Page 1

Caps ben fets i vides plenes Des de la seva fundació, l’any 1955, la filosofia pedagògica de l’Escola Sant Gregori de Barcelona atén cada alumne en la seva individualitat i potencia la seva confiança en si mateix. Aquesta és la base per a què nois i noies gaudeixin al màxim del seu aprenentatge

Saber guardar els temps de l’aprenentatge i respectar el procés maduratiu de l’infant. Aquesta és la clau a l’hora que els coneixements flueixin i ho facin de manera natural. La directora de l’Escola Sant Gregori, Montserrat Galí, té molt clar que la mera pressió no millora el rendiment dels alumnes, ans al contrari, i és que, tal com apunta, “nosaltres no entrenem els alumnes per a obtenir uns resultats, sinó per a aprendre, que per cert és la millor manera perquè aquests resultats arribin; i és que obtenir resultats demana una espera, un recorregut, no s’aconsegueix d’un dia per l’altre”. Els encarregats de dur a la

pràctica aquest principi són els mestres. Es tracta d’un equip molt ben cohesionat de docents que cooperen entre ells, que estimen les matèries i que treballen amb entusiasme. “Aquesta és una de les

premisses més importants, perquè si els apassiona allò que ensenyen, tots acabaran trobant el camí per estimular l’aprenentatge de tots els nois i noies”, afirma la directora del centre.

Formació integral L’ambició de l’equip del Sant Gregori és activar el motor intern de cada alumne, dotarlo dels recursos que l’ajudin a superar les dificultats i ajudarlo a descobrir i potenciar les seves pròpies aptituds perquè cadascun d’ells rendeixi al màxim de les seves possibilitats. Com? Fent-los partícips dels seus propis aprenentatges, convidant-los a experimentar i plantejant nous reptes de manera constant per a què s’engresquin i en vulguin més. “Al cap i a la fi –destaca Galí– un coneixement porta a un altre i aquest a un de nou, i així successivament.” Però l’Escola no només persegueix que els seus alumnes adquireixin unes capacitats intel•lectuals sòlides, sinó que també fa èmfasi en la seva formació integral com a persona i en l’adquisició de valors. El respecte és un dels més importants, així com la generositat, l’esforç, la constància i la confiança en si mateixos. “Nosaltres confiem molt en els nostres alumnes i els ho fem saber, de manera que a l’hora d’enfrontar-se a qualsevol problema se senten segurs i preparats”, subratlla Montserrat Galí.

Cobertura de totes les etapes educatives L’Escola Sant Gregori cobreix totes les etapes educatives, des de Llar d’Infants 1 fins a segon de Batxillerat. L’objectiu final és encomanar-los, a tots ells, la passió d’aprendre, tot triant la metodologia més adequada a cadascuna de les etapes: l’educació sensorial, els projectes i els racons a Educació infantil; l’experimentació i l’adquisició de les eines bàsiques a Primària; l’activació

de la intel•ligència, el rigor i el raonament abstracte a la Secundària; l’autonomia i la reflexió analítica –pròpies del treball universitari– al Batxillerat. L’Escola fomenta la interacció entre tots els seus alumnes en la vida escolar, en moments com l’hora del menjador i els apadrinaments lectors entre d’altres, tot i que també té en compte que cada etapa ha de tenir el seu espai propi, “un espai que han de sentir seu i amb el qual identificar-se”, explica Galí.

Alumnes amb necessitats educatives especials L’Escola Sant Gregori es compromet amb la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials des de la seva mateixa fundació, anys abans que fos obligatòria per llei. Avui dia compta amb una Unitat de Suport a l’Educació Especial, que vetlla perquè aquests alumnes aprenguin al màxim de les seves possibilitats i al mateix temps s’integrin en una convivència normal amb els seus companys. La integració en realitat no només els beneficia a ells, sinó a tota l’escola, ja que, en paraules de Montserrat Galí, “gràcies a aquesta convivència, la resta d’alumnes aprenen a tractar amb la diferència, a respectar-la i a protegir-la”.

Natura, música i llengües estrangeres Els alumnes del Sant Gregori estan diàriament en contacte amb la natura. L’escola gaudeix d’una situació privilegiada, a la falda de Collserola, i la muntanya forma part del dia a dia escolar, ja sigui com a pati dels de primària, on gaudeixen del joc i viuen les seves aventures particulars, com a laboratori d’excepció per a experimentar o com a ambient saludable i propici per al treball escolar. D’altra banda, la música i l’aprenentatge de l’anglès per immersió lingüística juguen un paper molt important al llarg de l’estada dels nois i noies al centre. La primera esdevé el complement ideal del seu aprenentatge, ja que potencia la seva creativitat i expressivitat, educa la sensibilitat, i ajuda a millorar la concentració i a adquirir hàbits i disciplina d’estudi. Quant a l’aprenentatge de l’anglès, cal treure profit de la facilitat que els infants tenen de petits. Per això es comença per immersió ja des de Llar d’Infants 1 –“és molt interessant exposar-los a la llengua estrangera com més aviat millor”, explica Galí–, i es potencien de manera constant al llarg de tota l’escolaritat estratègies de comunicació activa (CLIL). A partir del 10 anys aprenen també una llengua germana com el francès. www.santgregori.org

Caps ben fets i vides plenes  

Diari Ara, Suplement Criatures "Triar Escola" 1 Part - 15/2/2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you