tots els dies de 8 a 15h. 4. PROFESSORAT DEL CENTRE MESTRES Ivette Albà Arian Gilabert Lídia Gascón Mar Llavina Cristina Crusat Marta Calvet Joana Alabart Dolors Fernández Jèssica Olivares Gemma Rivas Marta Melendreras Xavier Manzano Vanessa Gibert Esther Cabezas Gerard de Clascà Sílvia Gutiérrez Montse Cañellas Esther Badia Mònica Martínez Thaïs Ornaque Sònia Marín Cristina Turón Alícia Tébar Gemma Pou Anna Todó Elena Joaquín Natàlia Rodao Susanna Poveda

TUTORIA P-3 A P-3 B P-4 A P-4 B P-5 A P-5 B PRIMER A PRIMER B SEGON A SEGON B TERCER A TERCER B QUART A QUART B QUART C CINQUÈ A CINQUÈ B CINQUÈ C SISÈ A SISÊ B SISÊ C Educació física Dansa, música CI, castellà 6èA i B Castellà 4t i 5èA Castellà 1r i 2n Anglès 5è i 6è Anglès P5, 3r, 4tA i 4tC Anglès 1r, 2n, 4tB i castellà 3rA i 3rB David Montero Educació musical Carmen Luzón Educació especial Sònia Buisán i Glòria Religió catòlica Morcillo Teresa Turon Ciències E. Infantil Vanessa Rossell Reforç primària i EI Àngels Ferrer Psicomotricitat E. Infantil

CÀRREC

Coordinadora d’E. Infantil Coordinadora LIC

Coordinadora de CI

Coordinadora de CM

Coordinadora de riscos laborals Coordinadora de CS

Coordinadora d’anglès

Coordinador TIC

Secretaria Cap d’Estudis Directora


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

PERSONAL NO DOCENT: Anna Terrados Rosa Maria Coll Roger Riera Maurina Godino

TEI d’Educació Infantil Administrativa Vetllador Conserge

5. FESTES ESCOLARS Aquest any, a l’escola hem decidit celebrar com a festes generals i obertes a les famílies: - Castanyada: 31 d’octubre de 2019. - Concert de Nadal: 16 i 17 de desembre de 2019. Tardes de 15 a 16’30 a l’envelat de Vil·la Flora. - Carnaval: 21 de febrer de 2020. - Sant Jordi/festa de la primavera (recital de dances): 23 d’abril de 2020 - Cloenda del curs (anada a la platja): 19 de juny de 2020. - Comiat alumnes de 6è: 19 de juny del 2020. 6. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES La participació de les famílies a l’escola és un principi del nostre Projecte Educatiu i representa el seu compromís amb l’escola. És molt important que, des del primer dia, família i escola caminem en la mateixa direcció. El diàleg i col·laboració entre pares, mares i mestres ha de ser permanent i cal que funcionem com un equip. La reunió d’inici de curs és la primera ocasió que tenim per trobar-nos i coordinar-nos. És molt important la vostra assistència. Quina informació us facilitarem? • • • • • • • • • •

Presentació de l’equip docent que atendrà el vostre fill/a. Calendari escolar (inici i final de curs, festes i dies de lliure disposició, lliurament d’informes…) Objectius del curs i criteris d’avaluació. Horari de les assignatures. Atenció a la diversitat: desdoblament expressió escrita, tutoria entre iguals, SEP, etc. Sortides i colònies. Funcionament i normes d’escola. Festes d’escola. Comunicació amb les famílies (web de l’escola, el blog del cicle, agenda escolar, entrevistes…) Precs i preguntes.

Dies i hores de les reunions de pares i mares: •

Educació Infantil: P-3: 24 de setembre P-4: 1 d’octubre P-5: 26 de setembre

Primària: 1r: 25 de setembre 2n: 2 d’octubre 3r : 7 d’octubre 4t: 30 de setembre


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

5è: 8 d’octubre 6è: 3 d’octubre L’agenda escolar és un mitjà de comunicació entre mestres i pares, per tal que anoteu tot allò que ens vulgueu comunicar, amb el ben entès que no cal fer anotacions diàries sinó només quan calgui. A Educació Infantil, cal deixar l’agenda oberta per la pàgina on s’ha fet l’anotació, per tal que la mestra sàpiga quines agendes ha de revisar. El dia d’entrevista amb les mestres d’Educació Infantil és dijous de 12’30 a 13’30h. I amb les mestres de Primària, dijous de 13 a 14h. Cal concertar l’entrevista telefònicament o mitjançant l’agenda escolar. El centre informa a les famílies de l’evolució escolar dels seus fills i filles per mitjà d’informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns. Es lliuraran tres informes escrits a les famílies dels alumnes d’Educació Primària. Les dates de lliurament seran: • • •

