Page 1

TREBALLEM LA POESIA AMB LA JOANA RASPALL Objectius -Assolir una bona comprensió oral i escrita . -Representar amb imatges el poema ( il·lustrar el poema ). -Saber buscar al diccionari els mots desconeguts . -Conèixer els fets més importants de la vida de la Joana Raspall . -Recitar amb bona entonació els poemes treballats . -Escriure un altre poema amb la mateixa estructura i el mateix tema del poema treballat . -Reescriure el poema substituint alguns mots per sinònims po antònims . -Reconèixer la rima del poema. -Saber comptar les síl·labes de la poesia . -Saber trobar dins el poema figures com : repeticions , comparacions , al·literacions , adjectivació, paral·lelismes. -Valorar la poesia com una forma d’ expressió . -

Aaaaatreballem la joanaraspall