19 de desembre de 2019 2 d’abril de 2020 18 de juny de 2020

Els informes escrits d’Educació Infantil seran dos i es lliuraran: • •

30 de gener de 2019 18 de juny de 2020

7. SERVEIS EDUCATIUS. Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius de composició multidisciplinari que donen suport psicopedagògic als centres docents. La seva intervenció, que requereix actuació directa en els centres, s’adreça al professorat, a l’alumnat i a les famílies, per tal d’oferir la resposta educativa més adequada, especialment per als alumnes amb discapacitat i per als que presenten més dificultats en el procés d’aprenentatge. La responsable de l’Equip d’Orientació i Assessorament Psicopedagògic (EAP) que intervé en el nostre centre és la Sílvia González. El seu horari d’atenció és els dilluns de 9 a 14h. 8. SERVEI DE MENJADOR La gestió del servei de menjador la realitza l’empresa SANED. Els preus pels usuaris del curs 2019-20 són: • Alumnes fixes amb domiciliació bancària: 6,20 €. • Alumnes esporàdics amb tiquet: 6’80 €. Els tiquets s’han de comprar directament a la coordinadora de menjador de l’escola els matins de 9 a 9’10h o bé fer un ingrés de l’import del tiquet al caixer automàtic de l’entitat BBVA al nº de compte ES54-01822338-12-0201599334, escollint l’opció: “Operar sense targeta/llibreta”, “ingressar diners”. Al concepte heu de posar el codi del centre “029”, la data el nom de l’alumne i el curs, exemple: 029 MARTA GARCIA 3r A 12/10/19 L’horari de menjador pels alumnes d’Educació Infantil i Primària és de 12’30 h a 15h. (excepte pels alumnes de SEP que serà de 13h a 15h els dimecres, dijous i divendres). Durant aquesta franja horària l’alumnat estarà atès per un equip d’educadors: monitors qualificats i una coordinadora responsable.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

Dins i fora del menjador, els alumnes usuaris hauran de seguir les instruccions dels monitors, que són els responsables de fer complir la normativa establerta. El menú de cada mes es penjarà a la web de l’escola i s’enviarà també per correu electrònic a les famílies que tenen e-mail. A EI es lliuraran periòdicament informes dels alumnes on hi consta l’evolució en l’aprenentatge dels hàbits. A P-3 s’utilitzarà una agenda amb anotacions diàries. En l’estona de lleure del migdia es realitzaran diferents activitats adaptades a l’edat dels alumnes. Els alumnes de P3 faran migdiada i als de P4 i P5 se’ls oferirà la possibilitat de realitzar diferents activitats com: tallers, contes, jocs dirigits, etc. Els/les alumnes de Primària també tindran l’oportunitat de realitzar activitats dirigides i una estona de joc lliure. A la pàgina web de l’escola hi ha la graella de les activitats programades setmanalment a cada nivell. La Comissió de menjador de l’escola ha decidit introduir l’hàbit de rentar-se les dents després de dinar al menjador escolar per als alumnes fixes. Per aquest motiu caldrà que els i les alumnes de primària portin un estoig amb el raspall i la pasta de dents. L’han de portar cada dilluns i se’l emportaran a casa el divendres per rentar-lo. També s’organitzaran unes jornades gastronòmiques un cop per trimestre. Per a qualsevol informació de la normativa del menjador, podeu adreçar-vos a SANED, tel. 93 7904093 o bé a la coordinadora del menjador: Montse Aranda (mòbil 678425779). 9. QUOTES DE MATERIAL ESCOLAR CURS 20119-20 • •

Educació Infantil i Cicle Inicial : 120 € Cicle Mitjà i Cicle Superior: 90 €

El pagament es realitzarà en dos terminis: una part al mes de juliol i la resta al mes de desembre a través d’un rebut domiciliat que es girarà des de la secretaria de l’escola. 10. NORMES D’ESCOLA L’escola té unes normes de funcionament que fan possible la convivència, ajuden a crear un bon clima d’escola i han de ser respectades per adults i infants. •

Puntualitat

La puntualitat a les entrades i sortides i el respecte general als horaris és molt important. Els adults som els responsables que els nens i nenes arribin a l’hora. D’aquesta manera podem iniciar el treball de benvinguda amb tot el grup, aspecte important per facilitar l’acollida dels vostres fills/es. Els pares i mares dels alumnes que arribin més tard de 5 minuts hauran d’explicar les causes del retard a la conserge i lliurar-li l’alumne per tal que el porti a l’aula corresponent. •

Funcionament de les entrades i sortides de l’escola.

L’horari d’entrada a l’escola és de 9:00 a 9:05 i de 15:00 a 15:05. Els pares/mares podran acompanyar els seus fills/es fins a l’entrada de les aules. A P-3, durant els quatre primers dies els pares/mares es podran quedar a dins de l’aula. A l’hora de marxar cap a casa, les portes s’obriran a les 12’30h i a la tarda a les 16’30h ( a EI obrirem a les 16’25). Els pares i mares dels alumnes d’EI i 1r i 2n podran recollir els seus fills/es a les aules corresponents. A partit de 3r l’alumnat sortirà pel pati dels garrofers i podran marxar sols cap a casa. Per la porta de parvulari hauran d’entrar o sortir únicament els pares i mares d’E.I.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

Els/les alumnes d’Educació Infantil i C.I. podran ser recollits per les persones autoritzades per escrit. L’alumnat de 3r a 6è podrà recollir els seus germans d’E.I. i C.I. sempre que tinguin signada una autorització dels pares. Quan es produeixi un retard de més de 10 minuts en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família de l’alumne/a i serà portat al servei d’acollida fins que el vinguin a buscar. S’haurà d’abonar a l’AMPA el preu d’aquest servei. •

Assistència a l’escola

L’assistència a l’escola és obligatòria. Si se sap amb antelació que el nen/a no ha d’assistir a l’escola, cal avisar al tutor/a a través de l’agenda; en cas d’haver avisat a través d’una trucada telefònica al centre, després també serà necessari portar la justificació per escrit. •

Salut

No es pot assistir a l’escola en cas de tenir alguna malaltia contagiosa, paràsits o febre. Els medicaments s’han de prendre a casa, a l’escola només es donaran aquells que vinguin acompanyats de la recepta o informe del metge o metgessa, l’autorització del pare/mare, la dosi i l’hora en què s’han de prendre (podeu utilitzar el model de l’escola). En el cas que un/a mestre/a detecti llémenes o polls a algun/a alumne/a, avisarà a la família perquè el vingui a buscar i el porti al metge. Serà aquest qui li prescriurà el tractament. Quan l’infant ja no tingui llémenes ni paràsits podrà tornar a l’escola. •

Esmorzar

Cal esmorzar cada dia a casa. A l’escola només s’hauria de portar un tipus de menjar sa com fruita, fruits secs, petits entrepans, etc. Poseu sempre la quantitat que creieu adient, que ha de ser complementària a l’esmorzar que fan els alumnes abans de sortir de casa. Cal utilitzar carmanyola i no utilitzar paper d’alumini o plàstic per embolcallar-lo. •

Agenda

L’agenda és un mitjà de comunicació entre pares/mares i mestres i per això cal que es revisi diàriament en arribar a casa. A Educació Infantil quan el/la nen/a porti una nota a l’agenda, ha d’entrar a l’aula amb l’agenda a la mà. Els/les alumnes que es quedin a l’acollida matinal hauran de portar l’agenda oberta per la pàgina corresponent dins d’una bossa de plàstic transparent a la bosseta o motxilla. •

Comunicats

Els comunicats us arribaran per mitjà del correu electrònic. •

Pertinences personals

Els infants han d’anar vestits còmodament amb roba que els faciliti al màxim la seva autonomia i la participació en les activitats quotidianes. Tots/es els/les alumnes, d’Educació Infantil han de portar bata. Aquesta bata ha d’anar marcada amb el nom i ha de portar una veta per poder-la penjar. A Primària cal que portin una bata o una peça de roba vella per fer plàstica. Totes les pertinences han d’anar marcades amb el nom i les que calgui penjar han de dur una veta o goma llarga. L’escola no es fa responsable de les pertinences que no estan marcades. Tot allò que es trobi sense marcar es dipositarà al contenidor per roba que hi ha a consergeria i a final de trimestre es buidarà.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

A Educació Infantil per fer psicomotricitat, caldrà que els nens/es vinguin vestits de casa amb el xandall i calçat esportiu sense cordons. Cal que també portin, en iniciar el curs, uns mitjons antilliscants en una bosseta de roba que s’enduran a casa a rentar un cop al mes. Per fer Educació Física, els nens i nenes de Primària també caldrà que vinguin vestits amb el xandall posat de casa. Els de 1r, 2n, 3r i 4t hauran de portar una petita bossa amb una tovallola per rentar-se una mica i una samarreta per canviar-se. A 5è i 6è, els/les alumnes hauran de portar el necessari per dutxar-se i una muda neta per canviar-se en acabat. •

Sortides

Totes les sortides i activitats complementàries que organitza l’escola tenen caràcter pedagògic i complementen el currículum. L’escola organitza cada curs escolar mínim tres sortides per nivell: museu, teatre, música o dansa i una lligada al projecte. També s’organitzen colònies de P4 a 6è, sempre que hi participin un 70% dels alumnes convocats. A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o representants legals. Sense autorització escrita, l’alumne no podrà sortir del centre. Totes les famílies han d’autoritzar la participació dels infants a les sortides a l’inici del curs escolar. Les famílies que no hagin fet el pagament de les sortides o colònies en els terminis establerts no podran assistir a l’activitat. Les sortides són complementàries i només es podrà participar d’aquestes activitats sempre i quan s’hagi fet l’aportació del material comú (no hi hagi deutes de material). Es passarà el rebut de la quota de sortides al mes d’octubre (quota de 60 € a EI i CI, de 70€ a CM i de 80€ a CS). Les i els mestres s’ajustaran al pressupost anual de les sortides. Durant les sortides no es poden portar: begudes en envàs de vidre, begudes amb gas, llaunes, llaminadures, joguines, mòbils o diners. •

Convivència

Cal respectar l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i l’entorn natural de l’escola; qualsevol alumne/a que, intencionadament, faci malbé les instal·lacions o el material de l’escola o dels/de les companys/es l’haurà de pagar. A l’escola no es poden portar llaminadures, joguines, mòbils ni diners. •

Relacions família-escola

A l’escola vetllem per tal que totes les famílies s’incorporin a la vida quotidiana de l’escola, participin en les seves activitats i formin part de la seva comunitat. Es realitza una entrevista individual de forma obligatòria durant el curs per valorar conjuntament l’evolució de cada infant. Se’n podran realitzar d’altres a demanda dels o de les mestres o de la família. Cal que els pares/mares o mestres concretin l’entrevista mitjançant l’agenda escolar. •

Menjador

Els infants d’Educació Infantil que utilitzin el servei de menjador hauran de portar una bata marcada amb el nom. Els alumnes d’EI-3 hauran de portar un llençol amb gomes de mida de llitet per poder fer la migdiada i que s’emportaran a casa per rentar quan calgui.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

Aniversaris

L’escola els celebrarà a Educació Infantil en les formes adients per a cada edat. Us recordem que no podeu portar res per convidar als companys/es. Dintre de l’escola no es podran repartir invitacions per a festes d’aniversari si no es convida a tot l’alumnat del grup-classe. •

Drets d’imatge dels i de les alumnes

Us recordem que no podeu penjar a les xarxes socials cap fotografia on hi surtin els/les alumnes de l’escola. Les famílies només han cedit el dret d’imatge dels seus fills i filles a l’escola. 11. NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE RELATIVES A LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. El centre té una normativa que fa referència a les faltes de puntualitat, d’assistència i a les conductes greument perjudicials per a la convivència. En aquesta normativa es recullen les actuacions que s’aplicaran en cada moment i les sancions corresponents.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

12. SORTIDES ESCOLARS. Tots els alumnes faran sortides puntuals per diferents indrets del poble per tal d’observar i treballar temes diferents. Així mateix, realitzarem les sortides següents:

EDUCACIÓ INFANTIL:

DATA EI 4 17 d’octubre de 2019

EDUCACIÓ INFANTIL LLOC Anem a comprar fruits i fruita de Tardor Sindicat

EI 5 16 d’octubre de 2019

Anem a comprar fruits i fruita de Tardor

Acompanyants: Mestres i famílies

Sindicat

EI 3, EI 4 i EI 5

Parc del Racc

7 novembre de 2019

Gualba

EI 5

Obra de teatre a l’escola: “Taller de teatre”

29 de novembre de 2019 A càrrec de Rosa Gàmiz.

EI 3:

Biblioteca

14 de novembre (visita a l'escola). 10h

P. Gual i Pujades

29 de maig de 2020 EI 4: 22 de Novembre de 2019 14 de Febrer de 2020 EI 5: 21 de novembre de 2019 (visita guiada) 13 de març de 2020

OBJECTIUS -Conèixer els fruits de la Tardor. -Relacionar-nos amb l’entorn més proper. -Descobrir d’on venen els fruits de Tardor. -Conèixer els fruits de la Tardor. -Relacionar-nos amb l’entorn més proper. -Descobrir d’on venen els fruits de Tardor. -Conviure i compartir vivències amb els altres en un entorn diferent de l’habitual, respectant la natura. -Conèixer el paisatge de tardor a través dels sentits. -Saber mantenir una actitud correcta al parc. -Saber compartir l’espai del teatre amb altres nens/es; el gimnàs romandrà a les fosques i l’alumnat haurà d'entrar i sortir d’una manera ordenada. -Fomentar la participació activa al llarg de l’obra, fent silenci, quan calgui, per facilitar la comprensió. -Conèixer l’espai on hi ha contes apropiats per la seva edat: la biblioteca. -Saber comportar-se dins la bibliotecària. - Conèixer els diferents espais que té la biblioteca i els seus usos.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

EI 4

Obra de teatre a l’escola: “Hansel i Gretel”

28 de gener de 2020 A càrrec de Rosa Gàmiz.

CURS 2019-20

-Saber compartir l’espai del teatre amb altres nens/es; el gimnàs romandrà a les fosques i l’alumnat haurà d'entrar i sortir d’una manera ordenada. -Fomentar la participació activa al llarg de l’obra, fent silenci, quan calgui, per facilitar la comprensió. -Gaudir d’un espectacle teatral -Saber compartir l’espai del teatre amb altres nens/es; el gimnàs romandrà a les fosques i l’alumnat haurà d'entrar i sortir d’una manera ordenada. -Fomentar la participació activa al llarg de l’obra, fent silenci, quan calgui, per facilitar la comprensió.

EI 3, EI 4 I EI 5

Teatre Clavé de Tordera

5 de març de 2020

“Cançons del Mar” Companyia: Jordi Tonietti

EI 3

Fundació Miró Barcelona

-Observar directament les obres de Joan Miró treballades a l’escola. - Gaudir de les obres d’aquest pintor. - Saber comportar-se a un entorn diferent del de l’escola.

Castell de Púbol Girona

- Observar directament el castell de Púbol de i obres de Dalí. - Gaudir de les obres d’aquest artista. - Saber comportar-se a un entorn diferent del de l’escola. - Observar l’entorn natural. - Conviure durant tres dies amb els companys del grup i amb d’altres grups de l’escola. - Augmentar la responsabilitat i l’autonomia. -Conèixer els fruits de Primavera. -Relacionar-nos amb l’entorn més proper. -Descobrir d’on venen els fruits i la fruita de la Primavera. - Observar directament una obra modernista de Gaudí: El parc Güell - Gaudir de les obres Modernistes. - Saber comportar-se en un entorn diferent del de l’escola. - Relacionar els elements que hem treballat del modernisme a l’escola amb els que podran observar al Parc Güell.

17 d’abril de 2020

EI 5 28 d’abril de 2020

Dalí

EI 4 i EI 5

Colònies a:

20-21-22 de Maig 2020

“LA FARGA DEL MONTSENY” Sant Celoni

EI 3

Anem a comprar fruits i fruita de Primavera

Tercer trimestre Sindicat EI 4

Parc Güell Barcelona

14 de maig de 2020 Modernisme


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

EI 3,4 I 5

Platja

19 de Juny de 2020

CURS 2019-20

- Gaudir d’un dia de platja tot el col·lectiu escolar: família, escoles i alumnes. -Crear vincles entre el mateix grup. -Acomiadar el curs escolar.

A més a més d’aquestes sortides, s’acorda que cada grup-classe farà una sortida més relacionada amb els projectes que s’estiguin treballant.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

DATA 1r i 2n 26 de novembre de 2019

1rA i B

PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA LLOC OBJECTIUS Auditori de Barcelona -Gaudir d’un concert en directe observant amb curiositat i interès. Els nous colors del metall -Estimular la imaginació i la creativitat en els alumnes. Fundació Tàpies (BCN)

15 octubre de 2019

2nA i B 24 octubre 2019

1r i 2n 4 de febrer 2020 1r i 2n 18 de maig 2020

1r A i B 17 de març 2019

-Gaudir de la pintura i l’escultura com a forma d’expressió i com a llenguatge artístic. -Debatre sobre la capacitat que té un autor de transmetre uns valors determinats a partir de la seva obra. -Mostrar una actitud de respecte al museu.

MEAM, Museu Europeu d’Art -Visitar una exposició d’ art Modern contemporani. (BCN) -Observar diferents maneres d’expressar l’art figuratiu. -Participar en un taller d’art figuratiu. Teatre Clavé (Tordera) Peter Pan

-Adonar-se’n de la importància del vincle entre avis i néts. -Gaudir d’un espectacle de titelles.

Gimnàs escola Teatre anglès

-Comprendre l’argument de l’obra. -Participar en les activitats proposades pels actors/actrius de la companyia. -Posar en contacte a l’alumnat amb la llengua anglesa. -Gaudir de l’espectacle.

Gimnàs escola -Participar en un taller de teatre Teatre Rosa Gàmiz: Romeu i mostrant respecte i interès. Julieta -Reflexionar sobre la importància de no jutjar a ningú per la seva família.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

2nA i B 19 de març 2020

1r A i B Data a determinar

1r i 2n

Gimnàs escola -Participar en un taller de teatre Teatre Rosa Gàmiz: Romeu i mostrant respecte i interès. Julieta -Reflexionar sobre la importància de no jutjar a ningú per la seva família. Trobada esportiva entre escoles -Participar en diferents jocs organitzada pel GTEF (grup de populars i pre-esportius de manera treball d’Ed. Física) activa, mostrant-se respectuós amb les normes i els companys/es. (Can Xaubet. Pineda de Mar) -Gaudir d’una jornada esportiva, compartint l’experiència amb nens i nenes d’altres escoles. -Valorar la pràctica d’activitat física com una forma saludable d’ocupació del temps de lleure.

13, 14 i 15 de maig de 2020

Colònies La Closa (Castellar de N’Hug)

1r A i B

BIBLIOTECA Biblioteca P. Gual i Pujades

29 de novembre 2019

2n A i B

Biblioteca P. Gual i Pujades

28 de novembre 2019

1r i 2n 6 de novembre 2019 1r i 2n 11 de març de 2020 1r i 2n 20 de febrer 2020

1rA i B (data per determinar)

CURS 2019-20

SORTIDES AL POBLE Creu de Canet

-Augmentar la responsabilitat l’autonomia. -Fomentar la cooperació entre companys/es. -Conviure durant tres dies amb companys/es del mateix grup i d’altres grups de l’escola. -Gaudir de l’entorn natural.

i

-Vincular-se amb la biblioteca, reforçant el vessant de la lectura i el lleure. -Mostrar una actitud de respecte a la biblioteca. -Conèixer els serveis d’una biblioteca. -Mostrar una actitud de respecte a la biblioteca. -Iniciar-se en l’ús de la biblioteca: serveis bàsics i tipus de documents.

-Promoure la relació entre els grups de CI. -Gaudir de l'entorn natural de la tardor.

Creu de Canet (dia de les -Treballar aspectes matemàtics en matemàtiques) un entorn natural. -Promoure la relació entre els grups de CI. Dijous llarder -Gaudir de l’entorn natural amb els companys/es, mestres i familiars Lloc (per determinar) acompanyants. -Celebrar dijous llarder amb tots els grups de CI. Revisió odontològica -Reflexionar sobre la importància dels hàbits d’higiene dental. -Saber quin és l’estat de les nostres dents.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

1rA i B

Visita a correus

-Prendre contacte amb una oficina de correus i identificar algunes de les funciones que s’hi realitzen.

Anem a comprar fruits i fruita

-Relacionar-nos amb els companys d’EI 3. -Relacionar-nos amb l’entorn més proper.

Platja de Canet de Mar

-Celebrar el final de curs i l'inici de les vacances: gaudir d’un dia de platja escola-famílies.

juny 2019 2n A i B juny 2019 (durant jornada intensiva) 1r i 2n

CURS 2019-20

Juny 2020

8 de novembre 2019

TERCER I QUART DE PRIMÀRIA LLOC OBJECTIUS TEATRES “L’OBC balla Ravel” - Identificar músiques de diferents èpoques i estils. Teatre: l’Auditori - Escoltar i observar música en (Bcn) directe. Analitzar diferents estils musicals. - Gaudir de la música en directe i estimar-la.

3r i 4t

"Voilà"

14 de novembre de 2019

Teatre Clavé (Tordera)

3r i 4t

Teatre anglès Gimnàs escola

DATA 3r i 4t

- Adonar-se dels recursos que es poden utilitzar per fer un espectacle multidisciplinari (música, màgia, circ...). - Gaudir de l'espectacle escènic visual, còmic i poètic. -Comprendre l’argument de l’obra. -Participar en les activitats proposades pels actors/actrius de la companyia. -Posar en contacte a l’alumnat amb la llengua anglesa. -Gaudir de l’espectacle.

18 de maig 2019

MUSEUS 3r

Museu Dalí

Data pendent de confirmar

4t Data pendent de confirmar

Museu Picasso

-Observar directament les obres de Salvador Dalí treballades a l’escola. - Gaudir de les obres d’aquest pintor. - Saber comportar-se en un entorn diferent del de l’escola. -Observar directament les obres de Pablo Picasso treballades a l’escola. - Gaudir de les obres d’aquest pintor. - Saber comportar-se a un entorn diferent del de l’escola.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

4t

SORTIDA D'ED. FÍSICA Golem: activitat d’escalada (Arenys de Munt)

27 de març de 2020

3r Data pendent de confirmar

Trobada esportiva entre escoles organitzada pel GTEF (grup de treball d’Ed. Física) (Can Xaubet. Pineda de Mar)

3r i 4t

COLÒNIES Can Joval (Clariana de Cardener)

27, 28 i 29 d'abril de 2020

3r A i B 25 d'octubre 2019 4t A i B 31 d’octubre de 2019

BIBLIOTECA Biblioteca P. Gual i Pujades

Biblioteca P. Gual i Pujades

4t C 7 de novembre de 2019

3r i 4t 23 d'abril (matí fins les 13 h)

SORTIDES AL POBLE Sant Jordi Creu de Canet

CURS 2019-20

-Experimentar activitats d’escalada, de via ferrada, slackline i curses d’orientació. -Gaudir d’aquestes pràctiques esportives en companyia dels companys/es. -Participar en diferents jocs i esports alternatius de manera activa, mostrant-se respectuós amb les normes i els companys/es. -Gaudir d’una jornada esportiva, compartint l’experiència amb nens i nenes d’altres escoles. -Valorar la pràctica d’activitat física com una forma saludable d’ocupació del temps de lleure.

- Desenvolupar habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. - Fomentar la cooperació i la companyonia, tot practicant esport en un entorn natural. - Conviure durant tres dies amb els companys del grup i amb els altres del mateix cicle. - Augmentar la responsabilitat i l’autonomia.

-Aprendre a cercar llibres localitzar-los al prestatges.

i

-Iniciar-se en l’ús del catàleg en línia. -Iniciar-se en la pràctica d’ordenar llibres segons la classificació. -Fomentar la pràctica pel que fa a la cerca de llibres i la seva localització al prestatges. -Conèixer la normativa de préstec.

-Seguir la tradició cultural de Sant Jordi. -Promoure la relació entre els grups de CM. -Gaudir de l'entorn natural del poble.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

3r i 4t

Platja de Canet de Mar

19 de juny 2020

DATA 6è A Dijous 10 octubre

CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA LLOC Biblioteca Canet de Mar

6è B Dijous 17 octubre 6è C Dijous 24 octubre

5è A, B i C 6è A i B

Teatre Poliorama La Plaça del diamant

Dimecres 30 d’octubre

5è A, B i C 6è A i B Dijous 10 de març

5è A,B i C 12 de juny 20 h.

Sortida dia de les matemàtiques. 5è: Barcelona. Santa Maria del Mar. 6è: Girona

Cantània. Auditori.

CURS 2019-20

-Celebrar el final de curs i l'inici de les vacances, gaudint d’un dia de platja tots junts, escola i famílies.

OBJECTIUS -Fomentar la pràctica dels alumnes pel que fa a: * L’ús del catàleg en línia. * Saber ordenar llibres segons classificació. * Saber cercar llibres i localitzar-los als prestatges. *Al coneixement de la normativa de préstec. -Saber estar en un teatre. -Escoltar atentament l’obra. -Tenir una actitud de respecte vers els actors i els companys. -Gaudir d’un espectacle en directe. -Compartir una activitat amb els companys. -Fomentar el plaer i l’entusiasme per les arts escèniques als alumnes. -Conèixer el context històric de la creació del barri de la Ribera. -Valorar el caràcter instrumental de la matemàtica a la realitat. -Aprendre la lògica de les dades reals. -Utilitzar tècniques matemàtiques per interpretar i avaluar la informació de l’entorn. -Reflexionar sobre els efectes de les matemàtiques en la nostra vida quotidiana. -Conèixer els diferents estils arquitectònics al llarg del temps. -Participar en el procés d’aprenentatge d’una cantata. -Participar de forma conjunta alumnes de centres diferents, en la posada en escena de la cantata treballada, amb músics professionals en


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

directe. -Viure una experiència personal i professional, alumnat i professorat respectivament, a través de la música. 5è A,B i C 9 de juny

Trobada esportiva entre escoles organitzada pel GTEF (grup de treball d’Ed. Física) (Platja de Pineda de Mar)

6è A,B i C

Club nàutic d’Arenys de Mar Pàdel surf i caiac.

18 setembre

6è A,B i C

“ I Jornades Esportives Interescolars ” Trobada amb els/les alumnes de 6è de l’escola Misericòrdia

Data a determinar Canet de Mar

-Participar en diferents jocs i esports alternatius de manera activa, mostrant-se respectuós amb les normes i els companys/es. -Gaudir d’una jornada esportiva, compartint l’experiència amb nens i nenes d’altres escoles. -Valorar la pràctica d’activitat física com una forma saludable d’ocupació del temps de lleure. -Conèixer els esports d’aigua: Caiac i pàdel surf. Poder experimentar i practicar les diferents tècniques a l’aigua del mar. -Gaudir d’una jornada esportiva d’entorn proper, aprofitant els recursos esportius del club nàutic d’Arenys de Mar. -Realitzar una activitat de lleure i convivència que ajudi a fomentar un clima de confiança i harmonia a l’hora de començar un curs tan important com és 6è de primària. -Fomentar la pràctica de l´activitat física i els hàbits saludables. -Establir un bon vincle de relació entre l’alumnat de 6è de les diferents escoles del poble, donat que el proper curs molts es trobaran a l’institut. -Transmetre els valors que la pràctica de l’activitat física ajuda a potenciar: esforç, autosuperació, cooperació, empatia.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

5è A,B C i 6è A,B i C.

Obra teatre anglès

18 de maig

Gimnàs de l’escola

5è i 6è

Colònies

27,28 i 29 de maig

Càmping Internacional Calonge

6è A i C: 26 novembre

Passejada pels episodis de la Guerra -Apropar l’alumnat als Civil a Canet de Mar. principals episodis de la guerra civil Espanyola a la rereguarda. -Analitzar els principals esdeveniments que succeïren al poble durant el trienni bèl·lic amb el patrimoni arquitectònic com a fil conductor.

6è B i 5è A: 27 novembre 5è B i 5è C: 20 novembre

5è A,B i C: 5 de març

Fundació Palau i Fabre.

6è A,B i C: 3 de març

Reinventem objectes.

-Escoltar atentament l’obra. -Tenir una actitud de respecte vers els actors/actrius i els companys. -Gaudir d’un espectacle en directe. Compartir una activitat amb els companys. -Fomentar el plaer i l’entusiasme per les arts escèniques als alumnes. -Conviure tres dies amb els companys/es. -Gaudir del mar i la natura.

-Reflexionar sobre què és una col·lecció i què vol dir col·leccionar. -Descoberta de Picasso i el seu interès per transformar un objecte quotidià en una obra d’art. -Convertir objectes domèstics en figures animals modelant amb argila.

A més a més d’aquestes sortides, s’acorda que cada grup-classe farà una sortida més relacionada amb els projectes que s’estiguin treballant.


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

13. AMPA. SERVEI D’ACOLLIDA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola el Turó del Drac és una entitat que agrupa voluntàriament a les famílies de l’escola amb la finalitat principal de promoure la participació i contribuir a la millora de la qualitat de la nostra escola. Aquest recolzament es fa de moltes maneres: • organitzant activitats extraescolars i el servei d’acollida • col·laborant en l’organització de les festes tradicionals del calendari escolar • impulsant la colla gegantera del turó del drac i el nostre gegant crestes • establint un diàleg amb mestres i equip directiu per tractar els temes que afecten a totes les famílies • proposant activitats i fent suggeriments en relació amb el funcionament de l’escola • ajudant a l’escola en la millora de les instal·lacions i l’adquisició de materials i equipament La quota anual de soci de l’AMPA és de 35 € per família i any i es cobra per domiciliació bancària. Trobareu tota la informació de l’Ampa, els serveis que realitza i les indicacions per fer-se soci Al web: http://blocampa.turodeldrac.cat/ Atenció a les famílies: Dilluns de 9 a 10.30h, dimecres i divendres de 15 a 17.30 h e-mail: ampa@turodeldrac.cat // telèfon: 937943730

SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ I LUDOTECA DE TARDA El servei d’acollida matinal té com a finalitat donar resposta a aquelles famílies que, per diferents motius, tenen la necessitat de dur els seus fills a l’escola abans del seu inici. L’objectiu bàsic d’aquest servei és oferir als nens i nenes un espai agradable i enriquidor mentre esperen el començament de la jornada escolar, i on podran prendre l’esmorzar que cal portar de casa. Per això, se’ls proposa fer diferents activitats com dibuixar, pintar, llegir contes, fer trencaclosques, jocs de taula, de construcció, petits tallers, escoltar música, etc. A la tarda tenim un servei de ludoteca que funciona també com a servei d’acollida ( de dilluns a dijous), el qual consisteix en diferents activitats planificades de forma setmanal: jocs cooperatius, conta contes, maquillatges, disfresses, balls, titelles, pallasso, teatre d´ombres, música, ioga, i un llarg etc.

SERVEI ACOLLIDA MATÍ – CURS 2019/2020 1. El servei d’acollida matí comença i acaba el mateix dia que el curs escolar. 2. L’horari del servei és 7:30 h a 9:00 h del matí (l’entrada es farà abans de les 8:45 h, a partir d’aquest hora no podrà entrar cap alumne). 3. Per inscriure’s al servei fix cal ser soci de l’AMPA. El preu del servei és de: 5 dies /setmana

3 dies/ setmana

MATI:

7:30h a 9:00h

35 €/mes*

20 €/mes*

MATI:

8:00h A 9:00h

30 €/mes*

20 €/mes*

MATI:

8:30h A 9:00h

20 €/mes*

No s´ofereix

Esporàdic

3 € socis AMPA 4 € no socis


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

*Les famílies amb títol de família nombrosa o monoparental tenen un 25% de descompte. Caldrà presentar la documentació acreditativa.

4. Per fer ús del servei esporàdic no cal comunicar-ho prèviament. 5. Per realitzar el pagament del servei esporàdic es poden comprar tiquets amb antelació a l’AMPA (en horari de despatx), que caldrà lliurar al monitor el dia que s’utilitzi el servei. Sinó disposeu de tiquets podeu pagar-ho en efectiu als monitors el mateix dia. SERVEI LUDOTECA TARDA - CURS 2019/2020 1. El servei de ludoteca tarda comença el mateix dia que el curs escolar (si hi ha demanda suficient del servei) i finalitza el 31 de maig. 2. L’horari del servei és de de 16:30 a 17:30 h . 3. Per inscriure’s al servei fix cal ser soci de l’AMPA. El preu del servei és de: 2 dia 3 dies 4 dies 1 dia Esporàdic setmanal setmanals setmanals setmanals LUDOTECA TARDA 16:30 a 4€ socis 17:30 15 €* 24 €* 32 €* 40 €* AMPA 6€ no socis *Les famílies amb títol de família nombrosa o monoparental tenen un 25% de descompte. Caldrà presentar la documentació acreditativa.

4. El pagament del servei esporàdic per a no socis es realitzarà en efectiu el mateix dia. 5. Els servei esporàdic de la tarda s’ha de comunicar mitjançant correu electrònic al correu ampa@turodeldrac.cat. SERVEI D’EXTRAESCOLARS Activitats curs 2019/20 Les activitats extraescolars comencen el mes d’octubre i acaben el mes de maig. DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Aikido iniciació p4-1r 16.30-17.45 Voleibol 2n-6è 16.30-18.00 Zumba p5-6è 16.30-17.30 Ordinografia 1r-6è 16.30-17.30 Dibuix pintura p3-6è 16.30-17.30 Anglès p5-1r 16.30-17.30 ludoteca p3-6è 16.30-17.30

Atletisme 2n-6è 16.30-17.30 Fútbol sala p4-1r 16.30-17.30 Teatre 1r-6è 16.30-17.30 Anglès p3-p4 16.30-17.30

Aikido avançat 2n-6è 16.30-17.45 Voleibol 2n-6è 16.30-18.00 Iniciació esportiva p3-p4 16.30-17.30 Zumba p5-6è 16.30-17.30 Dibuix pintura p3-6è 16.30-17.30 Anglès 2n-6è 16.30-17.30 ludoteca p3-6è 16.30-17.30

Atletisme p5-1r 16.30-17.30 Fútbol sala 2n-6è 16.30-17.30 Ioga 1r-6è 16.30-17.30 Màgia 1r-4t 16.30-17.30 Anglès p5-1r 16.30-17.30

Ludoteca p3-6è 16.30-17.30

ludoteca p3-6è 16.30-17.30


DOSSIER D’INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES.

CURS 2019-20

Per inscriure’s a qualsevol de les activitats cal ser soci de l’AMPA. PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2019-20: Activitats d’una hora i mitja : 24 € al mes Activitats d’una hora : 17 € al mes Màgia: 22 €/mes (17 de quota i 5 € en concepte de material) *Les famílies amb títol de família nombrosa o monoparental tenen un 25% de descompte. Caldrà presentar la documentació acreditativa.

NORMATIVA DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ, LUDOTECA TARDA i EXTRAESCOLARS 1. La sol·licitud de preinscripció a les activitats es fa online mitjançant l’aplicació Ampasoft. Pagaments 2. El pagament de les activitats és mensual. 3. El pagament de les activitats es realitzarà únicament per domiciliació bancària, passant els cobraments, per avançat, el dia 1 de cada mes. Es girarà un rebut per nen/a i activitat. Desenvolupament de l’activitat 4. Per tal que es desenvolupi l’activitat hi haurà d’haver un mínim de nens/es inscrits, que serà acordat en cada cas per la junta de l’AMPA. Si una activitat no arriba al mínim acordat l’AMPA ho comunicarà a les famílies el mes aviat possible i retornarà l’import abonat. 5. Tots els infants han de marxar de l’escola acompanyats d’un adult, a excepció de què hi hagi una autorització expressa per escrit del pare, mare o tutor/a. Igualment cal signar l’autorització quan reculli el nen/a una persona que no sigui el pare, mare o tutor/a. 6. Qualsevol incidència, dubte o suggeriments que vulgueu fer us podeu posar en contacte amb el coordinador d’extraescolars presencialment o bé a través del correu electrònic extraescolars@turodeldrac.cat Baixes de l’activitat 7. Per donar‐vos de baixa del servei, ens ho heu de comunicar per escrit a l’AMPA (mitjançant correu electrònic o omplint l’imprès que teniu disponible al despatx de l’AMPA o a la pàgina web http://blocampa.turodeldrac.cat/ ) 8. Les baixes de l’activitat s’han de comunicar abans del dia 10 del mes anterior. Trobareu tota la normativa detallada i la informació actualitzada de les activitats extraescolars i el servei d’acollida a: http://blocampa.turodeldrac.cat/ (pestanya servei d’extraescolars i pestanya servei d’acollida i ludoteca)

Profile for escolaturodeldrac

Dossier d'informacions generals - Curs 2019-20  

Dossier d'informacions generals - Curs 2019-20 Escola Turó del Drac

Dossier d'informacions generals - Curs 2019-20  

Dossier d'informacions generals - Curs 2019-20 Escola Turó del Drac

Advertisement